De Romeinen / Romeinse tijd

Romeinse keizers

Heersen over het Romeinse Rijk

 

Auteur: Mary Beard

 

Meer info

€ 35,99De Caesarroute

Gids bij Caesar in de Lage Landen

 

Auteur: Tom Buijtendorp

 

Meer info

€ 22,95

De pretoriaanse garde

Opkomst en ondergang van de keizerlijke lijfwacht in Rome

 

Auteur: Guy De La Bédoyère

 

Meer info

€ 34,99Rubicon

Het einde van de Romeinse Republiek

 

Auteur: Tom Holland

 

Meer info

€ 22,50

Pax

Oorlog en vrede in Rome's gouden eeuw

 

Auteur: Tom Holland 

 

Meer info

€ 32,50De gouden eeuw van de Romeinen in de Lage Landen

 

Auteur: Tom Buijtendorp

 

Meer info

€ 24,50

Het jaar 117

Sporen van Trajanus en Hadrianus in de Lage Landen

 

Auteur: Tom Buijtendorp

 

Meer info

€ 24,50De vergeten stad

Het inspirerende verleden van Forum Hadriani

 

Auteur: Tom Buijtendorp

 

Meer info

€ 23,99

Wee de overwonnenen

Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen

 

Auteur: Alexander van de Bunt

 

Meer info

€ 24,50Griekse mythen, Romeinse sagen

in woord en beeld

 

Auteur: Jo Claes

 

Meer info

€ 49,99

Hadrianus, de rusteloze keizer

Auteur: Anthony Everitt

 

Meer info

€ 26,99De Muur van Hadrianus

De Romeinse limes in Groot-Brittannië

 

Auteur: Adrian Goldsworthy

 

Meer info

€ 22,99

De ondergang van Rome

 

Auteur: Adrian Goldsworthy

 

Meer info

€ 29,99Romeinse legioenen

Een standaardwerk over 's werelds beste oorlogsmachine: het Romeinse leger

 

Auteur: Adrian Goldsworthy

 

Meer info

€ 25,00

God op aarde

Keizer Domitianus

 

Auteur: Nathalie de Haan

 

Meer info

€ 19,95Romeinse cijfers

geschiedenis, vorm en toepassing

 

Auteur: K. Van Harn

 

€ 12,00

Wreed en pervers

De Romeinse bronnen over Keizer Domitianus, toegelicht en vertaald door Olivier Hekster en Vincent Hunink

 

Meer info

€ 9,95Diocletianus

Tussen eenheid en versnippering

 

Auteur: Olivier Hekster

 

Meer info

 

€ 19,95

De Gouden Eeuw van Rome

Van de volmaakte Trajanus tot Commodus de gladiator

 

Auteur: Anton van Hooff

 

Meer info

€ 22,99Van Rome tot Rome

Een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen

 

Auteur: Dan Jones

 

Meer info

€ 35,00

Nieuw Rome

Het bijna moderne Oost-Romeinse rijk van de vijfde en zesde eeuw

 

Auteur: Wim Jurg

 

Meer info

€ 24,90Het visioen van Constantijn

Een gebeurtenis die de wereld veranderde

 

Auteur: Jona Lendering

 

Meer info

€ 22,99Vergeten erfenis

Oosterse wortels van de westerse cultuur

 

Auteur: Jona Lendering

 

Meer info

€ 20,00

Keizers van Constantinopel

 

Auteur: Kevin Lygo

 

Meer info

€ 34,99Gifmengsters, gladiatoren en geleerden

 Mannen en vrouwen in het Romeinse Rijk

 

Auteur: Philip Matyszak

 

Meer info

€ 17,50

Het oude Rome

Het oude Rome voor vijf denarii per dag

 

Auteur: Philip Matyszak

 

Meer info

€ 18,99Macht zonder grenzen

Rome en zijn imperium

 

Auteur: Fik Meijer

 

Meer info

€ 18,99

Mijn lieve Calpurnia

Romeinse vrouwenportretten

 

Auteur: Plinius

 

Meer info

€ 13,99Het Forum Romanum

Met het oog op Rome

 

Auteur: Alexander Smarius

 

Meer info

€ 6,50

Sabina, vrouw van Hadrianus

Een bijzondere liefdesgeschiedenis

 

Auteur: Nynke Smits

 

Meer info

€ 15,00Romeins Verkeer

Weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk

 

Auteur: Cornelis van Tilburg

 

Meer info

 

€ 19,90

De Romeinse limes.

De Neder-Germaanse grens in Nederland

 

Auteur: Luit van der Tuuk

 

Meer info

€ 19,99Op weg naar de muur van keizer Hadrianus

Reizen en koken langs de Romeinse Limes

 

Auteur: Claudia Vandepoel

 

Meer info

€ 19,95Zeven mijlen langs de limes

Homeruslezing

 

Auteur: Christiaan Weijts

 

Meer info

€ 5,00