Taal

Van Allegaartje tot Zeebenen

Een niet zo gebruikelijk woordenboek | Auteur: Rogier Proper | Nederlands | Paperback | 22 maart 2024 | 160 pagina's 

Proper legde een verzameling aan van woorden die soms nauwelijks nog worden gebruikt, of zich verstoppen in de alledaagse taal. Woorden die uitnodigen tot nadenken, als je er even bij stilstaat.

€ 15,00


Het geheime leven van taalfouten

(Hoe ze ontstaan en waarom ze standhouden) | Auteur: Marten van der Meulen | Nederlands | Paperback | 01 februari 2024 | 352 pagina's

 

Waar komen taalfouten vandaan, en blijft fout altijd fout? Kunnen fouten in de vergetelheid raken? Komen er ook nieuwe bij? Gebruikmakend van de nieuwste wetenschappelijke inzichten beantwoordt Het geheime leven van taalfouten deze en vele andere vragen. Marten van der Meulen wil laten zien dat je taalfouten niet alleen moet misprijzen. Je kunt ze ook met verwondering bekijken. Als je dat doet, zul je zien dat ze eigenlijk een van de fascinerendste onderdelen van taal vormen. Daarmee is dit een boek voor iedereen die Nederlands spreekt en schrijft. Want juist door beter te begrijpen waarom we taalfouten maken, kunnen we ze in de toekomst misschien wel helpen vermijden. Marten van der Meulen promoveerde aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de relatie tussen taalfouten en taalgebruik. Hij is deeltijds werkzaam als beleidsadviseur bij de Nederlandse Taalunie. Daarnaast geeft hij cursussen over wetenschapscommunicatie en schrijft en praat hij zo veel mogelijk over taal.

€ 27,90


De Dikke Daniëls

Het verhaal van onze taal volgens Wim Daniëls | Auteur: Wim Daniëls | Nederlands | Hardcover | 26 april 2022 > herdruk 20-12-23 | 304 pagina's

Hét grote overzichtswerk, waarin Daniëls al die prachtige, onderbelichte en overgewaardeerde aspecten van de taal laat passeren. Een ode aan zijn grote liefde: de Nederlandse taal.

Wim Daniëls heeft zich zijn hele leven al verwonderd over taal; over haar lenigheid, haar subtiliteit en haar complexiteit. Hij wijdde tientallen boeken, talloze artikelen en veelgelezen twitterberichten aan zijn grote liefde. Hij bekeek haar van alle kanten, keerde haar binnenstebuiten, boog zich over de apostrof, de komma, over etymologieën, het Huppelnederlands, dialecten versus het ABN, de klemtoon, de geschiedenis van uitdrukkingen en gezegdes. Hij zocht haar grenzen op, ging ze even vrolijk over, bedacht neologismen bij de vleet en legde haar in al haar schoonheid vast. Met De Dikke Daniëls schrijft Wim Daniëls nu eindelijk hét grote overzichtswerk, waarin hij al die prachtige, onderbelichte en overgewaardeerde aspecten van de taal de revue laat passeren. Met een jeu waar het vertelplezier van afspat neemt hij de lezer mee in Wims wondere wereld van de taal.

€ 24,99


De Tawl

Hoe de Nederlandse taal (bijna) Amerika veroverde | Auteur: Philip Dröge | Uitgever: Spectrum | Nederlands | Hardcover | 26 september 2023 | 256 pagina's

Philip Dröge neemt je mee naar een vergeten stukje geschiedenis van de Nederlandse taal

Drie eeuwen lang spraken overal in de staten New York en New Jersey mensen de Tawl, de Amerikaanse versie van het Nederlands. Het was een overblijfsel van de tijd waarin New York nog Nieuw-Amsterdam heette en je zonder het Nederlands nergens kwam aan de oostkust van Amerika. De Verenigde Staten hebben zelfs een Nederlandssprekende president gehad, Martin Van Buren. Pas in de twintigste eeuw raakte het Neder-Amerikaans in onbruik en in 1962 overleed de laatste spreker van dit merkwaardige Nederlandse dialect.

In De Tawl gaat historicus Philip Dröge al fietsend over Amerikaanse wegen op zoek naar wat er nu nog over is van dat Nederlandstalige verleden. Het resultaat is een opmerkelijk verhaal over de Nederlandse oorsprong van woorden als ‘OK’ en ‘dope’ en over gekke rechters, slavernij, komieken en oplichters.

€ 24,99


Dwaaltaal

Populaire uitdrukkingen, gezegdes en woorden waar niets van klopt | Auteur: Jurriën Rood | Nederlands |  Paperback | 14 juni 2023 | 144 pagina's

 

Gezegden en uitdrukkingen gebruiken we achteloos. Vaak is dat prima, maar soms zijn ze evident onjuist. Neem ‘dat is appels met peren vergelijken’. We zeggen het als een vergelijking ons moeilijk valt. Maar als je er even over nadenkt, kun je een appel natuurlijk best met een peer vergelijken. Nog eentje: ‘Angst is een slechte raadgever’. In z’n algemeenheid ook aperte onzin. Angst waarschuwt immers voor naderend onheil. In dit boek zet filosoof Jurriën Rood tientallen veelgebruikte, onjuiste uitdrukkingen, gezegden en woorden op een rij. En vraagt zich af waarom we zo trouw blijven aan deze aangenomen onwaarheden. Zijn analyse voert ons dwars door de plooien van de taal naar een verborgen strijd om de macht.

€ 0,00


Vasistas - isbn 9789400409880

Woorden om de wereld beter te begrijpen | Auteur: Claudia de Breij | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2022 | 192 pagina's

Haar leven lang zoekt Claudia de Breij naar woorden om de wereld te begrijpen, orde te scheppen in de chaos om haar heen. Meestal krijgen die woorden vorm in theatershows, boeken en columns, maar ook in tientallen liedjes en gedichten. De meeste zijn bedoeld als onderdeel van een plaat of show, maar vaak ook zijn het gedachten en ideeën die er simpelweg maar moeten zijn, als een hart onder de riem van de onzekeren, de dromers, de verwachtingsvollen. Ze schrijft in de volle breedte, over oorlogen, ziekte en dood, maar ook over haar kinderen, ouders, nieuwe & oude vrienden – en vaak en graag over de liefde. Al die woorden zijn nu voor het eerst bijeen gebracht in Vasistas, als steun voor iedereen die elke dag weer probeert de wereld te bevatten.

€ 23,99


Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal

Jubileumeditie: nieuwe Dikke Van Dale | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | maart 2022 | 5256 pagina's 

 

Op dinsdag 22 maart 2022 verschijnt de zestiende editie van de Dikke Van Dale. In deze jubileumeditie kijken we terug op de historie van onze taal. Verspreid over drie delen geven 150 taalverhalen een prachtig inkijkje in 150 jaar Nederlands. Hoe veranderde de taal in die 150 jaar en hoe ging de redactie van de Dikke Van Dale daarmee om? De taalverhalen zijn geïllustreerd met infographics, tijdlijnen, afbeeldingen van oude woordenboekartikelen en leuke lijstjes. Bovendien biedt de aanschaf van de Dikke een jaar toegang tot de Dikke Van Dale Online.

De Dikke Van Dale als spiegel van de samenleving

- Duizenden nieuwe woorden, o.a. over klimaat, corona, financiën, economie, sociale media, politiek en inclusiviteit

- Up-to-date definities en andere informatie

- Ruim 10.000 voorbeelden, uitdrukkingen, spreekwoorden en woordcombinaties toegevoegd

- Vormgeving binnenwerk in kleur

- Met afbeeldingen en kaderteksten

- Extra: 150 taalverhalen over 150 jaar taalgeschiedenis! Met infographics, historische, lemma’s, kaarten en lijstjes.

€ 209,00


Grote geschiedenis van de Nederlandse taal (set)

Auteur: Jelle Stegeman | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2021  | 1294 pagina's

 

Nog in 1930 kondigden 'De Telegraaf' en de 'Nieuwe Rotterdamsche Courant' de ophanden zijnde ondergang van het Algemeen Beschaafd Nederlands aan, toch communiceren tegenwoordig meer dan 24 miljoen mensen in het Nederlands. Hoe ontwikkelde het Nederlands zich in de loop der eeuwen tot de op twee na grootste Germaanse taal? In zijn 'Grote geschiedenis van de Nederlandse taal' beschrijft Jelle Stegeman dit proces tegen de achtergrond van de historische en maatschappelijke vernieuwingen in de Lage Landen en de voormalige koloniën. Daarbij stelt hij de nieuwste inzichten in de geschiedschrijving van de Nederlandse taal en taalcultuur ter discussie. Citaten uit de meest uiteenlopende teksten waaronder het Plakkaat van Verlatinghe, brieven van Rembrandt en Van Gogh of provo's Wittefietsenplan illustreren het taalgebruik door de tijd heen. Zo vormt de 'Grote geschiedenis van de Nederlandse taal' niet alleen een gedegen maar ook een spannende biografie van het Nederlands.

€ 79,00


De taal achterna

Het verslag van een ontdekkingstocht | Auteur: Wim Daniëls | Uitgever: Thomas Rap | Nederlands | Paperback | Druk: 4 | maart 2016 | 208 pagina's

Wim Daniëls groeide op in het Brabantse Aarle-Rixtel, met woorden als ‘ollieklonje’, ‘brandestransie’, ‘ertschalle’ en ‘tantanna’. Gedreven door zijn onstuitbare verwondering over het dialect van zijn geboorteplaats raakte de jonge Wim verslingerd aan de taal. In De taal achterna neemt hij je mee op zijn jarenlange trektocht langs woorden en zinnen, in binnen- en buitenland, waarbij Daniëls zelfs nog een dorpsgenoot uit de zestiende eeuw op het spoor komt die verdacht veel op hem lijkt. De taal achterna is een prachtig verslag van iemand die taalplezier combineert met de wens er alles van te weten en met de behoefte ook anderen enthousiast te maken voor de wondere wereld van de taal.

€ 16,99


De taal van toen

Auteur: Wim Daniëls | Uitgever: Thomas Rap | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2016 | 336 pagina's

In Mieters! vertelde taalmeester Wim Daniëls over de taal van de jaren vijftig; de jaren zestig kwamen aan bod in Blits! Deze verrukkelijke boeken zijn nu gebundeld in De taal van toen.

€ 10,00


Spraakmakend Nederlands

Auteur: Wim Daniëls | Uitgever: Ons Erfdeel Vzw | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2009 | 80 pagina's

Wim Daniëls vertelt het verhaal van het Nederlands, van ''Hebban olla vogala nestas hagunnan'' tot ''Hun hebben het gedaan''. Hij schetst het ontstaan en de geschiedenis van het Nederlands tegen de achtergrond van een steeds veranderende politieke en maatschappelijke context en blikt ook even vooruit.

 

€ 10,00


Teksten redigeren

Praktisch en helder | Met handige checklist | Auteur: Wim Daniëls | Uitgever: Prisma | Nederlands | Paperback |  Druk: 1 | mei 2011 | 159 pagina's

Dit boek biedt een helder systeem van ijkpunten waarmee u de kwaliteit van uw teksten kunt verbeteren. Onmisbaar voor iedereen met redactietaken, zoals eindredacteuren, bureauredacteuren, secretaressen, marketing- en communicatiemedewerkers, pr-adviseurs, en voor studenten in opleiding. Maar ook voor wie de kwaliteit van zijn eigen teksten wil verbeteren. Het boek bevat een doeltreffende checklist voor de beoordeling en verbetering van teksten. Met heldere regels voor spelling, leestekens, woordkeuze, zinsbouw, stijl, begrijpelijkheid, argumentatie, tekststructuur én praktische adviezen voor tekstsoort en tekstinhoud.

Wim Daniëls - zelf schrijver met vele publicaties op zijn naam - biedt met dit boek iedereen met een redactietaak houvast om teksten te verbeteren. Alle afwegingen die u moet maken om uw teksten hun doel te laten bereiken, staan in dit boek duidelijk en overzichtelijk beschreven, met veel voorbeelden uit de praktijk.

€ 20,99


Houdoe

Het verhaal van een Brabantse groet | Auteur: Wim Daniëls | Uitgever: Thomas Rap | Nederlands | Paperback |  Druk: 1 | februari 2019 | 160 pagina's

‘Houdoe’ is bij herhaling gekozen tot het populairste Brabantse woord. Maar het rukt ook op in de rest van Nederland en staat al een flink aantal jaren als trefwoord in de Dikke van Dale. ‘Houdoe’ wordt almaar populairder, en dat in een tijd dat dialecten zo onder druk staan.

Taalkundige Wim Daniëls gaat op zoek naar de herkomst van ‘houdoe’, hij vergelijkt het met andere binnen- en buitenlandse afscheidsgroeten, legt uit wat het Hebreeuwse woord ‘houdoe’ betekent, wijst op het bestaan van de achternaam Houdoe en op de oehoe Houdoe uit het sprookjesbos in De Efteling. Het boek laat zien hoe een ogenschijnlijk simpel en regionaal woord vele harten veroverde.

€ 15,99


Tien op een ezel - isbn 9789026339776

Tien op een ezel, Berbers spreekwoordenboek, Mohammed Benzakour. Paperback. 

 

In het Berbers spreekwoordenboek Tien op een ezel doet Mohammed Benzakour een poging de Berbers te ontsluieren aan de hand van hun spreuken en spreekwoorden. Wie zijn de Berbers? Wat spookt er door hun wonderlijke geest? 

Tien op een ezel is veel meer dan alleen een taalkundig boek. De vele mooie, dwaze en beeldende spreekwoorden voeren Mohammed Benzakour terug naar zijn jeugd in Marokko, met de verhalen en sagen waarin die ingenieuze spreekwoorden te vinden zijn. 

Tien op een ezel van Mohammed Benzakour is een wonderschone ode aan een oeroud volk, de Berbers, en hun schitterende taal.

 

Terug

€ 21,99


Tierelantaal - isbn 9789460152030

Een boek vol speelse schrijfrecepten | Auteur: Jenny de Bode | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | maart 2021 | 208 pagina's

 

Wil jij schrijfsels en dichtsels maken, wonderlijke woorden bedenken en je weinig aantrekken van regels? Wil je spelen en rommelen met taal, ermee experimenteren en er soms een beetje gek mee doen? Dan moet je innerlijke criticus de mond worden gesnoerd. Want dan pas durft je speelse zelf naar buiten te komen. En die weet de weg naar de bezemkast waarin fantasie, humor en inspiratie zijn opgeborgen!

'Tierelantaal' is een boek waarmee je dat stuk van jezelf kunt verleiden om zich te laten zien. Het staat vol kleine schrijfrecepten waarvan je vingers gaan kriebelen. Over laarslappen en schaamdraken, kleurspraak en straatpoëzie, waterschrijfsels, nachtgedichten, rondélen, sokkenrijmen en meer.

Zo is creatief schrijven een avontuur... Ga je mee?

 

Terug

€ 22,50