Van Vliet boeken...

Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij het onderwijs - als administrateur en later als mediathecaris – ben ik in 2012 gestart met twee nieuwe functies: boekverkoper én koster van het oudste kerkgebouw van Rotterdam, de Hillegondakerk.

 

Gezien mijn ervaring in het onderwijs adviseer ik graag uw aanschaf of vervanging ten behoeve van uw bibliotheek /mediatheek of onderwijskundige en vakgerichte uitgaven. 

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via de link op de Homepage.

Regelmatig ontvangt u dan nieuwsbrieven met nieuwe- of binnenkort te verschijnen uitgaven.

 

Uitschrijven kan via de link onder aan de nieuwsbrief.

Adresgegevens Van Vliet Boeken:

Geelkruid 74

3068 DV Rotterdam