Klassieke Oudheid & Middeleeuwen

Van Dorestad naar Dokkum

in de voetsporen van Bonifatius

 

Auteur: Kees Volkers

 

Meer info

€ 17,95

Ambiorix tegen Caesar

De feiten en de mythe

 

Auteur: Robert Nouwen

 

Meer info

€ 24,90De Arabische veroveringen

De verspreiding van de islam en de eerste kalifaten

 

Auteur: Justin Marozzi

 

Meer info

€ 26,99

Middeleeuws koningschap

Op zoek naar de wortels van de West-Europese monarchie

 

Auteur: Piet Leupen

 

Meer info

€ 22,501302

Het jaar van de mytheHet volledige verhaal van de Guldensporenslag

 

Auteur: Rolf Falter

 

Meer info

€ 29,99

Hendrik VIII

Koning, hervormer, tiran

 

Auteur: Dick Harrison

 

Meer info

€ 23,50De Akropolis van Athene

 

Auteur: Eric Moormann

 

Meer info

€ 35,00

Vikingen

IJzeren eeuwen om de Noordzee

 

Auteur: Jan J.B. Kuipers

 

Meer info

 

€ 31,99Legenda aurea

Levens van de heiligen

 

Auteur: Jacobus De Voragine

 

Meer info

€ 59,90

Hoekse en Kabeljauwse Twisten

Kraamkamer van Nederland, 1345-1492

 

Auteur: Anne Doedens

 

Meer info

€ 24,99Emo's reis

Een historisch-culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212

 

Auteur: Dick E.H. de Boer

 

In herdruk

 

Meer info

€ 27,95

Graven van Holland

middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580)

 

Auteur: Dick E.H. de Boer

 

Meer info

€ 14,99Bedreigd door Napoleon

Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838

 

Auteur: Renger E. de Bruin 

 

Meer info

€ 29,00

De volksverhuizingen

De geschiedenis van West-Europa, 375-800

 

Auteur: Dick Harrison

 

Meer info

€ 44,99Ravenna

Hoofdstad van het West-Romeinse Rijk, smeltkroes van Europa

 

Auteur: Judith Herrin

 

Meer info

€ 42,50

De geboorte van het Romeinse keizerrijk

Marcus Antonius, Cleopatra en Octavianus in de Slag bij Actium

 

Auteur: Barry Strauss

 

Meer info

€ 29,99Keizers van het Colosseum

Vespasianus, Titus en Domitianus

 

Auteur: Anton van Hooff

 

Meer info

€ 25,99

Gevecht om de troon

De Rozenoorlogen en de opkomst van de Tudors

 

Auteur: Dan Jones

 

Meer info

€ 35,00De tombe van Floris V

Het tragische einde van de graaf van Holland

 

Auteur: Henk 't Jong

 

Meer info

€ 21,99

De ommuurde stad

Geschiedenis van een stadsverdediging

 

Auteur: René de Kam

 

Meer info

€ 27,99Nederland in de middeleeuwen

De canon van ons middeleeuws verleden

 

Auteur: Jan J.B. Kuipers/Goffe Jensma

 

Meer info

€ 31,99

Middeleeuwse mensen en hun verhalen

Essays

 

Auteur: Rudi Kunzel

 

Meer info

€ 25,00De Perzen

Een nieuwe geschiedenis van de eerste supermacht ter wereld

 

Auteur: Llewellyn-Jones, Lloyd

 

Meer info

€ 34,99

Vechten, bidden en verplegen

Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 5 - Twaalf opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden tot 1620

 

Auteur: Hans Mol, red.

 

Meer info

€ 39,00Robrecht de Fries

Graaf van Vlaanderen, held van Holland

 

Auteur: Kees Nieuwenhuijsen

 

Meer info

€ 24,99

Het wereldrijk van het Tweestromenland

De opkomst van Assyrië, Babylonië en Perzië

 

Auteur: Daan Nijssen

 

Meer info

€ 29,99Femina

Auteur: Janina Ramirez

 

Meer info

€ 35,00

Xerxes' droom

De lange schaduw van zijn Griekse veldtocht

 

Auteur: Janric van Rookhuijzen

 

Meer info

€ 19,00Constantinopel en de eerste jihad

Hoe de christelijk-romeinse beschaving de Arabische stormloop overleefde

 

Auteur: Henk Singor

 

Meer info

€ 34,99

De Franken

Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen 

 

Auteur: Luit van der Tuuk

 

Meer info

€ 22,50De middeleeuwers

Mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 450-900

 

Auteur: Luit van der Tuuk

 

Meer info

€ 25,00

Indiculus

Heidense en bijgelovige rituelen uit de vroege middeleeuwen

 

Auteur: Luit van der Tuuk

 

Meer info

€ 25,00Handelaren en ambachtslieden

Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen

 

Auteur: Luit van der Tuuk

 

Meer info

€ 18,99

Katla

De reis naar Dorestad

 

Auteur: Luit van der Tuuk

 

Meer info

€ 22,50Ferdban

Oudfriese oorkonden en hun verhaal

 

Auteur: Oebele Vries 

 

Meer info

€ 49,90

Geleefd geloof

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580

 

Meer info

€ 34,99