Uitgebreide informatie Poëzie / Proza

Hoe verschillig- isbn 9789028211070

Auteur: Marjoleine de Vos | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | februari 2021 | 64 pagina's 

Helena, Eurydike, Odysseus - figuren uit de klassieke mythologie treden vaak op in de poëzie van De Vos, ook in Hoe verschillig. Ze kan eraan laten zien hoe eeuwig de verhalen en de gevoelens zijn die we hebben, ook of juist als bij Odysseus thuis Miles Davis uit de speakers klinkt. Maar er is meer dan figuren en beelden alleen: er is liefde en twijfel, er is rouw en er is het ongrijpbare leven. Dichten is voor De Vos ‘denken met het hart’, zoals ze dat ook in essays als het succesvolle Je keek te ver doet. In rimpeling Pas in een plas weerspiegeld zie je hoe vertakt het simpelste bestaan, hoe elke spriet zijn raadsels heeft als water hem vertoont. Het diep is lang zo nuchter niet als wij het splintert licht en blinkt de lucht als ik met fiets en tas, een hoofd vol wind en wat nog moet, vergeet de hemel in zijn oppervlak te zien. In kalmte glanst het helderst riet en denkt ons, kent ons niet.

 

Terug

€ 18,95


& rol door - isbn 9789025458126

gedichten | Auteur: K. Michel | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2020 | 64 pagina's 

Speels, beeldend, melodisch – op deze manier kan de poëzie van K. Michel in zijn nieuwe bundel & rol door worden gekarakteriseerd. Michel beweegt zich tussen de polen van verbazing en verbijstering. Waar (politiek) onheil onder ogen wordt gezien klinkt er toch een goed humeur in de gedichten door. K. Michel blijft nieuwsgierig en gedreven. Hij experimenteert met vormen: een gedicht in de vorm van een koprol, een mini-toneelstuk, een lang stemmenspel, een ode in bad waarin schimmen worden opgeroepen, een bijna-sonnet waarin de klassieke vraag ‘wat als’ wordt gebruikt om het leven de revue te laten passeren, wat leidt tot de ironisch-serieuze conclusie: ‘ja, als ik zelf de belasting had ingevuld een veerboot later had genomen als ik niet op die hark was gestapt.’

 

Terug

€ 19,99


Big data - isbn 9789021417257

Auteur: Anne Vegter | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | augustus 2020 | 88 pagina's

 

Baby’s en biggen, lange lijnen en open ruimtes: deze nieuwe bundel van de voormalig Dichter des Vaderlands bevat big data! Een explosieve verzameling nullen en enen die het verhaal vertelt van pijn en woede, maar in een vorm die chaos verheldert en uitzichten biedt – ‘ik zeg het niet graag, maar de zee is eerlijk’.

Vegters poëzie wikt, weegt en mikt. Persoonlijke gedichten worden geplaatst tegenover een lange tekst over de Europese reis van de Zuid-Afrikaanse Ingrid Jonker. Taal verbindt het energieke met het angstige, het speelse met het pijnlijk snijdende.

 

Terug

€ 16,99


Plint poëziekalender 2021 - isbn 9789059309067

Scheurkalender 2021 

 

In deze scheurkalender staat op elke werkdag een gedicht. Meer dan 50 dichters werkten mee: zowel grote namen (waaronder Remco Campert, Bette Westera, Ingmar Heytze, K. Schippers en Bart Moeyaert) als aanstormend talent. En omdat het bij Plint ook altijd om beeld gaat, zie je in het weekend een detail uit een kunstwerk uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam. 'De kalender van Plint blinkt uit en oogt als een feel good prentenboek.'

 

Met gedichten van Jan Arends, Margriet van Bebber, Gerard Berends, Daniel Billiet, Monica Boschman, Martin Bril, Annemarie van den Brink, Katelijne Brouwer, Remco Campert, Herman Coenen, Herman de Coninck, J.A. Deelder, Liz Ditters, Frank Eerhart, Remco Ekkers, Judy Elfferich, Karel Eykman, Tim Gladdines, Diet Groothuis, Hans en Monique Hagen, Bert van den Helder, Kees Hermis, Judith Herzberg, Jos van Hest, Gil vander Heyden, Mary Heylema, Ingmar Heytze, Ineke Holzhaus, Mieke van Hooft, Johanna Kruit, Frans Kuipers, Hans Kuyper, Sjoerd Kuyper, Ko de Laat, Joke van Leeuwen, Mariet Lems, Peter van Lier, Elle van Lieshout, Koos Meinderts, Bart Moeyaert, Thomas Möhlmann, Ank Mooren, Leonard Nolens, Ronald M. Offerman, Theo Olthuis, Erik van Os, Kasper Peters, Fetze Pijlman, Bas Rompa, Iris Le Rütte, K. Schippers, Kate Schlingemann, Kees Spiering, Marc Tritsmans, Vrouwkje Tuinman, Anne Vegter, Linda Vogelesang, Marjoleine de Vos, Sandra de Weijze, Bette Westera, Saskia van der Wiel & Riet Wille.

 

Terug

€ 14,00


In mijn mand - isbn 9789083095356

Auteur: Lieke Marsman | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | januari 2021 | 64 pagina's 

In mijn mand, de derde bundel van Lieke Marsman, behandelt de grootste thema’s die het menselijke bestaan kenmerken: de waarde van het leven en de plek van de dood in een mensenleven. Hoe leef je met een levensbedreigende ziekte? Hoe verandert dat je blik op de wereld, op wat van waarde is, op wat je je herinnert en het verloop van de tijd? En hoe verhoud je je tot de wereld in dergelijke omstandigheden? Trek je je eruit terug, of laat je je juist gelden en houd je die wereld een spiegel voor? Lieke Marsman kiest resoluut voor het laatste.

 

Terug

€ 21,99


The Hill We Climb - isbn 9780593465271

An Inaugural Poem for the Country | Auteur: Amanda Gorman | Engels | Paperback | april 2021 | 32 pagina's

 

"A special edition of the poem ""The Hill We Climb,"" read at the inauguration of the 46th president of the United States, Joe Biden, on January 20, 2021

On January 20, 2021, Amanda Gorman became the sixth and youngest poet, at age twenty-two, to deliver a poetry reading at a presidential inauguration. Her inaugural poem, ""The Hill We Climb,"" is now available to cherish in this special edition."

 

Terug

€ 7,35


Domweg gelukkig, in de Dapperstraat - isbn 9789044646047

Auteur: C.J. Aarts | Uitgever: Prometheus | Auteur: C.J. Aarts M.C. van Etten | Nederlands | Hardcover | Druk: 33 | december 2020 | 384 pagina's

 

Wie heeft nog nooit gezegd ik vin je zo lief? En wie heeft nog nooit gedacht Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten? Sommige regels keren steeds weer terug. In dromen (Groots en meeslepend wil ik leven!), in advertenties (Een nieuwe lente) of in verzuchtingen (Tussen droom en daad staan wetten in de weg). Allemaal regels die tot het dagelijks taalgebruik zijn gaan behoren, maar die oorspronkelijk deel uitmaakten van een gedicht.

Poëzie heeft in de Nederlandse literatuur altijd een belangrijke plaats ingenomen. En er zijn talloze gedichten die iedereen kent, of waarvan enkele regels in het gemeenschappelijk geheugen gegrift staan. Domweg gelukkig, in de Dapperstraat bevat al die beroemde gedichten, van het allereerste begin: Hebban olla vogala, tot aan de dag van vandaag: Sterven doe je niet ineens, maar af en toe ’n beetje. Alle grote dichters uit onze literatuur én de ‘kleintjes’ die zich met één gedicht onsterfelijk hebben gemaakt zijn vertegenwoordigd.

‘Het boek bevat prachtige gedichten, een vermakelijke inleiding, een bijna wetenschappelijke bronvermelding en een register op titels, beginregels en klassieke regels.’ – De Volkskrant

‘De bloemlezing van Aarts en Van Etten is zelfs bijzonder goed.’ – Het Parool

‘Dit boek is te beschouwen als het zakbijbeltje voor de ware poëzieliefhebber.’ – Leidsch Dagblad.

 

Terug

 

€ 22,50


In tongen spreken - isbn 9789025459321

Auteur: H.C. ten Berge | Uitgever: Atlas Contact | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juli 2020 | 112 pagina's

De bijna Bijbelse titel van deze nieuwe bundel van H.C. ten Berge suggereert enerzijds het hogere: taal, geschreven vanuit een wonderlijke bezieling, met extase als drijfveer. In tongen spreken bevat zeker gedichten die getuigen van euforie. Anderzijds is er geen taal die zonder tong kan klinken. Ook de helderste constatering, de meest aardse ervaringen: wie erover wil spreken, dient zijn tong te roeren. Deze bundel bevat zowel ‘simpele verzen’ en ‘notities uit het souterrain’ als gedichten over Zuid-Afrika en Midden-Amerika en een cyclus over de vier seizoenen. Het echte leven contrasteert sterk met het mythische, waardoor een grote kracht vrijkomt die de lezer meeneemt van het vertrouwde naar het vreemde. De decorwisselingen maken In tongen spreken tot een veelomvattende bundel in het oeuvre van deze dichter.

 

Terug

€ 21,99


Verzameld proza - isbn 9789038809601

Auteur: J. Slauerhoff | Uitgever: Nijgh & van Ditmar | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | december 2020 | 912 pagina's 

Na de volledig herziene editie van Slauerhoffs Verzamelde gedichten (2018) verschijnt er nu een nieuw Verzameld proza. Naast de bekende verhalenbundels en romans is in deze uitgave ook weer het omstreden toneelstuk over het koloniale verleden Jan Pietersz. Coen opgenomen, dat meerdere keren een opvoeringsverbod kreeg. Verder is deze nieuwe editie aangevuld met enkele niet eerder opgenomen verhalen, waaronder het onlangs opgedoken prozadebuut van Slauerhoff ‘Luctor et emergo’. Het Verzameld proza besluit met een ruime en verrassende selectie uit de ongepubliceerde manuscripten, alle afkomstig uit de beroemde scheepskist die de schrijver jarenlang op zijn reizen vergezelde. ‘Hier was een man aan het woord die piraterij, opiumschuiven, het leven van meisjes in een hoerenkast, stinkende lijken in een vooronder, niet gebruikte als kleurrijke stoffering, maar die er middenin leefde.’ – de Volkskrant ‘Lijden is zoveel begeerlijker dan geluk. Happy endings zijn nergens goed voor. Slauerhoffs verhalen getuigen daarvan.’ – Arnon Grunberg in NRC Handelsblad

 

Terug

€ 45,00


Ik wou zo graag dat ik wat troost kon geven - isbn 9789043535328

De mooiste troostgedichten | Auteur: Nel Benschop | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2020 | 128 pagina's 

De bloemlezing "Ik wou zo graag dat ik wat troost kon geven' bevat de mooiste troostgedichten uit het werk van Nel Benschop, Henriette Roland Holst, Jacqueline van der Waals, Jaap Zijlstra, Inge Lievaart en andere dichters. Want het leven kent zijn mooie kanten, maar als het donker wordt en stil, ontstaat de behoefte aan een hart onder de riem, in woord en gebaar. Dit boek bevat gedichten die woorden geven aan verdriet en verlies, maar ook woorden die verder reiken, een kier van licht brengen, een nieuw perspectief.

 

Terug

€ 16,99


De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door - isbn 9789400405004

Verzamelde vertelsels en verzen | Herman Finkers | Uitgever: Thomas Rap | Nederlands | Hardcover | Druk: 22 | november 2019 | 480 pagina's

"Ik word wakker, doe een plas, sta op en denk: Verrek, het moest andersom.' Of, zoals Finkers ooit al zei: "De leukste grappen zijn de grappen die niet zijn bedacht, maar ja, bedenk die maar eens.' In oneliners als deze, maar ook in verzen als: "Ik zit voor het raam, ik fluister zacht haar naam: Veldhuis,' wordt bij Finkers het ongerijmde geloofwaardiger dan het gezond verstand, dat immers al genoeg ellende veroorzaakt. Zijn wijsheden worden evenveel geciteerd in het café als op filosofencongressen. Finkers op papier is plezier waar je lach- en denkrimpels van krijgt.

 

Terug

€ 19,99


Jij begint - isbn 9789024581481

Auteur: Kees Spiering | Uitgever: Luitingh-Sijthoff | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | augustus 2018 | 128 pagina's

Na 15 jaar weer een poëziebundel van Kees Spiering. Vol schitterende jeugdpoëzie in heldere taal.

Kees Spiering staat bekend om zijn schitterende jeugdpoëzie in heldere taal. Nu, bijna vijftien jaar na zijn laatste dichtbundel, is er Jij begint: een prachtig verzorgde uitgave met bijzondere illustraties van de jonge, getalenteerde Alette Straathof.

Kees Spiering schrijft over alledaagse en herkenbare dingen, zoals ruzie, liefde, ouders, school, de pijn van het opgroeien en de angst voor de dood. Zijn gedichten zijn minilandschappen van herkenare gevoelens en gebeurtenissen in het leven van een jongere. Jij begint is een verzameling van circa 75 gedichten, waarin een aantal "oude bekenden' (zoals "Overwinning' en "Het woord') worden opgenomen, maar ook veel nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde gedichten in de sprankelende rechtdoorzeezinnen zoals alleen Kees Spiering dat kan.

 

Terug

 

€ 19,99


Miauw, miauw, miauw! - isbn 9789045124681

De mooiste gedichten over poezen en andere dieren | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | april 2020 | 56 pagina's

 

Dat Annie M.G. Schmidt van poezen hield, kan niemand ontgaan. Ibbeltje en Minoes kunnen alleen geschreven zijn door iemand die liever kat dan dame zou willen zijn. En in Schmidts gedichten wemelt het ook van de poezen: de lapjeskat, de zeepoes, de kat van ome Willem en ga zo maar door. Fantastische versjes waarin katten het goede (en soms het minder goede) van poes en mens in zich verenigen. En wie kan de zwier van Schmidts zinnen en de sprankelende humor beter in beelden vatten dan kersverse Max Velthuijs-prijs winnaar Sylvia Weve?

Een mooi groot poëzieprentenboek om je snorharen bij af te likken!

 

Terug

€ 19,99


Ik wou dat ik een vogel was - isbn 9789021679976

Een natuurgedicht voor elke dag van het jaar | Auteur: Diverse auteurs | Uitgever: Ploegsma | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2019 | 336 pagina's

 

Prachtig cadeauboek op groot formaat met linnen rug, met een natuurgedicht voor elke dag van het jaar!

Dit is een rijk geïllustreerde verzameling van 366 natuurgedichten – één voor elke dag van het jaar, inclusief schrikkeldag. Gevuld met bekende favorieten en nieuwe gedichten, geschreven door een grote verscheidenheid aan auteurs. Een prachtig boek om in te grasduinen, of om elke dag open te leggen! 

Met 180 illustraties van Frann Preston-Gannon en gedichten van J.C. Bloem, Imme Dros, Jan Hanlo, Judith Herzberg, Ingmar Heytze, Rutger Kopland, Ted van Lieshout, Lucebert, Hendrik Marsman, Koos Meinderts, Bart Moeyaert, Ester Naomi Perquin, Edward van den Vendel, Bette Westera en vele anderen.

'Echt een prachtig, prachtig, prachtig boek.' – Matthijs van Nieuwkerk

'Dit is een leeftijdsloos boek. Er is echt voor iedereen wat te halen. Het is een prachtige bloemlezing geworden, dat in geen huis mag ontbreken. [...] Ik weet zeker dat als mensen dit samen gaan bekijken er prachtige gesprekken ontstaan.' – Manda Heddema, DWDD Boekenpanel

'Het is echt een indrukwekkend boek.' – Jaap Friso, de Grote Vriendelijke Podcast

'Er zijn talloze poëziebloemlezingen – vaak dik, soms in kleur, maar zelden allebei. Met leeslint en linnen rug is Ik wou dat ik een vogel was een schitterend cadeauboek. Een verrasboek bovendien.' – Joukje Akveld, het Parool

 

Terug

€ 39,99


Alle gedichten - isbn 9789038801827

Alle gedichten | Auteur: Hans Verhagen | Uitgever: Nijgh & van Ditmar | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | juli 2017 | 752 pagina's

 

'Naar mijn onbescheiden mening is Verhagen met Lucebert de grootste moderne Nederlandse dichter.' – Remco Campert

'Hans Verhagen is zonder meer een groot dichter. Met de tijd onderken je de kwaliteit. En als je dat niet ziet, dan ben je een lul.' – Lucebert

 

Terug naar Poëzie

Terug naar Actueel

€ 46,50


Verzameld werk Vasalis - isbn 9789028220133

Verzameld werk Poëzie en proza | Auteur: M. Vasalis | Uitgeverij G.A. van Oorschot B.V. | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | juni 2020

M. Vasalis (1909–1998) is de schrijversnaam van M. Droogleever Fortuyn-Leenmans, psychiater. In 1940 debuteerde zij met de novelle Onweer (die deel uitmaakte van het boekenweekgeschenk Drie novellen); in hetzelfde jaar verscheen haar bundel Parken en woestijnen bij Uitgeverij Stols, die bekroond werd met de Van der Hoogtprijs. Er volgden nog drie bundels: De vogel Phoenix (1947), Vergezichten en gezichten (1954) en recent de postuum verschenen bundel De oude kustlijn (2002).

De dichteres ontving voor haar oeuvre de Constantijn Huygensprijs in 1974 en de P.C. Hooftprijs in 1982. Hoewel zij altijd is blijven schrijven, verklaarde zij het uitblijven van nieuwe publicaties na 1954 in haar dankwoord bij de inontvangstneming van de Huygensprijs als volgt: 'Wat mij in en na de oorlog overkomen is komt hierop neer: een enorme relativering van mijn eigen lot... Ik moest voortdurend tot de conclusie komen dat mijn commentaar volstrekt overbodig was.' Dit neemt niet weg dat haar werk door steeds nieuwe generaties wordt ontdekt; zij behoort dan ook tot de meest gelezen dichters in Nederland.

 

Terug naar Poëzie

€ 39,50


Misantroop - isbn 9789402131949

Misantroop | Uitgever: Brave New Books | Auteur: Frédérique Spigt | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | januari 2020 | 106 pagina's

 

Frédérique Spigt (Rotterdam, 1957) studeerde in 1980 af aan de Rotterdamse Willem de Kooning Academie. Zij is componist, tekstschrijver, zangeres en actrice. NRC Handelsblad schreef: "De muziek van Spigt, die tevens verteller is, laveert knap tussen zwaarte en lichtheid'. Dat laat zij ook zien in haar eerste dichtbundel Misantroop.

De indringende illustraties en gedichten raken de lezer in het hart.

De poëzie van Frédérique Spigt is als haar stem: rauw en ontwapenend. In haar gedichten schetst ze een wereld waarin natuur, leven en dood met elkaar in een omhelzing verstrengeld zijn waarbij je niet meer kan zien waar iets

begint en waar het eindigt. Haar teksten hebben een polsslag van jewelste, kloppen aan alle kanten. Of ze nu in tedere bewoordingen een elegie voor een geliefkoosd dier aan het papier toevertrouwt, of via zowel erotische als kille pennenstreken de liefde in al haar facetten schetst: het laat je als lezer allesbehalve onbewogen.

"De liefde en het respect die Spigt in haar songteksten al toonde voor het bestaan, hoe groot of klein ook, resoneren prachtig in alle verzen en illustraties van dit kleinood." (Ellen Deckwitz)

 

Terug

€ 22,50


Gezondheid! - isbn 9789038807898

Gezondheid! Auteur: Lévi Weemoedt | Uitgever: Nijgh & van Ditmar | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2019 | 117 pagina's

Overal in Drente,

op de hei, in het bos,

geldt: uw hond moet vast,

de wolf mag los.

Nadat Lévi Weemoedt het trieste Vlaardingen verlaten had, besloot hij zijn geluk in Assen te zoeken. Maar een mens kan dan wel van omgeving veranderen, zijn ziel verhuist met hem mee. Ook in de nog grotendeels ongekerstende veengebieden en op de Hondsrug blijft de vrolijke wanhoop uit Weemoedts aderen stromen.

In deze nieuwe verzenbundel heeft Lévi Weemoedt de oude kluizenaar in zichzelf hervonden. Maar dat belemmert hem niet om oog te hebben voor alle gekkigheid van deze tijd – en die belachelijk te maken.

Lévi Weemoedt is schrijver van tragikomische korte verhalen en gedichten, die hij als geen ander voor publiek ten gehore brengt. In 2018 stelde Özcan Akyol de bloemlezing Pessimisme kun je leren! samen, die een ongekend succes werd. Piet Piryns noemde Weemoedts wederopstanding "de meest opzienbarende verrijzenis sinds Lazarus' (Nacht van de Poëzie 2019). Sinds Ozcan Akyol de bloemlezing "Pessimisme kun je leren'* in 2018 samenstelde, staat schrijver en dichter Levi Weemoedt weer volop in de belangstelling. De bundel leverde hem zelfs een nominatie voor de NS Publieksprijs 2019 op. In deze meest recente titel van zijn hand vinden we korte gedichten met de voor Weemoedt zo kenmerkende ironische, soms wat tragische inslag. Thematisch komt veel aan de orde: van het huwelijk tot het auteurschap, van het ouder worden tot spot over het Mondriaanjaar. Gedichten die op het eerste gezicht eenvoudig lijken - de schrijfstijl van Weemoedt is erg toegankelijk - maar de lezer toch wel degelijk aan het denken zetten. De gevatte teksten in combinatie met de schijnbare eenvoud maken deze nieuwe publicatie interessant en geschikt voor een breed publiek. Eenvoudige uitgave, voorzien van een inhoudsopgave achterin. 

 

Terug

€ 16,50


Pessimisme kun je leren! - isbn 9789038806310

Pessimisme kun je leren! De mooiste versjes uitgekozen door Özcan Akyol | Auteur: Lévi Weemoedt | Uitgever: Nijgh & van Ditmar | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2018 | 88 pagina's

Aan het begin van deze eeuw, toen ik nog een puisterige puber was, voelde ik een grote behoefte om in de literatuur de antwoorden op mijn levensvragen te vinden. Dat lukte niet. Hoewel ik het kunstenaarsleven leidde, inclusief een getormenteerde ziel en een geveinsde zucht naar drank, net als mijn literaire helden, duwden de meeste boeken me verder in de put. Tot ik het werk van Levi Weemoedt ontdekte. 

 

Terug

€ 15,50Het vader-huis - isbn 9789491618338

Het vader-huis | Karel van de Woestijne | Nederlands | Ingenaaid | druk Heruitgave | 2015 | Astoria Uitgeverij

De belangrijke symbolist Karel van de Woestijne (1878-1929) werd met de publicatie van zijn lyrisch debuut 'Het vader-huis' (1903) de vertolker van het decadente levensgevoel van het fin de siècle. In de bundel overheersen de weemoed om een verloren jeugd, de smart om het leven, de onzekerheid in de liefde, het doodsbesef en begeerte naar de dood; dit alles weergegeven in vormvaste, welluidende en rijk klinkende verzen met zinnen als: 'Het huis mijns vaders, waar de dagen trager waren'. De lyriek van Van de Woestijne is sterk autobiografisch. Zelf stelde hij 'Het vader-huis' voor als 'het boek van mijn poëtische ontroeringen, toen ik nog onder het ouderlijk dak woonde'.

 

Terug

€ 12,49


Verzamelde gedichten Marsman - isbn 9789491618253

Verzamelde gedichten | H. Marsman (1899-1940) | Uitgever: Astoria Uitgeverij | Nederlands | Druk: Heruitgave | maart 2015 | Paperback | 192 pagina's.

Marsman was dichter, essayist en prozaïst. Hij overleed op veertigjarige leeftijd op 21 juni 1940 toen het schip de Berenice, waarop hij de oorlog in West-Europa trachtte te ontvluchten, in het Kanaal door een Duitse onderzeeër werd getorpedeerd.

'Verzamelde gedichten' is een in 1938 door Marsman zelf samengestelde compilatie van werk uit zijn eerder verschenen dichtbundels. Hierbij deelde hij zijn werk in in drie perioden die een goed beeld geven van de ontwikkeling van zijn poëzie. Na zijn dood is de bundel uitgebreid met zijn dichterlijke testament en magnum opus: het episch gedicht 'Tempel en kruis' uit 1939.

 

Terug

€ 17,99


Snikken en grimlachjes - isbn 9789491618048

Salamander Klassiek - Snikken en grimlachjes, Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens | Auteur: Piet Paaltjens | Uitgever: Astoria Uitgeverij | Nederlands | Druk: Heruitgave | februari 2013 | Paperback | 78 pagina's

'Er zijn levensgeschiedenissen, die zich uiterst moeielijk laten schrijven. Vooreerst, dewijl ze zoo aandoenlijk zijn, dat men er zich niet mee kan inlaten, of men moet het uitsnikken van ontroering; en dan, omdat ze bijna geheel in den nacht der vergetelheid begraven liggen. - Van al zulke levensgeschiedenissen is die van Piet Paaltjens de onbeschrijfelijkste.

Men weet haast niets van hem, en wat men nog van hem weet, dat is hartverscheurend. Wanneer is hij geboren en waar? Wie droeg hem onder haar hart en wie gaf hem als vader aan bij den burgerlijken stand? Bij wien lag hij school en in wat jaar deed hij staatsexamen? - Op al die vragen kreeg nooit iemand een antwoord.

Het schijnt, dat de stukken, met behulp waarvan men den sluier van Paaltjens' jeugd had kunnen opheffen, verloren zijn geraakt. Eenigen willen, dat ze opzettelijk verdonkeremaand werden. Het is niet onmogelijk. Wij beleven een zonderlingen tijd.'

Met bovenstaande woorden introduceerde François HaverSchmidt (1835-1894) zijn alter ego Piet Paaltjens. Onder dit pseudoniem schreef hij in zijn studententijd gedichten die hij in 1867 bundelde in 'Snikken en grimlachjes'. De bundel oogstte meteen veel succes en Piet Paaltjens heeft nog steeds vele bewonderaars. De gedichten die veelal gaan over liefde en vriendschap zijn humoristisch en ironisch van toon, en zeer geschikt om nog steeds te worden gelezen.

 

Terug

€ 9,89


Mei - isbn 9789491618024

Mei | Herman Gorter | Uitgever: Astoria Uitgeverij | Nederlands | Druk: Heruitgave |  januari 2013 | Paperback | 146 pagina's

Iedereen kent de beroemde openingsregel: 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' van het epische gedicht Mei. Het werk heeft Herman Gorter (1864-1927) onsterfelijk gemaakt en wordt beschouwd als een van de mooiste scheppingen van de Tachtigers. Hij werkte er aan van 1886 tot 1889. De eerste zang verscheen in 1886 in het tijdschrift De Nieuwe Gids en maakte toen al meteen enorme indruk. Het gedicht bestaat uit drie zangen en verscheen voor het eerst in boekvorm in 1889.

 

Terug

€ 12,50


Verzen - isbn 9789491618284

Verzen | Herman Gorter | Uitgever: Astoria | Nederlands |  juni 2015 | Paperback | 123 pagina's

Over 'Verzen' schreef Herman Gorter (1864-1927) in 1895 in zijn dagboek: ''Ik wilde het helste licht uit de taal slaan; want diep in het hart van de taal leeft een wit licht; hetzelfde witte licht, dat in vrouwenogen flonkert, en in hun ziel. Dit licht is de bron van het universum, en voor een dichter is het universum de taal. Dat licht moest ik vinden, in mijn leven en in mijn gedichten (dat is, als het goed is, hetzelfde), maar het kon niet, ik kon het niet: mijn kracht schoot te kort, of de taal schoot te kort, ik weet het niet. - Ik heb die verzen toch maar gepubliceerd.''

 

Terug

€ 14,99


Piet Paaltjens in beeld - isbn 9789462802506

Piet Paaltjens in beeld | Marc Weikamp | Uitgever: Strip2000 B.V. | Nederlands | Druk: 1 | december 2016 | Hardcover | 59 pagina's

 

Piet Paaltjens in Beeld. Een verzameling van 9 van zijn gedichten die tot stripverhaal zijn vertaald.

in 2017 is het 150 jaar geleden dat Snikken en Grimlachjes, de bekendste dichtbundel van piet Paaltjens, in Schiedam verscheen. Deze grafische gedichten zijn een vermenging van twee tijden; de taal uit de 19e eeuw met beeld uit de 21ste eeuw.

Marc Weikamp heeft een voorliefde voor romantische melancholie en zwarte humor. Hij koos voor Piet Paaltjesn in Beeld een negental gedichten die waarbij hij er met pen en inkt een interpretatie aan gaf.

 

Terug

€ 15,99


Open ogen - isbn 9789023462835

Open ogen, Remco Campert. Uitgever De Bezige Bij, 80 pagina's.

k zag een jongetje zitten

verwezen op een stoeltje

bedekt met bloed

en asgrauw puinstof

onder een huis weggehaald

met bommen bestookt

door Assads moordenaarstroep

dit gedicht helpt hem niet

maar het is genoteerd

Gevoelig voor de tijdgeest raapt Remco Campert de scherven van de wereld op en smelt ze om tot taal. Hij neemt de poëzie mee naar buiten, waar hij met ‘regels dikbuikig van woorden de oude foxtrot’ danst. Met een open blik bevraagt hij de poëzie, daagt haar uit, onderzoekt haar onbeholpenheid. Zo vernieuwt hij zichzelf. Zijn bevlogen gedichten roepen om vrijheid: ‘open die kooi voor het laatst en voorgoed’.

 

Terug naar overzicht

€ 17,99

  • Levertijd: 1-3 dagen

De engelen van Rotterdam - isbn 9789402126754

De engelen van Rotterdam, een verzameling gedichten over de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam | Auteur:  Janny Voogt-van Es | Uitgever: Brave New Books | Nederlands | Druk: 1 | januari 2015 | Paperback | 40 pagina's

 

Janny Voogt-van Es is geboren te Rotterdam op 3 maart 1926 en was 14 jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon. Wonende aan de 1e Reserveboesemstraat 16 in Rotterdam maakte ze de oorlog van dichtbij mee. Nu, 70 jaar na de oorlog, heeft ze besloten haar herinneringen aan het papier toe te vertrouwen. Zo blijven haar waardevolle ervaringen bewaard voor de toekomst.

De gedichtenbundel biedt een uniek perspectief op de Tweede Wereldoorlog: door de ogen van de 14-jarige Janny. Haar directe ervaringen heeft ze opgeschreven in alledaagse taal. Dit geeft een verrassend inzicht in de dagelijkse realiteit voor de Nederlandse burgers, tijdens en na de oorlog. Dit maakt deze gedichtenbundel ook erg geschikt voor onderwijsdoeleinden.

 

Terug

€ 17,43

 

snelle levering

 

alle titels leverbaar

indien op voorraad: levering binnen twee  werkdagen

 persoonlijk en           deskundig adviesVan Vliet Boeken Rotterdam. Triodos Bank: NL 18 TRIO 025 474 3927. BIC TRIONL2U. BTW NL133672633B01.

KvK 55619787 R'dam. info@vanvlietboeken.com

 

1) Verzending binnen Nederland is gratis. Overige landen de dan geldende portkosten. Antiquarische boeken kunnen afwijken.