Klassieke Oudheid & Middeleeuwen

Handelaren en ambachtslieden - isbn 9789401918244

Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen | Auteur: Luit van der Tuuk | Omniboek |  Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2021 | 144 pagina's

Dit is de geschiedenis hoe de bewoners van onze streken zich in de vroege middeleeuwen ontwikkelden van jagers, landarbeiders en vissers tot handelaren, schippers en ambachtslieden. Omdat goede oogsten door betere omstandigheden meer overschotten opleverden, breidde de handel zich uit van lokale markten naar internationale handelsnetwerken. De economie in heel Noord-Europa groeide op ongekende wijze en men kon nu ook rijk worden door werk. In dit boek voert kenner Luit van der Tuuk de bijzondere handelaren en ambachtslieden, schippers en scheepsbouwers ten tonele die de grondslag hebben gelegd voor Nederland als handelsland.

Aan het werk is het thema van de Maand van de Geschiedenis 2021.

 

Terug

€ 15,00


Geleefd geloof - isbn 9789462496552

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen, 1200-1580 | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | mei 2021 | 246 pagina's

 

Van gewone middeleeuwers zijn nauwelijks geschreven documenten overgeleverd. Hoe zij dachten over de leer van de kerk, weten wij dus niet uit de eerste hand. Toch valt er wel iets te zeggen over de manier waarop mensen in huiselijke kring en maatschappelijk leven uiting gaven aan hun geloof. Dit boek beschrijft en verbeeldt de religieuze cultuur aan de hand van voorwerpen, zoals aardewerken heiligenbeeldjes, simpele gebedenboekjes en prachtig geïllumineerde getijdenboeken, pelgrimsinsignes, relikwieën en reliekdoosjes, gebedsteksten met vingerafdrukken en sporen van tranen. Ook religieuze broederschappen en vrome huisgemeenschapjes passeren de revue. De focus ligt op de Friese landen, de huidige provincies Groningen en Friesland. Die weken af van omliggende gebieden. Ze werden niet bestuurd door graven of hertogen, de bisschoppen woonden ver weg en ze hadden een eigen taal en rechtssysteem. Het is daarom niet toevallig dat in Friese rechtsteksten afwijkende theologische denkbeelden te vinden zijn.

 

Terug

€ 29,99


De tombe van Floris V - isbn 9789401917452

Het tragische einde van de graaf van Holland | Auteur: Henk 't Jong | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2021 | 256 pagina's

‘De tombe van Floris V’ vertelt van het leven en de dood van Floris V (1254-1296), de bekendste graaf van Holland.

Als Floris V (1254-1296) 1,5 jaar oud is, wordt zijn vader door de West-Friezen vermoord. Op latere leeftijd weet hij orde op zaken te stellen in Holland, Zeeland en West-Friesland. In die roerige dertiende eeuw is Floris ook internationaal een speler van formaat. Uiteindelijk wordt hij ontvoerd, maar als Hollandse boeren en burgers hem proberen te bevrijden wordt de graaf op 27 juni 1296 in de buurt van het Muiderslot door zijn ontvoerders in paniek gedood.

Henk ’t Jong vertelt in dit deel van de serie ‘Tastbaar verleden’ het verhaal van het leven, de dood en doet een onthulling over de mysterieuze tombe van de bekendste graaf van Holland.

 

Terug

€ 20,00


Gevecht om de troon- isbn 9789401917667

De Rozenoorlogen en de opkomst van de Tudors | Auteur: Dan Jones | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | mei 2021 | 480 pagina's

In ‘Gevecht om de troon’ vertelt Dan Jones de spannende geschiedenis van vijftiende-eeuws Engeland, toen de families Lancaster, York en Tudor streden om de kroon.

In de vijftiende eeuw streden drie families om de Engelse troon: de families Lancaster, York en Tudor. De strijd tussen de huizen Lancaster en York is de geschiedenis ingegaan als de Rozenoorlogen (1455-1485). Die eindigden toen Hendrik Tudor de macht greep en zich liet kronen als Hendrik VII. De Tudors kwamen aan de macht, ten koste van het huis York.

De vijftiende-eeuwse burgeroorlogen waren de langste en bloedigste uit de Engelse geschiedenis. In relatief korte tijd ging de kroon maar liefst vijf maal over in andere handen. Dan Jones vertelt deze interessante geschiedenis op meeslepende wijze.

 

Terug

€ 35,00


De Friezen. - isbn 9789401918206

Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen | Auteur: Luit van der Tuuk | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2021 | 304 pagina's

De Romeinen, de Franken en de Noormannen noemden het Nederlandse kustgebied ‘Frisia’. Zeeland, Holland, Friesland, Groningen, Oost-Friesland: het viel allemaal onder die verzamelnaam. In ‘De Friezen’, dat deel uitmaakt van de serie ‘Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen’, brengt Van der Tuuk de vroegste geschiedenis van de kuststreek tot leven. Op toegankelijke wijze legt hij uit hoe de Friezen een voorname rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Zich baserend op historische bronnen en archeologische vondsten schetst hij een beeld van een volk van boeren en kooplieden, maar ook van de Friese opstand, koning Radbod en Bonifatius.

 

Terug

€ 20,00


De Franken - isbn 9789401918183

Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen | Auteur: Luit van der Tuuk | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2021 | 320 pagina's

In de vroege middeleeuwen maakten de Lage Landen deel uit van het Frankische Rijk. Luit van der Tuuk beschrijft deze periode in ‘De Franken’.

Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld bestaat van ridders en jonkvrouwen, zijn de vroege, ‘donkere’ middeleeuwen lange tijd onderbelicht gebleven. Luit van der Tuuk brengt daar verandering in. Want hoewel in de vroege middeleeuwen Germaanse koningen en krijgsheren de ene dynastieke twist na de andere uitvochten, is het onterecht dit een 'duistere tijd' te noemen. Het was eerder een periode van grote verandering, waarin zich een nieuw elan aftekende: een tijdperk van staatsvorming waarin onze streken een belangrijke rol speelden. De Lage Landen maakten deel uit van het Frankische Rijk. Het gebied van het huidige België en Nederland was de kraamkamer van het imperium dat de grootste soevereinde entiteit in West-Europa sinds de Romeinen zou worden.

In ‘De Franken’, dat deel uitmaakt van de serie ‘Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen’, schetst Luit van der Tuuk niet alleen het optreden van bekende vorsten als Karel de Grote en Pippijn de Korte, maar ook van minder bekende Frankische heersers in de Nederlanden. Hij vertelt aan de hand van de weinige bronnen de lotgevallen van de machthebbers en hun relatie met de Lage Landen en wat dat inhield voor Europa.

 

Terug

€ 20,00


Katla - isbn 9789401917698

De reis naar Dorestad | Auteur: Luit van der Tuuk | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2021 | 224 pagina's

‘Katla’ van Luit van der Tuuk is een geschiedenisverhaal over de reis van een jonge vikingvrouw van Zweden naar de Lage Landen in de vroege middeleeuwen.

‘Katla’ van Luit van der Tuuk is het verhaal van de buitengewone reis die de jonge vikingvrouw Katla maakte in de negende eeuw. Katla voer twaalf eeuwen geleden op een houten schip van het Zweedse Birka naar Dorestad; een tocht vol ontberingen en gevaar. Aan de hand van haar reis vertelt de Luit van der Tuuk de geschiedenis van Birka, Dorestad en de scheepvaart van de negende eeuw. ‘Katla’ is gebaseerd op historische en archeologische bronnen, maar leest als een meeslepend verhaal.

 

Terug

€ 20,00


Het wereldrijk van het Tweestromenland - isbn 9789401916561

De opkomst van Assyrië, Babylonië en Perzië | Auteur: Daan Nijssen | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | januari 2021 | 400 pagina's

 

‘Het wereldrijk van het Tweestromenland’ van Daan Nijssen biedt een overzicht van de geschiedenis van Mesopotamië.

In ‘Het wereldrijk van het Tweestromenland’ beschrijft Daan Nijssen de geschiedenis van Mesopotamië in de oudheid. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei. Maar ook deze grootmacht moest in 539 v.Chr. pas op de plaats maken voor het Perzische Rijk, onder de legendarische koning Cyrus de Grote. Het Perzische Rijk breidde zich in rap tempo uit en raakte onder Xerxes slaags met de Grieken, precies 2500 jaar geleden. In ‘Het wereldrijk van het Tweestromenland’, dat veel kaarten en afbeeldingen bevat, biedt Daan Nijssen een overzicht van de wereldrijken in het gebied tussen Eufraat en Tigris in het eerste millenium v.Chr.

'Dit is een populair-wetenschappelijk boek van internationale allure.' – Bart Funnekotter in VPRO's OVT

 

Terug

€ 28,50


Zicht op Hildegard - isbn 9789089723734

Leven, visioenen, geneeskunst, muziek | Auteur: Diverse auteurs | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | april 2020 | 160 pagina's

 

Hans Wilbrink (red.) Zicht op Hildegard. Leven, visioenen, geneeskunst, muziek Hildegard van Bingen was een sterke vrouw met veelzijdige talenten, blijkt uit Zicht op Hildegard. Dit boek is een toegankelijke inleiding op het leven en werk van deze twaalfde-eeuwse benedictines, waarna je beslist op bedevaart wilt naar haar klooster in het Duitse Eibingen. In Zicht op Hildegard laten negen specialisten hun licht schijnen op een deelgebied van haar leven en werk. Bij elkaar levert dat een veelzijdig en indringend portret op. Sociaal wetenschapper Hans Wilbrink besteedt aandacht aan de maatschappelijke invloed van Hildegard toen en nu. Zuster Philippa Rath o.s.b. van de Hildegard-abdij in Eibingen laat zien dat zij een inspirerend voorbeeld is voor onze tijd. Theologe Kitty Bouwman bespreekt visioenen in het werk van Hildegard. Kunstkenner Felicia Dekkers werpt licht op twee handschriften. En classica en filosofe Mieke Kock-Rademakers gaat in op Hildegards eerste visioenenboek Ken de wegen. Velen kennen Hildegard van haar buitengewone kruidenkennis of via haar prachtige muziek. Ook die aspecten komen aan de orde, in artikelen van arts dr. Lutgart Gillis, en musicologen dr. Hanna Rijken, dr. Rebecca Stewart en drs. Marsja Mudde.

 

Terug

€ 24,95


De volksverhuizingen - isbn 9789401917001

De geschiedenis van West-Europa, 375-800 | Auteur: Dick Harrison | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2020 | 720 pagina's

'De volksverhuizingen' van Dick Harrison is een meeslepend geschreven, diepgravend geschiedenisboek over de periode van de volksverhuizingen, tussen de Romeinse tijd en de middeleeuwen in Europa

De volksverhuizingen van Dick Harrison geeft ons een rijk beeld van West-Europa in de vroege middeleeuwen. Toen de Pax Romana in stukken brak verspreidden woeste hordes Germanen en Hunnen zich over heel Europa op zoek naar graan en goud. Bestsellerauteur Dick Harrison nuanceert het beeld van die barbaarse plunderpartijen en werpt licht op de waarheid achter de mythe van chaos en verwoestingen. In het boek ontmoeten we individuele mensen: krijgers en heiligen, boeren en heersers. De volksverhuizingen geeft ons een fascinerend en complex beeld van West-Europa in de overgang tussen de oudheid en de vroege middeleeuwen.

 

Terug

€ 39,99


De middeleeuwers - isbn 9789401917384

Mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 450-900 | Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2020 | 256 pagina's 

'De middeleeuwers' van Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk werpt nieuw licht op de mensen uit de middeleeuwen. Een onbekend graf dat opeens van een belangrijk koning blijkt te zijn, een verloofde die met een vloot haar vluchtende bruidegom achterna gaat, en een adellijke vrouw die weigert te trouwen en haar intrek neemt in het klooster; het zijn verhalen die tot de verbeelding spreken. Maar wat weten we nu werkelijk van de mensen die in de vroege middeleeuwen leefden? Luit van der Tuuk en Leon Mijderwijk nemen de lezer aan de hand van verschillende personages uit Nederland en België mee op reis in de tijd. Maak kennis met koningen, priesters, herbergiers, barden en boeren, en ontdek het doen en laten van toen. Op basis van archeologische kennis en schriftelijke bronnen geven Van der Tuuk en Mijderwijk een dynamische indruk van de middeleeuwse belevingswereld. De vroegmiddeleeuwse samenleving was namelijk complex, divers en voortdurend in beweging, en ze blijkt zeker niet zo donker als vaak gedacht.

 

Terug

€ 23,50


De ommuurde stad - isbn 9789000361144

Geschiedenis van een stadsverdediging | Auteur: René de Kam | Uitgever: Spectrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2020 | 304 pagina's 

Intrigerende verhalen over de oudste stadsverdediging van Nederland.

Eeuwenlang lagen veel Nederlandse steden verscholen achter muren, torens en poorten. Als 's avonds de klok klonk omdat de stadspoorten gingen sluiten, moesten de stedelingen zich haasten om op tijd binnen te zijn. De bouw van een stadsverdediging was een groot en duur karwei. Maar wie niet investeerde, was kwetsbaar en soms zelfs reddeloos verloren.

Als eerste Nederlandse stad startte Utrecht in 1122 met de bouw van haar verdediging. Wat begon als een gracht, vier poorten en enkele natuurstenen torens, veranderde na de uitvinding van de baksteen in hoge stenen muren met ruim vijftig torens. Dat was nodig ook, want de belegeringstechnieken werden steeds geavanceerder. Toen in 1345 de graaf van Holland met een leger van 30.000 man en grote werptoestellen (blijden) voor de muren van de stad verscheen, gaven de Utrechters echter geen krimp. Beschermd door hun stadsmuren en torens bouwden ze hun eigen blijden en trakteerden de belegeraars die te dichtbij kwamen op een pijlenregen.

In De ommuurde stad vertelt René de Kam de meeslepende geschiedenis van de Utrechtse stadsverdediging als voorbeeld van veel andere steden. Hij laat de betekenis van de ommuring zien in al haar facetten: de bouw, bezetting, belegeringen, aanpassingen, het verval en ten slotte de sloop in de negentiende eeuw. Ook gaat hij in op de rol die de middeleeuwse burgers speelden in het eigen stadsleger, dat er met zijn vele kleurrijke banieren veelvuldig op uit trok. En het was elke keer maar weer de vraag wie er na de strijd levend naar de stadspoorten terugkeerde…

Het officiële boek bij de grote tentoonstelling De ommuurde stad van het Centraal Museum Utrecht, najaar 2020

 

Terug

€ 24,99


De verlichte middeleeuwen - isbn 9789000373734

Een ontdekkingsreis door de middeleeuwse wetenschap | Auteur: Seb Falk | Uitgever: Spectrum | Nederlands | Hardcover |  Druk: 1 | november 2020 |  416 pagina's 

Een compleet nieuwe kijk op de middeleeuwen: een periode waarin de wetenschap floreerde. Wie geleerd heeft dat de middeleeuwen primitieve tijden waren waarin mensen in barbaarse omstandigheden leefden en weinig kennis bezaten, moet deze visie na het lezen van dit boek volledig herzien. Seb Falk toont ons dat de middeleeuwen juist een reeks intelligente, verlichte wetenschappers voortbracht. Monnik John van Westwyk is onze gids op deze reis door de onbekende middeleeuwse wetenschap. Aan de hand van middeleeuwse teksten van zijn hand, laat Falk ons kennismaken met een breed scala aan wetenschappelijke vraagstukken waar mensen als John van Westwyk over nadachten en mee worstelden.

Van het rekenen met Romeinse cijfers tot het ontcijferen van horoscopen, het genezen van ziekten en het navigeren op de sterren: lezers maken kennis met de wetenschap zoals de middeleeuwse monniken die bedreven. Het resulteert in een fascinerend verhaal waarin je stap voor stap wordt meegenomen in het brein van een reeks middeleeuwse wetenschappers.

 

Terug

€ 34,99


Nederland in de middeleeuwen - isbn 9789462494688

De canon van ons middeleeuws verleden | Auteur: Jan J.B. Kuipers/Goffe Jensma | Uitgever: Walburg Pers B.V. | Co-auteur: Oebele Vries | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | april 2020 | 192 pagina's

Sinds de totstandkoming van de Canon van Nederland hebben canons zich ontwikkeld tot een 'nieuw historisch genre'. Die kwalificatie is van historicus Piet de Rooy, die zich uitgebreid heeft beziggehouden met de verbetering van het Nederlandse geschiedenisonderwijs.

Nederland in de Middeleeuwen is een product van dit genre. Deze canon bevat geen onwrikbare ijkpunten, maar presenteert onze middeleeuwse geschiedenis op toegankelijke wijze en voor een breed publiek.

Bij de keuze van de vijftig vensters spelen zowel de traditie als nieuwe inzichten een rol. De lezer zoekt niet vergeefs naar overbekende feiten als de moord op Floris V, maar verneemt ook over plattelandsleven, ridderideaal en kloosterwezen, overzeese handel, klimaatontwikkeling, ketters en bonte volkscultuur. Een evenredige geografische spreiding is nagestreefd, waarbij alle gewesten aan bod komen.

De uitgave toont hoe een drassige uithoek van het Romeinse Rijk zich tussen circa 500 en 1500 ontwikkelde tot een veelzijdig samenstel van graafschappen, hertogdommen en heerlijkheden, agrarische en handelsgemeenschappen, steden en dorpen. Op zand, veen en klei, langs de rivieren en de Noordzeekust. Hoe er langzaam eenheidsgevoel ontstond én hoe dit besef steeds ondergraven werd door vaak bloedige strijd tussen lokale en regionale belangen, standen en klassen.

 

Terug

 

€ 29,99


Bonifatius in Dorestad - isbn 9789401907590

Bonifatius in Dorestad, de evangeliebrenger van de Lage Landen |  Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | 1e druk | paperback | mei 2016 | 176 pagina's

In 2016 is het precies 1300 jaar geleden dat Bonifatius met een vrachtvaarder vanuit Londen vertrok naar het vasteland van Europa, om in Dorestad – het Rotterdam van de achtste eeuw – van boord te gaan. Zijn missie: het evangelie verkondigen en hier een kerkelijke organisatie opbouwen. 

Bonifatius' komst had grote gevolgen voor de ontwikkeling van Dorestad en Utrecht, en daarmee voor de vroege geschiedenis van Nederland. Het Comité Bonifatius-Dorestad gedenkt de komst van Bonifatius op 5 juni 2016. In de bundel Bonifatius in Dorestad worden verschillende facetten van Bonifatius' aankomst en aanwezigheid in Dorestad en omgeving belicht.

Bonifatius in Dorestad staat onder redactie van Luit van der Tuuk en bevat bijdragen van professoren Paul Post en Anton Vernooij, dominee en auteur Pieter L. de Jong, bisschop Gerard de Korte en Kees Slijkerman.

 

Terug

€ 20,99


Historische atlas van Leeuwarden - isbn 9789460042300

Historische atlas van Leeuwarden, van terpdorp tot culturele hoofdstad | Auteur: Meindert Schroor | Uitgever: Vantilt | Nederlands | 1e druk | november 2015 | Hardcover | 80 pagina's

 

Leeuwarden is al ruim vijf eeuwen de hoofdstad van Fryslân, maar de nederzetting is minstens tweemaal zo oud. De Historische atlas van Leeuwarden brengt de ontwikkeling in kaart van een terpdorp aan een arm van de zee, via de bloeiperiode als zetel van de Friese stadhouders in de Gouden Eeuw tot centrum van werkgelegenheid en cultuur in een eigenzinnige, perifere regio nu de 'kleinste grote stad' van Nederland. Aan de hand van kaarten, cartografische reconstructies, schilderijen en foto's wordt de ruim duizendjarige geschiedenis van Leeuwarden beschreven. Een stad die begon als nederzetting van boeren en vissers op terpen in een weids waddenkwelderland. Dankzij zijn centrale ligging, nabij de grens van klei, veen en zand ontwikkelde Leeuwarden zich binnen zijn singels vanaf de late Middeleeuwen tot het met grachten en kanalen doorsneden hart van het waterrijke Fryslân, waaruit nijvere buitenbuurten langs Vliet en Dokkumer Ee als slagaders het land in reikten. Vanaf de negentiende eeuw werd de landelijke ruimte tussen deze tentakels opgevuld met een enkele prestigieuze buurt en met veel volkswijken. Leeuwarden werd vooral het centrum van agrarische industrie, met de bijbehorende banken en verzekeringsmaatschappijen, om uiteindelijk uit te groeien tot een centrum van onderwijs, diensten en innovaties op het gebied van water.

 

Terug

€ 29,95


Ridderschap in Holland - isbn 9789087041014

Adelsgeschiedenis 1 - Ridderschap in Holland, portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen,  Antheun Janse. Uitgever Verloren B.V., 514 pagina's.

 

Hoewel Holland al in de late Middeleeuwen meer en meer een land van burgers werd, speelde de ridderschap er nog een leidende rol. Hoge edelen als de heren van Arkel, Egmond, Brederode en Wassenaar oefenden veel macht uit als medespelers of juist tegenstrevers van de graaf en zijn plaatsvervangers. Modale en lagere edelen zoals Assendelft, Heemskerk, Matenesse en Raaphorst bekleedden invloedrijke posities aan het grafelijk hof en in de regio, als baljuws, ambachtsheren en kasteelbewoners. Achter de enkele nu nog te bezichtigen kasteelru nes gaat een rijke wereld schuil die in Ridderschap in Holland voor het eerst als geheel en vanuit verschillende invalshoeken wordt beschreven. Op basis van biografische gegevens van een groot aantal edelen schetst Antheun Janse een boeiend groepsportret van de Hollandse ridderschap tussen circa 1275 en circa 1475. Gedurende deze periode veranderde de ridderschap ingrijpend. Ridderlijke verschijnselen raakten minder algemeen verbreid, de uitoefening van centrale en regionale bestuursambten werd minder vanzelfsprekend. De nadruk kwam sterker te liggen op het uitoefenen van heerlijke rechten en de afstamming van een illuster voorgeslacht. Wat niet veranderde, waren de relatieve geslotenheid van de ridderschap en haar maatschappelijke positie. Rond 1475 was de ridderschap als verschijnsel nog springlevend.

 

Terug

€ 39,00


Het klooster Egmond - isbn 9789087040253

Egmondse studiën 5 - Het klooster Egmond: hortus conclusus. Hortus Conclusus (Egmondse Studien 5),  Auteur: Jeannine Fiedler & Quot. Uitgever Verloren B.V., 336 pagina's.

 

In deze vijfde en laatste bundel Egmondse studiën, gewijd aan de geschiedenis van het middeleeuwse klooster Egmond, gaan Peter Gumbert, Jan Burgers en Erik Cordfunke in op thema's die ook in de vorige delen aan bod kwamen: schrijvers, boeken, oorkonden, liturgie, heiligenlevens en kerkstichtingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan enkele in de bibliotheek bewaard gebleven gregoriaanse notaties (Ike de Loos), de Egmondse achtergrond van een van de voormannen van de Moderne Devotie (Hildo van Engen), de plaats van Egmond in de kloosterhervormingen van de vijftiende eeuw (Elke Ursel Hammer) en de relatie tussen Erasmus en de abdij (Jan van Herwaarden). Tot slot leest Karen Vintgens Adalberts heiligenleven met de ogen van deze tijd.

 

Terug

€ 39,00


De kleine geschiedenis van Haarlem - isbn 9789045353623

De kleine Geschiedenis van Haarlem voor Dummies | Uitgever: Voor Dummies | Nederlands | 1e druk | mei 2017 | Paperback | 55 pagina's

Deze gids biedt een beknopt overzicht van de rijke geschiedenis van Haarlem. Van kleine nederzetting aan het Spaarne en verdedigingspost van de Graven van Holland groeide Haarlem uit tot een van de belangrijkste middeleeuwse steden van Holland. Het Beleg van Haarlem, geleid door de zoon van Alva, was het keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Haarlem heeft ook lange perioden van armoede gekend. Tegenwoordig zijn het middeleeuwse stratenplan, de karakteristieke gevels en de vele cafés, restaurants en winkels een feest voor de bezoeker. Wandelend door de binnenstad met dit boekje in de hand, kom je onder meer langs de St.-Bavo, de 17e-eeuwse Vleeshal, de Waag, het Teylers Museum en het Frans Hals Museum.

De Historische Vereniging Haerlem is opgericht in 1901 en wil met een kritische blik de geschiedenis van Haarlem voor een groot publiek toegankelijk maken.

 

Terug

€ 9,99


Voor Dummies - Utrecht - isbn 9789045353357

Voor Dummies - De kleine geschiedenis van Utrecht voor dummies, René de Kam, Uitgever: Voor Dummies, 151 pagina's.

Utrecht is een stad vol verhalen. Van Romeinse soldaten die een fort bouwden op de oever van de Rijn. En van rijke middeleeuwse geestelijken die woonden op grote terreinen midden in de stad. Maar ook van handelaren die van de Oudegracht een belangrijke stadsha- ven maakten van wel twee kilometer lang. In de 19de eeuw barstte de stad uit zijn voegen en waren er nieuwe wijken nodig om de vele fabrieksarbeiders te kunnen huis- vesten. Tegenwoordig is Utrecht een bruisende stad aan de voet van de Domtoren. Een stad met een mooi historisch centrum maar ook met grote moderne woonwijken. En met opvallende architectuur, zoals het Rietveld Schro¨derhuis en de vele universiteitsgebouwen in de Uithof. Wie goed kijkt, vindt overal wel wat terug van de lange geschiedenis van de stad.

Rene´ de Kam is historicus en maakte meerdere boeken en tentoonstellingen over de geschiede- nis van Utrecht. Zo was hij hoofdauteur van het in 2014 verschenen standaardwerk De Utrechtse Dom­toren. Trots van de stad.

 

Terug

€ 9,99


50 dingen die je moet weten - De Vikingen - isbn 9789043532075

 

Auteur: Philip Parker | Uitgever: Kokboekencentrum Jeugd | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | augustus 2019 | 80 pagina's

"De Vikingen' van Philip Parker is een nieuwe titel in de succesvolle "50 dingen die je moet weten'-serie. De Vikingen waren de meest gevreesde indringers van de middeleeuwen en stonden bekend om hun wrede overvallen, hun liefde voor schatten en hun woeste krijgers. Driehonderd jaar lang joegen ze de wereld schrik aan, maar ze maakten ook prachtige kunst en vertelden geweldige verhalen. Vol met weetjes, landkaarten, infographics en foto's biedt dit full-color boek een perfecte introductie op de Vikingen. In deze serie verschenen eerder delen over De Eerste Wereldoorlog, De Tweede Wereldoorlog, Uitvindingen, Muziek, Voetbal, Het heelal, Extreem weer en Het menselijk lichaam.

 

Terug naar Klassieke Oudheid & Middeleeuwen

Terug naar Aanbiedingen

€ 13,99


Jeanne d'Arc - isbn 9789059117501

Jeanne d'Arc (1412-1431), de maagd van Orléans | Auteur: Guus Pikkemaat | Uitgeverij Aspekt B.V. | Nederlands | 1e druk | maart 2009 | Paperback | 148 pagina's

 

Na Eleonore van Aquitanië is Jeanne d'Arc de tweede middeleeuwse vrouw waar Guus Pikkemaat een boek aan wijdt. Het is een onderwerp wat zeker de moeite waard is. Jeanne d‘ Arc is een van die intrigerende figuren in wie de middeleeuwse mentaliteit in al haar eigenaardigheid tot uitdrukking komt. 

Ze was een diep religieuze vrouw, die tegelijkertijd de gangbare, vaak via het christelijk geloof gelegitimeerde verhoudingen tussen de sexen in haar tijd volledig doorbrak. Ze was een eenvoudig boerenmeisje dat een doorslaggevende rol wist te vervullen in de strijd tussen de Engelsen en de Fransen, die op dat moment al 94 jaar woedde.

Historicus Guus Pikkemaat wist er weer een sprankelend boek over te schrijven, wat bovendien veel verheldert over het bijzondere tijdsgewricht waarin ze leefde.

 

Terug

€ 21,95


Emo's reis - isbn 9789087047009

Emo's reis, een historisch-culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212 | Auteur: Dick E.H. de Boer | Uitgever: Verloren B.V. |  Nederlands | 8e druk | november 2017 | Paperback | 496 pagina's

 

In Emo's reis volgt prof.dr. Dick E.H. de Boer de tocht die de Fries-Groningse abt Emo tussen november 1211 en juli 1212 naar Rome maakte. Op basis van de Kroniek van het klooster Bloemhof en met gebruik van talrijke historische documenten schetst hij van dag tot dag een beeld van het landschap en de samenleving in het Europa van het begin van de dertiende eeuw, gezien door de ogen van Emo én door die van een moderne reiziger. Meer dan 800 afbeeldingen en teksten, van troubadoursliederen tot kronieken, openen vensters op de fascinerende wereld van 800 jaar geleden. Aan de hand van schematische kaarten loopt Emo's route als een rode draad door het boek.

 

Terug naar Klassieke Oudheid

Terug naar Reizen

€ 27,95


Keizers van het Colosseum - isbn 9789026327421

Keizers van het Colosseum | Vespasianus, Titus en Domitianus | Uitgever: Ambo | Auteur: Anton van Hooff | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2014 | 303 pagina's.

Na zijn eerdere boeken 'Nero & Seneca', 'Athene en 'Klassiek' geldt Anton van Hooff als de ideale gids in de wereld van de klassieke oudheid. In zijn nieuwe boek 'Keizers van het Colosseum' gaat Van Hooff in op de 27 jaar waarin vader Vespasianus en zijn twee zoons Titus en Domitianus keizers van het Romeinse Rijk waren. Ze kwamen aan de macht door de Joodse Opstand bruut neer te slaan en de Tempel van Jeruzalem te verwoesten.

Met het Colosseum bezorgden de keizers de stad Rome een monument voor altijd. Maar verder was de kwarteeuw van het Flavische keizerschap vol dramatische gebeurtenissen: de Joodse Oorlog, burgeroorlogen, de opstand van de Bataven, stadsbranden, een pestepidemie, de ondergang van Pompeii door de uitbarsting van de Vesuvius en de bloedige spelen bij de inwijding van het Colosseum.

 

Terug

€ 23,99


De Wendische Oorlog - isbn 9789087047139

Middeleeuwse studies en bronnen 169 - De Wendische Oorlog | Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw | Auteur: Ad van der Zee | Uitgeverij Verloren | Nederlands | 1e druk | juli 2018 | Paperback  | 224 pagina's

De Hanze spreekt tot de verbeelding door de combinatie van solidariteit, daadkracht en ondernemerschap, zeker nu in Europa wordt gezocht naar pragmatische samenwerking. De Hanze was geen uitgekristalliseerd bestuursorgaan, maar een open gemeenschap van kooplieden en steden, die daadkracht toonde wanneer dat nodig werd geacht. Al in de beginfase van de Hanze speelden Nederlandse steden een vanzelfsprekende rol in het systeem van havens, stapelplaatsen en jaarmarkten. Hierbij worden vaak de steden aan de Zuiderzee en de IJssel genoemd. Ook diverse Zeeuwse en Hollandse steden functioneerden echter in dit systeem, hoewel zij nooit als feitelijke Hanzeleden werden genoemd. Rond 1440 ontstond een conflict tussen de Hollandse steden en diverse steden aan de Oostzee. Achtergronden waren zowel economisch als geopolitiek. Een kapersoorlog was het gevolg, met Amsterdam als meest actieve partij. Dit boek schetst de verhoudingen tussen de Hollandse steden en de Hanze en schept helderheid in de belangen en uitwassen tijdens de Wendische Oorlog. Rijk geïllustreerd en enthousiast geschreven boek. J.H.M.J. Busio

 

Terug naar Klassieke oudheid

€ 25,00


In het spoor van Egbert - isbn 9789065502896

In het spoor van Egbert, Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en de geschiedschrijving van het klooster Egmond, Vis. Uitgever Verloren B.V., 191 pagina's.

 

In het spoor van Egbert beschrijft de invloed die de latere aartsbisschop van Trier had op het klooster Egmond en bevat bijdragen over de bibliotheek en de geschiedschrijving van het klooster. Zijn leven lang bleef Egbert zich volgens S. Flesch verbonden voelen met zijn 'Holl ndischen Heimat'. Hij stuurde het klooster Egmond, waar hij subdiaken was geweest, boeken, een gouden kruis, misgewaden en een goedgevulde reliekschrijn. Het belangrijkste geschenk was echter de opdracht tot het schrijven van de Vita van Sint Adalbert aan een monnik van het klooster Mettlach. J.P. Gumbert verlaat de traditionele voorstelling dat Egbert zijn leertijd in Egmond heeft doorgebracht. Volgens Gumbert blijkt uit de opdracht voor de Vita en Egberts schenkingen dat het klooster Egmond niet omstreeks 950 is gesticht, maar pas omstreeks 980. De oudst bekende geschiedschrijver van eigen bodem was de Egmondse monnik en grafelijke kapelaan Allinus (ca. 1150-na 1222), een telg uit het invloedrijke geslacht Van Haarlem. J.W.J. Burgers toont aan, dat hij werkzaam was in de grafelijke kanselarij in de jaren 1198-1203 en 1214-1222 en geeft een editie met vertaling van Allinus' beschrijving van de Loonse Oorlog (1203-1205), die het slot vormt van de Egmondse Annalen. In het spoor van Egbert bevat tevens een nieuwe editie met commentaar van de Egmondse boekenlijst, van de hand van J.P. Gumbert. De in de lijst genoemde werken en de nog bestaande manuscripten zijn volgens de huidige stand van wetenschap ge dentificeerd. Veel van deze werken waren bestemd voor het onderwijs in het klooster, dat door R.H.F. Hofman beschreven wordt. Alle vakken van het trivium en het quadrivium werden er op niveau gegeven. Tot slot bespreekt H.G.E. Rose een handschrift van de brieven van de apostel Paulus dat sinds enkele eeuwen in de universiteitsbibliotheek van Utrecht wordt bewaard en onopgemerkt is gebleven.

 

Terug 

€ 25,00


De Franken in België en Nederland - isbn 9789401909129

De Franken in België en Nederland, heersers in de vroege middeleeuwen | Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | 1e druk | oktober 2016 | Paperback | 256 pagina's  

Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld bestaat van ridders en jonkvrouwen, zijn de vroege 'donkere' middeleeuwen lange tijd onderbelicht gebleven. Luit van der Tuuk brengt daar verandering in. In zijn nieuwe boek De Franken in België en Nederland legt hij uit hoe de Frankische tijd juist een periode van grote verandering was, waarin zich een nieuw elan aftekende. Van der Tuuk schetst het optreden van bekende vorsten als Karel de Grote en Pippijn de Korte, maar ook van minder bekende Frankische heersers van de Nederlanden. Het boek bevat tal van prachtige illustraties.

Luit van der Tuuk (1954) is conservator van Museum Dorestad. Recentelijk publiceerde hij onder meer het boek Vikingen, dat met vijf sterren werd beoordeeld door NRC Handelsblad.

 

Terug

€ 21,99


De Kruisvaarders - isbn 9789401916547

De Kruisvaarders, De strijd om het Heilige Land | Auteur: Dan Jones | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | januari 2020 | 544 pagina's

Tussen de elfde en de dertiende eeuw vochten christelijke en islamitische legers om zeggenschap over het Heilige Land. In De Kruisvaarders vertelt Dan Jones het verhaal van de eerste kruistocht in 1095 onder aanvoering van de Brabander Godfried van Bouillon en graaf Robrecht van Béthune, de Leeuw van Vlaanderen, tot en met het verlies van het laatste christelijke bolwerk in de Levant. In elk van de 25 hoofdstukken staat een persoon - meer of minder bekend - centraal. Dan Jones is een van de populairste historici van het moment. Ook De Kruisvaarders maakt weer duidelijk waarom: Jones blinkt uit in het schrijven van verhalende geschiedenis.

 

Terug naar klassieke oudheid

€ 34,99


The Bayeux Tapestry - isbn 9780099450191

The Bayeux Tapestry, The Life Story of a Masterpiece | Auteur: Carola Hicks | Uitgever: Vintage Publishing | Engels | 1e druk | maart 2007 | Paperback | 368 pagina's

 

The vivid scenes on the thin, 70-metre long linen strip of the Bayeux Tapestry depict the events leading up to the Battle of Hastings in 1066, when William the Conqueror seized the English throne. One of Europe's greatest treasures, it tells a magnificent tale - but as Carola Hicks shows, its own story has been just as dramatic and surprising. From the start, there are mysteries and controversies. Who commissioned the tapestry? Was it Bishop Odo, William's ruthless half-brother? Or another ambitious lord? Or was it Harold's dynamic sister Edith, widow of Edward the Confessor, juggling for a place in the new court? Hicks makes an entirely new, strong case for Edith, showing us her world and the miracle of the tapestry's making: talented women in convents plying their needles, the stitches and dyes, the strange details in the margins. The tapestry moved from a noble court to Bayeux cathedral where it lay dusty and ignored, until its 'discovery' in the eighteenth century, rousing fierce disputes between British and French antiquarians. In the French Revolution, the townsfolk narrowly saved it from destruction, while Napoleon displayed it in Paristo boost his own planned conquest. Nineteenth-century women claimed it as 'female' history, to the horror of male historians. In the twentieth century, it was swept up in the breathtaking struggle with the Nazis, and since then its immediately recognisable images have inspired films, novels, political cartoons and adverts - even today, it acts as shorthand for our long rivalry with France. This marvellous book, packed with thrilling stories, shows how we remake history in every age and how a great work of art has a life of its own, enduring every storm.

 

Terug

€ 19,95


Johanna en Margaretha - isbn 9789029091336

Johanna en Margaretha Gravinnen van Vlaanderen en prinsessen van Constantinopel | Auteur: Thera Coppens | Uitgever: J.M. Meulenhoff | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2019 | 400 pagina's

Een nieuwe, meeslepende biografie van de schrijfster van de bestsellers Hortense, Sophie in Weimar en Suzanne en Edouard Manet.

Het tijdperk voor de heerschappij van de Bourgondische graven: voor iedereen die genoten heeft van De Bourgondiërs van Bart van Loo en meer wil weten over de middeleeuwen. In haar nieuwe boek dringt Thera Coppens door tot de dertiende eeuw, waar een ontzagwekkende vrouw strijd moet voeren tegen de hebzucht van de haar omringende vorsten. Margaretha lag nog in de wieg toen haar ouders stierven en de machtige erflanden Vlaanderen en Henegouwen nalieten aan haar en haar zus Johanna. In de door mannen gedomineerde wereld vormden de schatrijke prinsessen een begeerde prooi in de genadeloze huwelijkspolitiek. Na de dood van Johanna bestreed Margaretha vijandige vorsten en pausen en stuurde haar oorlogsvloot af op haar aartsvijand: rooms-koning Willem II, graaf van Holland. Twee eeuwen later gingen haar graafschappen op in het grote Bourgondische Rijk. Maar als stammoeder van de nieuwe dynastie werkt haar wezen door in de middeleeuwse historie van de Lage Landen.

 

Terug

 

€ 24,99


Heidense heiligdommen - isbn 9789401914338

Heidense heiligdommen, Zichtbare sporen van een verloren verleden | Auteur: Judith Schuyf | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Paperback | 368 pagina's

 

Judith Schuyf gidst de lezer in "Heidense heiligdommen' langs de zichtbare overblijfselen van een verloren, heidens verleden. Onze streken kenden in de pre-christelijke periode veel heilige bomen, waterbronnen, stenen, heuvels en kuilen. Ze verwezen naar heiligdommen, tempels en plaatsen waar recht werd gesproken. Tijdens de kerstening en de reformatie is veel verwoest, maar er zijn plekken uit de late ijzertijd en vroege middeleeuwen intact gebleven. Judith Schuyf geeft in "Heidense heiligdommen' aanwijzingen over de vindplaats van deze vaak onopvallende heiligdommen en zet ze in hun historische en religieuze context. Het boek is rijk geïllustreerd met prachtig fotomateriaal.

 

Terug

€ 28,50


754: Bonifatius bij Dokkum vermoord - isbn 9789065504487

Verloren verleden 7 - 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord | Auteur: M. Mostert | Uitgever: Verloren B.V. | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | januari 1999 | 96 pagina's

 

Bonifatius bij Dokkum vermoord - een historisch feit dat bij velen bekend is. Als oude man van 80 jaar was de Angelsaksische missionaris Bonifatius teruggekomen naar het land der Friezen om het woord Gods te verkondigen. In zijn jonge jaren had Bonifatius er gewerkt onder Willibrordus, en was het Utrechtse missieklooster zijn uitvalsbasis geweest. Daarna had hij een glanzende carri re gemaakt in het gebied ten oosten van de Rijn. De gruwelijke moord van 5 juni 754 gaf onmiddellijk aanleiding tot legendevorming. Het was het begin van een cultus die te Dokkum tot op de dag van vandaag voortduurt. Wat was de rol van Bonifatius en waarom werd hij vermoord? Hoe ontwikkelde de legende zich? Waarom sprak juist Bonifatius zo tot de verbeelding? Historicus Marco Mostert, werkzaam aan de Universiteit Utrecht, probeert antwoord te geven op deze vragen.

 

Terug

€ 10,00


De Wijkse toren - isbn 9789087040550

De Wijkse toren, geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008) | Uitgever: Verloren B.V., Uitgeverij | Nederlands | 1e druk | hardcover | september 2008 | 190 pagina's 

De Wijkse toren 1e druk is een boek van Nvt. uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087040550 

De laatgotische toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede domineert al eeuwenlang het silhouet van het kleine stadje aan de Rijn en Lek. Hoewel de toren een goede bekende is in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, was de kolos nooit grondig onderzocht. Een restauratie maakte het mogelijk zo n onderzoek eindelijk eens te verrichten. De talrijke nieuwe gegevens en inzichten die dit heeft opgeleverd, zijn allemaal verwerkt in De Wijkse toren, dat de eerste volledige beschrijving en analyse van het bouwwerk bevat. In het boek worden de volgende onderwerpen behandeld: de historische en kunsthistorische context (P.C. van der Eerden), de bouwgeschiedenis (G. Berends), de reparatie- en restauratiegeschiedenis (M.A. van der Eerden-Vonk), het beeldhouwwerk (E. den Hartog) en de klokken en het uurwerk (F.L.Gaasbeek en H. Veldman). Het boek is overvloedig ge llustreerd, ondermeer met vele tientallen recent vervaardigde foto s.

 

Terug

€ 19,00


Strijd om West-Frisia - isbn 9789401907569

Strijd om West-Frisia, De onstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 | Auteur: Kees Nieuwenhuijsen | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | maart 2016 | 288 pagina's

 

De kroniek van Regino van Prüm beschrijft hoe Godfried de Deen door een complot om het leven werd gebracht. Deze Godfried heerste in de negende eeuw over Frisia, het gebied dat de Betuwe en het kustgebied boven de Rijn omvatte: Zeeland, Holland, Friesland, Groningen en Oost-Friesland. Toen hij wegviel, greep zijn vazal Gerulf de macht in het westen van Frisia. De opvolgers van Gerulf breidden hun graafschap steeds verder uit.

Een van die nazaten, graaf Dirk III, versloeg in 1018 bij Vlaardingen het veel grotere leger van de Duitse keizer Hendrik II en legde daarmee de grondslag voor het latere graafschap Holland. Heel de elfde eeuw was een turbulente periode in het gebied. Er vonden verschillende opstanden, strafexpedities en moordaanslagen plaats. Onder de slachtoffers bevonden zich de Hollandse graven Dirk IV en Floris I.

Kees Nieuwenhuijsen (Vlaardingen, 1954) vertelt de geschiedenis van West-Frisia (het latere graafschap Holland) in de tiende en de elfde eeuw. Hij doet dat op basis van tal van annalen, kronieken en oorkonden. Strijd om West-Frisia is royaal geïllustreerd met afbeeldingen van manuscripten, landkaarten, genealogische overzichten en archeologische vondsten. Het voorwoord is geschreven door Luit van der Tuuk.

 

Terug

€ 22,99


Noormannen - isbn 9789401909983

Noormannen, De Vikingsaga 793-1241 | Auteur: John Haywood | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2017 | 408 pagina's

 

Dit boek beschrijft de rijke cultuur van de Vikingen in de volle breedte. Dit indrukwekkende boek volgt de weg van de Vikingen vanaf hun Noorse godenwereld in de achtste eeuw tot hun plek in het christelijke Europa in de dertiende eeuw. Het vertelt over de taal, de kunst en de technologie, de wetten en gebruiken en het belang van de Noorse mythologie.

Haywood schrijft aantrekkelijk proza, waardoor het verhaal voor een breed publiek toegankelijk wordt. Hij beschrijft de aanvallen in het noorden van Europa, de moord op de skald en over verhalenverteller Snorri Sturluson op IJsland. Haywood laat de saga's herleven en vertelt over historische plaatsen in Amerika, Azië en Europa, met de Noormannen als ontdekkingsreizigers, veroveraars en kruisvaarders. Een uniek en bijzonder lezenswaardig werk.

Dr. John Haywood is een autoriteit op het gebied van de geschiedenis van oude beschavingen en de vroege middeleeuwen. Hij studeerde in Lancaster, Cambridge en Kopenhagen en doceerde aan de universiteit van Lancaster. Haywood schreef bijna twintig historische werken, waaronder 'De oude beschavingen' en 'Atlas van de wereldgeschiedenis'.

 

Terug

€ 25,99


De Vikingtijd - isbn 9789401916257

Waar & Wanneer - De Vikingtijd De Noormannen in Nederland en België | Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Paperback |  

Druk: 1 | september 2019 | 192 pagina's

 

In "De Vikingtijd' vertelt topauteur Luit van der Tuuk over de tot de verbeelding sprekende Noormannen en Vikingen. Tussen de negende en elfde eeuw teisterden de Noormannen en Vikingen onze kusten en de delta's van de Schelde, de Maas en de Rijn. Wie waren deze avontuurlijke zeevaarders? Wat kwamen zij doen in de Lage Landen? Aan de hand van talloze archeologische vondsten reconstrueert Luit van der Tuuk in "De Vikingtijd' het leven en de leefwereld van de Vikingen.

'De Vikingtijd' is een deel in de serie Waar & Wanneer en is rijk geïllustreerd met afbeeldingen, kaarten en een tijdlijn.

 

Terug

€ 15,00


De legende van Swanhilde - isbn 9789024577156

De legende van Swanhilde, een avontuurlijke Vikingroman over een broer en een zus | Auteur: Linnea Hartsuyker | Uitgever: Luitingh-Sijthoff | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | augustus 2017 | 500 pagina's

 

De legende van Swanhilde van Linnea Hartsuyker is een hartverscheurende Vikinglegende over Ragnvald en Swanhilde, broer en zus.

De legende van Swanhilde van Linnea Hartsuyker is een hartverscheurende Vikinglegende over Ragnvald en Swanhilde, broer en zus. Zij bevecht haar eigen vrijheid, maar naarmate haar broers aanzien groeit als rechterhand van koning Harald de Blonde, wordt zij als politieke buit steeds begeerlijker. Ragnvald en Swanhilde, ooit elkaars liefste kameraden, komen op dramatische wijze tegenover elkaar te staan als zij trouwt met zijn aartsvijand Solvi de Korte.

De roman voert de lezer mee in de mythische, gewelddadige en bijgelovige wereld van de Vikingen, en is gebaseerd op de Heimskringla, een cyclus Oudnoorse liederen uit de negende eeuw.

 

Terug

€ 24,99


Vikingen - isbn 9789401906821

Vikingen, Noormannen in de Lage Landen | Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2015 | 288 pagina's

 

Vikingen door Luit van der Tuuk, het nieuwe standaardwerk over de Vikingen en Noormannen in België en Nederland.

In de vroegste geschiedenis van onze landstreken spelen de Vikingen een belangrijke rol. Dit haast mythisch geworden volk uit het noorden had in de negende en tiende eeuw vele grafplaatsen en nederzettingen in Nederland en België. Vikingen in de Lage Landen laat zien waar de Noormannen zich bevonden en welke sporen ze hebben nagelaten. Daarnaast gaat Luit van der Tuuk in op de cultuur, kunst en religie van de Vikingen. Een nieuw standaardwerk met meer dan 150 afbeeldingen en kaartjes om de geschiedenis tastbaar te maken.

Luit van der Tuuk is conservator van Museum Dorestad en beheerder van de website Gjallar, geheel gewijd aan de Noormannen. Hij is befaamd vanwege zijn publicaties over de eerste eeuwen van de geschiedenis. Zijn boek De eerste Gouden Eeuw werd bekroond met de W.A. van Es-prijs.

 

Terug

€ 21,99


Historische Verhalen - isbn 9789082642643

Historische Verhalen, Korte verhalen uit de Middeleeuwen | Auteur: Paul Christiaan Smis | Uitgeverij Historische Verhalen | Nederlands | Paperback |  

Druk: 1 | juni 2018

 

Paul Christiaan Smis brengt lang vergeten verhalen terug uit een wereld die wild in beweging was. Hij laat zien hoe rauw het leven kon zijn in de Middeleeuwen, doordrenkt van angst voor ziektes, dood en hogere machten. Niet zonder ironie trekt Smis aan de sluier van 'goed en kwaad' die ook toen al lag over het menselijk denken en handelen.

In dit boek ontmoet je een meisje dat stenen sjouwt voor een katapult, een bisschop in een vissersbootje en een zilversmid die worstelt met de liefde. In negenentwintig korte verhalen word je meegenomen door heel Europa, naar Middeleeuwers die - gewild of ongewild - spelers werden in dramatische scènes. De personages groeien in enkele alinea's uit tot mensen met herkenbare gevoelens. Je ziet ze hopen, bidden en proberen, je ziet ze slagen of falen.

 

Terug

€ 17,50


Dorestad - isbn 9789462493179

Dorestad, een wereldstad in de Middeleeuwen | Auteur: Annemarieke Willemsen | Walburg Pers B.V., Uitgeverij | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2018 | 192 pagina's 

Dorestad was in de Karolingische tijd de grootste stad van Nederland. Strategisch gepositioneerd, met een langgerekte haven en een paar duizend inwoners was het een handelsknooppunt in vroegmiddeleeuws Europa. Er werden Rijnwijn, Italiaans glas, Frankische zwaarden en Scandinavisch bont verhandeld, maar ook manuscripten, jachthonden en slaven. Op de markt wisselde men mode, gebruiken en ideeën uit.

Het leven in Dorestad had internationale allure. De hier geslagen gouden en zilveren munten zijn in heel Europa teruggevonden. Dorestad speelde ook bij de verspreiding van het christendom een belangrijke rol. De grote 'fibula van Dorestad', een schitterende gouden broche, vol met christelijke symboliek, ingelegd met almandijn, parels en gekleurd glas, verbindt de stad met het hof van keizer Karel de Grote.

Tussen 834 en 863 werd Dorestad bijna ieder jaar aangevallen door Vikingen. Uiteindelijk verzwakte de stad, mede door de politieke onrust en het steeds nattere landschap. In de 9de eeuw verdween Dorestad van de kaart, om pas in 1840 opnieuw ontdekt te worden. In de 20ste eeuw, tijdens de grootste opgraving ooit in Nederland gedaan, werd nabij Wijk bij Duurstede zo'n 35 ha onderzocht. Hoewel Dorestad in binnen- en buitenland tot de verbeelding spreekt, had het publiek tot nu toe nauwelijks toegang tot de belangwekkende vondsten, waaronder luxe glaswerk, sieraden, wapens en duizenden skeletten.

Dr. Annemarieke Willemsen, brengt nu een schat aan archeologische, historische en kunsthistorische informatie samen tot een prachtig geïllustreerd en toegankelijk lees- en bladerboek.

 

Terug

€ 19,95


De dageraad van Holland - isbn 9789020534863

De geschiedenis van het graafschap 1100-1300 | Auteur: Henk 't Jong | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2018 | 416 pagina's 

Henk ’t Jong neemt ons in ‘De dageraad van Holland’ mee naar de hoogtijdagen van het ridderschap. In de twaalfde en dertiende eeuw bestond het huidige Nederland uit onder andere vier grote vorstendommen: Brabant, Holland (met Zeeland), Gelre en het bisdom Utrecht. Holland won al snel aan invloed, wat ook in het aangrenzende Vlaanderen en Brabant niet onopgemerkt bleef. Henk ’t Jong beschrijft in ‘De dageraad van Holland’ de hoogte- en dieptepunten van de graven van Holland (hun levens, de familiebanden en de oorlogen binnen en tussen de vorstendommen). Daarnaast komen ook de politiek van het graafschap en de ontwikkelingen op zowel landelijk als stedelijk gebied aan bod, die ervoor zorgden dat Holland uit kon groeien tot een invloedrijk en sterk gewest.

 

Terug

€ 25,00


Graven van Holland - isbn 9789057307287

Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) | Auteur: D.E.H. de Boer | Nederlands | Hardcover | Druk: 2 | november 2010 | 192 pagina's

 

Graven van Holland bevat meer dan 35 levensbeschrijvingen en portretten van alle middeleeuwse graven die de ontstaansgeschiedenis van Holland vorm gaven. Elk van hen drukte een stempel op de ontwikkeling van het graafschap, dat heden de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland omvat.

De reeks begint in de 9de eeuw met Gerulf, de stamvader van het Hollandse huis. Vervolgens komen de graven en gravinnen aan bod die gedurende zeven eeuwen het bewind voerden, zoals Arnulf, Floris V, Jacoba van Beieren en Karel de Stoute. De serie eindigt met de Spaanse Filips II, die tot de afzwering in 1581 graaf van Holland was.

Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld is een volledig herziene en uitgebreide uitgave van de eerste druk uit 1995. Het is dan ook een uniek overzichtswerk voor iedereen die zich interesseert voor het ontstaan van de Hollandse en Zeeuwse gewesten. Het boek is rijk geillustreerd met onder meer de Gravenportretten in het Haarlemse stadhuis en met de recentelijk ontdekte tekeningen van de graven van Holland in het Wapenboek van Hendrik van Heessel uit 1456.

 

Terug

€ 34,95


De Slag bij Vlaardingen, 1018 - isbn 9789401912686

Strijd om het graafschap Holland | Auteur: Kees Nieuwenhuijsen | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2018 | 288 pagina's 

De Slag bij Vlaardingen (1018) is de belangrijkste slag in de geschiedenis van West-Frisia, het latere graafschap Holland. Graaf Dirk III versloeg het veel sterkere leger van keizer Hendrik II.

Graaf Dirk III van West-Frisia hief zonder toestemming van zijn leenheer tol op de Merwede. De keizer gebood hem daarmee te stoppen maar daar piekerde hij niet over. Dirk III overwon het veel sterkere leger van keizer Hendrik II in de Slag b? Vlaardingen. Een uniek boek over de omstandigheden en vooral de impact van de belangrijkste slag in West-Frisia, het latere graafschap Holland. Dit boek gaat niet alleen in op de politieke achtergrond, maar beschrijft ook het dagelijks leven in de vroege middeleeuwen: van handel en economie, scheepvaart, landschap en veenontginningen, tot mode, voedsel, behuizing en religieus leven. Daarnaast is er aandacht voor de beeldvorming van de veldslag in recente tijden. Onder redactie van Kees Nieuwenhuijsen, met bijdragen van Tim de Ridder, stadsarcheoloog van Vlaardingen; Jeroen ter Brugge, curator van het Maritiem Museum Rotterdam; stadsarchivaris van Vlaardingen Harm-Jan Luth; de middeleeuwse kookkunstenaressen Margreet Formanoy en Patricia Verbree; illustrator en historicus Henk ’t Jong en specialist vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk.

 

Terug

€ 22,99


Ferdban - isbn 9789056156428

Oudfriese oorkonden en hun verhaal | Auteur: Oebele Vries | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2020 | 432 pagina's

 

De Oudfriese oorkonden in Ferdban weerspiegelen het dagelijkse leven van gewone mensen en van de allerrijksten en allermachtigsten in Friesland. Ze gaan ook over zaken als vete en vrijheidsstrijd, de veelzijdige activiteiten van kloosters, de groeiende invloed van steden en de bijzondere positie van Ameland. Ze laten bovendien de transformatie van Friesland zien in de jaren kort na 1500, toen de roemruchte, maar in crisis verkerende Friese vrijheid werd afgelost door een strakke, maar tegelijk vernieuwende vorstenheerschappij. Een veelzijdiger inkijk in de Friese maatschappij in het herfsttij van de middeleeuwen en het prille begin van de nieuwe tijd is nauwelijks voorstelbaar. Oebele Vries is historicus en gezaghebbend kenner van het Oudfries. Hij was universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en is nu gastonderzoeker bij de Fryske Akademy. Van zijn hand verscheen eerder Asega, is het dingtijd?, waarin hoogtepunten uit de Oudfriese wetsteksten centraal staan.

 

Terug

€ 49,90


De Franken en het christendom (500-850) - isbn 9789401908474

Een rechte lijn | Auteur: Pierre Trouillez | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2016 | 304 pagina's 

De wereld van de Frankische kerk heeft tot vandaag dikwijls te lijden onder een negatieve perceptie: langharige Merovingers zaaiden ruzie en geweld. De culturele wereld zat op een roetsjbaan van verval en verloedering. Het christendom werd besmet door heidense gewoonten...

In 'De Franken en het christendom' toont Pierre Trouillez de historische werkelijkheid zo correct mogelijk: de minpunten van de Frankische kerk worden niet verdoezeld, maar tegelijk doet hij recht aan de positieve bijdrage tot het religieuze en culturele leven.

In het boek maakt men kennis met een bonte groep figuren en een aantal verrassende historische wendingen, met stukjes schandaalkroniek en bladzijden over volhardende inzet voor de authentieke geloofsbeleving. Het meest verrassende is wellicht dat men vanaf Clovis tot de Karolingische tijd een rechtstreekse lijn kan trekken naar de bewustwording van het Europese gevoel. Als men Karel de Grote de 'Vader van Europa' kan noemen, dan moet men eraan toevoegen dat de Frankische kerk de voorwaarden voor deze eretitel heeft geschapen.

 

Terug

€ 21,50


Friezen, Franken en Saksen - isbn 9789067282932

Vergeten Verleden van de Lage Landen 4 | oude en nieuwe visies | Auteur: Marco Mostert | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2013 | 264 pagina's

 

Voor veel mensen is het op de basisschool aangeleerde begrip Friezen, Franken en Saksen haast een leuze, een slagzin om de Nederlandse identiteit samen te vatten, en voor sommigen misschien wel een strijdkreet. Drie hoogleraren en drie professionele amateurs buigen zich in deze publicatie over dit thema dat het gebied van de Lage Landen bestrijkt, met aan de ene kant Duitsland en aan de andere kant van de Noordzee en Het Kanaal het land van de Angelsaksen. Het verhaal over Friezen, Franken en Saksen blijkt veel gecompliceerder dan ooit leek. Machtsverhoudingen veranderden voortdurend, machtsgebieden bewogen, machtsaanspraken wijzigden door geboorten, huwelijken en erfenissen. Grafvondsten laten zien dat er contacten waren over grote afstanden. Zo gesloten waren de woongebieden niet. De rondtrekkende vreemdelingen waren vaak welkom, omdat ze nieuws brachten, bepaalde technieken beheersten en soms problemen konden oplossen waartoe de autochtone groep niet in staat was. Samenwerking en afstemming konden lonend zijn. Maar diepe ressentimenten bestonden ook en zinvol geweld werd bepaald niet geschuwd.

 

Terug

€ 32,00


Bedreigd door Napoleon - isbn 9789087042813

Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 1753-1838 | Auteur: Renger E. de Bruin | Nederlands | Hardcover |  Druk: 1 | juni 2012 | 640 pagina's

 

De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht is een adellijke instelling die haar oorsprong kan terugvoeren op de kruistochten. Het voortbestaan over een zo lange periode is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Twee eeuwen geleden kwam er bijna een einde aan. Napoleon hief de orde in 1811 op en confisqueerde haar bezittingen. Ruim vier jaar later maakte koning Willem I het besluit ongedaan en gaf een groot deel van het bezit terug. In dit boek beschrijft Renger de Bruin hoe de Balije van Utrecht aan de ondergang ontsnapte. Daarbij speelden zowel interne als externe factoren een rol. Het verhaal wordt geplaatst in het brede verband van de Franse Revolutie en het streven van Napoleon, maar het gaat ook om personen zoals landcommandeur Volkier Rudolph Bentinck van Schoonheten. Zijn soms wanhopige strijd om te overleven is uiteindelijk succesvol gebleken. De orde is 'met glans' herrezen.

 

Terug

€ 41,00

€ 29,00


Ridders, priesters en predikanten in Schelluinen - isbn 9789087043896

Bijdragen tot de Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht | Auteur: Huib Zuidervaart | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 |  november 2013 | 160 pagina's

 

De Duitsche Orde werd in 1190 in Jeruzalem opgericht om een lokaal ziekenhuis te beschermen. Al snel groeide de orde echter uit tot een ridderorde met allure. In 1219 wisten orderidders zich te onderscheiden bij het beleg van Damiate in Egypte. Enige getuigen uit de Lage Landen schonken de orde vervolgens landerijen in hun thuisland. Zo kreeg de Duitsche Orde ook voet aan de grond in het dorp Schelluinen, vlakbij Gorinchem. De hier gestichte commanderij is de vroegste vestiging van de nog steeds bestaande Nederlandse tak van de 'Ridderlijke Duitsche Orde': de 'Balije van Utrecht'. In zijn boek beschrijft Huib Zuidervaart aan de hand van het spectaculair goed bewaarde middeleeuwse archief van de Duitsche Orde de geschiedenis van deze kleine commanderij. Via deze microhistorie wordt ook een venster geopend naar het grote tafereel van de Europese geschiedenis van de Duitsche Orde als geheel.

 

Terug

€ 25,00


De Friezen

De vroegste geschiedenis van het Nederlandse kustgebied | Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2013 | 320 pagina's 

De Romeinen, de Franken en de Noormannen noemden het Nederlandse kustgebied 'Frisia'. In ‘De Friezen’ vertelt Van der Tuuk de geschiedenis van dit gebied, dat reikte van Zeeland tot Oost-Friesland.

De Romeinen, de Franken en de Noormannen noemden het Nederlandse kustgebied ‘Frisia’. Zeeland, Holland, Friesland, Groningen, Oost-Friesland: het viel allemaal onder die verzamelnaam. In 'De Friezen' brengt Van der Tuuk de vroegste geschiedenis van de kuststreek tot leven. Op toegankelijke wijze legt hij uit hoe de Friezen een voorname rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Zich baserend op historische bronnen en archeologische vondsten schetst hij een beeld van een volk van boeren en kooplieden, maar ook van de Friese opstand, koning Radbod en Bonifatius.

€ 21,50