Nieuwe Geschiedenis  (2)

Op reis met Ds. Jan Scharp (1756-1828)

Achttien voordrachten over zijn 'speelreisje' in 1809

 

Auteur: Cees Huisman

 

Meer info

€ 20,00

Ruiter voor de republiek

Ignatius van Kingma een Friese kolonel in het rampjaar 1672

 

Auteur: Joost Kingma

 

Meer info

€ 24,50De Vrede van Munster

Het einde van de Tachtigjarige Oorlog, 1648

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 20,00

Opstand!

 

Auteur: Pieter Serrien

 

Meer info

€ 34,99Zeevaarders in de Gouden Eeuw

 

Auteur: Anne Doedens

 

Meer info

€ 23,95

Oranjeprinses op drift

Wilhelmina van Pruisen en de Nederlanders

 

Auteur: Maarten-Jan Dongelmans

 

Meer info

€ 29,99De man van het Wilhelmus

De rekkelijkheid van de tolerantie

 

Auteur: Luk Sermeus

 

Meer info

€ 24,00

Magellaan

De eerste reis rond de wereld

 

Auteur: David Salomoni

 

Meer info

 

€ 23,501672

Het rampjaar van de Republiek

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 20,00

Hiëronymus van Beverningk tijdens het Rampjaar 1672

 

Auteur: Wout Troost 

 

Meer info

€ 19,99Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1673-1811

Haerlem Reeks 22 

 

Auteur: Maarten Müller

 

Meer info

€ 15,00

Een passie voor precisie

Frederik Kaiser (1808-1872) Vader van de Leidse Sterrewacht

 

Auteur: Rob van den Berg

 

Meer info

€ 30,00Filips II

Onmachtig koning

 

Auteur: Geoffrey Parker

 

Meer info

€ 29,99

Lady Hester Stanhope (1776-1839)

Koningin van de woestijn

Biografie van een negentiende-eeuwse reizigster

 

Auteur: Janneke Budding

 

Verschijnt 15 juni 2022

 

Meer info

€ 29,99Branden of Betalen

Kasteel Amerongen en Slot Zuylen in het rampjaar

 

Auteur: Renger de Bruin

 

Meer info 

€ 16,95

Etta Palm

Van Nederlands eerste feministe tot staatsvijand

 

Auteur: Wil Schackmann

 

Meer info

€ 22,99De Franse Revolutie I

 

Auteur: Johan op de Beeck

 

Meer info

€ 34,99

Willem van Oranje in brieven

De opstand van 1572

 

Auteur: Marianne Eekhout

 

Meer info

€ 29,951572 Burgeroorlog

in de Nederlanden

 

Auteur: Raymond Fagel

 

Meer info

€ 22,50

1572 Het kanteljaar

in de Tachtigjarige Oorlog

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 20,00Op bezoek in de Republiek

Reisverslagen uit de zeventiende en achttiende eeuw

 

Auteur: Angela Jager

 

Meer info

€ 24,94

Reilen en zeilen van de admiraliteit van Rotterdam in de jaren 1630-1640

Zeven Provincien reeks 42

 

Jaap R. Bruijn

 

Meer info

€ 15,00Wereldcrisis

Oorlog, klimaatverandering en catastrofe in de zeventiende eeuw

 

Auteur: Geoffrey Parker

 

Meer info

€ 39,99

De Nederlanden

Het lege land 1800-1850

 

Auteur: Auke van der Woud

 

Meer info

€ 35,00De Habsburgers

De opkomst en ondergang van een wereldmacht

 

Auteur: Martyn Rady

 

Meer info

€ 42,99

Het rijk van de Habsburgers

Een duizendjarig vorstengeslacht 

 

Auteur: Martyn Rady

 

Meer info

€ 21,99De vergeten prinsessen van Thorn (1700-1794)

 

Auteur: Joost Welten

  

Meer info

€ 39,90

Land van Thorn

Vondelinge in een 800-jarig Limburgs vrouwenrijk

 

Auteur: Rianne  Voet

 

Meer info

€ 19,95Katholiek in de Republiek

De belevingswereld van een religieuze minderheid 1570-1750

 

Auteur: Carolina Lenarduzzi

 

Meer info

€ 29,50

De veertigjarige oorlog

 

Auteur: Olaf van Nimwegen

 

Meer info

€ 25,00Peter de Grote.

Een biografie

 

Auteur: Robert K. Massie

 

Meer info

€ 28,50

De oudste stad van Holland

Opkomst en verval van Dordrecht, 1000-1421

 

Auteur: Henk 't Jong

 

Meer info

€ 20,99Aan de overkant

Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800)

 

Auteur: Lodewijk Wagenaar

 

Meer info

€ 35,00

Het Grote VOC Boek

 

Auteur: Guleij/Nelleke Noordervliet

 

Meer info

€ 39,95De VOC

Een multinational onder zeil, 1602-1799

 

Auteur: Jan J.B. Kuipers

 

Meer info

€ 29,99

Ambon in het 19e-eeuwse Indië

Van wingewest tot werfdepot

 

Auteur: Christiaan F. van Fraassen

 

Meer info

€ 39,50Schilderslief

 

Auteur: Simone van der Vlugt

 

 

Meer info

€ 20,99

De Hanze

De eerste Europese handelsmacht

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 20,9914 juli

 

Auteur: Eric Vuillard

 

In herdruk; verwacht 31-12-22

 

Meer info

€ 20,99

Kaneel en olifanten

Sri Lanka en Nederlands sinds 1600

 

Auteur: Lodewijk Wagenaar

 

Meer info

€ 24,50Al die willen te kaap'ren varen

De Nederlandse commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784

 

Auteur: Johan Francke

 

Meer info

 

€ 49,99

Jan Amos Comenius

Zijn leven, missie en erfenis

 

Auteur: H.E.S. Woldring

 

Meer info

€ 24,90Willem van Oranje

De jonge prins van Oranje als edelman en militair

 

Auteur: Jeroen Punt

 

Meer info

€ 20,99

Het orakel

De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave 1668-1738

 

Auteur: Luuc Kooijmans

 

Meer info

€ 21,99Koggen, Kooplieden en Kantoren

De Hanze, een praktisch netwerk

 

Auteur:  Hanno Brand/Carsten Jahnke 

 

Meer info

€ 29,00

De Watergeuzen (g)

 

Auteur: Anne Doedens & Jan Houter

 

Meer info

€ 20,99Het Plakkaat van Verlatinge

De eerste onafhankelijkheidsverklaring

 

Auteur: Anton van Hooff

 

Meer info

€ 20,99

Voor zilver en Zeeuws belang

De rampzalige Zuidzee expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727

 

Auteur: Ruud Paesie

 

Meer info

€ 29,50De geuzendochter

De legende van Kiste Trui en de slag van de Mokerhei

 

Auteur: Lidy Nicolasen

 

Meer info

€ 20,99

Verre forten, vreemde kusten

Nederlandse verdedigingswerken overzee

 

Auteur: Kees Ampt

 

Meer info

€ 35,00Geschiedenis van de MCC

Opkomst, bloei en ondergang

 

Auteur: Ruud Paesie

 

Meer info

€ 31,99

Erasmus

 

Auteur: Johan Huizinga

 

Meer info

€ 19,95Desiderius Erasmus

Portret van een humanist

 

Auteur: P. Bange

 

Meer info

€ 11,99

De Erasmus-mythe

Een kritische beschouwing

 

Auteur: F.L. Neerhoff

 

Meer info

€ 7,95Lof der Zotheid

 

 

Meer info

€ 32,50

Torarica

De oude hoofdstad van Suriname

 

Auteur: John H. de Bye

 

Meer info

€ 20,99Rijk aan de rand van de wereld

De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800

 

Auteur: Piet Emmer

 

Meer info

€ 39,99

Stadhouder-koning Willem III

Een politieke biografie

 

Auteur: W. Troost

 

Meer info

€ 39,00Koning in Europa

Oranjes gewaagde expeditie naar Londen in 1688

 

Auteur: Yolande van der Deijl

 

Meer info

€ 24,95

Dof goud

Ghana en Nederland sinds 1593

 

Auteur: Gijs van der Ham

 

Meer info

€ 24,50De Ruslui

Nederlanders in Sint Petersburg

inclusief DVD

 

Auteur: K. Meeuwse

 

Meer info

€ 23,50

Johan van Oldenbarnevelt

Grondlegger van de Nederlandse staat (1547-1619)

 

Auteur: Arnout van Cruyningen 

 

Meer info

€ 25,00Karel V

Bondgenoten en tegenstanders

 

Auteur: Gerben Graddesz Hellinga

 

Meer info

€ 36,99

Broeders in oorlog – vijanden in vrede

Johan van Oldenbarnevelt en Maurits van Nassau, redders van de Nederlandse Republiek

 

Auteur: Mike Harmsen

 

Meer info

€ 25,99Het einde van Johan van Oldenbarnevelt

Beschreven door zijn knecht Johan Francken

 

Auteur: Jan Francken/Thomas Rosenboom

 

Meer info

€ 11,99

De zaak Oldenbarnevelt

Val, proces en executie

 

Auteur: Wilfried Uitterhoeve

 

Meer info

€ 24,50Onthoofdingen in de Hofstad

De val van de Oldenbarnevelts

 

Auteur: Ronald Prud'Homme van Reine

 

Meer info

€ 23,99

Op bezoek bij de Groot-Mogol

Twee hofreizen van de VOC naar de Groot-Mogol in India, 1662 en 1711-1713

 

Auteur: Hans van Santen

 

Meer info

€ 35,00