Uitgebreide informatie Architectuur

Tien eeuwen Kasteel de Haar - isbn 9789462585034

3e herziene druk | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | mei 2022 | 660 pagina's | verschijnt 23 mei 2022

Magnifieke monografie over misschien wel het mooiste kasteel van Nederland

Ja, ik heb echt ping-pong gespeeld met Sophia Loren, aldus Alexandra barones van Zuylen van Nijevelt in het voorwoord van Tien eeuwen Kasteel de Haar. Coco Chanel, Roger Moore, Brigitte Bardot, Micheal Caine, Maria Callas. Allemaal verbleven ze in Kasteel de Haar, lange tijd een gewilde hotspot voor de internationale jetset. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog voltooide Pierre J.C. Cuypers het kasteel, na meer dan twee decennia van bouwactiviteit. Zijn zoon Joseph restaureerde, reconstrueerde en completeerde de al eeuwenoude ruïne. Het resultaat is een heus Gesamtkunstwerk met een burcht, stallencomplex, kapel, tuinen en een park. De restauratie is inmiddels voltooid. De nieuwe kennis die tijdens deze werkzaamheden is opgedaan over dit ‘kanjermonument’ is verwerkt in dit boek. Tien eeuwen Kasteel de Haar is een monumentaal boek over het grootste en meest sprookjesachtige kasteel van Nederland.

 

Terug

€ 59,95


Molens - isbn 9789462584785

Altijd in beweging | Auteur: Ed Greven | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | mei 2022 | 240 pagina's | verwacht eind juni 2022

Molens, altijd in beweging. Dat geldt voor de molens zelf, maar zeker ook voor het boek Molens. Altijd in beweging. Geschreven door de unieke, legendarische molenkenner en -publicist ir. Frederik Stokhuyzen (1890-1976). Een tijdloos en onmisbaar boek voor de beginnende en doorgewinterde molenaar. Maar ook voor elke Nederlander die eenvoudigweg wil weten hoe die oer-Hollandse eeuwenoude werktuig werkt en wat het voor ons land heeft betekent.

De eerste uitgave verscheen in 1961. De deskundige en helder geschreven teksten van Stokhuyzen vormen ook bij deze herziende en uitgebreide uitgave het fundament. In de afgelopen zestig jaar is het boek uitgegroeid tot een standaardwerk en diverse keren heruitgegeven, voor de laatste maal in 2007 onder de titel Molens. De nieuwe Stokhuyzen. De vraag naar dit boek blijft onverminderd groot, zowel vanuit molenaarskringen als het publiek. Vandaar dat is besloten deze ‘molenbijbel’ opnieuw op de markt te brengen. Deze uitgave is uiteraard in grote lijnen trouw gebleven aan de geest van de oorspronkelijke tekst, de vormgeving is tegelijkertijd flink opgefrist, wat het lezen extra plezier geeft.

Molens. Altijd in beweging is niet alleen hét boek voor iedereen die de fascinerende werking en betekenis van molens wil ontdekken, maar ook een boek dat elke huidige molenliefhebber wederom in het hart zal raken.

 

Terug

€ 24,95


Art Nouveau in Nederland - isbn 9789056156893

Architectuur rond 1900 | Auteur: Bé Lamberts | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2021 | 416 pagina's

 

De bloeitijd van de Art Nouveau rond het fin de siècle was kort maar hevig. Na jarenlang een buitenbeentje in de Nederlandse bouwkunst te zijn geweest, kwam in de jaren zestig de herwaardering voor de Art Nouveau op gang. Inmiddels wordt het belang van Art Nouveau voor de ontwikkeling van de bouwkunst algemeen erkend en neemt de interesse voor deze bijzondere, flamboyante stroming in de architectuur toe. In Art Nouveau in Nederland neemt Bé Lamberts u mee langs een groot aantal opmerkelijke zaken, die aansporen om bijzondere architectuur ter plekke te bekijken en die verwondering oproepen over dit waardevolle, maar zo kwetsbare erfgoed. Bé Lamberts studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte als onderzoeker en medewerker monumentenzorg bij diverse overheidsinstellingen en organisaties.

 

Terug

€ 49,90


Art Nouveau in Amsterdam 1895-1910 - isbn 9789079156481

Auteur: Max Put | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2020 | 256 pagina's 

Amsterdam is beroemd om zijn architectuur, maar Art Nouveau is er nauwelijks te vinden. Hiervoor moet je naar Den Haag of naar steden als Brussel en Parijs. Amsterdam was er te nuchter voor, zo luidt de gangbare mening. Auteur Max Put schetst in dit prachtig geïllustreerde boek echter een heel ander beeld: Amsterdam is buitengewoon rijk aan gebouwen met kenmerken van de Art Nouveau. Deze beweging die rond 1895 Europa overspoelde, beïnvloedde ook Amsterdamse architecten als François Caron, Eduard Cuypers, Joseph Herman, Johan Hartkamp en zelfs Berlage. Ook zij zetten zich af tegen de historiserende neostijlen en ook zij gingen op zoek naar een ‘nieuwe kunst’, met de natuur als inspiratiebron. Het resultaat is nog steeds te zien in Amsterdam: tientallen woonhuizen, kantoren, winkels, cafés en hotels hebben de zwierige belijning van de Frans-Belgische Art Nouveau, de chique geometrische decoraties uit Wenen of de eigen vormgeving van de Amsterdamse variant, belichaamd door architecten als Berlage en De Bazel. Max Put maakt in dit zeer complete werk duidelijk dat de Art-Nouveau-architectuur misschien maar kort bloeide in Amsterdam, maar wel veel heviger en kleuriger dan vaak is aangenomen. Met voorwoord van Vincent van Rossem.

 

Terug

€ 24,95


Adam Schadee - isbn 9789462491465

groote zoon van de stad - Stadsarchitect Den Haag 1891-1927 | Auteur: Koos Havelaar, Marcel Teunissen | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2016 | 176 pagina's

Met ontwerpen voor meer dan 200 kleine en grote gebouwen voor de gemeenschap heeft architect Adam Schadee (1862-1937) een fundamentele bijdrage geleverd aan de modernisering van Den Haag. Tijdens zijn dienstverband als bouwkundige van Gemeentewerken vanaf 1891 en als hoofd van de ontwerpafdeling vanaf 1905 groeide de stad explosief en raakte de modernisering van de samenleving in een stroomversnelling. Den Haag verstevigde haar reputatie als woonstad en manifesteerde zich ook als werkstad van betekenis, mede in het kielzog van de tweede fase van de industrialisatie in Nederland. Wat betreft gemeenschappelijke voorzieningen, de zorg, het welzijn en de algehele vorming nam de gemeente steeds meer taken op zich. Dit vroeg om nieuwe gebouwen waarvan de technische en architectonische vormgeving door Gemeentewerken in goede banen werd geleid. Met ontembare werkijver en snel verworven expertise zorgden Schadee en zijn medewerkers ervoor dat kon worden ingespeeld op de groeiende vraag vanuit de Haagse gemeenschap. Onder zijn supervisie en eindverantwoordelijkheid als ontwerper kwamen innovatieve complexen als de Electriciteitsfabriek, de Tweede Gemeente Gasfabriek en het Gemeentelijk Openbaar Slachthuis tot stand. Naast deze grote projecten hield Schadee zich onder meer bezig met het ontwerpen van tramremises, schoolgebouwen, badhuizen, straatmeubilair en kantoren voor de diverse gemeentelijke diensten. Hij liet de stad dan ook een rijk, gevarieerd oeuvre na, waarbinnen de stilistische ontwikkelingen een neerslag vormden van de modernisering van de architectuur aan het begin van de 20ste eeuw. Mede door zijn bescheidenheid was hij tijdens zijn loopbaan bij het grote publiek echter nauwelijks bekend. Bij zijn afscheid in 1927 viel hem weliswaar veel eer ten deel, daarna raakte hij snel in vergetelheid. Hoewel dit lot veel architecten in gemeentedienst trof, gold het voor Schadee en zijn werk in het bijzonder. Op initiatief van de Stichting Publicaties Haags Erfgoed en de Haagse gemeentelijke afdeling Monumentenzorg en Welstand hebben de auteurs Koos Havelaar (specialist in Haags industrieel erfgoed) en Marcel Teunissen (specialist in Haagse architectuur) samengewerkt. Dit resulteerde in een rijk geïllustreerd boek dat de veelzijdigheid en kwaliteit van het werk laat zien. Niet in de laatste plaats is beoogd Adam Schadee de ereplaats in de (Haagse) architectuurgeschiedenis te geven, die hij op basis van zijn werk verdient.

 

Terug

€ 27,99


Architecten van Hilversum 1850-1915 - isbn 9789087049485

De industriële revolutie bereikt Hilversum (1850-1915) | Auteur: Max Cramer | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | januari 2022 | 272 pagina's

 

Hilversum wordt vaak aangeduid als het Mekka van de jonge bouwkunst in Nederland. Tien jaar lang hebben 7 specialisten onderzoek gedaan naar 50 architecten. In deel 1 van de 4-delige reeks komt de periode 1850-1915 aan bod. In deze tijd oefende de overheid grote invloed uit op de ontwerpen. Er verschijnen vier delen. Het laatste deel verschijnt in november 2022. 

 

Terug

€ 30,00


Vergeten gebouwen in Utrecht 1850-1940 - isbn 9789090331942

Auteur: Arjan den Boer | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | juni 2020 | 196 pagina's

 

Utrecht staat vol met bijzondere gebouwen waar iedereen zomaar aan voorbij gaat. Het zijn niet de bekende monumenten, zoals de Domkerk of het voormalige postkantoor, maar panden waarvan bijna niemand het verhaal kent. Achter alledaagse gevels schuilen soms spectaculaire interieurs. Veel bijzondere details zijn verborgen in kelders, op zolders of boven systeemplafonds. Dat geldt voor woonhuizen, winkels, fabrieken en kantoren, maar ook voor (voormalige) scholen en kerken. Arjan den Boer bezoekt en beschrijft zulke ‘vergeten gebouwen’ voor DUIC. Hij kijkt niet alleen achter deuren die normaal gesloten blijven, maar duikt ook in de historische fotoarchieven. Voor dit rijk geïllustreerde boek selecteerde en bewerkte hij dertig gebouwen uit de periode 1850-1940. Door de chronologische volgorde laat het boek niet alleen de geschiedenis van elk pand zien, maar ook de ontwikkeling van bouwstijlen.

 

Terug

€ 34,95


Nederland-Bauhaus - isbn 9789069183091

Pioniers van een nieuwe wereld | Auteur: Mienke Simon Thomas | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | februari 2019 | 308 pagina's

 

In 2019 is het honderd jaar geleden dat het Bauhaus werd opgericht, de revolutionaire kunst- en ontwerpschool waarvan de invloed nog steeds voelbaar is. De baanbrekende uitgangspunten van de opleiding hebben ook in Nederland nadrukkelijk weerklank gevonden in architectuur, vormgeving en het ontwerponderwijs. Al vóór de oprichting zijn H.P. Berlage, Mathieu Lauweriks en Johan Thorn Prikker lid van de Deutsche Werkbund. De opvattingen van deze organisatie over de samenwerking tussen kunstenaars, architecten en de industrie vormden een belangrijke inspiratiebron voor het Bauhaus. Maar ook het tijdschrift De Stijl werd door docenten en studenten aan het Bauhaus gelezen en de De Stijl-leden Theo van Doesburg en J.J.P. Oud onderhielden nauwe contacten met het Bauhaus. Via een netwerk van personen, tentoonstellingen, tijdschriften, congressen, onderwijs en werkplaatsen verspreidde het gedachtegoed van het Bauhaus zich verder en na de sluiting van de opleiding in 1933 werden meerdere voormalige studenten en docenten actief in Nederland. Deze omvangrijke en rijk geïllustreerde publicatie ontsluit het fijnmazige netwerk van intensieve relaties tussen Nederland en het Bauhaus. Onder redactie van Mienke Simon Thomas en Yvonne Brentjens beschrijven 21 auteurs uit Nederland en Duitsland elk een ander facet binnen de periode vanaf de oprichting in 1919 tot 1968 - het jaar waarin het Stedelijk Museum in Amsterdam de eerste retrospectieve Bauhaustentoonstelling organiseerde.

 

Terug

€ 34,95


H.P. Berlage - isbn 9789463387477

1856 - 1934 | Een korte biografie | Auteur: Leo Rademaker | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2019 | 78 pagina's

 

Deze korte biografie schetst leven en werk van de architect Berlage. Vele kleurige afbeeldingen van zijn bouwprojecten en interieur-objecten zijn opgenomen. Geaccentueerde belichting krijgen de Beurs van Berlage en het Gemeentemuseum Den Haag. Leo Rademaker is gepromoveerd socioloog. Hij publiceerde diverse boeken en als redacteur verzorgde hij een aantal sociologische overzichtswerken. Van zijn hand verscheen recent: Schets van de Nederlandse samenleving; ontwikkelingen en actualiteit (2007, 2e druk 2012). Bij Uitgeverij Aspekt werden van zijn hand een twaalftal publicaties uitgebracht, waarvan de meest recente: Heus ... er staat geschreven (2019). Dit boekje is uitermate toegankelijk voor de geïnteresseerde leek, maar kan mogelijk ook nuttig zijn in het kader van de studie bouwkunde/architectuur.

 

Terug

€ 15,95


Een kunstwerk van baksteen - isbn 9789081439763

Een kunstwerk van baksteen, Betekenis en restauratie van Het Schip, Amsterdam icoon van sociale woningbouw en architectuur, 1919-1921 | Auteur: Petra van Diemen, Niko Koers | Uitgever: Museum Het Schip | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | juli 2018 | 324 pagina's

 

"Monografie over het Amsterdamse woonblok 'Het Schip', een van de bekendste voorbeelden van de architectuurstijl De Amsterdamse School (1915-1925). Aanleiding voor deze uitgave is de restauratie van het complex (2015-2018), waarvoor grondig onderzoek werd gedaan. Circa de helft gaat over de cultuur- en architectuurhistorische achtergronden van 'Het Schip'. In het overige deel staat de restauratie centraal, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op onder andere metselwerk, vensters en deuren, glas-in-lood en smeedwerk. Rijk geïllustreerd met onder meer foto's van toen en nu, plattegronden en ontwerptekeningen en een fotoverslag van de restauratie. Geschreven door specialisten op het gebied van onder andere bouwkunde, restauratie en architectuur- en cultuurgeschiedenis, die allen betrokken waren bij de restauratie. Bedoeld om de in het onderzoek naar boven gehaalde informatie openbaar te maken voor specialisten, onder andere ten behoeve van volgende restauraties. Het boek is echter ook lezenswaardig voor leken met bovenmatige belangstelling voor architectuurgeschiedenis. Met bronvermelding en literatuurlijst."

Karin van Hoof

 

Terug

€ 45,00


De Amsterdamse Rivierenbuurt - isbn 9789024435692

Honderd jaar schoonheid & schuld | Auteur: Bert Esselink | Uitgever: Boom | Nederlands | Paperback | Druk: 1  | februari 2021 | 368 pagina's

 

Wat hebben Anne Frank, Michael Jackson, Wim Kieft, Audrey Hepburn, Willem Holleeder en Sonja Barend met elkaar gemeen? Ze figureren allemaal in De Rivierenbuurt. Honderd jaar schoonheid & schuld, de eerste biografie van deze fascinerende buurt in Amsterdam-Zuid. Bert Esselink beschrijft op meeslepende wijze de geschiedenis, architectuur en bewoners van de buurt die begin vorige eeuw werd ontworpen als onderdeel van Berlages Plan Zuid. De Tweede Wereldoorlog had een enorme weerslag op de Rivierenbuurt. Van de 17.000 joodse inwoners werd het merendeel gedeporteerd en vermoord. Behalve aan deze inktzwarte episode besteedt Esselink ook ruime aandacht aan alle bekende kunstenaars, sporters, journalisten, politici en onderwereldfiguren die een geschiedenis hebben met de buurt. Het boek sluit af met een tijdlijn en een overzicht van alle adressen waar iets bijzonders is gebeurd of iets moois is te zien, waaronder iconische gevels in de stijl van de Amsterdamse School. De lezer kan dus meteen op ontdekkingstocht door de Rivierenbuurt. Bert Esselink (1968) publiceerde eerder boeken over vertaalprocessen en -technologie, maar besloot zich in 2018 te storten op zijn meest ambitieuze project tot dusver: een boek over en eerbetoon aan de buurt waarin hij al jarenlang met veel plezier woont en werkt.

 

Terug

€ 24,90


Op de golven van de stad - isbn 9789081439718

Een ronde langs de Amsterdamse School | Auteur: Miseum Het Schip | Nederlands | Losbladig | Druk: 1 | september 2009 | 100 pagina's 

Fiets-en wandelboekje langs de Amsterdamse School

 

Terug

€ 15,00


De Verbeelding van Plan Zuid - isbn 9789082921137

Kunstroute langs de Amsterdamse School | Auteur: Ton Heijdra | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | 224 pagina's

 

Plan Zuid van architect Berlage is beroemd door zijn stedenbouwkundige opzet met gebouwen in de stijl van de Amsterdamse School. Dit fiets- en wandelboek schenkt speciale aandacht aan de vele beeldhouwwerken die de gebouwen en de openbare ruimte in Plan Zuid sieren. Zij maken van Plan Zuid een waar kunstwerk.

 

Terug

€ 20,00


Pronkjuwelen van baksteen - isbn 9789054022893

Amsterdamse School in de provincie Groningen | Auteur: Eric Bos, Norma van der Horst | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2017 | 256 pagina's

 

De Amsterdamse School maakte ook buiten Amsterdam school. Dat bewijzen de vele afbeeldingen in het nieuw verschenen boek Pronkjuwelen van baksteen, Amsterdamse School in Groningen. Het boek laat de vele bouwvarianten zien die in de geest van de Amsterdamse School werden ontworpen in de jaren '20 en '30 in de provincie Groningen.

De geboorte van de destijds revolutionaire bouwstijl vond, zoals de naam al zegt, plaats in de hoofdstad. Uitgangspunt bij deze nieuwe expressionistische stijl was decoratief bouwen met rode en gele baksteen maar met een vernieuwde toepassing. De bouwvarianten in Groningen die in de geest van de Amsterdamse School zijn uitgevoerd, worden hier getoond in hun regionale verstrakte, maar wel kleurrijke vorm. Architecten ontwierpen gebouwen met overwegend horizontale lijnen vergezeld door onder andere creatieve metselverbanden, (verticale) versieringen, ornamenten en details van smeedijzer die puur ter decoratie in de ontwerpen werden aangebracht. De Groninger (gesinterde) baksteen werd in sierlijke en vormenrijke verbanden gemetseld: er viel zelfs met baksteen te 'beeldhouwen' zo laten de foto's zien.

Fotografe Norma van der Horst (1967) legde op creatieve wijze de meest sprekende en kenmerkende voorbeelden van de Amsterdamse School in de provincie Groningen vast. Kunstzinnig zonder gekunsteld of gezocht te zijn. Met oog voor detail zonder zich daarin te verliezen. 'Als Amsterdammer wonend in Groningen was het een feest om al die herkenbare maar ook nieuwe varianten van deze geweldige bouwstijl te mogen fotograferen,' zegt Van der Horst. 'Niet alleen in de stad maar ook in bijna elk dorp vind je wel een opvallend pand met hoekige erkers, typische houten deuren en kleurrijk glas-in-lood.'

 

Terug

€ 24,95


Stadjerspaleizen - isbn 9789054022909

De Amsterdamse School in de stad Groningen | Auteur: Norma van der Horst | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2019 | 223 pagina's

 

‘Stadjerspaleizen, de Amsterdamse School in de stad Groningen.’ Stadjerspaleizen is een bijzonder en rijk geïllustreerd boek vol expressieve ontwerpen met kleurrijke details van de Groningse variant van de Amsterdamse School, een unieke bouwstijl uit het begin van de vorige eeuw. De ruim tweehonderd pagina’s met prachtige fotografie is het resultaat van een architectonische zoektocht van de fotograaf Norma van der Horst in de stad Groningen. Zo’n honderd jaar nadat de stadsarchitect Siebe Jan Bouma (1899 – 1959) zijn eerste ontwerp voor de gemeente Groningen in een variant van de Amsterdamse School op papier zette, trok zij erop uit om de rijkdom aan huizen, scholen, winkels, urinoirs, brug- en trafohuisjes van ‘Stad’ vast te leggen. Gevels en interieurs met kunstig siermetselwerk, decoratieve ornamenten, kleurrijke betegeling, glas in lood, expressief gevormde torentjes, maar bovenal bontgekleurd houtwerk, zowel in exuberante villa’s als in huizen die op grond van sociaal-democratische idealen zijn gebouwd komen ruim aan bod. Stadjerspaleizen geeft een prachtig beeld van de Amsterdamse Schoolrijkdom van de stad Groningen en is de tegenhanger van het succesvolle Pronkjuwelen van baksteen, waarin de nadruk ligt op deze noordelijke bouwstijlvariant in de provincie Groningen.

 

Terug

€ 24,95


Dudok - isbn 9789066305564

Auteur: Koenders, Annette | Uitgever: Uitgeverij Wbooks | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2013 | 160 pagina's

 

Willem Marinus Dudok (1884-1974) behoort tot de grootste architecten van de twintigste eeuw. Hij oogstte bewondering niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. In zijn lange loopbaan als architect en stedenbouwkundige heeft Dudok een schat aan schoonheid gerealiseerd. In dit rijk geïllustreerde boek wordt een verrassende selectie geboden van zijn werk met aandacht voor bijzondere onderwerpen. Er worden unieke tekeningen en schetsen getoond en prachtige beelden van zijn gebouwen. Niet alleen volgen we Dudok in Nederland, van Hilversum tot Rotterdam, maar ook in het buitenland, van Parijs tot Baghdad. Vele collega-architecten heeft hij, al dan niet in samenwerkingsverband, leren kennen. Voor liefhebbers van moderne en tijdloze architectuur biedt dit boek inzicht in de veelzijdigheid van de architectuur en stedenbouw uit de twintigste eeuw. Voor degenen die bekend zijn met Dudok's werk biedt dit boek nieuwe inleidingen tot de persoon en de werkomgeving van Dudok.

 

Terug

€ 24,95


Wonderlijkheden - isbn 9789087048143

Willem Marinus Dudok: netwerken en inspiratiebronnen | Auteur: Lara Voerman | Nederlands | Paperback | 

Druk: 1 | november 2019 | 152 pagina's

 

De gebouwen en complexen van W.M. Dudok (1884-1974) zijn geliefd en tijdbestendig. Meer dan zeventig hiervan hebben de status van gemeentelijk of rijksmonument, zijn onderdeel van een beschermd stads- of dorpsgezicht of aangemerkt als wederopbouwgebied van nationaal belang. Dit boek biedt een chronologisch verhaal van leven en werk van Dudok. Zijn imago als eenling wordt genuanceerd door hem in een bredere context te plaatsen van netwerken van ideeën en mensen. Van de hiërarchische Genie, het ontwikkelingsgerichte Hilversumse gemeentebestuur, het Gooise milieu van kunstenaars en natuurbeschermers tot commissies met collega’s uit de top van de Nederlandse stedenbouwkundige wereld – allen beïnvloedden in meer of mindere mate zijn denken en zijn ontwerpen. Dudoks ideeën over tuinstad Hilversum en het wonderlijke van de architectuur zijn spectaculair verbeeld in foto’s van Iwan Baan.

 

Terug

€ 19,95Dudok door Iwan Baan - isbn 9789462085817

Alle werken in Nederland gefotografeerd door Iwan Baan | Auteur: Lara Voerman | Nederlands | Hardcover |  

Druk: 1 | december 2020 | 352 pagina's

 

Topfotograaf Iwan Baan beschouwt het werk van toparchitect Willem Dudok. Na honderd jaar is Dudoks manier van ontwerpen onverminderd aantrekkelijk en relevant: plaatsbewust, hypercontextueel en met liefde voor de omgeving. Met de foto’s in dit boek breekt Baan met een traditie. Statische architectuurfoto’s wisselt hij in voor beelden die een breder verhaal blootleggen. Het verhaal van Dudok als ontwerper van landschappen: om te wonen, te werken, te rouwen en te leren. Dit boek laat met imponerende lucht- en straatfotografie zien hoe deze veelzijdige architect-stedenbouwer door heel Nederland steden uitbreidde vanuit hun specifieke DNA en gebouwen als vanzelfsprekend in hun omgeving plaatste. De teksten zijn van architectuurhistoricus Lara Voerman.

 

Terug

€ 39,95


De Papaverhof van Jan Wils - isbn 9789462083936

100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg | Auteur: Marcel Teunissen | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | augustus 2017 | 128 pagina's

 

De Papaverhof in Den Haag is een van de meest baanbrekende Nederlandse woningbouwprojecten. Het internationaal bekende tuinstadwijkje uit 1921 van Jan Wils vormt een unieke synthese tussen de esthetiek van De Stijl en de kubische baksteenarchitectuur van de Nieuwe Haagse School.

Het wijkje bestaat uit 68 eengezinswoningen rond een groene hof en 60 portiekwoningen aan twee belendende straten in de Bloemenbuurt. Van de stedenbouwkundige opzet tot en met de bouwkundige details en kunsttoepassingen, nagenoeg alles was destijds vernieuwend. Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg viert haar eeuwfeest met de eerste monografie over dit unieke project. De Papaverhof wordt veelzijdig belicht vanuit het perspectief van de stad, de buurt, Jan Wils, De Stijl, de Nieuwe Haagse School, Daal Berg en de bewoners.

 

Terug

€ 37,95


100 jaar nieuwe Haagse school - isbn 9789462084506

De toekomst van het verleden | Auteur: Marcel Teunissen | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | juni 2018 | 144 pagina's

 

In 2018 is het 100 jaar geleden dat de architectuur van de Nieuwe Haagse School zich manifesteerde. Dit leidde tot een grote reeks iconische gebouwen en monumentale stadsbeelden van hoge kwaliteit. Centraal staat de betekenis voor de huidige stad en haar opgaven voor de toekomst. De strakke lijnen en geometrische volumes van de Nieuwe Haagse School vormden, meer dan bijvoorbeeld de Amsterdamse School, de aanzet tot de vorming van de moderne architectuur. Elementen uit de architectuur van De Stijl (met de Papaverhof), Frank Lloyd Wright en H.P. Berlage kwamen in de stroming tot een synthese. De innovatieve woonhotels en de manier waarop de gemeente zorgde voor een harmonieus samenhangend stadsbeeld, zijn zeer inspirerend voor de ontwikkeling van de stad in 2018.

 

Terug

€ 37,95


Co Brandes - isbn 9789462084636

Bouwmeester van de Nieuwe Haagse School | Auteur: Kees Rouw | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2018 | 208 pagina's

 

Geen enkele architect heeft tijdens het Interbellum het aangezicht van Den Haag en Wassenaar zo bepaald als Co Brandes (1884-1955). Hij was de voorman en meest productieve architect van de Nieuwe Haagse School, de derde stroming binnen de vooroorlogse moderne Nederlandse architectuur, tussen het Nieuwe Bouwen en de Amsterdamse School in. Zijn omvangrijke oeuvre, dat tot stand kwam tussen 1902 en 1955, omvat alleen al vele honderden woningen en vijftig villa's. Het architectonische en stedenbouwkundige beeld van zowel het dorp Wassenaar als de uitdijende stad Den Haag is in belangrijke mate bepaald door zijn werk. Met de wijk Marlot als voortreffelijk voorbeeld van synthese tussen architectuur en stedenbouw. Het rijk geïllustreerde boek Co Brandes. Bouwmeester van de Nieuwe Haagse School omvat niet alleen het allereerste volledige overzicht in tekst en beeld van het leven en oeuvre van deze veelzijdige Haagse architect, maar omvat ook een verassende biografie van zijn stad.

 

Terug

€ 42,95


Het bezield modernisme van A.H. Wegerif - isbn 9789462084629

Architectuur als beschavingsideaal | Auteur: Huub Thomas | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2018 | 544 pagina's

 

Het verhaal van het Nederlandse modernisme is rijk en divers. Dit blijkt eens te meer nu het werk van vrijmetselaar-architect A.H. Wegerif in perspectief wordt geplaatst. Bezield modernisme beschrijft een architectuur die, gebaseerd op Wegerifs vertaling van het maçonniek gedachtegoed, de ambitie in zich bergt de beschaving naar een hoger peil te voeren. Aan de hand van zijn ontwerpen, publicaties en maatschappelijke inzet wordt getoond hoe Wegerif deze opvatting heeft vormgegeven. Na een verkenning en duiding van de filosofische grondslagen van Wegerifs denken volgt een biografisch deel waarin zijn persoonlijk leven, theorie en praktijk ruim aan bod komen. Het derde deel bevat thematisch onderzoek naar de rol van deze ontwerper op het vlak van woningbouw, stedenbouw en filmkunst. Dr. ir. Hubert Thomas is architectuurhistoricus en houdt zich als architect vooral bezig met de transformatie van waardevolle gebouwen.

 

Terug

€ 49,95


Een jaren dertig huis 1920-1940 - isbn 9789081962018

Stijlkenmerken van woonhuizen | Auteur: Laura Roscam Abbing | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | december 2014 | 128 pagina's

 

Nederland heeft veel jaren dertig huizen, die in de periode 1920-1940 in het hele land gebouwd zijn. De term een jaren dertig huis roept vaak een bepaald beeld op. Zo kan gedacht worden aan een erker, aan een hellend dak, aan glas in lood. Maar weet u dat jaren dertig huizen soms erg van elkaar verschillen en toch typisch jaren dertig huizen zijn? Dit boek toont veel verschillende jaren dertig huizen en hun karakteristieke elementen. Voor een eigenaar of bewoner van een oud huis is het vaak moeilijk om informatie te vinden over het bijzondere van het huis omdat die informatie is verspreid over veel verschillende, vaak voor specialisten geschreven bronnen. Is het huis een monument, dan is er mogelijk van alles over te vinden, maar over 'gewone' oude huizen vaak niet. Daarom is in dit boek die informatie bijeen gebracht. In Een jaren dertig huis 1920-1940 komt u meer te weten over de achtergrond van het 'jaren dertig huis', van de periode en van het wonen in die tijd. Maar vooral toont dit boek welke karakteristieke, authentieke elementen u aan en in het huis kunt aantreffen. In dit boek zijn heel veel foto's opgenomen die uitleg geven bij de tekst. Zo krijgt u een goed beeld van verschillende jaren dertig huizen in Nederland en kunt u er met nog meer plezier naar kijken.

 

Terug

€ 18,00


Bouwstijlen in Dokkum - isbn 9789081177177

Dockumer Granaetsjes 2 - Bouwstijlen in Dokkum | Auteur: Siebe van Sijen | Uitgever: Historia Doccumensis | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2015 | 96 pagina's

 

Voor deze publicatie over bouwstijlen en bouwgeschiedenis in de oude binnenstad heeft de stichting architect Siebe van Seijen als auteur benaderd. Van Seijen is werkzaam bij Adema Architecten en betrokken bij restauraties en monumentale bouwprojecten in Noord-Nederland.

In deze publicatie krijgt u een overzicht van de kenmerkende bloeiperiodes van Dokkum, tussen ca. 1350 en 1990, met de daarbij behorende panden. De zoektocht die aan deze publicatie voorafging, was een boeiend avontuur, waarbij via dendrochronologisch onderzoek een duidelijker beeld gekregen werd van de oudste panden in de stad. Ook is gebleken dat vrijwel alle bouwstijlen te vinden zijn, vaak in een typisch Dokkumer jasje en met een boeiend verhaal rond de totstandkoming van de betreffende panden.

Voor historische gebouwen kan een arme periode de redding zijn. Een eigenaar met beperkte middelen zal alleen onderhoud plegen. Hoe beter de economie draait en de welstand van de eigenaren stijgt, des te meer kans op vernieuwing naar de laatste mode of bouwstijl. Dat is ook wat Dok­kum uniek maakt ten opzichte van andere steden, want overal zijn die bloeiperiodes en ook de smaak en de mogelijkheden van de opdrachtgevers, ontwerpers en ambachtslieden weer net even anders.

 

Terug

 

€ 19,90


Amsterdam herstelt - isbn 9789461400574

Amsterdam herstelt | Auteur: Fred Feddes | Uitgeverij Architectura & Natura | Nederlands | Paperback |  Druk: 1 | november 2016 | 608 pagina's

 

Mede dankzij de restauratieactiviteit van Stadsherstel Amsterdam, opgericht in 1956, is bij de naoorlogse vernieuwingsgolf de historische binnenstad van Amsterdam behouden en ondertussen geworden tot de huidige levendige metropool. Een stad, waarvan de rijke geschiedenis nog steeds valt af te lezen en die op deze wijze aantrekkelijk is voor wonen, werken, studeren, ondernemen en cultureel recreëren. Inmiddels is Stadsherstel niet alleen meer werkzaam in de binnenstad maar is de Stelling van Amsterdam haar gehele werkgebied geworden en adviseert ze ook in binnen- en buitenland.

Want de Stadsherstel formule is succesvol en een voorbeeld voor vele andere erfgoedredders. Dat was één van de redenen om een degelijk boek voor monumentenliefhebbers te realiseren. Fred Feddes, journalist en groot Amsterdam kenner, schreef het scherpe inleidende hoofdstuk waarin hij op een zeer treffende wijze het belang van Stadsherstel aantoont en aan de hand van één enkel pand in beeld brengt. Vervolgens passeren een selectie van de 600 verschillende Stadsherstel monumenten de revue.

 

Terug

€ 29,50


Rotterdam in de wederopbouw - isbn 9789462581074

Het dagelijks leven tijdens de wederopbouw | Auteur: Anne Jongstra | Uitgever Wbooks | Nederlands | Hardcover |  Druk: 1 | oktober 2015 | 160 pagina's

 

Na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog werkt Rotterdam bijna vijfentwintig jaar hard aan herstel van de stad. In die periode, ruwweg van 1945 tot 1970, verrijzen een grootstedelijk centrum en moderne woonwijken. De meeste aandacht vraagt echter de economische kurk waarop Rotterdam drijft: de havens en fabrieksinstallaties, die geleidelijk steeds verder buiten de stad komen te liggen. Maar tijden veranderen en aan het einde van de wederopbouwperiode ontstaat onvrede over de leefomstandigheden in de oude stadswijken, over milieuverontreiniging en andere overlast. In dit dynamische decor zoeken de Rotterdammers hun weg. Uit de collecties van het Stadsarchief Rotterdam is een selectie gemaakt van veelal onbekend fotomateriaal dat het dagelijks leven in de stad tijdens de wederopbouw in beeld brengt. Aan de hand van chronologisch opgezette thema's rond het grotestadsleven zijn bijzondere foto's samengebracht en van begeleidende teksten voorzien. Beeld en woord samen geven een indruk van de periode die Rotterdam heeft gemaakt tot wat het nu is.

 

Terug

€ 24,95


Rotterdam Wederopbouw - isbn 9789462087224

De 100 gebouwen | Uitgever: Nai010 Uitgevers/Publishers | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2022 | 128 pagina's

 

Wie Rotterdam zegt, denkt aan bouwen. Na het vernietigende bombardement van 14 mei 1940 werd de stad letterlijk opnieuw opgebouwd. Dat bombardement wordt - pas sinds 2008! - officieel herdacht. De wederopbouw is al vier dagen na het bombardement in gang gezet, toen stadsarchitect Witteveen opdracht kreeg een wederopbouwplan te maken. Aan den slag! Daarom viert Rotterdam op 18 mei Opbouwdag. Op 18 mei 1947 was de eerste Opbouwdag, dus in 2022 viert Rotterdam 75 jaar wederopbouw. In deze gids zijn 100 projecten uit die wederopbouw opgenomen, grofweg van 1945 tot 1970. Vele zijn inmiddels rijksmonument of gemeentelijk monument, zijn gerestaureerd en hebben vaak een nieuwe functie gekregen. Elk project heeft zijn eigen bijzondere verhaal en is de moeite van het bekijken waard. Vergelijk de historische foto’s met de huidige situatie. Van Groothandelsgebouw tot Maastorenflat, van poffertjeskraam tot Euromast, van Pendrecht tot Ommoord.

 

Terug

€ 19,95


Rotterdam Stripstad - isbn 9789493166547

100 jaar strips in de stad | Auteur: Sander Grip | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | maart 2022 | 244 pagina's 

Een geschiedenis van het beeldverhaal in Nederland en in het bijzonder de vele manieren waarop de stad Rotterdam betrokken is bij en figureert in de negende kunst. Niet alleen komen veel striptekenaars uit de havenstad, de stad figureert in die eeuw ook in honderden strips. Van een enkel plaatje waarin Rotterdam vluchtig voorbijkomt tot complete storyboards die zich aan de oevers van de Maas afspelen.

Hoe verzeilde de strip in ons land? Welke ontwikkeling maakte het beeldverhaal door in de afgelopen honderd jaar? Wat is de aantrekkingskracht van Rotterdam daarbij? Hoe komt het beeldverhaal in de stad tot uitdrukking? Hoe zien we de stad terug in de strip, en is daaruit ook de ontwikkeling van de havenstad zichtbaar? Welke beroemde tekenaars heeft Rotterdam voortgebracht? En welke struinen nu langs de drukbevaren golven van de Maas?

Het boek 'Rotterdam Stripstad, 100 jaar strips in de stad' is een verkenning van de opkomst van de strip in ons land en van de rol die Rotterdam daarin van oudsher speelt. Een boek boordevol anekdotes, verrassende ontdekkingen, interviews met beroemde striptekenaars en vier gloednieuwe korte strips, die speciaal voor dit boek gemaakt werden. Rotterdam Stripstad is een boek voor elke liefhebber van de negende kunst en voor iedereen die Rotterdam een warm hart toedraagt.

 

Terug

€ 34,95


Van Nellefabriek Rotterdam - isbn 9789462083943

Werelderfgoed van een wereldhaven | Auteur: Marieke Kuipers | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2017 | 96 pagina's

 

De iconische Van Nellefabriek is onlosmakelijk verbonden met de dynamische wereldhaven van Rotterdam. Dit modernistische meesterwerk langs de Schie is oorspronkelijk gebouwd voor de verwerking en verpakking van koffie, thee en tabak. De lichtreclame op het dak getuigt nog van deze geschiedenis. Na zorgvuldige herbestemming is de Van Nellefabriek nu in gebruik voor de creatieve industrie en als evenementenlocatie. Inmiddels staat dit grootse 'gedicht in staal en glas' op de Werelderfgoedlijst van Unesco en is het gedeeltelijk toegankelijk voor publiek. Deze handzame gids geeft een heldere uitleg over de bijzonderheden van de Van Nellefabriek. Het boek is bestemd voor iedereen die meer wil weten over ontstaan en vormgeving en die de schoonheid ervan wil ontdekken. Prof. dr. Marieke Kuipers is verbonden aan de Technische Universiteit Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een internationaal expert op het gebied van 20ste-eeuwse monumenten.

 

Terug

Terug naar Cultureel Erfgoed

€ 14,95


Fotografie Gemeentewerken Rotterdam 1945-1965 - isbn 9789490631154

Auteur: Frits Gierstberg | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | april 2022 | 120 pagina's

 

Een enorm beeldarchief van alledaagse onderwerpen is de erfenis van de Fotografische Dienst Gemeentewerken Rotterdam. In opdracht van alle gemeentelijke afdelingen en bedrijven fotografeerde deze dienst alleen voor intern gebruik. Dagelijks documenteerden de fotografen behalve de wederopbouw juist ook de naoorlogse problemen: armoede, verkrotting, noodwoningen en bedrijfsoverlast. Onderwerpen als de schoolarts, kinderopvang en kookdemonstraties op gas en elektra werden ook alleen door de Fotografische Dienst gemaakt. Legden nieuwsfotografen vooral bijzondere gebeurtenissen en samenkomsten vast, onopgemerkte activiteiten als de verschillende bouwfases van woningen en wijken of lelijke plekken die de gemeente liever verborgen hield, daar kwam geen persfotograaf bij kijken. Juist om die reden verrijkt de fotografie van Gemeentewerken tussen 1945 en 1965 de geschiedenis van Rotterdam en wordt het totaalbeeld zowel veelzijdiger als intiemer.

 

Terug

€ 22,50


Rotterdam vanuit de wolken - isbn 9789078388203

Luchtfoto's 1950-1990 | Auteur: Bart Hofmeester | Uitgever: Watermerk Bv | Hardcover | Druk: 1 | mei 2020 | 304 pagina's

 

Parels uit de Hofmeester-schat. Fotograaf Bart Hofmeester (1921-2001) was een van de pioniers van de commerciële luchtfotografie. Vanaf de jaren 50 hing de Rotterdammer geregeld in een Cessna ergens boven Nederland, maar vooral boven de Rotterdamse havens. ,,Ik heb Nederland zien groeien onder mijn vingers," vertelde hij ooit tegen een journalist van dagblad Het Vrije Volk.

De archieven van zijn bedrijf AeroCamera Bart Hofmeester groeiden en groeiden. De collectie van honderdduizenden foto's vormt een bijzondere, zeldzame verzameling van beelden die een prachtig overzicht schetsen van het naoorlogse Nederland. Wie de honderden dozen met afdrukken doorkijkt, ziet de geschiedenis onder zijn ogen voorbijtrekken. De kale vlakte van de platgebombardeerde binnenstad wordt langzaam gevuld. De Rotterdamse haven schuift gestaag van de stad richting kust.

De lenzen van Hofmeesters camera's legden het allemaal vast: de aanleg van de Botlek, de Europoort. De graaf- en baggermachines die stukje bij beetje de agrarische polders op het eiland Rozenburg weghapten. Natuurgebied de Beer, tussen Voorne en Hoek van Holland, werd opgeofferd voor onze welvaart. Bruggen, tunnels, ringwegen.

Zwart-witbeelden geven weer hoe in de loop van enkele decennia dorpen verdwenen en andere dorpen uitgroeiden tot steden. Hoe landbouwgrond werd omgezet in bouwterreinen voor raffinaderijen. Opgespoten en uitgebaggerd voor kades en kanalen. Voor havens waar de grootste schepen ter wereld kunnen aanmeren.

Geen enkele foto in dit boek zou vandaag de dag nog gemaakt kunnen worden. Alles is ingehaald door de tijd. Maar de beelden die Hofmeester maakte, met die grote zwarte camera in zijn handen gekneld, zitten voor altijd in ons collectieve geheugen geprent. En hij moest ook nog eens rekening houden met de strenge censuurregels voor luchtvaartfotografie van de overheid in die tijd.

Hofmeester begreep dat zijn werk historische waarde zou krijgen. Hij was zuinig op zijn archief, dat naar schatting twee miljoen foto's telt. Dat ongelofelijk mooie archief is nu voor het eerst ontgonnen. Dit boek toont een greep uit die rijke collectie. Afgedrukt op groot formaat, zodat de beelden, gemaakt tussen 1950 en 1990, goed tot hun recht komen. Rotterdam, van Hoek van Holland en Maasvlakte tot Bolnes. Een nostalgische vogelvlucht door de jaren heen. Niet eerder zijn zo veel Rotterdamse wijken en havens vanuit de hoogte in één boek gepubliceerd. Alles is herkenbaar, maar je beseft ook: wat is er in die halve eeuw ongelofelijk veel veranderd.

Ruim twee jaar heeft een bevlogen team gewerkt aan het archiveren en selecteren van de tienduizenden foto's. Het is een selectie geworden om van te watertanden. Foto's die iedere Rotterdammer met trots vervullen en laten genieten van de parels uit de Hofmeester-schat.

 

Terug

€ 39,95


Carl Emil Mögle - isbn 9789490631123

Carl Emil Mögle fotograaf te Rotterdam 1885-1910 | Auteur: Frits Gierstberg | Uitgever: Diafragma | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 december | 2019 | 120 pagina's

 

Rotterdam omstreeks 1900 is door maar één fotograaf uitvoerig vastgelegd: Carl Emil Mögle. Hij opende in 1885 een fotostudio in Rotterdam en specialiseerde zich in stads- en havenfotografie. Zijn opdrachtwerk valt op door scherpte, detaillering en de perfecte opnamestandpunten.

Daarnaast maakte hij "kunstfoto's' op het idyllische platteland net buiten Rotterdam. In dit werk valt op hoe hij koos voor composities met tegenlicht en voor populaire schilderkunstige onderwerpen van bijvoorbeeld boeren met kinderen en wilgen langs de waterkant.

Behalve deze verstilde landschapsfoto's maakte hij vooral stads- en havenfoto's van Rotterdam als moderne handelsstad.

Bijzonder is ook dat Mögle in 1899 van Rotterdam de opdracht kreeg om twee albums te maken voor de jonge koningin Wilhelmina, die in dat jaar de stad bezocht. Architectuur Rotterdam september 1899 en Havenwerken Rotterdam september 1899 zijn sindsdien opgenomen in de Koninklijke Verzamelingen. Verschillende albums en fotodrukken zijn ook in het Stadsarchief Rotterdam bewaard gebleven.

Een selectie uit dit gevarieerde werk is samengebracht in dit fotoboek.

Mögle zag zichzelf als documentarist van Rotterdam. Terecht, want zonder zijn nu herontdekte stads- en havengezichten zou ons beeld van Rotterdam anno 1900 grotendeels oningevuld zijn gebleven.

 

Terug

€ 22,50


Groeten uit Rotterdam - isbn 9789492190475

Groeten uit Rotterdam - honderd jaar veranderingen in de stad | Auteur: Robert Mulder | Uitgever: Kleine Uil | Nederlands | Druk: 1 | juni 2018 | Hardcover | 216 pagina's

 

Je staat op dezelfde plek, maar in een andere tijd. Iedereen kent de vervreemdende sensatie van het kijken naar oude foto's. Het verleden is verdwenen, maar is nog merkbaar in de details.

Robert Mulder zocht honderd oude foto's van de stad en maakte honderd recente foto's op exact dezelfde plek. In één oogopslag zie je de veranderingen in beeld. De Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de revolutionaire architectuur van de afgelopen decennia hebben het nieuwe aangezicht van de stad bepaald.

Groeten uit Rotterdam laat zien wat er verdwenen en verschenen is in de stad. Door de oude en nieuwe foto's in groot formaat naast elkaar te zetten blijf je gefascineerd kijken naar de veranderingen. De ene keer valt de vergelijking uit in het voordeel van het verleden, de andere keer in het voordeel van het heden. De vooruitgang gaat soms gepaard met een dosis weemoed.

 

Terug

€ 29,95


Amsterdamse architectuur 2011-2012 - isbn 9789461400512

Arcam pocket 25 - Amsterdamse architectuur 2011-2012 Amsterdam architecture | Auteur: Maarten Kloos, Yvonne de Korte | Uitgeverij Architectura  & Natura | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2012 | 156 pagina's

 

Deze pocket bevat illustraties en beschrijvingen van 26 Amsterdamse architectonische hoogtepunten uit 2011. Een gevarieerde selectie, met zowel vrijstaande villa's als grote woongebouwen, voorbeelden van nieuwe typologieen en van opmerkelijke renovaties en venrieuwingen, maar ook bruggen, scholen en een jongerencentrum. Opmerkelijk zijn ook enkele voorbeelden van nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, illustratief voor de verschuivende verhoudingen in de bouw.Met werk van vele bekende architecten oa. Alvaro Siza, Bedaux de Brouwer, Claus en Kaan, Concrete, DOK Architecten, Frantzen, Hans van Heeswijk, Korth tielens, LEVS, Mecanoo, Ney & Partners, Paul de Ruiter, Rappange & Partners, en vele andere. De projecten in dit boek zijn voorgedragen voor de Amsterdamse Architectuurprijs 2012. De winnaar siert de cover van dit boek.

 

Terug

€ 19,50


Double Dutch (NL versie) - isbn 9789462081598

Architectuur in Nederland na 1985 | Auteur: Bernard Hulsman | Nederlands | Paperback | Druk: 2 | oktober 2014 | 208 pagina's

 

In Double Dutch. Nederlandse architectuur na 1985 beschrijft architectuurcriticus en journalist Bernard Hulsman hoe de Nederlandse architectuur in de afgelopen kwarteeuw een ongekende bloei beleefde. Nederlandse architecten verbaasden de wereld met onconventionele ontwerpen zoals de Kunsthal van Rem Koolhaas en het spectaculaire Nederlandse paviljoen van MVRDV op de wereldtentoonstelling in Hannover in 2000. Maar Hulsman laat ook zien hoe bijna onopgemerkt het postmodernisme doorbrak in het modernste architectuurland ter wereld, hoe de revolutie van het Wilde Wonen mislukte, het ornament zijn herintrede deed en de aandacht voor ambacht en duurzaamheid groeide. 

 

Terug

€ 29,95


Haagse huizen van Oranje - isbn 9789462498280

Auteur: Paul Rem | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2021 | 256 pagina's

 

De Oranjepaleizen vormen al meer dan vierhonderd jaar het decor voor het vorstelijk leven. Ze zijn symbool van stadhouderlijke en later koninklijke macht. Paleis Noordeinde en Huis ten Bosch kennen wij als de functionele paleizen, maar vanaf het moment dat in 1585 de eerste Oranjestadhouder besloot op het Binnenhof te gaan wonen, liep het aantal vorstelijke woningen op tot in de tientallen. Van monumentale paleizen tot landelijke villa’s en zelfs een ‘gewoon’ rijtjeshuis. Het heeft Den Haag gemaakt tot de elegante hofstad die het nog altijd is. In 'Haagse huizen van Oranje' vertelt Paul Rem over de roemrijke geschiedenis van de vorstelijke verblijven en hun bewoners.

 

Terug

€ 34,99


Huis ten Bosch / De Oranjezaal - isbn 9789462620704

Pracht en praal van de Oranjedynastie | Auteur: Mariska Vonk | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september  2015 | 56 pagina's

 

Het meest indrukwekkende deel van Huis ten Bosch is ongetwijfeld de Oranjezaal. De inrichting van deze zaal uit de Gouden Eeuw werd in opdracht van Amalia van Solms gemaakt, ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot, stadhouder Frederik Hendrik. In dit boek wordt de geschiedenis van Huis ten Bosch en de Oranjezaal voor het voetlicht gebracht. Aantrekkelijk geschreven en rijk geïllustreerd. Voor wie niet in de gelegenheid was de Oranjezaal te bezoeken in de laatste maanden van 2015 is er nu deze informatieve uitgave!

 

Terug

€ 9,95


Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw - isbn 9789087045388

Adelgeschiedenis 14 - Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek | Uitgever: Verloren B.V. | Nederlands | Druk: 1 |  september 2015 |Hardcover | 336 pagina's 

 

Johan Huizinga schreef eens dat het verlangen van stedelingen naar 'de behaaglijke rust van een blij buitenleven' onze Gouden Eeuw kenmerkte. Aan het einde van deze periode zag hij dat verlangen verwerkelijkt in de aanleg van talloze buitenplaatsen in met name het Hollandse landschap. Maar ook elders in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden groeide en bloeide de buitenplaatscultuur. Dit fraai ge llustreerde boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van dit verschijnsel en de invloed die Holland had op de andere gewesten wat betreft bouwstijl en tuinaanleg. Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw laat niet alleen zien dat er een grote verscheidenheid was in woon- en recreatiecultuur, maar ook hoe belangrijk in dit verband de bovengewestelijke contacten waren tussen bestuurlijke en economische elites van de Republiek.

 

Terug

€ 34,00


Een buitenplaats in detail - isbn 9789079156375

Een buitenplaats in detail - VreedenHoff aan de Vecht | Auteur: Anthony Lisman | Uitgever: Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij | Nederlands | Druk: 1 | juni 2017 | Hardcover | 288 pagina's

 

Recensie: De buitenplaats VreedenHoff te Loenen aan de Vecht behoort tot de mooiste van de Utrechtse Vechtstreek. Bewoner Lisman gunt ons een kijkje in zijn huis, samen met fotograaf Van de Water, die het gehele interieur in detail in beeld brengt. De 18e-eeuwse buitenplaats is door de eeuwen bewoond geweest en is ingericht in alle stijlen die sindsdien gangbaar waren. Het beeldverhaal met korte teksten (een eerdere historische monografie dateert van 1999) begint met het prachtige rococo-inrijhek uit 1753 – het mooiste in Nederland – evenals de buitengevels van het huis. Dan komen het interieur van souterrain, bel-etage en hoger, het schitterende vooral 18e-eeuwse stucwerk en het hang- en sluitwerk (tot de wc-rolhouder aan toe!). De bijgebouwen met theekoepel, de bruggen en tuinsieraden in het park zijn daarna aan de beurt. In groot formaat. Een lust voor het oog, vooral door het mooie fotowerk in kleur. Deze bijzondere uitgave bevat ook (historische) kaarten en foto's en besluit met noten, bronnen en een register. Dr. J. Kroes

 

Terug

€ 19,95


Bollenburg - isbn 9789068687231

Bollenburg, het huis van Oldenbarnevelt | Auteur: Jojanneke Clarijs | Uitgever: Thoth | Nederlands | 1e druk | september 2017 

Bollenburg is een uniek en beroemd muurhuis uit circa 1400 in de historische binnenstad van Amersfoort. Het pand is een van de oudste en gaafste muurhuizen van de stad. Landelijk gezien vormen deze kolossale muurhuizen een bijzonder huistype door hun zeer brede, maar ondiepe volume en de verhoogde woonverdieping (als een bel-etage). Ze staan precies op de plek van de eerste stadsmuur, waardoor ze een ring rond de oude binnenstad vormen.

Bollenburg - onder Amersfoorters beroemd als het woonhuis van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt - maakt nog altijd een sterk middeleeuwse indruk. Zo zijn de volledige kapconstructie, balklagen met sleutelstukken, kaarsnissen en keldergewelven behouden gebleven. In het huis bevinden zich zeldzame en bijzondere muurschilderingen: schilderingen van heiligen en een forse schildering van het Laatste Oordeel van kort na de Reformatie.

Voor het eerst zijn de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Bollenburg diepgaand onderzocht. Het resultaat is een uitzonderlijk en veelzijdig verhaal, op een heldere wijze gepresenteerd. Het boek biedt een intrigerende inkijk achter de monumentale gevels.

 

Terug

€ 17,95


De Leidse Lustwarande - isbn 9789059970182

Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800 | Auteur: H. Rijken | Uitgever: Primavera Pers | Nederlands | Hardcover |  Druk: 1 | februari 2005 | 422 pagina's

 

Vanaf ca. 1580 groeide in de Republiek de belangstelling voor het buitenleven. Adel en patriciaat kochten stukken grond buiten de stadssingels om deze in te richten als speeltuin of – als men over ruimere financiële middelen beschikte – als buitenplaats. De omgeving van Leiden leende zich uitstekend voor het stichten van buitenplaatsen. Vooral in de Gouden Eeuw, toen Leiden een welvarende en grote stad was, verrezen in de duin- en bosgebieden talrijke buitenplaatsen. Henk Rijken onderzocht hoe de tuinen bij deze buitenplaatsen waren aangelegd. Van ruim zeventig buitenplaatsen, waarvan de grond nu binnen de gemeentegrenzen van o.a. Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude valt, beschrijft hij de tuinarchitectuur. Ook de de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de buitenhuizen zelf wordt daarbij behandeld. Deze uitgebreide en rijk geïllustreerde studie is niet alleen in regionaal-historisch opzicht van belang; door het grote aantal tuinen dat wordt beschreven levert Rijken ook een bijdrage aan de geschiedschrijving van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Rijken promoveerde op dit onderwerp aan de Universiteit van Leiden. Voor deze uitgave is de tekst van het proefschrift bewerkt en zijn talloze nieuwe foto's gemaakt.

 

Terug

 

€ 19,50


Huis en habitus - isbn 9789087046668

Adelsgeschiedenis 15 - Huis en habitus, over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen | Auteur: Conrad Gietman | Uitgever: Verloren B.V. | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2017 | 487 pagina's

 

De vooroorlogse wereld van de buitenplaats, bevolkt door edelen, patriciërs en andere notabelen met hun dienaren, gouvernantes, pachters, paarden en jachthonden, bestaat niet meer. Zij leeft echter voort in de herinnering en de verbeelding én in studies die inzicht bieden in haar materiële vormen, mentaliteiten, machtsrelaties en ambiguïteiten. Huis en habitus benadert de Nederlandse buitenplaatscultuur van weleer vanuit een breed, cultuurhistorisch perspectief, waarbij ook de Europese vergelijking een plek heeft. Het resultaat is een boek vol nieuwe, verrassende benaderingen, onderzoeksthema's en inzichten. Meer dan dertig specialisten geven een rijk beeld van het buitenleven van heren en dames, omringd door familieportretten, kunst en huispersoneel in livrei - en daarnaast van de vaak verwaarloosde schaduwzijden van dit schijnbaar arcadische bestaan: sociale ongelijkheid, financiële zorgen en de altijd op de loer liggende vernietiging van vaak eeuwenoud erfgoed.

 

Terug

€ 35,00


Beelden van de buitenplaats - isbn 9789087044558

Adelsgeschiedenis 3 - Beelden van de buitenplaats, Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw | Uitgever: Verloren B.V. | Nederlands | Paperback | Druk: 2 | april 2014 | 256 pagina's

 

Wat wij weten over de negentiende-eeuwse aristocratische levensvormen was tot voor kort vooral gebaseerd op dagboeken en literaire werken. Recent wetenschappelijk onderzoek van historische landgoederen en buitenplaatsen heeft het echter mogelijk gemaakt om vanuit een breed scala aan invalshoeken de ontwikkeling en betekenis van de notabele levensstijl binnen de toenmalige elitecultuur te schetsen. De buitenplaats speelde namelijk een zeer belangrijke rol in het familieleven van de elite en bij de constructie van een familie-identiteit. Door het karakter, de betekenis en de vorm van het negentiende-eeuwse buitenleven centraal te stellen, biedt Beelden van de buitenplaats een nieuwe kijk op het typisch negentiende-eeuwse vraagstuk van het spanningsveld tussen burgerlijke cultuur en aristocratische levensstijl.

 

Terug

€ 29,00


Welgelegen - isbn 9789463661836

A+BE Architecture and the Built Environment - Welgelegen, Analyse van Hollandse buitenplaatsen in hun landschappen (1630-1730) | Auteur: Gerdy Verschuure-Stuip | Uitgever: Tu Delft Open | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2019 | 480 pagina's

 

In de zeventiende eeuw liet de stedelijke elite op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen in het Hollandse laagland aanleggen. Zij verkozen de meest welgelegen plaatsen voor hun zomerverblijf met speelhuizen, bomenlanen en geschoren hagen. De voorkeur om in elkaars nabijheid te gaan wonen was veelal ingegeven door eenzelfde gebruik of vanwege een vergelijkbare stedelijke of landschappelijke beleving van de omgeving. Door identieke keuze drukte de elite hun stempel op het landschap.

Door historische kaarten en inventarisaties met verklaringen uit historische bronnen te combineren zijn de belangrijkste vestigings- en compositiefactoren met de daarbij samenhangende gebruiks- en belevingsmotieven bepaald. De analyse toont met behulp van kaarten en historische prenten aan, hoe destijds de buitenplaatsenaanleg door stedelijke en landschappelijke vernieuwingen werd beïnvloed (trekvaarten, droogmakerijen, afzandingen, jacht en wandelen, wonen in de stad aan straten en pleinen in het groen en dergelijke). Op basis van de bovengenoemde factoren en motieven zijn de meest typerende buitenplaatsenlandschappen van Holland tussen 1630 en 1730 bepaald.

 

Terug

€ 39,95


Een kleyn paleis - isbn 9789462493346

Een kleyn paleis, De geschiedenis van de Haagse buitenplaats Ockenburgh | Uitgever: Walburg Pers | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2019 | 256 pagina's | Beschikbaar op 24-02-2020

 

In 1638 kocht Jacob Westerbaen een stuk grond in de duinen nabij Den Haag. Daarop bouwde hij tien jaar later een buitenhuis. Hij koesterde zijn afgelegen huis in het groen en noemde Ockenburgh zijn "kleyn paleis'. De flamboyante Westerbaen was een prominent man die de verwikkelingen in zijn tijd - de Gouden Eeuw – op de voet volgde en van commentaar voorzag. En hoe klein aanvankelijk ook, hij bezong zijn buiten en de activiteiten die hij er ondernam fraai in een lofdicht. Zijn initiatief strekte tot navolging.

Het midden in de duinen gelegen Ockenburgh is een plek vol geschiedenis waar tal van belangwekkende archeologische vondsten zijn gedaan. En ook na Westerbaen liet de tijd zijn sporen duidelijk na. Tal van aanzienlijke personen bewoonden het paleisje; zij richtten het buiten en het omliggende park naar de mode van de tijd in. In de twintigste eeuw, toen de stad oprukte en veel buitenhuizen werden afgebroken, kregen de door menigeen zo geliefde buitenplaats en zijn fraaie park nieuwe functies. In 2012, toen het buiten meer op een bouwval leek, blies een burgerinitiatief Ockenburgh nieuw leven in. Nu pronken huis en tuin weer als vanouds.

In dit rijk geïllustreerde boek beschrijven gerenommeerde auteurs de lotgevallen van buitenplaats Ockenburgh en omgeving in al zijn facetten. Het is een rijke geschiedenis van een bijzondere plek.

 

Terug

€ 31,99


Biljoen - isbn 9789462583856

Kasteel, bewoners, landschap | Auteur: Conrad Gietman | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2020 | 360 pagina's 

Al vele keren is Biljoen bezongen, maar nooit eerder is de geschiedenis van kasteel, bewoners en landgoed zo aantrekkelijk beschreven als in dit boek. Bekendheid kreeg Biljoen vooral in zijn achttiende-eeuwse bloeiperiode, toen de verfijnde stuczaal en de befaamde waterwerken in het aangrenzende park Beekhuizen toeristische trekpleisters waren. Na de oorlog werden kasteel en landgoed steeds meer gesloten voor het publiek. Hieraan kwam pas een eind toen Geldersch Landschap & Kasteelen Biljoen in 2009 verwierf. Biljoen is een voor Nederland uniek landgoed, met internationale

allure. Dit boek werpt op basis van diepgravend nieuw onderzoek een verrassend licht op de hoogtepunten, maar ook op de minder befaamde episodes uit een geschiedenis die bijna duizend jaar teruggaat. Bekende auteurs als Luuc Kooijmans, Ileen Montijn en Luc Panhuysen vertellen "het verhaal van Biljoen' in een breed cultuurhistorisch kader. Daarnaast maken de bijzondere vormgeving en vele afbeeldingen deze uitgave tot een

eersteklas kijkboek. Een must voor alle liefhebbers van kastelen, tuinen en landgoederen. 

 

Terug

€ 49,95


Parels van Baksteen - isbn 9789080694255

Monumenten van Leidschendam-Voorburg | Auteur: M.J.C. Laméris | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2008 | 400 pagina's

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg telt ongeveer 400 monumenten: buitenplaatsen en herenhuizen in Voorburg, woon-winkelpanden en sluiswerken in Leidschendam, boerderijen, gemalen en molens in Stompwijk. Maar ook het bijzondere Neherlaboratorium dat een van de 100 uitverkoren wederopbouwmonumenten van Nederland is. En maar liefst drie rijksbeschermde dorpsgezichten, waaronder het grootste van Nederland.

Met uitgebreide informatie over alle bouwstijlen, gebouwentype en archeologie. Achterin het boek een fietsroutekaart en overzicht van alle monumenten Watervast en sterk, om mee op pad te nemen. Meer informatie: www.tastbaarerfgoed.nl

 

Terug

€ 24,95


De weldadige hofjes - isbn 9789491936241

van Pieter Janszoon Codde en Nicolaas van Beresteyn in Haarlem | Auteur: Wim Cerutti | Uitgeverij Loutje Haarlem | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | januari 2020 | 224 pagina's 

De weldadige hofjes van Pieter Janszoon Codde en Nicolaas van Beresteyn in Haarlem

Het Hofje Codde en Van Beresteyn, gelegen aan de voet van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart, is misschien wel het meest onbekende van de 21 hofjes die Haarlem telt. Het hofje is ontstaan uit een samengaan van twee hofjes. Het Hofje van Codde werd in 1608 gesticht door Pieter Codde, een priester die voor de reformatie verbonden was aan de Grote of St. Bavokerk. Het bevond zich "achter het Klokhuis', waar nu de rechtbank is gevestigd. Het Hofje Van Beresteyn werd in 1688 gesticht door Nicolaas van Beresteyn, telg uit een (invloed)rijke regentenfamilie. Het lag in de Lange Herenstraat in de Nieuwstad, de stadsuitbreiding direct ten noorden van de middeleeuwse stad, waar nu het Stationsplein is. Het Hofje van Codde werd in 1872 gesloopt en verplaatst naar de Lange Herenstraat en zo werden beide hofjes buren, met een gemeenschappelijke tuin. In 1969 werden de hofjes door de gemeente gesloopt in het kader van het Stationsplein-ontwikkelingsproject, volgens de auteur een bestuurlijke wandaad. Dit betekende echter niet het einde van deze hofjes, want in de schaduw van de Kathedraal verrees een nieuw hofje met achttien woningen. De bewoonsters vormen hier in dit "klein paradijs' een bloeiende gemeenschap.

Het Hofje Van Beresteyn kwam in de negentiende eeuw lang zeer negatief in de publiciteit omdat regenten een viertal schilderijen met portretten van familieleden van de stichter, toegeschreven aan Frans Hals, voor veel geld verkochten aan onder anderen barones Rothschild uit Frankfurt. De auteur heeft deze affaire, de "verkwanseling van de Beresteyn-Halsen', weten te reconstrueren, mede aan de hand van het door hem in een Rothschild-kasteel nabij Oxford ontdekte aankoopdossier. De verkoop van de schilderijen heeft het hofje overigens uiteindelijk geen financiële windeieren gelegd.

 

Terug

€ 24,95


Monumentaal - isbn 9789401476829

De wereldgeschiedenis in 168 Monumenten | Auteur: Kerstin Majewski | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2021 | 352 pagina's | in herdruk, verwacht juli 2022

 

Monumentaal brengt gebedshuizen en tempels, kastelen en paleizen, muren en torens samen uit meer dan 10.000 jaar architectuurgeschiedenis.

Het boek is chronologisch opgezet: wie had bijvoorbeeld gedacht dat op hetzelfde moment dat de Romeinen de politiek bespraken op het Forum Romanum, het leven bloeide in de Mexicaanse stad Teotihuacán? Of dat de Grote Moskee van Djenné en de St. Patrick's Cathedral in Dublin beide aan het einde van de 12de eeuw werden gebouwd? En dat in de 21ste eeuw, vooral in China, operahuizen als paddenstoelen uit de grond schieten?

Je hoeft echt geen architect te zijn om van dit indrukwekkende boek te genieten. En om het steeds weer door te bladeren.

 

Terug

€ 39,99


Kerkinterieurs in Nederland - isbn 9789462581265

Bijzondere kerkinterieurs in Nederland | Auteur: Pia Verhoeven | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | mei 2016 | 400 pagina's

 

Een vast onderdeel van onze vakantie in het buitenland is voor velen een bezoek aan een kerk. Maar waarom doen we dat in eigen land niet? Kerkinterieurs in Nederland laat zien dat de rijkdom van het Nederlandse kerkinterieur minstens zo indrukwekkend en divers is. Kenmerkend is de middeleeuwse kerk met een protestantse inrichting. Maar we hebben ook barokke schuilkerken, uitbundig gedecoreerde negentiende-eeuwse katholieke kerken, en strakke naoorlogse kerkinterieurs. In alle perioden van onze bewogen geschiedenis zijn de beste kunstenaars, interieurarchitecten, beeldhouwers, houtsnijders en schilders ingeschakeld om onze kerken van binnen te verfraaien.

 

Terug

€ 49,95


De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch - isbn 9789462580114

De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch, bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 | Uitgeverij Wbooks | Auteur: Ronald Glaudemans | Nederlands | Druk: 1 |  mei 2014 | Hardcover | 320 pagina's

 

De Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch is verreweg het rijkst gedecoreerde middeleeuwe kerkgebouw van de Lage Landen. De bouwsculptuur in en op de Sint-Jan kent onder meer de bekende luchtboogfiguren bijzondere verschijningsvormen die op andere kerken niet worden aangetroffen. Toch speelde het beeldhouwwerk in de verschillende publicaties die over de kerk verschenen een marginale rol.

In dit boek krijgt de rijke, maar steeds sterk onderbelichte bouwsculptuur van de kerk voor het eerst de aandacht die ze verdient. Niet alleen wordt het middeleeuwse beeldhouwwerk integraal beschreven. Ook wordt het chronologisch gepresenteerd in de context van de boeiende bouwgeschiedenis van de kathedraal. Dit levert niet alleen nieuwe perspectieven op de geschiedenis van het gebouw, het geeft soms ook een verrassende kijk op de datering van het beeldhouwwerk.

Over de auteur: 

Ronald Glaudemans is bouwhistoricus. Hij publiceerde al eerder over de Sint-Janskathedraal. In deze reeks verschenen eerder De Sint-Eusebiuskerk te Arnhem en De Sint-Maartenskerk te Doorn.

 

Terug

€ 39,95


Een Hollandse Tempel van Salomo - isbn 9789462494381

Een Hollandse Tempel van Salomo, De houten maquette voor een barokke koepelkerk in Amsterdam | Auteur: Thomas H. von der Dunk | Uitgever: Walburg Pers | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2019 | 96 pagina's | beschikbaar op 01-04-2020

 

In de Amsterdamse Oude Kerk bevindt zich een enorme houten maquette voor een barokke koepelkerk, die op de Botermarkt – het huidige Rembrandtplein – had moeten verrijzen. Het gevaarte was rond 1700 vervaardigd in opdracht en naar ontwerp van een dilettant, de Amsterdamse notaris Nicolaas Listingh (1630-1705), die al even eerder een grote prentenatlas met de ontwerptekeningen had gepubliceerd. Dit werk was opgedragen aan de burgemeesters van Amsterdam, die daarvoor echter geen belangstelling toonden. Dat was Listingh al eerder bij andere bouwplannen van zijn hand overkomen, wat hij steeds aan jaloerse intriges vanuit de bouwkundige vakwereld weet. In een uitvoerige acte legde hij voor het nageslacht zijn ervaringen daarmee in boze bewoordingen vast.

Listinghs koepelkerk had met afstand de grootste protestantse kerk van de Republiek moeten worden, een soort hervormde domkerk als Nederlandse tegenhanger van de St. Pieter in Rome en de Hagia Sophia in Constantinopel. Voor de architectuur liet hij zich mede inspireren door contemporaine voorstellingen van de legendarische Tempel van Salomo. In de nieuwe grachtengordel moest hij het gat tussen de Westerkerk en de Oosterkerk vullen; bij de stadsuitleg waren hier liefst drie kerken gepland, maar was het uiteindelijk bij de bouw van slechts één enkele houten noodkerk gebleven, de nog bestaande Amstelkerk.

 

Terug

€ 14,99


Alle kathedralen en basilieken van Nederland - isbn 9789089721167

Hugo Kolstee | Alle kathedralen en basilieken van Nederland | Uitgever Abdij van Berne | 2016 | ingenaaid | 288 pagina’s

Deze gids beschrijft alle zeven kathedralen en vijfentwintig basilieken in Nederland.

Bij elke kerk komt de plaatselijke situatie, geschiedenis, architectuur en inrichting ruim aan bod.

Zowel patroonheiligen en tradities als processies en ommevaarten komen aan de orde.

Bij basilieken wordt datum en reden van ontstaan vermeld, bij kathedralen komen de bisdommen, nu en in het verleden, ter sprake. Ook komt de vraag aan bod wat is een kathedraal, wat is een basiliek eigenlijk? Voor iedereen geïnteresseerd in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis, die meer wil zien en horen dan je tot nu toe zag en wist.

Hugo Kolstee (1942) heeft als arts gewerkt in Nederland en in het buitenland. Hij voer ook regelmatig als scheepsarts op grote zeilschepen. Toen hij bij 'toeval' in een basiliek kwam, ging er een wereld voor hem open en besloot hij vanwege zijn interesse voor bouwkunde en geschiedenis ze allemaal te bezoeken en hun wetenswaardigheden te verzamelen. Nu gebundeld in een handige gids.

Christina Dullaert probeert in 1 jaar tijd de 7 kathedralen en 25 basilieken zoals beschreven in het boek van Hugo Kolstee te bezoeken. Achter in dit boek is er de mogelijkheid een stempel te laten plaatsen van de bezochte kerken. In deze columns doet zij verslag van haar tocht (met het plaatsen van stempels, een soort Pokemon Go).

 

Terug

€ 24,95


Het Ir. D.F. Woudagemaal, Werelderfgoed - isbn 9789053455746

Stichting Matrijs | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2021 | 48 pagina's

 

In het Friese landschap, bij Lemmer, bevindt zich een bijzonder Nederlands waterwerk: het Ir. D.F. Woudagemaal. Het gemaal is niet alleen opvallend vanwege zijn sobere, verfijnde architectuur en zijn kenmerkende schoorsteen midden in het landschap, maar vormt ook een uniek voorbeeld van het menselijk vernuft in de strijd tegen het water in Nederland. In 1920, toen het in gebruik werd genomen, was de inzet van stoom een belangrijk nieuw instrument voor de beteugeling van het water. En hoewel niet nieuw meer, speelt het Woudagemaal ook nu nog, honderd jaar later, een rol in het waterbeheer van Friesland. Gemiddeld eens per jaar wordt het gemaal nog altijd ingezet. Het is daarmee het grootste, nog werkende stoomgemaal van de wereld. Sinds 1998 staat het gemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

'Het Ir. D.F. Woudagemaal. Werelderfgoed' neemt je mee in de Friese strijd tegen het water en schetst beknopt een historisch kader van het waterbeheer in Friesland. Daarnaast geeft de gids een kijkje in wat voor spannends er zich binnen allemaal afspeelt. Sissende en stampende stoommachines, koperen tuitkannetjes, oliespuiten, ketels, vliegwielen en vlampijpen; allemaal hebben zij een eigen doel en functie. Belangrijk hierin zijn de medewerkers onder leiding van de gemaalchef die alles in goede banen leiden. Samen zorgen zij voor een indrukwekkend spektakel dat in dit boek mooi in beeld wordt gebracht aan de hand van prachtige historische en eigentijdse foto’s.

 

Terug

Terug naar Cultureel Erfgoed

€ 12,95


Het Ir. D. F. Woudagemaal - isbn 9789053454596

Een levend werelderfgoed op stoom | Auteur: I. Boonstra e.a. | Nederlands | Hardcover | Druk: 2 | 208 pagina's

 

Aan de rand van het IJsselmeer, bij het Friese Lemmer, is een van Nederlands meest bijzondere waterwerken te vinden. Het Ir. D.F. Woudagemaal, in gebruik genomen in 1920, is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Dit bijzondere gebouw is in 1998 bekroond met een werelderfgoedstatus van UNESCO. In 2011 werd het bezoekerscentrum geopend, een ware publiekstrekker. Het boek Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom geeft een overzicht van de geschiedenis van het gemaal, waarbij veel aspecten van het Friese waterbeheer en de geschiedenis ervan ruim aan bod komen. Verschillende auteurs hebben zich gebogen over de waterstaatsgeschiedenis, de bouw van het Woudagemaal en de techniek er achter.

Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom biedt een weloverwogen balans tussen een breed historisch kader en het toepassen ervan op dit sterke staaltje Friese waterbouwkunde. Met zijn sobere maar verfijnde architectuur en de kenmerkende schoorsteen is het Woudagemaal een opvallend element in het landschap. Door dit boek, dat voorzien is van vele illustraties, krijgt het Woudagemaal de aandacht en het aanzien dat een gebouw van deze allure zeker verdient.

 

Terug

Terug naar Cultureel Erfgoed

€ 29,95