Uitgebreide informatie Kunst

Utrecht, Caravaggio en Europa - isbn 9783777431833

Utrecht, Caravaggio en Europa | Uitgever: Hirmer | Nederlands | 1e druk | december 2018 | Hardcover | 300 pagina's

 

Rome is het centrum van de wereld rond 1600. Aangetrokken door het spectaculaire succes van Caravaggio trekken jonge kunstenaars uit heel Europa naar de bruisende metropool. De opkomende schilders bestuderen dezelfde werken, wisselen ideeën uit en vinden, in de stijl van Caravaggio, een individuele picturale taal. In de voetsporen van de drie belangrijkste Utrechtse caravaggisten volgen de auteurs de sfeer van deze artistieke geest van optimisme. Alleen in vergelijking met haar Europese schilders wordt duidelijk hoe sterk de Nederlandse traditie, met haar verlangen naar drastisch realisme, het werk van de Utrechters vorm gaf.

 

Terug naar actueel

Terug naar overzicht

€ 34,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Zuid Nederlandse miniatuurkunst - isbn 9789462582491

Zuid Nederlandse miniatuurkunst, Bij de tentoonstelling 'Magische Miniaturen in museum Catharijne Convent in Utrecht, Auteur: Anne S. Korteweg Anne Margreet As-Vijvers. 

In Zuid-Nederlandse miniatuurkunst wordt een rijkdom ontsloten aan verluchte handschriften die gedurende de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden zijn gemaakt.

In Zuid-Nederlandse miniatuurkunst. De mooiste verluchte handschriften in Nederlands bezit wordt een rijkdom ontsloten aan verluchte handschriften die gedurende de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden zijn gemaakt en die in de loop der eeuwen in Nederlandse openbare collecties terecht zijn gekomen. Dit onbekende culturele erfgoed wordt heir getoond in een breed panorama dat reikt van de tiende tot het begin van de zestiende eeuw. 

Aandacht wordt besteed aan de rijkversierde gebedenboeken voor privédevotie en de prachtige geïllustreerde teksthandschriften van groot formaat die ontstonden tijdens het mecenaat van de Bourgondische hertogen en de navolging daarvan door adel, hovelingen en burgers. De nadruk ligt op cultuurhistorische en kunsthistorische aspecten. 

Aan de orde komen onderwerpen als het Gulden Vlies, contacten tussen Noord- en Zuid-Nederland, pelgrimstekens en de overgang van handschrift naar druk.

 

Terug naar overzicht

€ 39,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Uit en thuis - isbn 9789072736680

Henk Helmantel, Uit en thuis. Stillevens en kerkinterieurs. Uitgever Art Revisited, 2010, gebonden, 57 pagina’s.

In de zomer van 2008 reisde Henk Helmantel voor studie door Duitsland en hield hiervan een dagboek bij. Onder de titel 'Op de plof' is dit verslag in het boek opgenomen geïllustreerd met schilderijen die hij maakte naar aanleiding van de tekeningen, gemaakt tijdens deze studie-reis. U als lezer wordt uitgenodigd mee te reizen en zelf met de ogen van de schilder te kijken. De schilderijen in dit boek zijn grotendeels in privé-bezit van de familie Helmantel. Regelmatig zijn de schilderijen te zien op tentoonstellingen in Nederland en ver daarbuiten. Weer terug in Westeremden is jaarlijks een groot deel van deze collectie in de zomermaanden te zien in museum De Weem. Kortom Uit en Thuis...

 

Terug naar overzicht

€ 17,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Een leven lang schilderen en verzamelen - isbn 9789072736901

Henk Helmantel, Een leven lang schilderen en verzamelen. Uitgever Art Revisited, 2015, gebonden.

De tuinderszoon die als kind ademloos bij zijn eerste museumbezoek naar de indrukwekkende doeken van Rembrandt keek, wist het zeker: hij zou schilder worden. Hij bezocht de academie in Groningen en zette zich met dagelijkse vlijt aan het werk in zijn atelier. Henk Helmantel groeide uit tot één van de belangrijkste schilders van ons land.

In februari 2015 is het 70 jaar geleden dat Henk Helmantel in Westeremden is geboren. Hoewel hij er nog steeds woont en werkt is Helmantels bekendheid zijn geboortedorp ver ontstegen. Hoog tijd voor een nieuw boek over deze Hollandse meester. Dit kloeke boek telt meer dan 200 pagina's en is volledig in kleur uitgevoerd. Meer dan 175 schilderijen van Henk Helmantel - waarvan 100 nog nooit eerder gepubliceerd - vormen de ruggengraat van het boek. Daarnaast worden een aantal werken van collega kunstenaars, voorwerpen en beelden beschouwd die een bron van inspiratie zijn voor Henk Helmantel. Uiteraard is er ook aandacht voor zijn meer dan unieke werk- en leefruimte: Museum De Weem. Een unieke inkijk in een leven vol van kunst, bewondering, bouwen, schilderen en verzamelen.

 

Terug naar overzicht

€ 45,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De serene blik - isbn 9789462582552

Ype Koopmans, De serene blik. Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket, Henk Helmantel. Uitgever WBooks, 2018, gebonden, 168 pagina’s.

Vier realisten, voortzetters van een grote Hollandse kunsttraditie. Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel creëren alle vier een eigen atmosferische werkelijkheid. Een wereld van serene roerloosheid en verstilling. Met deze vier kunstenaars omspant het boek bij de tentoonstelling De serene blik meer dan een eeuw realisme van topniveau. Maar in de kern zijn het eenlingen met een geheel eigen signatuur, niet te harnassen in één stroming. Op welke manier zetten zij onze vaderlandse genre-tradities voort. Waarin verschillen ze duidelijk van hun voorgangers, en van elkaar? Wat is hun geheim? Dit jaar viert Henk Helmantel bovendien zijn 50-jarige kunstenaarschap. Een mijlpaal die ook markeert hoe kunstcritici nog altijd worstelen met de positie van de figuratieve kunst. Deze realisten dirigeren onze blik - hoe dan ook - naar een bijna mysterieuze wereld waarin zij het gewone, het alledaagse, uittillen boven de werkelijkheid.

 

Terug naar overzicht

€ 24,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De kunst van de Bijbel - isbn 9789043528429

De kunst van de Bijbel. Verluchte manuscripten uit de Middeleeuwen, Scot Mckendrick & Kathleen Doyle. Uitgever Kok, 2017, gebonden, 336 pagina’s.

De kunst van de Bijbel laat middeleeuwse manuscripten van de Bijbel in al hun schoonheid en diversiteit zien. In dit bijzondere kunstboek nemen Scott McKendrick en Kathleen Doyle de lezer mee over een tijdsspanne van ruim 1000 jaar, langs 45 prachtig geïllustreerde Bijbelmanuscripten van over de hele wereld. De manuscripten zijn stuk voor stuk meesterwerken en bieden een unieke kijk op middeleeuwse kunst, literatuur en religie. Beide auteurs zijn werkzaam bij de British Library: Scott McKendrick als hoofd collectie Westelijk Erfgoed en Kathleen Doyle als hoofdcurator van geïllumineerde manuscripten.

 

Tijdelijke prijs € 39,99

 

Terug naar actueel

Terug naar overzicht

€ 39,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Hall's iconografisch handboek - isbn 9789074310055

Hall's iconografisch handboek, onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst | Auteur: James Hall | Uitgever: Primavera Pers | Nederlands | 1e druk  | oktober 2009 | Paperback | 382 pagina's

Hét kunsthistorisch naslagwerk waarin op onderwerp, persoon, thema, handeling, object of anderszins gezocht kan worden naar de betekenis van een kunstwerk.

"Om een schilderij - vooral van vóór 1800 - optimaal te kunnen waarderen, is een begrip van het afgebeelde vaak even belangrijk als een kennis van de stijl, vooral ook omdat vele afbeeldingen ook een symbolische betekenis hebben. De iconografische beeldbeschrijving houdt zich hiermee bezig. Het boek van James Hall is op dit gebied een standaardwerk. De Nederlandse uitgave is uitgebreid met typisch Hollandse onderwerpen. Het boek behandelt voornamelijk de klassieke en christelijke thema's van het Westen, gerangschikt in alfabetisch geordende lemmata, gewijd aan voorstellingen, personen en attributen. Door de talloze verwijzingen zijn er voor iedere voorstelling meer ingangen. Mede hierdoor is het zeer praktisch in het gebruik. Een onmisbaar boek bij het bekijken van kunst en bovendien zeer onderhoudend en informatief. Met hier en daar een tekeningetje ter verduidelijking." (Biblion recensie, Anne Schulte Nordholt.)

 

Terug

€ 19,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Inleiding in de iconografie - isbn 9789062832804

Inleiding in de iconografie, enige theoretische en praktische kennis | Auteur: R. van Straten | Uitgever: Coutinho | Nederlands | 5e druk | maart 2002 | Paperback | 128 pagina's

 

De iconografie is die richting in de kunstgeschiedenis die zich bezighoudt met de onderwerpen in de beeldende kunst, en hun betekenis. Het is een nog relatief jong vakgebied, dat zich vooral in de afgelopen decennia ontwikkelde. Vooral bij kunstwerken uit vroeger tijden treffen we vaak voorstellingen aan van een zinnebeeldig karakter, waarvan de inhoud de moderne beschóuwer niet zo ééntwee drie duidelijk is een 17de eeuwse schilder bijvoorbeeld een vrouw met een leeg weg schaaltje afbeeldt, is de kans groot dat hij daarmee niet zomaar een aardig tafereeltje uit het dagelijks leven wilde weergeven. Deze eenvoudige inleiding geeft een helder overzicht van de theorie van het iconografisch onderzoek, en hoe centrale begrippen als symbool en allegorie kunnen worden opgevat. Daarnaast is grote aandacht besteed aan praktische kennis: literaire bronnen van onderwerpen in de kunst, iconografische handboeken, en de vraag 'Hoe komen we snel aan ons basismateriaal voor iconografisch onderzoek'. Ook de bibliografische informatie maakt deze inleiding tot een goed instrument om zich snel te oriënteren in de iconografie. Omdat het kunstwerk en zijn betekenis onlosmakelijk verbonden is met de denk- en leefwereld van de kunstenaar en zijn tijd, is deze richting in de kunstgeschiedenis ook van groot belang voor cultuurhistorici en literatuurhistorici.

 

Terug

€ 16,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Maria Magdalena uit de verf - isbn 9789491748509

Maria Magdalena uit de verf, veertig schilderijen met verborgen symboliek | Auteur: Danielle van Dijk | Uitgever: Cichorei | Nederlands | 1e druk | september 2016 | Paperback | 172 pagina's

 

Iedereen weet tegenwoordig dat het beeld van Maria Magdalena als hoer niet klopt en dat de Kerk dit verzonnen heeft om een geheim te verhullen. Op 10 juni 2016 heeft paus Franciscus I Maria Magdalena officieel tot apostel naast Petrus uitgeroepen. Ook heeft hij haar feestdag 22 juli tot een kerkelijke feestdag gemaakt. 

In de esoterie is Maria Magdalena al bijna 2000 jaar bekend als de 'apostel der apostelen'. Zij was echter veel meer dan dat! In dit boek bespreekt Danielle van Dijk de verborgen symboliek in veertig schilderijen van de grote schilders uit de Renaissance. Zij kenden het geheim van Maria Magdalena als de geliefde vrouw van Jezus. Leonardo da Vinci, Rafaël, Michelangelo, Botticelli en de Vlaamse Primitieven verhulden deze geheime boodschap in enkele van hun schilderijen, recht onder de neus van hun kerkelijke opdrachtgevers. 

In oude teksten uit de Nag Hammadi Geschriften (gevonden in 1945) is dit andere beeld van Maria Magdalena als de geliefde vrouw van Jezus ook bekend. De auteur onderzocht jarenlang deze thematiek, bezocht de plaatsen waar de Magdaleense leefde en schreef al eerder een boek over haar: Maria Magdalena, vrouw naast Jezus, Christofoor 2012. Dit boek is een aanrader voor de zoeker naar waarheid en een boeiende studiegids voor elke nieuwsgierige museumbezoeker.

Drs. Danielle van Dijk, geboren in 1953, bestudeert al meer dan veertig jaar verschillende onderwerpen uit de geesteswetenschap. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de gnosis en meerdere boeken geschreven, waaronder Het Christusbewustzijn en De Lijkwade van Turijn. Ze is tevens docent literatuur en filosofie op de Stichtse Vrije School (VO).

 

Terug

€ 22,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De nieuwe Bavo te Haarlem - isbn 9789462581197

De nieuwe Bavo te Haarlem, Ad Orientem - Gericht op het oosten | Uitgever: Wbooks | Auteur: Bernadette Van Hellenberg Hubar | Nederlands | 1e druk | oktober 2016 | Hardcover | 333 pagina's

 

Voor het eerst sinds ruim een eeuw stond de kathedrale basiliek van Haarlem, beter bekend als de nieuwe Bavo, van binnen en buiten in de steigers. Tijdens de restauratie was er alle gelegenheid om dit ontwerp van Joseph Cuypers (1861-1949) - zoon van Pierre Cuypers - van dichtbij te onderzoeken. Dat leidde tot ontdekkingen die het aanzien van de kathedraal hebben veranderd. Wat te denken van het herstel van de polychromie aan de buitenkant van traptorens, topgevels en bouwsculptuur die in Nederland zonder weerga is. Of van de blauwe voegen in het interieur en de rijk versierde terracotta's binnen en buiten. Door de reparatie en de uitbreiding van het glas-in-lood kwam de bijzondere visie van de architect op het licht in deze kerk aan de oppervlakte.

 

Terug

€ 49,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Rijksmuseum - isbn 9789089648990

Rijksmuseum, het gebouw, de collectie en de groene buitenzaal | Auteur: Cees W. de Jong/Patrick Spijkerman | 

Uitgever: Amsterdam University Press | Nederlands | 1e druk | februari 2015 | Hardcover  | 96 pagina's

 

Het Rijksmuseum in Amsterdam is mooier dan ooit tevoren. Pierre Cuypers' oorspronkelijke architectuur en

decor vormen weer een samenhangend geheel, zoals Cuypers dat ooit bedoeld had. Dit prachtige, rijk geïllustreerde boek, met onder andere plattegronden en veel fotomateriaal van het interieur, de illustraties en het aanzicht van het gebouw, neemt je mee op een verbluffende tocht langs de architectonische hoogtepunten, de topstukken in de collectie - waaronder Rembrandt, Vermeer en Van Gogh - en de omliggende tuin.

 

Terug

€ 20,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Pierre Cuypers - isbn 9789462581173

Pierre Cuypers | Uitgeverij Wbooks | Auteur: Wies Van Leeuwen | Nederlands | 1e druk | november 2015 | Hardcover | 176 pagina's

 

Pierre Cuypers, het is een naam die verbonden is aan een aantal van Nederlands meest bekende gebouwen. Denk aan het Rijksmuseum, Kasteel ter Haar of het Centraal Station van Amsterdam. Allemaal zijn het werken van Pierre Cuypers, één van onze grootste architecten en een grootmeester van de negentiende eeuw.

Wies van Leeuwen, biograaf van Cuypers, beschrijft in Pierre Cuypers leven en werk van de kunstenaar in een taal die, hoewel doordrenkt van kennis, kristalhelder blijft. Van Leeuwen behandelt chronologisch de hoogtepunten uit zowel het leven als het werk van Pierre Cuypers en laat zien hoe autobiografie en oeuvre elkaar beïnvloeden en versterken. De recentelijke restauraties van Pierre Cuypers-gebouwen als het Rijksmuseum, het Centraal Station en Kasteel de Haar laten zien dat zijn werk door de jaren heen relevant is gebleven. Zo is ook het Cuypershuis te Roermond gerestaureerd, wat deze uitgave meer dan actueel maakt. Pierre Cuypers is een overzichtelijk, sterk geschreven standaardwerk dat in geen boekenkast mag ontbreken.

 

Terug

€ 29,90

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Geloven op ooghoogte - isbn 9789023924029

Toer Reeks - Geloven op ooghoogte, iconen-geschiedenis, schoonheid, betekenis | Auteur: Alfred C. Bronswijk | Uitgever: Vbk Media | Nederlands | 1e druk | augustus 2012 | Paperback | 80 pagina's

Hoewel iconen onlosmakelijk zijn verbonden met de spiritualiteit van het oosters-orthodoxe christendom, wekken ze ook in het westerse christendom veel belangstelling. Ongetwijfeld door hun ingetogen schoonheid en door hun veelzeggendheid-zonderwoorden.

Alfred C. Bronswijk laat de lezer op een verrassende manier naar iconen kijken. Hij gaat in op de (kerk-) geschiedenis achter de iconen, de bijbelse symboliek, de theologie en de artistieke kant van de gewijde iconenkunst. Belangrijke voorstellingen legt hij uit aan de hand van eigentijdse iconen, opgenomen in een kleurenkatern. Door de toegevoegde gesprekshandleiding is dit boek een uitstekend middel om samen met anderen de schoonheid en de boodschap van iconen te ontdekken.

 

Terug

€ 7,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Christliche Ikonographie - isbn 9783959133388

Christliche Ikonographie, Ein Handbuch zum Verständnis der christlichen Kunst - Band 2 | Auteur: Detzel, Heinrich | Uitgever: Literaricon Verlag Ug | Duitstalig | 1e druk | Paperback | 736 pagina's

 

Terug

€ 54,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Worterbuch Der Christlichen Ikonographie - isbn 9783795426217

Worterbuch Der Christlichen Ikonographie | Auteur: Ernst Badstübner/Helga Neumann | Co-auteur: Hannelore Sachs | Uitgever: Schnell & Steiner | Duitstalig | 1e druk | april 2012 | Hardcover | 392 pagina's

Von Abendmahl bis Zingulum, von Zenobius bis Abraham - das umfassende Standardwerk zu allen Themen der christlichen Ikonographie ist wieder greifbar Knappe, aber gut lesbare und allgemein verstandliche Texte vermitteln die Kenntnisse, die zum Verstandnis christlich gepragter Kunst aus allen Epochen notig ist. Biblische Themen kommen ebenso zu Wort wie die Heiligendarstellungen, theologisch-liturgische Begriffe ebenso wie symbolisch-typologische.Die geistige Welt des Christentums pragte uber Jahrhunderte die Kunst in Europa, und dies weit uber den engeren Bereich des Kultes hinaus. Im Zuge der Moderne mit der zunehmenden Sakularisierung des Lebens ging das Wissen um religiose Inhalte, Zeichen und Symbole weitgehend verloren. Damit fehlt ein wesentlicher Schlussel zu einem umfassenden Verstandnis grosser Teile der abendlandischen Kunst aller Gattungen: Architektur, bildende Kunst und Kunsthandwerk.Das Ziel dieses seit langerem eingefuhrten Handbuchs ist es, dem Leser diesen Schlussel in die Hand zu geben. Es stutzt sich in der Beschreibung und Deutung der religiosen Grundlagen kunstlerischen Gestaltens auf die biblischen Bucher des Alten und Neuen Testaments, die Apokryphen, die christliche Legendenliteratur, die Kirchenvater, Viten von Heiligen und Ordensgrundern sowie auf Schriften bedeutender Gestalten der Kirchengeschichte.Der Schwerpunkt liegt in der Kunst Mittel- und Westeuropas, wobei Vergleiche mit Werken aus dem ostkirchlichen Bereich zu vertiefter Kenntnis beitragen. Rund 50 Holzschnittzeichnungen dienen der Veranschaulichung, bibliographische Angaben - hier auf den neuesten Stand gebracht - regen zum weitergehendem Studium an. Kurzum: ein nutzliches Werk zur begleitenden Lekture, aber auch zur Vor- und Nachbereitung von Kunstreisen.

 

Terug

€ 16,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Fogelsanghstate - isbn 9789053452905

Fogelsanghstate, een Groninger schat in een Friese state | Auteur: Yme Kuiper/W. Landewé | Uitgever: Matrijs | Nederlands | 1e druk | Paperback | 96 pagina's

Net buiten Veenklooster in Friesland ligt de buitenplaats Fogelsanghstate, een indrukwekkend neoclassicistisch huis gelegen in een omvangrijk park. Zowel huis als tuin hebben de tand des tijds wonderlijk wel overleefd. Met de komst van de 'Collectie Van Iddekinge' – een imposante verzameling aan meubels, porselein en textiel – naar Fogelsanghstate, is het (kunst)historische belang van de buitenplaats alleen maar toegenomen. De bouwgeschiedenis, die van een zeventiende-eeuws huis naar de huidige neoclassicistische state voert, wordt in deze bundel gedetailleerd beschreven en fotografisch gedocumenteerd met prachtige afbeeldingen. De ontstaansgeschiedenis en de kunsthistorische waarde van de Collectie Van Iddekinge wordt eveneens onder de aandacht gebracht.

 

Terug

€ 14,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De hemel van de paus ('18) - isbn 9789023416425

De hemel van de paus, Michelangelo en de Sixtijnse kapel | Uitgever: De Bezige Bij | Auteur: R. King | Nederlands | Herdrukte druk | mei 2005 | Paperback | 416 pagina's

 

Na zijn adembenemende vertelling over de dom in Florence in De koepel van Brunelleschi biedt Ross King in De hemel van de paus een fascinerende kijk op Michelangelo’s meesterwerk in de Sixtijnse kapel. 

Toen Michelangelo in 1508 van Paus Julius II de opdracht kreeg het gewelf van de Sixtijnse kapel te beschilderen, had hij weinig ervaring met het maken van fresco’s. Toch nam hij de opdracht aan. Er volgde een vier jaar lange worsteling met financiële tegenslag, ziekte en de moeilijke frescotechniek. Maar toen het resultaat werd tentoongesteld, waren de toeschouwers sprakeloos van bewondering. De hemel van de paus biedt een fascinerende kijk op de ontstaansgeschiedenis van het beroemdste plafond ter wereld en schetst bovendien een magnifiek portret van het dagelijkse leven van het vroegmoderne zestiende-eeuwse Rome.

 

Terug

€ 15,00


Het Vaticaan ('18) - isbn 9789043527392

Het Vaticaan, alle schilderijen | Auteur: Anja Grebe | Uitgever: Kok | Nederlands | 3e druk | september 2016 | Hardcover 

Meer dan 1200 kunstwerken gebundeld in 'Het Vaticaan'.

Vaticaanstad meet 0,44 vierkante kilometer, maar de kunstcollectie is van wereldformaat. De Sixtijnse kapel met de Pietà van Michelangelo, werken van Giotto, Fra Angelico, Titiaan en Caravaggio - de grootste namen uit de geschiedenis bevinden zich hier. 'Het Vaticaan - alle schilderijen' biedt een ongeëvenaard overzicht van deze monumentale collectie. 

Anja Grebe doceert kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Erlangen-Neurenberg en maakte naam met haar publicaties over middeleeuwse en moderne kunst. Haar 'Het Vaticaan' is een erudiet overzichtswerk. Onmisbaar voor liefhebbers van de middeleeuwse Italiaanse schilderkunst.

 

Terug

€ 69,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Cultuur der Renaissance in Italië ('18) - isbn 9789031505814

Vantoen.nu 1 - Cultuur der Renaissance in Italië | Auteur: Jacob Burckhardt | Uitgeverij het Spectrum | Nederlands | 90e druk | september 2008 | Paperback | 210 pagina's

De cultuur der Renaissance in Italië geldt nog steeds als een van de belangrijkste studies over deze fascinerende periode in de Europese cultuurgeschiedenis.

In zijn standaardwerk vertelt Burckhardt levendig en vol enthousiasme over zijn geliefde Italië van de veertiende tot de zestiende eeuw. Zijn verhaal is beeldend, concreet en meeslepend. Hij legt enerzijds de nadruk op de emancipatie van de mens ten opzichte van de geestelijke en wereldlijke machten die zijn bestaan beheersen, anderzijds op de secularisatie, die de mens zijn religieuze geborgenheid ontneemt. 

'[De cultuur der Renaissance in Italië] geldt als een van de diepzinnigste en meest inspirerende geschiedkundige werken aller tijden.' Alain de Botton

 

Jacob Burckhardt (1818-1897) was de zoon van een Zwitserse predikant en volgde aanvankelijk ook een opleiding theologie. Als student verlegde hij zijn aandacht naar de cultuurgeschiedenis, waarin hij een groot pionier zou worden. Met een inleiding van prof. dr. W.P. Blockmans, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

 

Terug

€ 20,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

In de voetsporen van Erasmus - isbn 9789079399918

In de voetsporen van Erasmus | Auteur: Jeroen Hermkens/Han van Ruler | Uitgever: Pharos | Nederlands | 1e druk | december 2017 | Paperback | 160 pagina's

 

Toen Jeroen Hermkens van het Erasmus Huis in Jakarta de opdracht kreeg een muurschildering te maken voor het trappenhuis, besloot hij te rade te gaan bij Erasmuskenner Han van Ruler. Tezamen kozen ze ervoor om die steden af te beelden die in het leven van onze grote denker en fi losoof een cruciale rol hebben gespeeld. Hermkens gebruikte beeldmateriaal dat een impressie geeft van de steden zoals ze zich nu aan ons voordoen.

Al tijdens de voorbereidingen ontstond het plan om de schilderingen van de negen gekozen steden Rotterdam, Gouda, Deventer, Parijs, Oxford, Leuven, Venetië, Freiburg en Bazel te gebruiken als uitgangspunt voor een boek over de zwerft ochten van deze Europeaan avant la lettre, die zijn hele leven bezig was inhoud te geven aan internationale vriendschappen en uitwisseling van gedachten. Zo ontstond een inspirerende wisselwerking tussen schrijver Van Ruler en schilder Hermkens.

De muurschildering in het Erasmus Huis werd onthuld door Ahmed Aboutaleb, in aanwezigheid van ambassadeur Rob Swartbol en Pieter van Oord, van het gelijknamige baggerbedrijf. Dankzij het werk van Hermkens is de uitstraling van onze culturele ambassade in Jakarta verrijkt. En dankzij dit boek kunnen ook anderen er kennis van nemen.

 

Terug

€ 22,50


De Ontvoering Van God - isbn 9789058266569

De Ontvoering Van God, De Cultuurhistorische Visie Op De Romaanse En Gotische Kerkarchitectuur |  Auteur: Raoul Bauer | Uitgever: Davidsfonds | Nederlands | 1e druk |  oktober 2009 | Paperback | 144 pagina's

 

Al eeuwenlang domineren de middeleeuwse kathedralen onze horizon en bepalen ze het uitzicht van onze steden. Stuk voor stuk zijn zij uitingen van gotische bouwkunst, die nog altijd een grote culturele en religieuze aantrekkingskracht uitoefent op mensen.

In De ontvoering van God reist Raoul Bauer terug naar de twaalfde eeuw, de periode waarin de eerste gotische constructies het licht zagen. Hij onderzoekt de omstandigheden die aan de basis lagen van de overgang van de romaanse naar de gotische kerkarchitectuur. Eén van de belangrijkste redenen voor de stijlwissel was de veranderende tijdgeest, gedreven door een andere kijk op God, de mens en de wereld. Een interpretatie van de Saint-Philibertkerk in Tournus, de Maria Magdalenabasiliek in Vézelay, de cistrerciënzerkerken in Fontenay en Pontigny en de gotische kathedralen van Laon en Amiens, illustreren deze voor onze westerse geschiedenis zo belangrijke ontwikkeling. Sprekende foto’s ondersteunen deze benadering.

Prof. Raoul Bauer, historicus en doctor in de letteren, is em. hoogleraar cultuurgeschiedenis. In dit boek geeft hij via een bespreking van de middeleeuwse religieuze architectuur een boeiende en fascinerende inkijk op hoe binnen hetzelfde tijdsbestek verschillende visies op God leefden. 

 

Terug

€ 7,90


Meesterwerk - Jan Van Eyck - isbn 9789401441629

Meesterwerk - Jan Van Eyck | Jan van Eyck: No. 2 | Auteur: Till-Holger Borchert | Uitgever: Lannoo | Nederlands  | 1e druk | maart 2017 | Paperback | 64 pagina's

 

EN - Drawn from the definitive Masterpiece, this book explores four of the great Flemish artist's most famous paintings: the Ghent Altarpiece, the Virgin and Child with Chancellor Nicolas Rolin, the Virgin and Child with Canon Joris van der Paele and St Barbara. Superbly illustrated with full-page images and stunning details, and with a separate chapter on the restoration of the Ghent Altarpiece, these outstanding works are examined and explained by Till-Holger Borchert, director of Musea Brugge and specialist in the art of the Low Countries (14th-16th century). 

NL - Een bloemlezing uit het standaardwerk Meesterwerk toont u de vier belangrijkste schilderijen (Het Lam Gods, De Madonna met kanselier Nicolas Rolin, De Madonna met kanunnik Joris van der Paele, De heilige Barbara) van de Vlaamse meester. Met paginagrote beelden, verbluffende details, en een apart hoofdstuk over de restauratie van Het Lam Gods. Till-Holger Borchert, directeur van de Musea Brugge en gespecialiseerd in kunst uit de Lage Landen (14e-16e eeuw), licht deskundig toe. 

 

Terug

€ 13,50


Het lam gods Gent - isbn 9789491819063

Het lam gods, Gent | Auteur: P. Schmidt | Uitgever: Idea Books | Nederlands | 1e druk | oktober 2014 | Paperback | 80 pagina's

 

Peter Schmidt formuleert in een verhelderende tekst de betekenis en achtergrond van het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck.

 

Terug

€ 12,35


Kleuren van de ziel - isbn 9789061095088

Miniaturen reeks 64 - Kleuren van de ziel, de glasramen van Marc Chagall in de kathedraal van Metz | Auteur: Ruud Bartlema | Uitgever: Bekking & Blitz | Nederlands | 1e druk | oktober 2016 | Hardcover | 112 pagina's

 

Terug

€ 9,90

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Glyptothek, Munich - isbn 9783406698668

Glyptothek, Munich | Masterpieces of Greek and Roman Sculpture | Engels | Paperback | 219 pagina's

 

Terug

€ 23,99


München. Kunst und Kultur - isbn 9783517069777

München. Kunst und Kultur, Stadtführer, Handbuch, Lexikon (Stadtgeschichten, Architektur, Museum) | Auteur: Josef H. Biller Rasp, Hans-Peter | Uitgever: Suedwest Verlag | Duitstalig | 1e druk | Paperback | 488 pagina's

 

700 Sehenswürdigkeiten: Kirchen, Schlösser, Museen und Gärten - dieses Buch besticht durch seine einzigartige Systematik und übersichtliche Gestaltung. Es ist reich bebildert mit Illustrationen, Photos und Plänen.

 

Terug

€ 30,99


Werner Tübke ('18) - isbn 9789462621046

Werner Tübke, Meesterschilder tussen Oost en West | Auteur: Ralph Keuning Annika Michalski | Uitgever:  Waanders | Nederlands | 1e druk | januari 2017 | Paperback | 128 pagina's

 

In dit rijk geïllustreerde boek wordt het oeuvre van Werner Tübke (1929-2004) toegelicht met essays.

Tübke geldt als de belangrijkste schilder van de DDR. Maar ook na de val van de Muur in 1989 staat zijn virtuoze, theatrale en soms bizarre oeuvre nog recht overeind. 

Door het DDR-regime werd Tübke aanvankelijk kritisch gevolgd, maar vanaf de jaren 70 kreeg hij meer vrijheid. Zijn eerste staatsopdrachten kreeg hij al in de jaren 50. Toch was hij geen propagandakunstenaar. Door actuele onderwerpen te vertalen naar tijdloze allegorieën, geschilderd in een renaissancistische of maniëristische stijl, tilde hij zijn kunst boven de politiek uit.

In 1976 ontving Tübke zijn grootste staatsopdracht: om in Bad Frankenhausen een monumentaal panorama te schilderen, 123 meter lang en 14 meter hoog, over de Duitse Boerenoorlog van 1524-1526. In deze volksopstand tegen de gevestigde orde zag de DDR een voorafspiegeling van de eigen heilstaat. 

 

Terug

€ 23,20

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

The Escorial - isbn 9780300162448

The Escorial, Art and Power in the Renaissance | Auteur: Henry Kamen | Uitgever: Yale University Press | Engels | 1e druk | mei 2010 | Hardcover | 336 pagina's

 

Few buildings have played so central a role in Spain's history as the monastery-palace of San Lorenzo del Escorial. Colossal in size and imposing-even forbidding-in appearance, the Escorial has invited and defied description for four centuries. Part palace, part monastery, part mausoleum, it has also served as a shrine, a school, a repository for thousands of relics, and one of the greatest libraries of its time. Constructed over the course of more than twenty years, the Escorial challenged and provoked, becoming for some a symbol of superstition and oppression, for others a wonder of the world. Now a World Heritage Site, it is visited by thousands of travelers every year. In this intriguing study, Henry Kamen looks at the circumstances that brought the young Philip II to commission construction of the Escorial in 1563. He explores Philip's motivation, the influence of his travels, the meaning of the design, and its place in Spanish culture. It represents a highly engaging narrative of the high point of Spanish imperial dominance, in which contemporary preoccupations with art, religion, and power are analyzed in the context of this remarkable building.

 

Terug

€ 26,95