Uitgebreide informatie Theologie & religie

Moderne profeten - isbn 9789460050633

Auteur: Kees van Ekris | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2021 | 208 pagina's

Wat is wijsheid in deze gistende tijd, waarin zoveel in beweging is? Hoe kom je waarheid op het spoor? Welke stemmen vertrouwen we? Acht moderne profeten uit de recente christelijke traditie wijzen ons de weg. Ze leefden allemaal in maatschappelijke crises. Hun leven had een geheim, een profetische kracht. Kunnen we daar de vinger op leggen: waar haalden ze het lef vandaan? Waarom zeiden ze wat ze zeiden, en deden ze wat ze deden?

Dit boek gaat in op de levens en inspiratiebronnen van de acht moderne, christelijke profeten: Martin Luther King, frère Christian, Desmond Tutu, Dorothy Day, Dietrich Bonhoeffer, Bisschop Muskens, Jacques Ellul en Angela Merkel. En je zult zien… waar zij voor streden is hier en nu nog nét zo relevant.

Het boek is gemaakt in samenwerking met de Evangelische Omroep en hoort bij de gelijknamige podcast. Dit boek bevat veel afbeeldingen en QR-codes met links naar filmpjes, en elk hoofdstuk bevat een extra boekje waarin je kennis maakt met de inspiratiebronnen van onze profeten.

Theoloog Kees van Ekris, die zowel het boek schreef als de podcast presenteert, nodigt je uit voor een gezamenlijke zoektocht. We hopen geestkracht en hoop bijeen te sprokkelen - voor de dagen waarin wij te leven hebben.

 

Terug

 

€ 24,99


Aan Zijn voeten - isbn 9789088973086

Onderwijs en verdieping in de geloofsleer | Auteur: R. Van Kooten | Nederlands | Paperback | Druk: 12 | november 2021 | 447 pagina's

 

De hele gereformeerde geloofsleer in één boek! In Aan Zijn voeten wordt duidelijk uitgelegd wat deze leer inhoudt, maar is er ook aandacht voor het bespreken van moderne opvattingen. Aan het einde van ieder hoofdstuk volgen toetsvragen die de totale stof doorlopen. Tevens zijn, voor gebruik door kerkenraden, kringen, verenigingen en op cursussen, discussievragen toegevoegd. In eerste instantie geschreven als onmisbare bagage voor belijdeniscatechisanten, maar ondertussen bekend als standaardwerk. De hoeveelheid en uitvoerigheid van onderwerpen maakt dit boek tot een naslagwerk dat het verdere leven meegaat! Deze uitleg van de geloofsleer wordt al meer dan twintig jaar door de auteur en andere predikanten gebruikt bij de belijdeniscatechese. De ervaringen van catechisanten en catecheten zijn in de stof verwerkt.

 

Terug

€ 28,99


Bijbel - isbn 9789025313630

Luxe kunsthistorische editie van de NBV21 met Nederlandse en Vlaamse meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw | Nederlands | Hardcover |  Druk: 1 | oktober 2021 | 2400 pagina's

 

Luxe kunsthistorische uitgave van de nieuwe Bijbel voor iedereen die houdt van de manier waarop de grote schilders uit ons verleden de Bijbelse verhalen hebben verbeeld. De Bijbel voor kunstliefhebbers verschijnt in twee gebonden delen in cassette, rijk geïllustreerd met Nederlandse en Vlaamse meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw, geselecteerd door kunsthistoricus Sabry Amroussi. Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum, schreef het voorwoord.

Deze nieuwe vertaling is heel leesbaar, beter, scherper en krachtiger dan de vorige versie uit 2004. De tekst daarvan is op 12.000 plaatsen verbeterd. Er is geen andere Nederlandse vertaling van de Bijbel die zo zorgvuldig tot stand is gekomen. Deze editie komt voort uit een samenwerking met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

 

Terug

€ 89,90


Een stem uit de hemel - isbn 9789087185770

Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd | Auteur: Dr. M.J. Paul | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2021 | 480 pagina's

 

In de Bijbel staat honderden keren dat God sprak tot mensen. Hoe sprak Hij, gebeurde dat letterlijk en welke middelen gebruikte Hij daarbij? En spreekt Hij nu nog, bijvoorbeeld door dromen en visioenen? Kunnen wij in onze tijd ook nog de stem van God horen? Een stem uit de hemel gaat in op de betekenis van Gods spreken voor het gezag en de uitleg van de Bijbel. Het behandelt eveneens Gods spreken tot mensen nadat de Bijbel is afgerond. In de loop van de geschiedenis hebben allerlei personen zich beroepen op de leiding van Gods Geest en op dromen en visioenen. Predikanten leggen het Woord van God uit, maar in welke mate kunnen zij namens God spreken, vooral in concrete situaties? Dit boek moedigt aan tot verwondering over het spreken van de Schepper van hemel en aarde tot mensen.

 

Terug

€ 26,95


Overtuigd gereformeerd - isbn 9789088972935

Met sympathie voor de traditie | Artios-reeks | Auteur: F.G. Immink | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2021 | 176 pagina's

 

Dr. F.G. Immink is ervan overtuigd dat de gereformeerde geloofstraditie ook nu van onschatbare waarde is. Het christelijk geloof verrijkt het leven en biedt houvast en troost. Daarbij speelt de traditie een uiterst belangrijke rol. Jezus leefde ongeveer tweeduizend jaar geleden, maar door de overlevering worden we nu met Hem verenigd. Door het geloof deel je in de verlossing van Jezus Christus. Zonder de Bijbel zou er geen geloofstraditie zijn. Maar hoe zit het eigenlijk met de overlevering van Jezus? En met die lange geschiedenis van het Oude Testament? Dat komt uitvoerig aan de orde in het eerste deel van het boek. Dan de vraag: Wat is ‘klassiek-gereformeerd’? Kenmerkend is het spreken met twee woorden: Woord en Geest, verkiezing en verbond, rechtvaardiging en heiliging. Dat schept ruimte. En uiteraard bestaat er een typisch gereformeerde liturgie.

 

Terug

€ 15,99


Een gesloten tuin, een verzegelde bron - isbn 9789021428772

Tien schrijvers over de betekenis van de Bijbel | Diverse Auteurs | Nederlands | Uitgeverij: Querido | Paperback | 200 pagina's | oktober 2021

‘De woorden zijn vele eeuwen oud en talloze keren herhaald, en toch lijken ze nog niet tot ons te zijn doorgedrongen, of toch niet voldoende,’ aldus Kristien Hemmerechts. ‘Vraag en er zal je gegeven worden. Dan vraag ik een wereld waarin het waardevolle uit de Bijbel, het Oude Testament zowel als het Nieuwe, eindelijk in de praktijk wordt gebracht. Amen.’

Tien schrijvers buigen zich over de betekenis van de Bijbel in de eenentwintigste eeuw: Désanne van Brederode, Piet Gerbrandy, Arnon Grunberg, Kristien Hemmerechts, Guus Kuijer, Fik Meijer, Christine Otten, Anne Vegter, Annelies Verbeke en Frank Westerman. Sommigen doen dat vanuit religieuze inspiratie, anderen vanuit de gedachte dat de Bijbel veruit het invloedrijkste boek is in de westerse cultuur. Samen geven ze een caleidoscopisch en verrassend beeld van het belang dat de Bijbel heeft in onze tijd.

 

Terug

€ 20,00


Geloof En Godsdienst In Een Geseculariseerde Samenleving - isbn 9789085285885

Auteur: Jozef De Kesel | Uitgever Halewijn NV | Druk 1 | Pagina's: 80 | Nederlands | mei 2021 | In bestelling bij de uitgever.

Het levensgevoel in onze westerse samenleving is zeer seculier geworden. In dit boek probeert kardinaal Jozef De Kesel deze veranderde situatie te begrijpen. De Kerk zal zich moeten herbezinnen over haar zending en zich herpositioneren.

Hij wil aantonen dat de Kerk zich perfect kan situeren binnen haar nieuwe context. De kardinaal maakt duidelijk hoe de Kerk in haar diepste wezen missionair is en hoe God haar geroepen heeft om zijn liefde aan allen bekend te maken, in respect voor de andere religieuze tradities en levensbeschouwingen.

 

Terug

€ 17,50


Niemand is als hij - isbn 9789043537148

Geloven als Job | Auteur: Henk Binnendijk | Kokboekencentrum |  Nederlands |  Paperback |  Druk: 1 |  september 2021 |  160 pagina's

Een persoonlijk bijbelstudieboek van Henk Binnendijk over het verhaal van Job, dat troost en vertrouwen biedt.

In het bijbelstudieboek ‘Niemand is als hij’ denkt Henk Binnendijk na over het verhaal van Job, waar hij persoonlijk troost in vindt. Een verdrietige gebeurtenis bracht Henk Binnendijk ertoe troost te zoeken in de Bijbel. Algauw kwam hij uit bij het boek Job. Job is een man die veel geleden heeft. Zijn bezit verloren, zijn kinderen dood, een vrouw die niet naast hem staat, vrienden die hem veroordelen, een lichaam dat doodziek is en een God die afwezig is. En toch blijft hij standvastig in zijn geloof. Henk Binnendijk merkte dat dit bijbelboek hem nu veel meer aansprak dan voor die tijd. En hij ontdekte dat het geloof van Job weer vertrouwen en perspectief geeft voor de toekomst. Na elk hoofdstuk staan er vragen voor een bijbelstudiegroep en voor persoonlijk gebruik.

 

Terug

€ 18,99


Jezus - isbn 9789043534109

Reconstructie en revisie | Auteur: Henk Bakker | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2020 | 416 pagina's

In zijn boek Jezus maakt Henk Bakker met behulp van de laatste inzichten een reconstructie van Jezus’ leven. Er is in het Nederlands taalgebied al bijna twintig jaar geen studie meer verschenen over Jezus, en dat terwijl er in die periode veel nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. Henk Bakker maakt de balans op en beschrijft het leven van Jezus op een vertellende, dramatische en zelfs provocerende manier. Meeliftend op uitkomsten van recent onderzoek beschrijft Bakker Jezus’ leven opnieuw. Hij laat zien wie Jezus geweest moet zijn en dat dit niet overeenkomt met wat veel kerken ervan gemaakt hebben.

 

Terug

€ 27,50


Bevrijd! - isbn 9789043536363

Gods kracht in jouw zwakheid | Auteur: Beth Moore | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2021 | 160 pagina's 

In ‘Bevrijd!’ brengt Beth Moore de pakkende boodschap van de hoop, verlossing en vrijheid die God geeft.

‘Bevrijd!’ is een pastoraal boek van Beth Moore over Gods bevrijding op basis van haar persoonlijke verhaal, aan de hand van Psalm 40. David zingt in Psalm 40 over de put waarin in hij zat en hoe God hem daaruit bevrijdde. Ook wij kunnen het gevoel hebben gevangen te zitten. In ‘Bevr?d!’ beschrijft Beth Moore hoe zij uit de ‘put’ is getrokken en hoe de poëtische woorden uit deze psalm de inspiratiebron vormden voor een nieuw lied in haar hart. Dat lied wil ze in dit aangrijpende boek met jou delen. Ze beschrijft hoe je bevrijd kunt worden van de narigheid in je leven en de sterke hand die Jezus in de diepte naar je uitsteekt kunt vastgrijpen.

 

Terug

€ 16,99


Bijbellezen met het gezin - isbn 9789043536332

Samenleren I. Van de zomer tot de Kerst | Auteur: Wijnanda Hogendoorn | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juli 2021 | 136 pagina's

 

Maak van de dagelijkse bijbellezing een waardevol gezinsmoment met ‘Samenleren’.

Samenleren I van Wijnanda Hogendoorn geeft handreikingen om bijbellezen in het gezin vorm en inhoud te geven. Samen bijbellezen in het gezin is een belangrijk onderdeel van de geloofsopvoeding. In Samenleren biedt Wijnanda Hogendoorn handreikingen om bijbelleesmomenten tot waardevolle gezinsmomenten te maken. Het boek bevat creatieve handvatten om 25 weken lang iedere dag samen met de Bijbel bezig te zijn. Doordeweeks worden er korte momenten met enkele vragen en opdrachten aangeboden, voor de zondag is er een uitgebreidere verwerking beschikbaar. Samenleren 1 is het eerste deel van een tweeluik en met name bedoeld voor de periode van Advent en Kerst.

 

Terug

€ 15,99


Christelijk geloof voor eeuwige beginners - isbn 9789043536240

Auteur: Guus Labooy | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2021 | 128 pagina's

 

De belangrijkste thema’s van het christelijk geloof eenvoudig uitgelegd voor persoonlijk en kringgebruik.

Christelijk geloof voor eeuwige beginners van Guus Labooy is een boek voor geloofsbeginners en jonge gelovigen over de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof. De auteur schrijft zeer toegankelijk en probeert steeds te kijken door de ogen van mensen die zouden willen weten waar dat geloof nou eigenlijk over gaat. Af en toe is er een paragraaf ‘doordenken’ voor liefhebbers. Geloven en denken zijn voor de auteur geen tegenstellingen. Het boek is geschikt voor individueel gebruik maar ook voor allerlei kringwerk en catechese in de kerk. Na elk hoofdstuk staan leessuggesties en gespreksvragen waardoor de lezer alles nog eens kan herkauwen.

 

Terug

€ 14,99


Henri Nouwen - isbn 9789493161801

Auteur: Diverse auteurs | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | augustus 2021 | 104 pagina's 

Henri Nouwen was een bekende priester wiens wieg in Nijkerk stond. Deze maand is het 25 jaar geleden sinds hij stierf, daarom is er een glossy gemaakt over zijn leven. ‘Zelfs Hillary Clinton vond troost bij hem’. Nouwen schreef talrijke boeken over christelijke spiritualiteit inhet Nederlands en Engels. Henri Nouwen stelde contact met God, voorop. 

 

Terug

€ 9,95


Eenvoudig leven - isbn 9789043536455

Bijbelstudies over het goede leven | Auteur: Sam Janse | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2021 | 128 pagina's

 

Actueel bijbelstudieboek over duurzaamheid en levensstijl, voor persoonlijk gebruik en voor kringen.

‘Eenvoudig leven’ van Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, en Jacques en Paul Schenderling is een bijbelstudiebundel die over thema’s als duurzaamheid en levensstijl de brug slaat tussen Bijbel en actualiteit. In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen boven komen: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? In dit boek slaan de auteurs door middel van bijbelstudies een brug tussen Bijbel en actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. ‘Eenvoudig leven’ geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief. Beknopte interviews illustreren hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Het boek leent zich goed voor persoonlijke overweging en is mede dankzij de gespreksvragen ook geschikt voor het gebruik in kringen.

 

Terug

€ 12,99


Onderzoek alle dingen - isbn 9789043535045

Bijbelstudies over wetenschap en geloof | Auteur: Gijsbert van den Brink | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2021 | 128 pagina's 

In Onderzoek alle dingen gaat Gijsbert van den Brink in op bijbelgedeelten die rond het thema schepping of evolutie relevant zijn. ­In 2017 blies hij het debat daarover nieuw leven in met zijn boek En de aarde bracht voort. Hierin onderzocht hij of de biologische evolutietheorie verenigbaar is met het christelijke geloof.

In Onderzoek alle dingen doet hij dat in de vorm van bijbelstudies die voor een breed publiek leesbaar zijn. Wanneer je ervan uit gaat dat de evolutietheorie min of meer klopt, lukt het dan nog om een overtuigende uitleg te geven van deze bijbelgedeelten die een andere kant op lijken te wijzen? Daarbij wil de auteur geen antwoorden opdringen, maar de lezer aan het denken zetten.

 

Terug

€ 14,99


Daarom ga ik naar de kerk - isbn 9789088972720

Gedachten over Gods huis als plaats van ontmoeting | Auteur: Alfred van de Weg | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | april 2021 | 128 pagina's

 

In dit boek zet de auteur op positieve wijze uiteen waarom we (weer) naar de kerk zouden moeten gaan. De aanleiding voor het schrijven van dit boekje is de coronatijd, waarin online diensten de reguliere samenkomsten dreigen te vervangen. De auteur wil vooral voor de huidige generatie dertigers een handreiking bieden om de kerk te blijven bezoeken. De kerk is een plaats van ontmoeting met God, met anderen en met jezelf. Bovendien is samenkomen een missionaire kans. In de kerk – huis voor je ziel, hart en hoofd – valt wat te beleven, oefen je jezelf in nederigheid en ontvang je een voorproefje van wat komen gaat. Naar de kerk gaan is een kunst. Dit boek helpt om de kunst (opnieuw) te beoefenen.

 

Terug

€ 14,99


Vrouw vandaag - isbn 9789088972737

Terug naar bijbelse paden | Auteur: Wilma Samyn | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | maart 2021 | 224 pagina's

 

In dit boek willen de schrijfsters Wilma Samyn en Marieke den Butter laten zien hoeveel de Bijbel te zeggen heeft voor de vrouw vandaag. De wereld is vol van wegen die gebaand zijn door het feminisme, de moderne psychologie en wereldgelijkvormigheid. En allemaal zijn we geneigd om op die wegen te lopen. Maar midden tussen die wirwar van wegen loopt een pad. Het goede pad van eeuwige Bijbelse waarheid. In dit boek worden vele onderwerpen die met de vrouw van vandaag te maken hebben tegen het licht van de Bijbel gehouden. Van identiteit, huwelijk en kinderen tot gastvrijheid en generatiedenken. Het boek is een oproep aan vrouwen vandaag om te wandelen op die aloude Bijbelse paden, want alleen dan zullen vrouwen rust vinden voor hun ziel.

 

Terug

€ 20,00


Maria - isbn 9789043534895

Icoon van genade | Auteur: Arnold Huijgen | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2021 | 384 pagina's

Het is zeldzaam dat een protestants theoloog over Maria schrijft. ‘Maria staat in een rij van sterke bijbelse vrouwen die laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan,’ aldus Huijgen.

‘Maria’ van Arnold Huijgen is een theologisch werk over de bijbelse figuur Maria en beschrijft haar vanuit verschillende invalshoeken. Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt, wordt bemoedigd. Dit boek gaat terug naar de Bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de verlosser en moeder van de gelovigen. De traditie van de vroege kerk, de Reformatie en moderne literatuur helpen om Maria als icoon van genade te zien. Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa als christelijk continent na de coronapandemie.

 

Terug

€ 27,99


Bidden in de nacht - isbn 9789051946017

Voor wie werken, waken en wenen | Auteur: Tish Warren | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2021 | 208 pagina's

 

Hoe kunnen we God in het donker vertrouwen? Tish Warren, de schrijfster van Liturgie van het alledaagse (3e druk oktober 2020), behandelt in haar nieuwe boek thema’s als menselijke kwetsbaarheid, lijden en Gods schijnbare afwezigheid. Ze doet dat aan de hand van de nachtelijke liturgische gebeden van de kerk, de completen.

In een tijd van twijfel en verlies gaven de gebeden van de kerk haar grond onder de voeten. ‘Ieder gebed dat ik ooit gebeden heb is deels een belijdenis geweest: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.” Dat was mijn gebed, terwijl ik de versleten woorden van de completen bad. En de kerk antwoordde te midden van mijn zwakheid, met haar oude stem: “Hier zijn een paar woorden. Bid ze. Ze zijn sterk genoeg om je te dragen. Ze zullen je helpen in je ongeloof.”’

Waar vinden we troost als we ’s nachts piekerend wakker liggen? Dit boek biedt een gelovige en openhartige benadering van de moeilijkheden in ons gewone leven, in een wereld vol onzekerheid.

 

Terug

 

€ 19,95


Alle verstand te boven - isbn 9789033802515

22 wetenschappers over hun leven, werk en God | Auteur: Cees Dekker | Uitgever: Ark Media | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2021 | 384 pagina's

 

Ruim twintig christelijke wetenschappers van naam en faam vertellen hun persoonlijke verhaal over hoe geloof en wetenschap vorm hebben gekregen in hun leven en werk. Open en integer schrijven ze over vragen die Cees Dekker aan hen stelde. Wat is hun geloofsgeschiedenis? Wat bracht hen tot de keuze voor een bepaalde studie? Leverde het studeren een worsteling met het geloof op of juist niet? Ervaren zij een spanning tussen geloven en weten? Stimuleert hun geloof hun werk? Hoe zien zij hun geloof in relatie tot hun wetenschap? Is dit in de loop der tijd veranderd? Eerder verscheen het zeer succesvolle boek 'Geleerd en gelovig'. Nu is het tijd voor een nieuw boek met verhalen van een nieuwe generatie wetenschappers, jong en oud, vrouwen en mannen uit allerlei vakgebieden (van antropologie tot astronomie) en uit een breed kerkelijk spectrum van rooms-katholiek tot evangelisch en van gereformeerd tot Russisch-orthodox. Dit boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie geloof en wetenschap, wat zich hier laat lezen in de persoonlijke verhalen van deze wetenschappers. Daarnaast is het zeer geschikt voor christelijke studenten die aanlopen tegen vragen over de balans tussen geloof en wetenschap in hun leven en studie. Met bijdragen van Heino Falcke (astronomie), Susanne van Veluw (neurowetenschappen), Rik Torfs (recht), Miranda Klaver (antropologie van religie) en nog achttien anderen. De redactie werd gedaan door Cees Dekker (nanobiologie).

 

Terug

€ 24,99


Geest en leven - isbn 9789043534581

Preken en opstellen over de Heilige Geest | Auteur: C. Graafland | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2021 | 192 pagina's

 

Een inspirerende bundeling van teksten over de Heilige Geest door een markante gereformeerde theoloog.

In ‘Geest en leven’ zijn de teksten gebundeld die C. Graafland schreef over de Heilige Geest. Het thema ‘spiritualiteit’ zit in de lucht. In de gereformeerde traditie, waarvan dr. C. Graafland (1928-2004) een markante vertegenwoordiger was, spreekt men in dit verband vaak van bevinding. In dit boek zijn een aantal relevante artikelen van dr. Graafland samengebracht, geschreven voor een breed publiek. Ze geven inzicht in de spirituele dimensies van de gereformeerde traditie, maar ze brengen ons ook in aanraking met de geloofsbeleving van Graafland zelf. Deze bundel bevat eveneens een aantal preken en overdenkingen van zijn hand die niet eerder werden gepubliceerd.

 

Terug

€ 20,00


Bloeien, snoeien en groeien - isbn 9789088970023

steeds dichter bij God leven | Auteur: dr. H. van den Belt | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | maart 2011 | 160 pagina's

 

Groeien in het geloof is van groot belang. Toch is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak gaat geloofsgroei gepaard met strijd. Ongeloof, traagheid, verstoorde relaties en wereldgelijkvormigheid kunnen ons belemmeren. Bloeien, snoeien en groeien wil daarbij helpen. Het wijst ons de richting die we moeten gaan om de geestelijke strijd te overwinnen. Een ding is daarbij belangrijk, namelijk dat we ons leven toewijden aan God. Zodat we uiteindelijk tot ons doel komen: vruchtdragen voor Hem en getuigen van de liefde van Christus.

 

Terug

€ 15,50


De toekomst die groter is dan het verleden - isbn 9789043534673

Een nieuwe weg voor de kerk | Auteur: Samuel Wells | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | augustus 2020 | 208 pagina's 

In De toekomst die groter is dan het verleden tekent Samuel Wells een nieuwe weg voor de kerk. Moet een kerk zich verre houden van het bedrijfsleven en van de wereld van geld en goed? Niet als het aan Samuel Wells ligt. Wat hem betreft biedt de economie juist een kans om de kerk nieuwe impulsen te geven en om elkaar en God te hervinden. Langs deze nieuwe weg kunnen mensenworden bevrijd van isolatie en eenzaamheid. Zo laat de kerk zien wat het betekent om te leven vanuit de toekomst die groter is dan het verleden.

 

Terug

€ 19,99


Kerkgeschiedenis voor iedereen - isbn 9789043535281

Weten waar je vandaan komt | Auteur: Almatine Leene & Jan Van De Kamp | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2020 | 256 pagina's 

Kerkgeschiedenis voor iedereen van Jan van de Kamp en Almatine Leene biedt een beknopt overzicht van de geschiedenis van de christelijke kerk, beginnend bij de Vroege kerk en eindigend in de 21e eeuw. Daarbij ligt de nadruk op de lijnen die de Nederlandse kerkgeschiedenis bepaalden.

Kerkgeschiedenis lijkt misschien saai, maar het tegendeel is waar. Als je de geschiedenis van de kerk kent, begrijp je je eigen leven beter. Waar komen we vandaan? Door wie zijn we beïnvloed? De kerk ging door hoogte- en dieptepunten heen. Als je daarover leest, raak je verwonderd over Gods trouw aan zijn kerk en word je bemoedigd, opgescherpt of zelfs gecorrigeerd. Een toegankelijk geschreven boek!

 

Terug

€ 22,99


Wij geloven - isbn 9789043532716

Wij geloven, Rooms-katholiek en protestant: één geloof De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof | Auteur: Bram van de Beek Herwi Rikhof | Uitgever: Kokboekencentrum Non-Fictie | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2019 | 240 pagina's

 

Wij geloven van Bram van de Beek en Herwi Rikhof is een inspirerend theologisch boek over de hoofdlijnen van het christelijk geloof. De belijdenis van Nicea/Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof. Het is ook de belijdenis die door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen wordt erkend. Bram van de Beek en Herwi Rikhof leggen deze belijdenis uit vanuit hun eigen traditie, respectievelijk de protestantse en de rooms-katholieke. Ze vinden vooral veel wat hen bindt, waarbij de verschillen alleen nuances zijn. Een inspirerend en uitdagend boek, waaruit de diepe overtuiging spreekt dat de kerk één is.

 

Terug

€ 19,99


Een vreugdevolle opdracht - isbn 9789043534123

Leefregels voor christenen | Auteur: Paus Franciscus | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | april 2021 | 128 pagina's

 

In het inspirerende boek Een vrolijke opdracht stelt Paus Franciscus dat christenen de vreugde in hun leven met andere mensen moeten delen. In dit boek wordt deze vrolijke opdracht heel concreet. De paus roept op tot het ontvangen van vluchtelingen, het tegengaan van onverschilligheid en het zich inzetten voor een humaner Europa. Franciscus wijst ook op het probleem van de wereldhonger en op de noodzaak om voor de natuur te zorgen. In dit zorgen voor de schepping en elkaar wordt de genade van God zichtbaar in deze wereld.

 

Terug

€ 17,99


De beste kerstverhalen van Mozaïek - isbn 9789023955856

De beste kerstverhalen van Mozaïek | Auteur: Els Florijn Verweerd e.a. | Uitgever: Mozaiek | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2018 | 160 pagina's

De beste kerstverhalen van Mozaïek van Irma Joubert, Guurtje Leguijt, Arie Kok, Frans Willem Verbaas, Joke Verweerd e.a. bevat een keuze van de beste kerstverhalen van de fondsauteurs van Uitgeverij Mozaïek, aangevuld met twee fonkelnieuwe verhalen.

Zeer geschikt om voor te lezen in het gezin, in de kerk of op de vereniging. Of om er zelf van te genieten.

 

Terug

€ 12,50