Theologie

Moderne profeten

 

Auteur: Kees van Ekris

 

Meer info

€ 24,99

Aan Zijn voeten

Onderwijs en verdieping in de geloofsleer

 

Auteur: R. Van Kooten

 

Meer info

€ 28,99Bijbel

Luxe kunsthistorische editie van de NBV21 met Nederlandse en Vlaamse meesters uit de zestiende en zeventiende eeuw

 

Meer info

€ 89,90

Een stem uit de hemel

Gods spreken in de Bijbel en in onze tijd

 

Auteur: Dr. M.J. Paul

 

Meer info

€ 26,95Overtuigd gereformeerd

Met sympathie voor de traditie | Artios-reeks

 

Auteur: F.G. Immink

 

Meer info

€ 15,99

Een gesloten tuin, een verzegelde bron

Tien schrijvers over de betekenis van de Bijbel

 

Meer info

€ 20,00Geloof en Godsdienst in een geseculariseerde samenleving

 

Auteur: Jozef De Kesel

 

Meer info

€ 17,50

Niemand is als hij

Geloven als Job

 

Auteur: Henk Binnendijk

 

Meer info

€ 18,99Jezus

Reconstructie en revisie

 

Auteur: Henk Bakker

 

Meer info

€ 27,50

Bevrijd!

Gods kracht in jouw zwakheid

 

Auteur: Beth Moore 

 

Meer info

€ 16,99Bijbellezen met het gezin

Van de zomer tot de Kerst

 

Auteur: Wijnanda Hogendoorn

 

Meer info

€ 15,99

Christelijk geloof voor eeuwige beginners

 

Auteur: Guus Labooy

 

Meer info

€ 14,99Henri Nouwen

 

Auteur: Diverse auteurs

 

Meer info

€ 9,95

Eenvoudig leven

Bijbelstudies over het goede leven

 

Auteur: Sam Janse

 

Meer info

€ 12,99Onderzoek alle dingen

Bijbelstudies over wetenschap en geloof

 

Auteur: Gijsbert van den Brink

 

Meer info

€ 14,99

Daarom ga ik naar de kerk

Gedachten over Gods huis als plaats van ontmoeting

 

Auteur: Alfred van de Weg

 

Meer info

€ 14,99Vrouw vandaag

Terug naar bijbelse paden

 

Auteur: Wilma Samyn

 

Meer info

€ 20,00

Maria

Icoon van genade

 

Auteur: Arnold Huijgen

 

Meer info

€ 27,99Bidden in de nacht

Voor wie werken, waken en wenen

 

Auteur: Tish Warren

 

Meer info

€ 19,95

Alle verstand te boven

22 wetenschappers over hun leven, werk en God

 

Auteur: Cees Dekker

 

Meer info

€ 24,99Geest en leven

Preken en opstellen over de Heilige Geest

 

Auteur: C. Graafland

 

Meer info

€ 20,00

Het raadsel van God

Mijn ontdekkingsreis langs wetenschap, geloof en twijfel

 

Auteur: Alister Mcgrath

 

Meer info

€ 24,99Bloeien, snoeien en groeien

steeds dichter bij God leven

 

Auteur: dr. H. van den Belt

 

Meer info

€ 15,50

Wandelen in het licht

Dagboek

 

Auteur: Thomas à Kempis

 

Meer info

€ 17,99Geroepen tot navolging

Handboek christelijke spiritualiteit

 

Auteur: Peter J.M.A. van Ool

 

Meer info

€ 42,50

Zwerven met God

Ik ontdekte de verwondering en mijn Godsbeeld kantelde

 

Auteur: Brandan Robertson

 

Meer info

€ 17,50Verborgene die bij ons zijt

Meditaties over het leven onder Jezus hoede

 

Auteur: Henk de Graaff

 

Meer info

€ 8,99

Koninklijk rijk

Gelijkenissen over Gods koninkrijk

 

Auteur: André F. Troost 

 

Meer info

€ 19,99Schepping en val

 

Auteur: Dietrich Bonhoeffer

 

Meer info

€ 19,99

Schrijf me en ik stuur je antwoord

Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138]

 

Auteur: Aurelius Augustinus

 

Verschijnt 01-04-2021

Meer info

€ 15,90O

O Wijsheid, O Adonai, O Wortel van Isaï, O Sleutel van David, O Dageraad, O Koning van de Volken, O Emmanuel

 

Auteur: Esther Maria Magnis

 

Meer info

€ 14,50

God lééft

Over moeilijke teksten in de Bijbel

 

Auteur: A. van de Beek

 

Meer info

€ 16,99De beste kerstverhalen

van Mozaïek

 

Auteur: Els Florijn, Verweerd, e.a.

 

Meer info

€ 12,50

Wij geloven

Rooms-katholiek en protestant: één geloof De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof

 

Meer info

€ 19,99