Uitgebreide informatie Theologie & religie

Vrijspraak voor losers - isbn 9789043529747

Vrijspraak voor losers - ieder mens kan zowel zondaar als heilige zijn | Auteur: Nadia Bolz Weber | Uitgever: Christien Kok | Nederlands | Druk: 1 |  juli 2018 | Paperback | 224 pagina's

In "Vrijspraak voor losers' houdt Nadia Bolz-Weber een vlammend pleidooi voor religieuze vrijheid. In een eerlijke, verhalende stijl vertelt zij over haar werk als pastor. Zij ontdekt dat God zich laat vinden in alle mensen. Keer op keer ontmoet ze God in mensen die het minst geschikt lijken: een agnost, een travestiet of een criminele bisschop. Door deze onheilige heiligen te ontmoeten, leert ze wat genade is. Dit boek laat zien wat er gebeurt als gewone mensen brood en wijn delen, de Bijbel lezen en elkaar hun levensverhalen vertellen.

Nadia Bolz-Weber is de voorganger van een Lutherse gemeenschap die ze in 2008 startte in Denver: House for All Sinners and Saints. Een plek waar verslaafden, drag queens en andere outsiders elkaar ontmoeten.

 

Terug naar Actueel

Terug naar Theologie

€ 18,99


Gegronde troost - isbn 9789087180591

Gegronde troost, Uitleg van de Heidelbergse Catechismus | Auteur: G. Boer | Uitgever: De Banier Bv | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Hardcover | 700 pagina's

 

Gegronde troost'. Deze titel geeft aan waar het in de uitleg van de catechismus van ds. G. Boer om gaat. Het

allesbeslissende is dat wij de Heere Jezus Christus kennen als onze getrouwe Zaligmaker. Daarin alleen vinden wij de enige troost in leven en sterven. Kenmerkend voor de preekstijl van ds. Boer is dat hij de levensvragen van mensen volstrekt serieus neemt. Toe-eigeningsvragen worden aan de orde gesteld, maar ook de vraag naar het Godsbestaan. Voorbeelden uit het gewone leven dienen als levendige illustratie. Wat ds. Boer als geestelijke en theologische erfenis heeft nagelaten, is ook in deze tijd nog uitermate actueel.

 

Terug

€ 59,95


Theologie van het Nieuwe Testament - isbn 9789023955931

Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema's | Auteur: Armin Baum/Rob van Houwelingen | Uitgever: Kok Boekencentrum | Non-Fictie | Nederlands | Druk: 1 | juni 2019 | Hardcover | 440 pagina's

 

Theologie van het Nieuwe Testament, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers. Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme en werkzaam aan theologische opleidingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland. De auteurs zien de bijbelse geschriften als het Woord van God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis. Daarom is gekozen voor een heilshistorisch perspectief, waarmee de nieuwtestamentische boodschap ook vandaag nog klinkt.

 

Terug 

€ 39,50


Via vitae - isbn 9789402907360

Via Vitae | Willem Balke | Nederlands | Bindwijze overig

 

In 'Via Vitae' (De weg des Levens) ontmoeten we verschillende geloofshelden die getuigd hebben van de door hen opgedolven schatten uit Gods Woord. Het merendeel van de artikelen in dit boek behandelt de rijkdommen die de reformatoren ons door hun grondige bestudering van de Heilige Schrift hebben nagelaten.

In de negentiende en twintigste eeuw komen de figuren van o.a. Willem de Clercq, H.F. Kohlbrugge, Isaac da Costa en O. Noordmans naar voren. Al deze getuigen verstonden dat 'leven met God' volgen is op het 'pad des levens', de weg die Hij ons in Zijn Woord bekendmaakt.

Doelgroep: geïnteresseerde gemeenteleden en ambtsdragers.

 

Terug 

€ 24,95


Synodestad - isbn 9789044638318

Synodestad | Auteur: Fred van Lieburg | Uitgever: Prometheus | Nederlands | Druk: 1 | juni 2019 | Paperback |

368 pagina's

Synodestad gaat over Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, toen daar de eerste Europese topconferentie in Nederland plaatsvond. Meer dan honderd politici, professoren en predikanten uit binnen- en buitenland kwamen bijeen in de oudste stad van Holland om de crisis in de Republiek op te lossen. Midden in de Tachtigjarige Oorlog met het katholieke Spanje streden protestantse "rekkelijken' en "preciezen' om het calvinistische karakter van de Nederlandse kerk en staat. Bijna ontstond er een burgeroorlog, de rebelse remonstranten werden veroordeeld en de politiek leider werd onthoofd. De dramatische episode in de vaderlandse geschiedenis is vaak beschreven, evenals de theologische thema's die aan de orde waren. Maar wat gebeurde er nu eigenlijk op die roemruchte Synode van Dordrecht? Wat betekende het voor de stad om zeven maandenlang al die toonaangevende mannen te herbergen en allerlei geïnteresseerde toeristen te ontvangen? Op basis van een breed bronnenonderzoek biedt dit boek een nieuw verhaal over de Synode als lokaal evenement, onderdeel van een nationale staatsgreep in de context van een internationale godsdienststrijd.

Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis bij de faculteit der geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en, onder meer, docent bij de burgercursus Dordtologie.

 

Terug

€ 24,99


Lezen en laten lezen - isbn 9789023958697

Lezen en laten lezen,  Gelovig omgaan met de Bijbel | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Paperback | 240 pagina's

 

'Lezen en laten lezen' van Arnold Huijgen is een verhelderend theologisch boek over gelovig omgaan met de Bijbel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je de Bijbel niet alleen leest, maar je ook laat lezen door God. De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je al te rationele Bijbellezing? Huijgen gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf.

Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

 

Terug

€ 19,99


Gewone Catechismus - isbn 9789023954903

Gewone Catechismus,  Een leerboek voor vandaag | Auteur: Theo Pleizier | Uitgever: Boekencentrum | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Paperback | 240 pagina's

 

De Gewone Catechismus, geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, wil de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en hen inspireren. Dit "leerboek' bestaat uit 100 vragen en antwoorden, en heeft een duidelijke en doordachte structuur. Naast de tekst van de vragen en antwoorden is ook per antwoord een korte toelichting opgenomen.

 

Terug

€ 12,99


De Bijbel voor iedereen - isbn 9789023971528

De Bijbel voor iedereen, weten wat je leest | Auteur: Age Romkes/Pieter Siebesma | Uitgever: Boekencentrum | Nederlands | 1e druk | mei 2017 | Hardcover | 224 pagina's

Dit boek is een praktische gids voor mensen die met de Bijbel bezig zijn. Het geeft heel veel informatie en uitleg over belang, ontstaan en karakter van de Bijbel en introduceert de verschillende genres en alle Bijbelboeken. Allerlei hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel komen ook aan de orde. Meer kennis leidt tot meer begrip, en zo kan de Bijbel een grotere betekenis en uitwerking in je leven krijgen en kun je vragen van anderen beter beantwoorden.

 

"De auteurs van deze uitgave zijn/waren docenten theologie op een christelijke hogeschool. In deze goed verzorgde uitgave schrijven zij een praktische gids om de Bijbel beter te leren lezen met onder andere informatie, de uitleg, het belang, het karakter en de verschillende genres van de bijbel, en het ontstaan, de historische achtergrond en rode draad van alle Bijbelboeken. Verder gaan ze in op allerlei hulpmiddelen voor het lezen en bestuderen van de Bijbel. Heel geschikt voor persoonlijk gebruik, Bijbelgespreksgroepen én voor theologische opleidingen." Drs. I.A. Kole

 

Terug naar Theologie & Religie

€ 20,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Burger van twee werelden - isbn 9789087181369

Burger van twee werelden | Samuel en Henk Otte, J. Mastenbroek & prof. dr. G. Harinck | uitg. De Banier, 2018 | gebonden | 250 pagina’s | € 35,--. Verschijnt eind september 2018.

Ds. G.H. Kersten maakte in de jaren dertig twee reizen naar de Verenigde Staten van Amerika om daar de zustergemeenten te bezoeken. Henk en Samuel Otte, twee van zijn achterkleinzonen, reisden hem na en bezochten plaatsen en families die hun overgrootvader ook had bezocht. In dit boek zijn tal van onbekende foto’s uit het familiearchief opgenomen en daarnaast recente beelden. Zo krijgt de lezer een treffend beeld van toen en nu. Met een inleiding van J. Mastenbroek en een historisch overzicht van prof. dr. G. Harinck.

 

Ook in een Nederlands Engelse versie verkrijgbaar.

 

Terug naar actueel

Terug naar Theologie & Religie

€ 35,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Mohammed - isbn 9789462985308

Mohammed, perspectieven op de profeet, Christian Lange. Uitgever: Aup, 166 pagina's.

Mohammed, profeet en stichter van de islam, is een van de invloedrijkste, maar tegelijkertijd ook een van de meest omstreden figuren uit de menselijke geschiedenis. Onder moslims geniet hij groot aanzien. Regelmatig is er publiek debat en ruzie, vaak door de media opgeblazen, over wie Mohammed was en wat moslims en niet moslims wel of juist niet over hem mogen zeggen.

Dit boek schetst een veelkleurig portret van Mohammed en geeft antwoord op een aantal prangende vragen. Want wat weten we eigenlijk over de historische Mohammed? Stemt het beeld dat van Mohammed wordt gegeven in verschillende islamitische tradities overeen met zijn historische figuur? Tradities over Mohammed van de de theologie, maar ook van het recht, de mystiek en de kunsten komen aan bod. Waarom is de westerse kijk op hem zo negatief? En wat is de toekomst van Mohammed in onze geglobaliseerde maatschappij?

 

Terug naar actueel

Terug naar theologie & religie

€ 14,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Palimpsest - isbn 9789090309293

Palimpsest, De geheime oorsprong van de islam, Jack van Weimar. Uitgever: Gabriel Publicaties, 293 pagina's.

''Een geheim manuscript legt de schokkende waarheid bloot over de islam''

Filiz Kara, een Leidse wetenschapster, komt in het bezit van een zeer oud manuscript. Bij onderzoek van het manuscript komen er bladzijden van een oer-Koran tevoorschijn. Hieruit blijkt dat de Koran tot op de dag van vandaag helemaal verkeerd is vertaald. De consequenties zijn dramatisch: wat als extremisten die aanslagen plegen zich realiseren dat er iets heel anders op hen wacht in het paradijs dan 72 maagden? 

Filiz kan haast niet geloven wat ze in deze oer-Koran gelezen heeft. Ze realiseert zich hoe gevaarlijk het is om haar ontdekkingen wereldkundig te maken. Dit wordt nog versterkt wanneer Filiz wordt benaderd door een team internationale wetenschappers die nog meer bewijzen hebben die de fundamenten van de Koran ontkrachten. Ze staat voor een enorm dilemma: hoe ver ga je voor een waarheid die meer dan een miljard mensen raakt? Kunnen deze vondsten helpen het extremisme te bestrijden? Of zal de bekendmaking van deze wetenschappelijke ontdekkingen leiden tot ongekende terreur?

Jack van Weimar werkt al meer dan dertig jaar op het snijvlak van politiek, diplomatie en veiligheid. Hij heeft jaren in islamitische landen gewoond en vele landen in het Midden Oosten bezocht . Door zijn werk, ervaring en zijn interesse in religie en geschiedenis heeft hij een grote achtergrondkennis. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en zijn huidige functie in het centrum van de macht, kan hij niet anders dan dit boek onder een pseudoniem publiceren.

 

Terug naar actueel

Terug naar theologie & religie

€ 20,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

God en ik - isbn 9789045035734

Alain Verheij, God en ik. Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel. Uitgever Atlas Contact, mei 2018, paperback, 192 pagina's.   

God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen.

 

Terug

€ 18,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Sterk door de liefde - isbn 9789043529372

Sterk door de liefde, Preken die het hart raken, Martin Luther King. Uitgever Kok, 224 pagina's.

 

Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King leven diens charisma en inspiratie onverminderd voort. Deze tijd van conflicten en oorlogsdreiging heeft dringend behoefte aan leiders die de boodschap van Martin Luther King weer in praktijk brengen. King predikte een geweldloos verzet dat veel sterker is dan wapens en onderdrukking. In dit boek 'Sterk door de liefde' komen zijn bevlogen preken aan bod. Een liefde die sterk is en gefundeerd op rechtvaardigheid en hoop is de enige kracht die haat en onverdraagzaamheid kan overwinnen.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Uitgedut! - isbn 9789492093226

Uitgedut! | Hoe het Christendom wakker wordt geschud in het tijdperk Franciscus | Auteur: Anton de Wit | Uitgever: Adveniat Geloofseducatie B.V. | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2017 | 143 pagina's.

Hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit veegt de vloer aan met de flauwe frases over geloof en kerk die in de publieke opinie gerecycled worden. En niet alleen daar, ook bij ingedutte kerkmensen zelf. Hij durft het ongemak aan van de dwarse vraag, de impopulaire stellingname. Een heerlijk fonkelend, fris boek boek dat de lezer niet alleen wakker schudt, maar ook omhelst.

 

Terug

€ 18,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? - isbn 9789059088719

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? | Een delicate driehoeksverhouding |  Auteur: Jan van Eycken |Uitgever: Davidsfonds/Infodok | Nederlandstalig | Paperback | augustus 2017  | 224 pagina's.

Jezus wordt in de Koran vermeld als belangrijke profeet, Abraham en Jakob zijn bekende Bijbelse figuren, voor zowel joden als christenen. 

Zijn sommige delen van de Heilige Schriften toevallig van elkaar afgeleid of drukken ze een wezenlijke band uit?

Van het prille begin tot vandaag loopt er een breuklijn tussen godsdiensten die alle één God belijden. 

De joden werden al snel als 'godsmoordenaars' bestempeld omdat ze Jezus aan het kruis hadden laten nagelen. 

Moslims en christenen stonden meermaals met getrokken zwaarden tegenover elkaar, niet alleen in de kruistochten. 

Israëli's en Palestijnen leven op gespannen voet in het Heilig Land. Toch staan joden, christenen en moslims op spiritueel en moreel vlak dichter bij elkaar dan ze misschien zelf beseffen. 

Hoe kijken de volgelingen van Mozes, Jezus en Mohammed nu eigenlijk naar elkaar? Welke ideeën bieden hun respectieve tradities om al dan niet de dialoog aan te gaan en duurzame vrede te stichten? 

De auteur grasduint in teksten van de drie wereldreligies en laat enkele denkers van vroeger en nu aan het woord. Hij stoot op belangrijke verschillen, gaat op zoek naar de context van controversiële schriftteksten, brengt nuances aan. Maar vooral zoekt hij uit of het jodendom, de islam en het christendom naar elkaar zijn toegegroeid en welke pogingen er worden ondernomen om hun delicate driehoeksverhouding achter zich te laten. 

Jan Van Eycken is priester van het aartsbisdom Mechelen- Brussel met specifieke opdracht voor de interreligieuze dialoog in Brussel.

 

Terug

€ 22,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Allah of Jezus? - isbn 9789043528290

Allah of Jezus? | Een persoonlijke zoektocht naar de waarheid | Auteur: Nabeel Qureshi | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback | augustus 2017 | 368 pagina's.

 

Allah of Jezus?' is het vervolg op Nabeel Qureshi's succesvolle eerste boek 'Ik zocht Allah en vond Jezus'. Qureshi schrijft over zijn zoektocht naar de antwoorden op vragen als: de Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of de kruistochten? Stierf Jezus aan het kruis en stond hij op uit de dood? Is Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en persoonlijk boek over een thema dat nu actueler is dan ooit.

Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en verhuisde later naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin, maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels tot het christendom. Hij groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit kent.

 

Terug

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Jezus als rolmodel - isbn 9789043528368

Jezus als rolmodel | Auteur: Maarten van Immerzeel | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback |  

juli 2017 | 96 pagina's.

 

Jezus als rolmodel: welke eigenschappen van Jezus kunnen als voorbeeld dienen voor ons eigen leven? In dit boek bespreekt Maarten van Immerzeel er vijftien. Jezus was leerbaar, doelgericht, standvastig, barmhartig, mild, confronterend, evenwichtig, gelovig, moedig, vergevingsgezind, betrouwbaar, bezielend, samenbindend, menselijk en bevrijdend. Deze eigenschappen en de manier waarop Jezus heeft geleefd, vormen de basis voor dit inspirerende boek. Maarten van Immerzeel gebruikt diverse bronnen om de thema's te verhelderen en de laten aansluiten op ons leven in deze tijd.

 

Terug

€ 13,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Verlicht geloof - isbn 9789043528382

Verlicht geloof | Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer | Auteur: Gerard Dekker | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback | augustus 2017 | 96 pagina's.

In 'Verlicht geloof - geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer' onderzoekt Gerard Dekker aan de hand van het werk van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer hoe een modern geloof eruit zou kunnen zien. Kun je als modern mens eigenlijk nog wel geloven? Volgens Bonhoeffer kan dat wel degelijk, maar dan is een radicaal andere verwoording en vormgeving van het christelijk geloof vereist, waarin de veranderingen in onze cultuur 'verwerkt' zijn.

Gerard Dekker is emeritus hoogleraar godsdienstsociologie aan de VU te Amsterdam. Hij was geïnspireerd door Dietrich Bonhoeffer vanaf het eerste moment dat diens gedachtegoed bekend werd en publiceerde veel over zijn leven en werk. 

 

Terug

€ 13,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Jodendom: Een heldere inleiding - isbn 9789029092067

Jodendom: Een heldere inleiding | Auteur: Lou Evers/Jansje Stodel | Uitgever: Meulenhoff | Nederlandstalig | Hardcover |  juni 2017 | 224 pagina's.

Deze geactualiseerde editie verscheen eerder onder de titels, Jodendom voor beginners en Jodendom in de praktijk 

Wat is Jodendom eigenlijk? Wat weten we van een van de belangrijkste en oudste religies van de wereld? In Jodendom. Een heldere inleiding geven Lou Evers en Jansje Stodel antwoord op allerhande vragen over het Joodse leven. Wat houdt de besnijdenis in, en wanneer en hoe wordt bar en bat mitswa gevierd; wat zijn de gebruiken rondom huwelijk, scheiding, ziekte en dood? Natuurlijk worden ook de Joodse feestdagen en de sjabbat uitgelegd. En welke Joodse stromingen zijn er in Nederland?

Jodendom. Een heldere inleiding is een helder opgebouwd verhaal dat inzicht geeft in het Joodse leven van dag tot dag en van jaar tot jaar. Het geeft een overzichtelijk portret van de Joden en hun tradities.

 

Terug

€ 17,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Verandering - isbn 9789025905989

Verandering | Geef een wending aan negatieve emoties | Auteur: Anselm Grün | Uitgever: ten Have | Nederlandstalig | Paperback | augustus 2017 | 176 pagina's.

In Verandering legt Anselm Grün concreet en begrijpelijk uit je hoe je leert negatieve emoties te aanvaarden en ze te beschouwen als een bron van krachtige energie. Iedereen ervaart weleens lastige emoties als frustratie, jaloezie en woede. Deze emoties kunnen zo heftig zijn dat ze onze relaties en levensvreugde in de weg zitten. Volgens Grün is het beter deze emoties niet te negeren of te onderdrukken.

 

Terug

€ 17,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

In harmonie met jezelf en anderen - isbn 9789089722089

In harmonie met jezelf en anderen | Auteur: Karin Seethaler | Uitgever: Abdij van Berne | Nederlandstalig | Paperback | december 2017 | 206 pagina's.

 

Meditatie en je dagelijkse relaties. Meditatie is een bron van kracht, die dagelijks diepgang en helderheid geeft. Maar een spiritueel leven gaat niet alleen om de inspanning regelmatig te mediteren. Het is net zo belangrijk hoe we dag in dag uit in relaties met elkaar leven. Beide horen bij elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Haal je meditatie en relatie uit elkaar, dan 'vergaat het je als iemand die bittere koffie aan het drinken is, terwijl er suiker was toegevoegd. Eerst begrijpt hij het niet, maar pas bij de laatste slok valt het kwartje: vergeten om te roeren...' 

Dit boek, ontstaan uit de praktijk, laat zien hoe men op een goede manier kan 'roeren' zodat de 'suiker' van de aanwezigheid van God in meditatie en in relaties ervaarbaar wordt.

Trouw over 'De kracht van contemplatie': Seethaler maakt duidelijk dat de christelijk meditatietraditie veel te bieden heeft'

Karin Seethaler is sociaalpedagoge en theologe. Meer dan vijf jaar heeft zij met Franz Jalics s.j. geleefd en gewerkt in het Retraitehuis Gries. Vanaf 1993 is zij cursusleidster voor Contemplatieve Oefeningen in binnen- en buitenland, ook in Nederland en Vlaanderen. 

 

Terug

€ 17,90

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Verbonden en vervreemd - isbn 9789023950417

Verbonden en vervreemd | Over de God van Paulus op de Areopagus | Auteur: Wim Dekker | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig  | Hardcover | mei 2018 | 192 pagina's.

Hoe kunnen wij in onze seculiere, pluralistische cultuur over God spreken? En welke boodschap hebben we dan? In zijn bekende rede op de Areopagus citeert Paulus de heidense dichter Aratus. Dat lijkt even een brug te slaan naar zijn hoorders. Wanneer hij echter begint over Jezus en de opstanding, haken de meesten af. Waarom vertelt hij zo'n heftig, tegendraads verhaal? Om Paulus' boodschap te durven delen met onze tijdgenoten, zullen wij er eerst zelf door geraakt moeten worden.

 

Terug

€ 18,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Droef gemoed - isbn 9789021144955

Droef gemoed | Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar over depressie | Auteur: Antoine Bodar/Nels Fahner | Uitgever: Meinema | Nederlandstalig | Paperback | januari 2018 | 79 pagina's.

Depressie is een monster dat je telkens weer overvalt. Het trekt je mee omlaag, het liefst blijf je in bed en wil je niemand zien. En de vraag dringt zich op: Is het niet beter dood te zijn dan te leven? Er rust een taboe op, zeggen psychiaters. En als je geen hulp zoekt, kan er een moment komen dat je het niet meer de baas kunt. Voor wie het met dit monster te stellen heeft, en om te zien of je het leven toch weer kunt omarmen, is dit boek.

Antoine Bodar is priester, kunsthistoricus en schrijver. Hij woont in Rome. Wim Houtman is redacteur kerk en opinie en commentator bij het 'Nederlands Dagblad'. Hij schreef eerder 'Ongeordende liefde. In gesprek met Antoine Bodar'.

Nels Fahner is freelance journalist en werkt onder meer voor De Nieuwe Koers en het Friesch Dagblad.

 

Terug

€ 9,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Zondig dapper - isbn 9789023950868

Zondig dapper | Bonhoeffer over christelijk handelen | Auteur: Edward van 't Slot | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | januari 2018 | 96 pagina's.

Bonhoeffer is actueler dan ooit. Een diep doorleefd geloof wordt in zijn theologie verbonden met een gedreven handelen. Als in een samenleving muren worden opgetrokken, mag de kerk zich volgens Bonhoeffer niet in zichzelf opsluiten. Blijven zitten is voor gelovigen geen optie, ook niet als de vraag naar het juiste handelen bijna niet te beantwoorden is. De auteur (erkend deskundige inzake Bonhoeffer) werkt dit uit in vijf thema's, onder andere op ethisch, politiek en persoonlijk vlak.

 

Terug

€ 12,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Leven uit liefde - isbn 9789043528818

Leven uit liefde | Het pad naar christelijke contemplatie | Auteur: Thomas Keating | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback | december 2017 | 240 pagina's.

 

In de spirituele klassieker 'Leven uit liefde' gidst de Amerikaanse monnik en schrijver Thomas Keating ons op het pad naar christelijke contemplatie. Keating werkt al jaren aan de verspreiding van zijn methode voor 'centering prayer' (innerlijk gebed). Hij zoekt in dit boek naar een dialoog tussen de inzichten van de hedendaagse psychologie en die van de klassieke christelijke spirituele leiders. Dit praktische boek, dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald, biedt een stevige conceptuele achtergrond bij de praktijk van het innerlijk gebed en voor de spirituele reis van deze tijd, die we niet alleen maken voor onszelf, maar voor de gehele mensheid.

 

Terug

€ 18,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Leeswijzer bij de bijbel - isbn 9789089721952

Leeswijzer bij de bijbel | Praktische aanwijzingen voor lezers van nu | Auteur: Anselm Grün |Uitgever: Abdij van Berne | Nederlandstalig | Paperback | juli 2017 | 96 pagina's.

Ik hoor vaak van mensen dat ze graag de Bijbel zouden willen lezen. 'Maar', zeggen ze, 'zodra ik begin, merk ik dat de Bijbel ver van mij afstaat. Ik begrijp niet wat hij mij duidelijk wil maken, hoe ik die woorden hier en nu moet plaatsen.'

Anselm Grün reikt in dit boek de vele manieren aan om de Bijbel te lezen. Heel concreet: met welke boeken je het beste kunt beginnen, hoe je ze kunt zien als beschrijvingen van de ups en downs van het mens-zijn, en erin de diepe dalen kunt herkennen waar we zelf doorheen gaan. 

Grün biedt wijzen van lezen aan, waardoor de verhalen je een nieuw perspectief bieden en je de wereld van nu ook anders gaat ervaren. Vol verscheidenheid, die ruimte schept in ons hart, zodat we openstaan voor het mysterie van het christen-zijn en dat niet vastpinnen op een bepaalde theologie. 

Anselm Grün (1945) is monnik in de benedictijner abdij van Münsterschwarzach. Hij is een alom gewaardeerd zielzorger, schrijver en docent. Met zijn talrijke optredens, lezingen en boeken bereikt hij wereldwijd miljoenen mensen. Een bijzonder en wijs mens die je in het hart raakt.

 

Terug

€ 12,90

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Calvijn - isbn 9789043528580

Calvijn | een mens dient God | Auteur: Herman J. Selderhuis | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | juni 2017 | 288 pagina's.

Calvijn: zijn naam is wereldwijd bekend en zijn werk wordt overal gelezen. Maar wie was hij nu eigenlijk zelf? Wat dreef hem? Hoe zag hij zichzelf? Hoe ging hij om met vreugde en verdriet, met leven en sterven, met vrouwen en kinderen, met vrienden en vijanden? In deze biografie geeft Herman J. Selderhuis een beeld van de mens Calvijn. Zijn levensloop en zijn opvattingen worden beschreven, steeds vanuit de vraag: wie is deze man eigenlijk?

 

Terug

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Rebible - isbn 9789021566320

Rebible | Ontdekking van vergeten verhalen | Auteur: Inez van Oord | Uitgever: Kosmos | Nederlandstalig | Hardcover | december 2017 | 264 pagina's.

In 'Rebible' geeft Inez van Oord een nieuwe manier om naar de verhalen te kijken die in de Bijbel worden verteld.

Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen, naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog. Dit boek is het verslag van haar zoektocht naar deze vergeten verhalen, die voortaan op een andere manier inspireren.

 

Terug

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Kijk hier eens - isbn 9789026622427

Kijk hier eens | Bijbel | verschijnt 19-3-19 | Auteur: Karen Williamson | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | september 2017 | 10 pagina's.

 

In de 'Kijk hier eens Bijbel' lees en ontdek je de verhalen uit de Bijbel van Jona en de walvis, David en Goliat, de barmhartige Samaritaan en Zacheus in de boom. Een leuk boekje voor de allerkleinsten. Met vrolijke, kleurrijke illustraties en luikjes om open te schuiven, van dezelfde auteurs als de 'Kiekeboebijbel'.

 

Terug

€ 8,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Het begon met licht - isbn 9789492093561

Het begon met licht | Bijbelverhalen voor groot en klein | Auteur: Gerrie Huiberts | Co-auteur: Anne Westerduin | Uitgever: Adveniat Geloofseducatie B.V. | Nederlandstalig | Hardcover | december 2017 | 200 pagina's.

 

Dit boek neemt je mee in de geschiedenis van de vriendschap tussen God en de mensen. Het is een groot avontuur met een visioen: een wereld vol licht en vrede. In deze nieuwe kinderbijbel kom je vertrouwde verhalen tegen, maar ook minder bekende. Gerrie Huiberts vertelt ze op een duidelijke en spannende manier na. Je leest over de schepping, de ark van Noach, over Abraham en Sara, hun kinderen en kleinkinderen. Je maakt de avonturen mee van Mozes en het volk onderweg naar het beloofde land. Je maakt kennis met grote figuren als Gideon, Job, Ruth en Noömi, David en Salomo. Je leest ook hoe uit dit volk Jezus wordt geboren, de Zoon van God. Met zijn leerlingen trekt hij rond en brengt het rijk van vrede en geluk dichtbij. Hij maakt de oude belofte nieuw. Mensen worden uitgenodigd met God mee te doen, gewoon door klein te beginnen. De versjes brengen de verhalen op een verrassende manier nog dichterbij. De illustraties van Anne Westerduin zijn een feest voor het oog. Dit boek is geschikt voor voorlezen, zelf lezen en vooral samen lezen!

 

Terug

€ 24,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Geloven op de tast - isbn 9789021144931

Geloven op de tast, als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten | Auteur: Anselm Grün/Tomas Halik | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback  | november 2017 | 192 pagina's

 

Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons dagelijks leven. Ook gelovigen kennen het gevoel van afstand tot God. Waar komt dit gevoel vandaan? En hoe worden twijfelende gelovigen zoekers van God? Heilzame onrust hoort bij een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme. In dit boek gaan Anselm Grün en Thomás Halík, twee van de bekendste religieuze schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken en de ervaring van de afwezigheid van God voor ons geloof van vandaag.

 

Terug

€ 20,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Mijn Vader, uw Vader - isbn 9789021144832

Mijn Vader, uw Vader, Het spreken over God de Vader | Auteur: A. van de Beek | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | november 2017 | 560 pagina's

 

Alleen door Jezus kennen we God de Vader. Jezus zegt 'Abba' als Hij in doodsangst is en vraagt of Hij niet hoeft te doen wat de Vader van Hem vraagt. Toch moet Hij gaan. In Hem bidden wij het Onze Vader. Dan klinken de beden van het Onze Vader heel anders dan wanneer we God als een lieve Vader zien die onze wensen uiteraard vervult. In Jezus zien we dat God een groot geheimenis is en dat de diepste vraag in Gods naam 'Waarom hebt U Mij verlaten?' is. Het enige antwoord luidt: 'Jezus leeft en wij met Hem.'

Dit boek is het zesde en laatste deel van de serie Spreken over God.

 

Terug

€ 37,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De liefde achterna - isbn 9789021141404

De liefde achterna, Leefregels van Franciscus | Auteur: Franciscus van Assisi/Willem Marie Speelman | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Hardcover | januari 2018 | 148 pagina's

 

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het 'gewone' leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema's zijn 'doen en (vooral) laten', navolging en samenleven.

Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

 

Terug

€ 16,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De levende kerk - isbn 9789023950851

De levende kerk, Teksten over de kerk 1932-1933 | Auteur: Dietrich Bonhoeffer | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | november 2017 | 192 pagina's

 

In 1932 hield de 26-jarige Dietrich Bonhoeffer een collegereeks over het wezen van de kerk. Tegelijkertijd was hij beginnend predikant in een seculariserend Berlijn. In deze collegereeks, maar ook in lezingen en preken uit deze jaren komt hij tot verrassend actuele observaties over wat er met de kerk in zo'n tijd gebeurt. En hij geeft antwoorden op de vraag wat de kerk juist nu zou moeten zijn. Deze spannende teksten worden nu opnieuw ontsloten en toegelicht door Edward van 't Slot.

 

Terug

€ 22,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Dit broze bestaan - isbn 9789023950271

Dit broze bestaan, Over het geloof in God de Schepper | Auteur: Willem Maarten Dekker | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | november 2017 | 176 pagina's

 

Het geloof in God de Schepper staat onder druk. Schepping en evolutie worden vaak tegenover elkaar gesteld. En in plaats van God te zien als Schepper wordt steeds vaker de mens beschouwd als 'schepper', als bedenker van God.

Maar wat bedoelen we dan met 'schepping' en 'Schepper'? Willem Maarten Dekker gaat op zoek naar de betekenis van die begrippen in concrete bijbelverhalen. Daarnaast gaat hij dieper in op de vraag wat het geloof in God de Schepper betekent. Schepping gaat vooral ook over het concrete, broze menselijke bestaan: over baren en sterven, hopen en wanhopen. 

 

Terug

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Op ongebaande wegen - isbn 9789023951742

Op ongebaande wegen, De Afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken | Auteur: J.H. Soepenberg | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | november 2017 | 560 pagina's

 

Deze kerkhistorische studie beschrijft hoe de Afscheiding van 1834 in Amsterdam tot stand kwam, de Amsterdamse twisten die erop volgden, hoe zij zich verhield tot de Réveilkring en hoe de Amsterdamse afgescheidenen hun kerkelijk leven opbouwden.

 

Terug

€ 32,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Dat boek is subliem - isbn 9789043529082

Dat boek is subliem, Vincent van Gogh over De navolging van Christus | Auteur: Henk de Jong | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | december 2017 | 192 pagina's

 

In 'Dat boek is subliem' laat Henk de Jong zien hoe Vincent van Gogh werd gefascineerd en geïnspireerd door het boek 'De navolging van Christus' van de middeleeuwse schrijver Thomas a Kempis. In een van zijn brieven aan zijn broer Theo schrijft Vincent van Gogh dat hij gegrepen is door de Franse editie van de 'Navolging'. Geïnspireerd door de authentieke en radicale spiritualiteit van Thomas a Kempis besluit Vincent om predikant te worden. In Engeland had hij al in een dorpskerk een preek gehouden waarin hij op schilderachtige wijze de menselijke levensweg beschreef. Toch is Vincent geen dominee geworden. Uiteindelijk koos hij voor de kunst, maar zijn passie voor Jezus en de christelijke boodschap bleven een constante in zijn bewogen leven. In dit prachtig geïllustreerde boek belicht Henk de Jong de invloed die Vincent door het wereldvermaarde boek van Thomas heeft ondergaan.

 

Terug

€ 21,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Bronnen van bemoediging - De Puriteinen - isbn 9789088653612

Bronnen van bemoediging - De Puriteinen | Auteur: Henk Florijn |Uitgever: Kok |Nederlandstalig | Hardcover | november 2017 | 160 pagina's

 

'Bronnen van bemoediging' is een nieuwe serie fraai vormgegeven geschenkboeken met bemoedigende en meditatieve teksten. Deel 1: 'De Puriteinen'. Vol inzicht schreven de 17e-eeuwse Engelse puriteinen over sommige Goddelijke deugden. Ze verwezen naar Hem onder meer als 'barmhartig', 'genadig', 'lankmoedig' en 'groot van weldadigheid'. Hun woorden blijven bemoedigend, opwekkend en onderwijzend voor de lezers van nu. Marianne Florijn selecteerde en vertaalde deze bloemlezing uit de Engelse geschriften van Joseph Alleine, Isaac Ambrose, Thomas Boston, Thomas Brooks, John Bunyan, Stephen Charnock, John Flavel, John Owen, Richard Sibbes en Thomas Watson.

 

Terug

€ 14,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Bronnen van bemoediging - Wulfert Floor - isbn 9789088653629

Bronnen van bemoediging - Wulfert Floor | Auteur: Wulfert Floor | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | november 2017 | 160 pagina's

''Bronnen van bemoediging'' is een nieuwe serie fraai vormgegeven geschenkboeken met inspirerende en meditatieve teksten. Deel 2: 'Wulfert Floor'. Indringend en in Bijbelse bewoordingen wist Wulfert Floor in zijn tijd de hoorders te bezielen met zijn boodschap. Nog steeds, tweehonderd jaar nadat hij geboren werd, bemoedigt hij zijn lezers en biedt hij troost. De treffende uitspraken in dit deel zijn verzameld door H. Florijn.

 

Terug

€ 14,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Toebereid vanuit de hemel - isbn 9789043528979

Toebereid vanuit de hemel, Korte, bevindelijke verklaring van het Bijbelboek Openbaring | Auteur: W. A. Brakel | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | november 2017 | 176 pagina's

 

Wilhelmus à Brakel schreef met 'Toebereid vanuit de hemel' een bevindelijk commentaar op het Bijbelboek Openbaring. Bewogen en bevindelijk heeft Wilhelmus à Brakel het Bijbelboek Openbaring verklaard in het derde deel van zijn hoofdwerk 'Redelyke godts-dienst'. Vol bemoediging wijst hij op de verlossing door Jezus Christus van de zijnen uit alle rampen en op de heerlijkheid die de kerk te wachten staat. Van deze verklaring verschijnt deze verkorte en hertaalde versie door dr. H. Florijn.

 

Terug

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De Islamitische verlichting - isbn 9789046823019

De Islamitische verlichting, De ontmoeting tussen de Oriënt en het Westen in de Moderne Tijd | Uitgever: Nieuw Amsterdam | Auteur: Christopher de Bellaigue | Nederlandstalig | Paperback | december 2017 | 416 pagina's

 

De islamitische Verlichting beschrijft de strijd tussen geloof en rede, tussen verstarde samenlevingen en de verworvenheden van de westerse Verlichting in de landen van het Midden-Oosten. 

Aan de hand van de levens van hervormers en de gebeurtenissen in de grote centra van de islam vanaf begin negentiende eeuw, wordt een fascinerend beeld geschetst van een wereld in grote beroering. Een wereld die zijn weg probeerde te vinden tussen het imperialistische Westen met zijn verlichtingsidealen en de eigen religieuze en culturele identiteit. Het zijn dezelfde tegenstellingen die ook in onze tijd zo'n fundamentele rol spelen en dit boek zo belangwekkend maken, omdat het laat zien dat islam en verlichting elkaar niet uitsluiten.

 

Terug

€ 34,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De grote aartsengel Michaël - isbn 9789020214109

De grote aartsengel Michaël | Auteur: Hans Stolp | Uitgever: Ankhhermes | Nederlandstalig | Hardcover |  oktober 2017 | 176 pagina's

 

In 'De grote aartsengel Michaël' deelt Hans Stolp zijn unieke inzichten in de bijzondere rol van deze engel. De aartsengel Michaël helpt ons om 'geestelijk' te leren denken in plaat van materialistisch. Want het is Michaël die de allesbeslissende transformatie van deze tijd in gang zet en begeleidt. Wanneer we inzicht krijgen in zijn inspiratie en leiding, begrijpen we de verwarrende gebeurtenissen die we om ons heen zien zoveel beter. Hij is niet alleen de aartsengel die in jodendom, christendom en islam vereerd wordt. We kennen hem ook als Mardoek (Babylonië), Apollo (Griekenland), Anubis (Egypte) en Indra (India).

 

Terug

€ 17,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Het kruislabyrint - isbn 9789023928898

Het kruislabyrint, Een zoektocht naar God | Auteur: André F. Troost | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig  | Paperback | oktober 2017 | 288 pagina's

 

Het kruislabyrint is een pastoraal journaal: het biedt inzicht in de laatste werkweek van een pastor in een dorp aan de Hollandse kust, Duindal. Op de valreep van zijn emeritaat wordt Max Thomassen bestormd door diverse theologische vragen. Ondanks verhalende aspecten gaat het in dit boek vooral om de theologische inhoud. In dialogen met diverse gesprekspartners gaat het met name over het probleem van de Drie-eenheid en over de vraag hoe Jezus werkelijk God kan zijn. Maar evengoed komen vragen aan bod over het ontstaan van het leven, het verschil tussen diverse godsdiensten, de betrouwbaarheid van de Bijbel – kortom: over de betekenis van religie.

 

Terug

€ 20,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De Geest onderscheiden - isbn 9789023950578

De Geest onderscheiden, een bijbels-theologische, theologiehistorische en dogmatische studie over de heilige Geest als persoon | Auteur: Willem Maarten Dekker/Andries Zoutendijk | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2017 | 192 pagina's

 

De ervaring en betekenis van de heilige Geest staan volop in de belangstelling, maar het persoon zijn van de Geest blijft meestal onderbelicht. De auteurs gaan na hoe de Bijbel en de theologische traditie over de persoon van de heilige Geest spreken. Zij stellen dat de heilige Geest helder onderscheiden moet worden, niet alleen van de geest van de mens en de wereld, maar ook van God de Vader en God de Zoon. Alleen zo kan de Geest doen wat Hij moet doen: de mens openbreken en bruikbaar maken voor God.

 

Terug

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Vier het leven - isbn 9789023950431

Vier het leven, 365 gelukjes voor elke dag | Auteur: Alinda Bol | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Hardcover | oktober 2017 | 384 pagina's

 

Vier het leven is een dagboek met 365 gelukjes voor elke dag. Geïnspireerd door teksten uit liedjes, gedichten, Bijbelteksten, quotes en uitspraken van bekende mensen. Met dit dagboekbegin je elke dag met een positieve blik. Elke maand heeft een speciaal thema, waaronder liefde, bezinning, bloeien, reisgenoten, mindfulness en veelkleurigheid. Per dag wordt een korte gedachte doorgegeven die de dag positief inkleurt.

 

Terug

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Een kwestie van elke dag - isbn 9789023950295

Een kwestie van elke dag, Jongerendagboek | Auteur: Herman van Wijngaarden | Uitgever: Jes! | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2017

 

Geloven is een kwestie van elke dag, waarbij je 'kwestie' vaak ook letterlijk kunt nemen: Vragen (in het Engels: questions) heb je genoeg! Hoe moet ik leven? Wat héb ik aan het geloof? En wát geloof ik eigenlijk?

Een kwestie van elke dag! Het is goed om elke dag even bij zo'n kwestie stil te staan, aan de hand van de Bijbel, het Woord van God. Dit dagboek wil je daarbij helpen. Het is zó opgezet dat elke dag een onderwerp centraal staat vanuit (achtereenvolgens) de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader. Zo komen heel wat belangrijke geloofskwesties aan de orde!

Per dag geeft het dagboek:

- de kwestie

- lezen: een bijbelgedeelte dat ingaat op de kwestie

- vooraf: wat je even moet weten voor een goed begrip

- wat opvalt: waar we het accent op laten vallen, let daar eens op!

- vasthouder: een gedachte, vraag of gebed om deze dag mee te nemen.

Geen pasklare overdenkingen dus, maar prikkels om er zelf nog eens over na te denken.

Aan dit jongerendagboek werkten mee: Hetty Lalleman-de Winkel, Herman van Wijngaarden, Henk van Dam, W. Markus, Arine Spierenburg - van Wijngaarden, Willem Smouter, J.A. van Delden, J. Hoek, Jaap Haasnoot, Nol Esmeijer †, Nico van der Voet en Wim de Knijff.

 

Terug

€ 18,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

God zijn - isbn 9789021144870

God zijn, een oefening in bescheidenheid | Auteur: Jean-Jacques Suurmond | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2017 | 320 pagina's.

 

Hoogmoed is vergeten dat je God bent. Spelend met de geloofsbelijdenis, is dit boek een meanderend relaas van een spirituele reis. Langs oude woor­den en moderne thema's, met autobiografische verhalen en reflecties op het leven. Een rivier die van Moeder Teresa naar Joost Zwagerman voert en van kunst naar dementie, om vroeg of laat op te gaan in de eindeloze zee.

Op zijn eigen unieke wijze zet Jean-Jacques Suurmond de vaste ideeën over het geloof en leven op zijn kop. Het bijna vergeten christendom blijkt een verborgen bron te hebben die ook vandaag het geheim van bezieling en ongewone daadkracht is.

 

Terug

€ 22,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Geborgen en beschermd - isbn 9789043529044

Geborgen en beschermd, het geheim van de Kerstengel | Auteur: Anselm Grün | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | oktober 2017 | 80 pagina's

In het full colour geschenkboekje 'Geborgen en beschermd' gaat Anselm Grün op zoek naar het geheim van de Kerstengel. Rondom de stal van Bethlehem ontmoeten we talrijke engelen die als gezanten van God een bijzondere rol spelen. Zij verkondigen het geheim van Kerst en waken beschermend over de mensen. Anselm Grün volgt het spoor van deze engelen in het Kerstverhaal en laat zien dat zij nog steeds aanwezig zijn in het heel normale, alledaagse leven van gewone mensen in deze tijd. De Kerstengel wil ons met zijn vleugels beschutten - als je je ogen voor hem opent. Een prachtig kerstgeschenk!

 

Terug

€ 13,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Gevonden door liefde - isbn 9789043528924

Gevonden door liefde, Een hindoepriester ontmoet Jezus Christus | Auteur: Rahil Patel | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback  | oktober 2017 | 288 pagina's

 

''Gevonden door liefde'', is een ontroerend bekeringsverhaal waarin Rahil Patel vertelt hoe hij van hindoe christen is geworden. Als gunsteling van goeroe Guruji maakt Patel snel carrière in de mondiale hindoegemeenschap. Tegen de zin van zijn ouders in kiest hij ervoor om swami (priester) te worden in plaats van advocaat, dokter of zakenman. Patels krijgt veel invloed bij het opzetten van hindoecentra in de hoofdsteden van Europa. Maar de boodschap die hij brengt, heeft hemzelf steeds minder te zeggen. Patel gaat twijfelen aan het gezag van Guruji en wordt letterlijk ziek van de eisen die aan hem worden gesteld als hindoepriester. Op een dag wordt hij gevonden... door liefde. Na zijn bekering leert hij met vallen en opstaan wat het betekent om als christen te leven. Een boek dat laat zien hoe heilzaam de christelijke boodschap is, maar ook hoe pijnlijk het is om afscheid te nemen van vertrouwde waarden.

 

Terug

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ga en verken het land - isbn 9789043529099

Ga en verken het land, Th. C. Vriezens reis naar Palestina in 1924 | Auteur: Bob Becking/Meindert Dijkstra | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2017  | 192 pagina's

 

In het boek 'Ga en verken het land...' geven Bob Becking, Meindert Dijkstra en Karel Vriezen een verhelderend commentaar bij het dagboekverslag dat Th.C. Vriezen maakte van zijn reis naar het nog niet door conflicten verscheurde Palestina. Na zijn studie theologie bezocht de latere oudtestamenticus Theo Vriezen in 1924 Palestina op uitnodiging van het Duitse archeologische instituut in Jeruzalem. Van deze reis heeft Vriezen een dagboek bijgehouden over zijn indrukken van het land en zijn bewoners, waarmee hij tijdens lange tochten - meestal te paard - in contact komt. Zijn reis heeft hem de ogen geopend voor de volksreligie van Palestina en voor de gemeenschapszin van haar bewoners. Tientallen authentieke foto's van het toenmalige Palestina maken dit boek tot een uniek tijdsdocument.

 

Terug

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Verklaring Hebreeuwse Bijbel - isbn 9789043528955

Verklaring Hebreeuwse Bijbel (VHB) – Rechters | Auteur: K. Spronk | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | oktober 2017 | 240 pagina's

 

Van de hand van K. Spronk verschijnt een wetenschappelijk commentaar op het Bijbelboek "Rechters', een nieuw deel in de serie "Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel', onder redactie van Dr. K.A.D. Smelik en Dr. K. Spronk. Gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal worden vermeden, zodat deze serie behalve voor theologen ook voor een brede lezerskring toegankelijk is. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. Voor Bijbelstudie, onderwijs en prediking; voor theologen en geïnteresseerden.

 

Terug

€ 34,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ontmoeting met God - isbn 9789023971788

Ontmoeting met God, een multiperspectivisch model in het spoor van Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte | Auteur: Manen | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | april 2017 | 256 pagina's

 

Mensen kunnen zich hier en nu aangesproken voelen door de God van de Bijbel. Hoe breng je dat theologisch ter sprake? Begin je bij Gods openbaring, menselijke ervaring of persoonlijke beleving? Kun je daarbij recht doen aan zowel het bijbelse getuigenis als de persoonlijke geloofsbeleving en de (post)moderne ervaringswerkelijkheid?

De Duits-Joodse filosoof Franz Rosenzweig (1886-1929) en de Nederlandse theoloog Kornelis Heiko Miskotte (1892-1976) spreken over openbaring als een ontmoeting met God. Rosenzweig doet dit vanuit de persoonlijke beleving en Miskotte vanuit de bijbelse verkondiging. Beiden zien de ontmoeting met God gebeuren in de actuele realiteit. Deze drie perspectieven blijken niet zonder elkaar te kunnen. Elke eenzijdige benadering vanuit slechts één van de perspectieven brengt een theologische impasse met zich mee. 

In dit boek wordt een model geschetst waarin vanuit de drie perspectieven van bijbels getuigenis, geloofsbeleving en ervaringswerkelijkheid het hedendaagse gesprek over ontmoeting met God naar alle kanten open gehouden wordt.

Gerben van Manen (1977) studeerde theologie in Utrecht en deed onderzoek in Leiden. Hij is samen met zijn vrouw predikant in Capelle aan den IJssel. Op deze studie promoveerde hij aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

 

Terug

€ 26,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Sjibbolet Filosofie - Spreken over de grens - isbn 9789491110313

Sjibbolet Filosofie - Spreken over de grens, essays over Dionysius en de onkenbare God | Uitgever: Uitgeverij Sjibbolet | Nederlandstalig | Paperback | februari 2017 | 224 pagina's

 

Dionysius de Areopagiet is een van de meest fascinerende, maar ook meest raadselachtige denkers uit de geschiedenis. Hij opereerde op de grensvlakken van theologie en filosofie, van christendom en platonisme, van literatuur en betoog, en koos daarbij aan het eind van de 5de eeuw na Christus het perspectief van Dionysius, die zich in Handelingen door Paulus op het spoor van de onkenbare God had laten zetten. Dionysius onderzoekt de ondoordringbaarheid van de grens tussen woord en God, tussen mens en God, waarbij hij uitgaat van een waaier van benaderingen, openbaring, theologie (of filosofie), spiritualiteit en mystieke ervaring. Zoals hij zijn identiteit niet prijsgeeft, onthoudt hij ons een ondubbelzinnig antwoord over de vraag naar de grens. De beweging naar de onkenbare God is het thema van negen essays, die de mogelijkheden in kaart brengen om op een passende manier over de andere zijde van de grens te spreken. Of juist te zwijgen.

 

Met bijdragen van Inigo Bocken, Désanne van Brederode, Marc De Kesel, Michiel ter Horst, Andrew Louth, Rico Sneller, Ben Schomakers, Carlos Steel & Rudi te Velde.

 

Terug

€ 22,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Lezen voor je leven - isbn 9789089721907

Lezen voor je leven, aan de slag met Lectio Divina | Auteur: Dom Bernardus/Jos Douma | Uitgever: Abdij van Berne, Uitgeverij |Nederlandstalig | Hardcover | september 2017 | 96 pagina's

 

De beweging van de Reformatie betekende een herontdekking van de Bijbel. Waar wegen toen uiteengingen, komen ze nu weer dichter bij elkaar: Katholieken en Protestanten vinden elkaar in de praktijk van de Lectio Divina. Deze monastieke manier van bijbellezen doet recht aan Woord en Geest en richt zich op de liefde van Jezus die ons vandaag aanspreekt. In dit boekje verkennen een monnik en een predikant de praktijk van de Lectio Divina, zoekend naar wat de Geest vandaag te zeggen heeft. Zou deze praktijk niet het kloppende hart kunnen zijn van oecumenische toenadering tussen Katholieken en Protestanten?

De auteurs vertellen over hun eigen ervaringen met Lectio Divina en geven praktische voorbeelden. Daarmee is het een boek om zelf met deze bijbelleesmethode aan de slag te gaan. Elsbeth Gruteke verzorgde speciaal voor dit boek twee interviews met de auteurs.

Dom Bernardus is abt van de trappisten van Koningshoeven, 

Jos Douma is predikant van de Plantagekerk in Zwolle, auteur en docent.

 

Terug

€ 14,90

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

100 Heiligen in de Dom - isbn 9789023971153

100 Heiligen in de Dom, Gedenken en vieren met geloofsgetuigen. Uitgever Boekencentrum B.V., 224 pagina's.

 

In de Gedachteniskapel van de Domkerk in Utrecht presenteert het Citypastoraat de Kalender van Geloofsgetuigen. Aan de hand van deze

kalender vertelt dit boek de verhalen van 100 lokale tot internationaal bekende geloofsgetuigen uit de wereldkerk. Ook functioneert het als een

werkboek om thuis en in de kerk te gedenken in het dagelijks leven, tijdens gebedsdiensten en in de zondagsviering. Met aandacht voor heiligen en

heiligheid in de Bijbel en orden van dienst voor speciale vieringen.

Een werkgroep uit de Utrechtse Domkerk verzamelde en schreef teksten, gebeden en liturgisch materiaal.

 

Terug

€ 28,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Geloven in de Republiek - isbn 9789401912280

Geloven in de Republiek, Religies tijdens en na de Dordtse synode 1618-1619 |  Auteur: Henk Florijn | Uitgever: Omniboek | Nederlands | 1e druk | november 2018 | Paperback | 240 pagina's|

Henk Florijn toont in "Geloven in de Republiek' de verscheidenheid aan geloven en het geloofsklimaat in de zeventiende eeuw in Nederland. In 1618 kwam de Synode van Dordrecht bijeen om een einde te maken aan de geloofsstrijd tussen de remonstranten en contraremonstranten. De persoonlijke godsdienstvrijheid in de Republiek was aantrekkelijk voor de geloofsgemeenschappen die elders in Europa vervolgd werden. Al snel stroomde de Republiek vol met religieuze vluchtelingen en er ontstond een smeltkroes aan geloven. Op toegankelijke wijze toont Florijn in "Geloven in de Republiek' welke geloven en hun voormannen een stempel op de kerkgeschiedenis hebben gedrukt.

 

Terug

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De Dordtse Leerregels - isbn 9789023955351

De Dordtse Leerregels, Een hertaling | Auteur: Prof. Dr. W. Verboom | Uitgever: Boekencentrum | Nederlands | 1e druk | september 2018 | Paperback | 128 pagina's

 

In De Dordtse Leerregels heeft dr. W. Verboom dit belijdenisgeschrift uit 1619 hertaald en voorzien van kanttekeningen. In dit belijdenisgeschrift staat de leer van de uitverkiezing centraal en wordt de leer van de Remonstranten bestreden. Het is nog steeds inhoudelijk van grote waarde, maar bij velen onbekend. In 2018 is het 400 jaar geleden dat in Dordrecht de belangrijkste Nationale Synode uit de Nederlandse kerkgeschiedenis plaatsvond. Deze synode nam het initiatief voor het opstellen van de Dordtse Leerregels.

 

Terug

€ 12,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De beloofde stad - isbn 9789046701881

De beloofde stad, opkomst en ondergang v/h koninkrijk der wederdopers | Auteur: Luc Panhuysen | Uitgever: Olympus Pockets | Nederlands | 2e druk | oktober 2008 | Paperback | 447 pagina's

Opkomst en ondergang van het Koninkrijk der wederdopers. In het voorjaar van 1534 maakte een Nederlandse sekte zich meester van de Westfaalse stad Munster. De aanhangerts werden wederdopers' genoemd en door katholieken en protestanten als ketters vervolgd. Munster "het Nieuwe Jeruzalem', was aan hen gegeven omdat Christus hier uit de hemel zou neerdalen en het laatste oordeel zou vellen.

Maar de stad, gezegend met sterke muren, was ook een bisschopszetel. Na de inname door de wederdopers was de bisschop gedwongen tot een beleg. Terwijl ze verschillende aanvallen afsloegen , voerden ze de enen spectaculaire maatregel na de andere door: geld en bezit werden afgeschaft, de "veelwijverij' werd doorgevoerd, de kleermaker Jan van Leiden werd tot koning gekroond en de profetie van de beloofde stad vond zijn weg naar de Nederlanden.

Voor geestverwanten in de Nederland en Duitsland waren de dopers in Munster een bron van hoop, voor vorsten vormden ze een boosaardig gezwel dat opstand verspreidde. 'De beloofde stad' gaat over de strijd tussen geloof en macht, en de wrijving tussen verbeelding en werkelijkheid, waarin passie en doodsangst, bruut geweld en vindingrijkheid elkaar afwisselen.

 

Terug

€ 19,99

 

snelle levering

 

alle titels leverbaar

indien op voorraad: levering binnen twee  werkdagen

 persoonlijk en           deskundig adviesVan Vliet Boeken Rotterdam. Triodos Bank: NL 18 TRIO 025 474 3927. BIC TRIONL2U. BTW NL133672633B01.

KvK 55619787 R'dam. info@vanvlietboeken.com

 

1) Verzending binnen Nederland is gratis. Overige landen de dan geldende portkosten. Antiquarische boeken kunnen afwijken.