Uitgebreide informatie Theologie & religie (pagina 1)

Het raadsel van God - isbn 9789043536035

Mijn ontdekkingsreis langs wetenschap, geloof en twijfel | Auteur: Alister Mcgrath | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2021 | 240 pagina's 

Terugkijkend op zijn leven en wetenschappelijke carrière ziet Alister McGrath dat zijn zoektocht naar God allesbepalend is geweest.

In zijn memoir ‘Het raadsel van God’ kijkt Alister McGrath terug op zijn veelbewogen leven. Van stellige atheïst werd hij overtuigd christen, maar daarmee waren alle natuurwetenschappelijke vragen niet opgelost, integendeel. McGrath laat zien dat het niet irrationeel is wanneer je de mogelijkheid openhoudt dat er een God is of in ieder geval iets dat alles overstijgt. Maar er blijven ook blinde vlekken en zelfs twijfels. Het boek bevat veel persoonlijke anekdotes, maar ook boeiende theologische en filosofische inzichten over de wereld en het heelal.

 

Terug

€ 24,99


Verborgene die bij ons zijt - isbn 9789043535908

Meditaties over het leven onder Jezus hoede | Auteur: Henk de Graaff | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | april 2021 | 128 pagina's

'Verborgene die bij ons zijt' van ds. H.G. de Graaff is een bundel pastorale meditaties over Jezus die als de goede Herder met ons optrekt.

Vlak voor zijn Hemelvaart belooft de opgestane Jezus zijn leerlingen: ‘En zie, Ik ben met jullie al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Als de goede Herder trekt Hij incognito met hen op. Deze belofte geldt ook vandaag. Dat Hij als goede Herder met ons optrekt is een onuitputtelijke bron van vreugde. Dat Hij incognito aanwezig is maakt dat er aan de omgang met Hem ongemakkelijke kanten zitten. Deze pastoraal getinte bijbeloverdenkingen belichten beide aspecten en bieden praktische handreikingen voor de omgang met Hem die als de Verborgene bij ons is.

 

Terug

€ 8,99


Wandelen in het licht - isbn 9789043535861

Dagboek | Auteur: Thomas à Kempis | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | april 2021 | 384 pagina's 

Voor elke dag van het jaar een inspirerende meditatie van Thomas a Kempis.

Het dagboek ‘Wandelen in het licht’ bevat de mooiste teksten van Thomas a Kempis. Naast De navolging van Christus liet Thomas a Kempis nog vele andere geschriften en traktaten als erfenis na. Niet al deze teksten zijn te lezen in een moderne vertaling. Jacques Koekkoek stelde dit dagboek samen uit de bekende geschriften en uit nog niet eerder gepubliceerde teksten. De teksten zijn uitnodigend opgemaakt en hebben elk een sprekend thematisch kopje. Een tijdloze uitgave voor de vele liefhebbers van de mystieke geschriften van Thomas a Kempis.

 

Terug

€ 17,99


Koninklijk rijk - isbn 9789043535670

Gelijkenissen over Gods koninkrijk | Auteur: André F. Troost | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | maart 2021 | 96 pagina's 

Een prachtig cadeauboek met 24 gelijkenissen over Gods koninkrijk.

Auteur en predikant André F. Troost laat in ‘Koninklijk rijk’ 24 gelijkenissen over Gods koninkrijk tot leven komen, op prachtige wijze in beeld gebracht door illustrator Jedi Noordegraaf. In eigentijdse, puntige teksten, en begeleid door gebeden, liedteksten en citaten, schrijft Troost over échte rijkdom: de liefde van God. Een mooi cadeauboek voor bijvoorbeeld belijdenis.

Jedi Noordegraaf is illustrator en maker van infographics, onder de naam Studio Vandaar. Zijn werk is conceptueel en gelaagd, en nodigt uit tot contemplatie en verdieping.

 

Terug

€ 19,99


Hebreeuws leer je zo - isbn 9789089723598

Handboek bij een online cursus Bijbels Hebreeuws | Auteur: Piet van Midden | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | december 2019 | 144 pagina's 

Wie voor het eerst een Hebreeuwse tekst ziet, denkt al gauw 'Dit is te moeilijk voor mij'. Maar dat is zomaar gezichtsbedrog. Hebreeuws is een heel toegankelijke taal. Wat je nodig hebt is iemand die je meeneemt in de bijzondere wereld van de bijbelse literatuur. Dat is wat de auteur beoogt met dit handboek voor beginners. Je gebruikt het bij een digitale cursus die op de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld en die voor iedereen gratis toegankelijk is gehouden. De cursus is helemaal ontwikkeld vanuit vragen van studenten. Daarmee is dit boek uniek. De bedoeling is immers dat je zegt: 'Hebreeuws, dat leer je zo.' 

 

Terug

€ 29,95


Schrijf me en ik stuur je antwoord - isbn 9789463403009

Augustinus uitgaven | Acht brieven [Epistulae 29 en 132-138] | Auteur: Aurelius Augustinus | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | april 2021 | 128 pagina's 

Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans en Hans van Reisen Met medewerking van Vincent Hunink Van Aurelius Augustinus (354-430) zijn ruim 300 brieven bewaard gebleven. Daarmee is Augustinus’ briefwisseling een van de belangrijkste van de laatantieke cultuur. Deze uitgave bevat acht brieven. Zes ervan zijn van Augustinus, twee brieven heeft hij ontvangen van hoge bestuurders in het Romeinse rijk. De brieven zijn verschillend in lengte en sfeer. Maar in alle brieven gaat het om belangrijke onderwerpen van het christelijke geloof en van de samenleving. Met een bevriende bisschop probeert Augustinus het vaak bovenmatige alcoholgebruik bij de bevolking aan banden te leggen. En in brieven aan vertegenwoordigers van het Romeins bestuur in Noord-Afrika zet hij zich later als bisschop in voor reclasseringshulp aan zware misdadigers en ageert hij tegen marteling en doodstraf. In twee langere brieven staat hij uitvoerig stil bij het hoe en waarom van Gods menswording en bij de vraag hoe publieke overheidsdienaren zich moeten hoeden voor corruptie ter wille van hun dienstbaarheid aan rechtvaardige vrede.

 

Terug

€ 15,90


Hoop en heiliging - isbn 9789088972782

Leven met Christus in de tussentijd | Auteur: J.A.W. Verhoeven | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | januari 2021 | 176 pagina's

 

De belangrijkste stelling van Hoop en heiliging is dat de hoop op Gods komende Koninkrijk ons leven hier en nu verandert in een tijd van voorbereiding. Christus is onze Hoop, omdat God in Hem de zonde heeft verzoend en de dood overwonnen. Die vreugdevolle ontdekking ontketent een totale omkeer van levensrichting. Er ontluikt verlangen naar het doen van Gods wil, zoals Hij die bekend heeft gemaakt in de wet. Hoop op God maakt de christen tot een pelgrim in deze wereld. Een pelgrim die biddend en dienend betrokken raakt op God en Zijn wereld. Wat betekent dat voor onze tijd? Ter bespreking in kringen zijn aan ieder hoofdstuk gespreksvragen toegevoegd.

 

Terug

€ 15,99


Goede Vrijdag - isbn 9789051945478

De dag dat de Revolutie begon | Auteur: Tom Wright | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | maart 2018 | 448 pagina's 

De vraag waar alle geloofsvragen ten diepste op uitkomen: waarom moest Jezus aan het kruis sterven?

Waarom stierf Jezus? Tom Wright betoogt in dit nieuwe boek dat we met elkaar het revolutionaire karakter van het kruis zijn kwijtgeraakt. Veel christenen denken dat het er bij de dood van Jezus om draait dat 'God mij redt van mijn zonden, zodat ik in de hemel kom'. Maar de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.

 

Terug

€ 24,95


Hemelse reisbegeleiding - isbn 9789043535809

Sporen van engelen in het Nieuwe Testament | Auteur: Rob van Houwelingen | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | februari 2021 | 120 pagina's

 

In de belevingswereld van de westerse mens spelen engelen geen rol van betekenis meer. Daar staat tegenover dat hun sporen tijdens iedere periode van de kunstgeschiedenis duidelijk zichtbaar zijn.

Via twaalf exegetische verkenningen bespreekt Rob van Houwelingen in Hemelse reisbegeleiding alles wat het Nieuwe Testament zegt over engelen of engelmachten. Daarbij worden telkens lijnen getrokken naar vandaag. Expliciet komt de kwestie aan de orde waarom wij tegenwoordig zo weinig engelen zien, vergeleken met de tijd van de Bijbel. Hebben we onze visie op de werkelijkheid bewust of onbewust laten versmallen tot wat op aarde gebeurt en zichtbaar is?

Het register achterin het boek verwijst naar alle bijbelteksten in het Nieuwe Testament die over engelen gaan.

 

Terug

€ 12,99


Een weg door het water - isbn 9789051945942

Auteur: Timothy Dalrymple | Uitgeverij van Wijnen | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2020 | 144 pagina's

 

Teksten over lijden in crisistijd om stil van te worden.

Kort na het uitbreken van de Corona-pandemie begon de bestuursvoorzitter & directeur van het invloedrijke Amerikaanse tijdschrift Christianity Today op de website van het blad met een serie overpeinzingen n.a.v. de crisis. Als ervaringsdeskundige op het gebied van lijden en ziekte (in 1996 brak hij als veelbelovende internationale turner zijn nek, waardoor hij de Olympische Spelen misliep en tot op de dag van vandaag worstelt met chronische pijn) gaat hij diep in op vragen rond ziekte, lijden en dood. Dalrymple verbindt op ontroerende, intense én diep-troostende wijze zijn geloof in God met datgene wat zovelen, en in feite wij allemaal, in deze tijd doormaken. Timothy Dalrymple (1976) is president en CEO van het invloedrijke Amerikaanse tijdschrift 'Christianity Today'. Hij maakte deel uit van het Amerikaanse atletiek-team tot hij in 1996 tijdens een oefening een ongeluk kreeg. Hij studeerde aan Stanford University en was oprichter van Patheos, een van de snelst groeiende internet-platforms over kerk en geloof, en vervolgens van Polymath, een creatief bureau dat werkt voor grote profit- en non-profit-ondernemingen en -organisaties. Hij schreef eerder een biografie van de basketballspeler Jeremy Lin.

 

Terug

€ 14,95


Die ene kaars - isbn 9789087183813

en andere verhalen voor advent en Kerst| Auteur: Janny den Besten | Uitgever: Erdee Media Groep/de Banier | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2020 | 144 pagina's 

Kerst. Gods Licht straalt in de duisternis. De echte betekenis van dit heilsfeit dringt niet zomaar tot mensen door. Vaak moet er veel weerstand overwonnen worden. Daarvan getuigen de verhalen in deze kerstbundel. Maar ze laten vooral zien dat dit Licht zoveel kracht heeft dat het mensen stilzet en brengt tot aanbidding van de Zaligmaker. Deze bundel bevat nieuwe verhalen voor Advent en Kerst voor volwassenen en kinderen. De verhalen zijn zeer geschikt om voor te lezen in het gezin, in de kerk of op de vereniging.

 

Co-auteur: Johan Leeflang, Janneke van Reenen, Everdien Noorlander, Mirjam Schippers, Lijda Hammenga, Nelleke Wander, Marjanne Hendriksen, Diny van Leeuwen, Sytse van der Veen

 

Terug

€ 9,95


Onze Vader - isbn 9789051945928

Hoop voor Gods wereld | Auteur: Patrick Nullens | Uitgeverij van Wijnen | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2020 | 120 pagina's 

Een mooi boek over het Onze Vader om (samen) over na te denken.

In alle tijden hebben christenen het Onze Vader gebeden, zowel persoonlijk als samen met elkaar. Dit korte gebed is een van de kostbare geschenken van Jezus aan zijn leerlingen. Het Onze Vader is een gebed van hoop voor deze wereld. Hoop die eerlijk ziet wat niet goed gaat en biddend zoekt naar een uitkomst. Hoop die geworteld is in geloof en vorm krijgt in vergeving en liefde. In het Onze Vader zit de diepe theologie van Jezus vervat. In de vroege kerk heerste de overtuiging dat gebed altijd voorafgaat aan de leer. Dat wat we bidden is wat we geloven. Vanuit dit perspectief gaat de theoloog en pastor Patrick Nullens dieper in op de betekenis van het Onze Vader in de oorspronkelijke Joodse context, en op de betekenis voor de kerk vandaag. Het boek leent zich goed voor persoonlijke Bijbelstudie alsook voor groepsgesprekken.

 

Terug

€ 12,50


Encyclopedie Nadere Reformatie Deel 1 - isbn 9789088653438

Deel 1 Biografisch deel (A-K) | Auteur: W J. op 't Hof | Uitgever: De Groot Goudriaan | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | april 2015 | 435 pagina's

 

Het eerste deel van de driedelige encyclopedie over de Nadere Reformatie. Met de verschijning van dit eerste deel van de Encyclopedie Nadere Reformatie krijgt een langlopend project concreet gestalte. Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om het veld van de Nadere Reformatie geheel in kaart te brengen. Het eerste deel bevat honderden minibiografieën van de mannen en vrouwen die direct of indirect een rol hebben gespeeld in een van de boeiendste stromingen uit de Nederlandse kerkgeschiedenis.

 

Terug

€ 49,99


Encyclopedie nadere reformatie 2 - isbn 9789088653582

L-Z | Auteur: W.J. Op 't Hof | Uitgever: De Groot Goudriaan

 

Deel 2 van de 'Encyclopedie Nadere Reformatie' met portretten van honderden dominees en theologen uit de spirituele traditie van de Gereformeerde Gezindte. Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om het veld van de Nadere Reformatie geheel in kaart te brengen. Evenals het eerste deel (A-K), dat in 2015 verscheen, bevat ook het tweede deel (L-Z) honderden minibiografieën van de mannen en vrouwen die direct of indirect een rol hebben gespeeld in een van de boeiendste stromingen uit de Nederlandse kerkgeschiedenis.

 

Terug

€ 54,99


Encyclopedie Nadere Reformatie Thematisch deel (A-K) - isbn 9789088653933

Encyclopedie 3 | Auteur: W J. op 't Hof | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2020 | 776 pagina's

 

Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om het veld van de Nadere Reformatie geheel in kaart te brengen. Het resultaat van hun werk is samengebracht in de Encyclopedie van de Nadere Reformatie, een omvangrijk werk in vier delen. De eerste twee delen bevatten honderden minibiografieën van alle mannen en vrouwen die een rol hebben gespeeld in deze boeiende stroming van de Nederlandse kerkgeschiedenis. In de delen 3 en 4 worden alle thema’s besproken. In dit deel komen thema's aan de orde als ambtskleding, bekering, eredienst, homoseksualiteit en kunst. Kortom, het hele leven komt langs, waarbij steeds onderzocht is wat de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie hierover te berde brachten.

 

Terug

€ 69,99


God lééft - isbn 9789043535366

Over moeilijke teksten in de Bijbel | Auteur: A. van de Beek | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2020 | 176 pagina's

Theoloog Bram van de Beek belicht in ‘God lééft’ de allermoeilijkst te begrijpen teksten uit de Bijbel. De gedachte hierbij is dat God niet past in ons systeem en zijn mensen evenmin. Hij lééft en zijn mensen leven met Hem. Leven is dynamiek. Leven met elkaar is reactie. Leven is spanning. Soms wordt die tot ondraaglijke hoogte opgevoerd. Wat moeten we met het verhaal van Ananias en Saffira? Is Gods relatie met Israël een slecht huwelijk? Waarom wordt de onrechtvaardige rentmeester geprezen? Als de wereld waarin we leven Gods wereld is, wie heeft dan het script van dat verhaal geschreven? Het is het script voor de viering van de bevrijding. Aan de bevrijding gingen veel bloed, zweet en tranen vooraf.

 

Terug

€ 16,99


O - isbn 9789051945959

O Wijsheid, O Adonai, O Wortel van Isaï, O Sleutel van David, O Dageraad, O Koning van de Volken, O Emmanuel | Auteur: Esther Maria Magnis | Uitgeverij Van Wijnen | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2020 | 48 pagina's

 

Op de zeven dagen voor Kerst worden in de rooms-katholieke traditie de zeven zogenaamde O-Antifonen gezongen: korte teksten die telkens met de aanroeping ‘O’ beginnen. Jezus wordt aangeroepen met namen uit het Oude Testament.

In dit bijzondere boek laat Esther Maria Magnis haar geest waaien over deze oude teksten. Dat levert een fascinerende samenspraak op tussen eeuwenoud gedachtegoed en de tijd van nu. Esther Maria Magnis (1980) brak in 2016 door met haar onthutsende roman 'Mintijteer'. Ze studeerde religiewetenschappen en geschiedenis. Ze woont en werkt met haar man en dochters in de rust van een landgoed in de omgeving van Frankfurt.

 

Terug

€ 14,50


Schepping en val - isbn 9789043534451

Auteur: Dietrich Bonhoeffer | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Druk: 1 | juli 2020 | 128 pagina's 

Het boek Schepping en val van Dietrich Bonhoeffer verschijnt voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Het is 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord door het naziregime. Zijn theologische nalatenschap is tot op heden van blijvende invloed gebleken. Zijn boeken Navolging en Verzet en overgave weten nog steeds veel lezers te inspireren. Op 26-jarige leeftijd schreef hij Schepping en val, een briljante studie over de eerste drie hoofdstukken van Genesis, met als boeiende onderzoeksvraag: waarom vond de zondeval plaats? Deze eerste Nederlandse editie is een markante gebeurtenis in het Bonhoeffer-jaar.

 

Terug

€ 19,99


Van Allerheiligen tot Kerstmis - 9789493161399

Bidden in tijden van afstand en verwachting  | Auteur Herman Finkers | Uitgever Adveniat | Nederlands | Paperback 

Voor Nederland en Vlaanderen, voor katholiek en protestant, voor jong en oud. Maar vooral voor iedereen die in de donkere tijden naar Kerstmis toe wil bidden, met speciale aandacht voor de zondagen in de Advent. Met bijdragen van Herman Finkers, Anselm Grün, Antoine Bodar, Kris Gerlaude, Anima Christi, Katharina Michiels, Jan Hendriks, Benoît Standaert, Manon Vanderkaa, Angela Holleboom, Manu van Hecke, Frans Cromphout, Hanna van Quakebeke en Paul Verbeek.

 

Terug

€ 9,99


Leef dicht bij God - isbn 9789051945768

Auteur: Samuel Wells | Uitgever: Van Wijnen | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2020 | 96 pagina's 

Aan de hand van een beroemd gedicht geeft Wells op directe wijze aansporingen om de lezer in beweging te brengen: "Wees nederig', "wees dankbaar', "doe je niet groter voor dan je bent', enzovoort.

Wells in zijn woord vooraf: ''Dit is geen dik boek. Toch is het een boek dat je waarschijnlijk niet zomaar even uitleest. Het is bedoeld om erover na te denken, om het per hoofdstuk te proeven en te verwerken. Ik hoop dat lezers die niet gewend zijn om ongegeneerde adviezen te krijgen zoals ik ze hier geef, vrijwel meteen doorhebben dat ik voortdurend ook en vooral tegen mezelf spreek. Het is een uitnodiging tot een manier van zijn, een manier om waarlijk levend te worden.''

Aan de hand van regels uit een beroemd gedicht ("Desiderata' van Max Ehrmann, 1927) schrijft Wells op heel directe wijze aansporingen om de lezer in beweging te brengen: "Wees nederig', "wees dankbaar', "doe je niet groter voor dan je bent', "wees zachtmoedig', "wees trouw', "wees een zegen', enzovoort. Een inspirerend boekje vol diepe wijsheden en bemoedigingen.

"Dit kleine boek van Samuel Wells zal je reden geven om anders te gaan denken over jouw plaats in het heelal. Zijn raad om dicht bij God te leven sluit zowel de buren in als de sterrenstelsels daarboven." - Barbara Brown Taylor

 

Terug

 

€ 12,50


Oog in oog - isbn 9789051945775

Christus ontmoeten in vriend en vreemdeling | Auteur: Samuel Wells | Uitgever: Van Wijnen | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2020 | 144 pagina's

 

Een boek vol met diepe praktische wijsheid die iedere lezer rijker zal achterlaten.

Voor een gesprek met een medemens die worstelt met ziekte, rouw of angsten bestaan geen gemakkelijke antwoorden, standaardremedies of slimme theologische reacties. Het bij iemand zijn, luisteren en reageren vraagt veel en je hebt er vaardigheden en wijsheid voor nodig die je niet uit eigen ervaring kent. Vaak voelen zorgverleners

dat ze meer ontvangen dan geven in zulke ontmoetingen. In twintig korte hoofdstukken overdenkt Samuel Wells de theologische en pastorale kanten van zulke ontmoetingen, die voor hem zowel enorm moeilijk als geweldig leerzaam waren. Zo geeft dit boek diepe praktische wijsheid en inzicht die iedere lezer rijker zal achterlaten.

"Wat een vreugde blijft het om Samuel Wells te lezen." - Prof.dr. Herman Paul, 'Reformatorisch Dagblad'

"Het is gewoon zo knap opgeschreven. Zo slim en toch zo eenvoudig. Je merkt aan alles dat Wells een geleerde is, die toch zijn hart heeft liggen bij het samenleven met mensen van de straat." - Wolter Huttinga, 'Trouw' over 'Wees niet bang'

 

Terug

€ 14,95


Gegronde troost - isbn 9789087180591

Gegronde troost, Uitleg van de Heidelbergse Catechismus | Auteur: G. Boer | Uitgever: De Banier Bv | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Hardcover | 700 pagina's

 

Gegronde troost'. Deze titel geeft aan waar het in de uitleg van de catechismus van ds. G. Boer om gaat. Het

allesbeslissende is dat wij de Heere Jezus Christus kennen als onze getrouwe Zaligmaker. Daarin alleen vinden wij de enige troost in leven en sterven. Kenmerkend voor de preekstijl van ds. Boer is dat hij de levensvragen van mensen volstrekt serieus neemt. Toe-eigeningsvragen worden aan de orde gesteld, maar ook de vraag naar het Godsbestaan. Voorbeelden uit het gewone leven dienen als levendige illustratie. Wat ds. Boer als geestelijke en theologische erfenis heeft nagelaten, is ook in deze tijd nog uitermate actueel.

 

Terug

€ 59,95


Gods openbaring - isbn 9789087181192

Gods openbaring en de ervaring van geloof, hoop en liefde | Auteur: A. de Reuver | Uitgever: De Banier B.V. | Nederlands | Druk: 1 | september 2018 | Paperback | 64 pagina's

Deel 5 in de Driestarreeks Studium Generale. Deze tijd kenmerkt zich door een gebrek aan Godservaring. Het gaat hier mogelijk om de ingrijpendste crisis die kerk en christenheid ooit overkwam. De wortel van deze noodsituatie ligt in de veronachtzaming van Gods openbaring. In deze uitgave beschrijft dr. A. de Reuver wat Gods openbaring is en hoe Hij Zich openbaart: in schepping en geschiedenis, en bij uitstek in Christus, door

Woord en Geest. Dat gebeurt ook nu. En wat is het verschil tussen geloofservaring en ervaringsgeloof? Welke rol spelen liefde, hoop en verlangen in de geloofservaring?

 

Terug

€ 8,95


Waar is God in de crisis - isbn 9789463690973

En waar ben ik? | Auteur: Reinier Sonneveld | Uitgever: Buijten & Schipperheijn Motief | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2020 | 112 pagina's 

Reinier Sonneveld schreef Waar is God in de crisis? toen de lockdown vanwege corona enkele weken gaande was. Op het scherp van de snede geeft hij door hoe gelovigen vroeger reageerden op de crisissen in hun leven. De antwoorden die ze vonden én niet vonden. Dat doet hij naar aanleiding van de zeven kruiswoorden: de paar zinnen die Jezus sprak toen hij zelf op het dieptepunt van zijn leven was. Het resultaat is bemoedigend, verrassend en diepzinnig.

 

Terug

€ 12,50


Sterk door de liefde - isbn 9789043529372

Sterk door de liefde, Preken die het hart raken, Martin Luther King. Uitgever Kok, 224 pagina's.

 

Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King leven diens charisma en inspiratie onverminderd voort. Deze tijd van conflicten en oorlogsdreiging heeft dringend behoefte aan leiders die de boodschap van Martin Luther King weer in praktijk brengen. King predikte een geweldloos verzet dat veel sterker is dan wapens en onderdrukking. In dit boek 'Sterk door de liefde' komen zijn bevlogen preken aan bod. Een liefde die sterk is en gefundeerd op rechtvaardigheid en hoop is de enige kracht die haat en onverdraagzaamheid kan overwinnen.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99


God en de pandemie - isbn 9789043535564

Een theologisch reflectie op het coronavirus en wat volgt | Auteur: Nicolas Thomas Wright | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | 

Druk: 1 | juni 2020 | 112 pagina's

Sommigen zien in het coronavirus een bewijs dat we leven in de eindtijd. Anderen zien het virus als een manier van God om ons wakker te schudden. Weer anderen vinden dat het de schuld is van de Chinezen, de regering, de WHO. Tom Wright onderzoekt deze reacties op het virus en vindt dat ze tekortschieten. In plaats daarvan nodigt hij je uit om na te denken over een andere manier van kijken en reageren – een manier die put uit de leringen en voorbeelden van de Schrift, en vooral over de manier van leven, denken en bidden die Jezus ons heeft geopenbaard.

 

Terug

€ 14,99


Uitgedut! - isbn 9789492093226

Uitgedut! | Hoe het Christendom wakker wordt geschud in het tijdperk Franciscus | Auteur: Anton de Wit | Uitgever: Adveniat Geloofseducatie B.V. | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2017 | 143 pagina's.

Hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit veegt de vloer aan met de flauwe frases over geloof en kerk die in de publieke opinie gerecycled worden. En niet alleen daar, ook bij ingedutte kerkmensen zelf. Hij durft het ongemak aan van de dwarse vraag, de impopulaire stellingname. Een heerlijk fonkelend, fris boek boek dat de lezer niet alleen wakker schudt, maar ook omhelst.

 

Terug

€ 18,95


Lezen en laten lezen - isbn 9789023958697

Lezen en laten lezen,  Gelovig omgaan met de Bijbel | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Paperback | 240 pagina's

 

'Lezen en laten lezen' van Arnold Huijgen is een verhelderend theologisch boek over gelovig omgaan met de Bijbel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je de Bijbel niet alleen leest, maar je ook laat lezen door God. De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je al te rationele Bijbellezing? Huijgen gaat te rade bij onder andere Luther. Zijn vuistregels voor het lezen van de Bijbel zijn nog altijd actueel. Daarnaast geeft hij voorbeelden van omgang met de Bijbel door Oepke Noordmans, Dietrich Bonhoeffer en door hemzelf.

Arnold Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

 

Terug

€ 19,99


Allah of Jezus? - isbn 9789043528290

Allah of Jezus? | Een persoonlijke zoektocht naar de waarheid | Auteur: Nabeel Qureshi | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback | augustus 2017 | 368 pagina's.

 

Allah of Jezus?' is het vervolg op Nabeel Qureshi's succesvolle eerste boek 'Ik zocht Allah en vond Jezus'. Qureshi schrijft over zijn zoektocht naar de antwoorden op vragen als: de Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of de kruistochten? Stierf Jezus aan het kruis en stond hij op uit de dood? Is Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en persoonlijk boek over een thema dat nu actueler is dan ooit.

Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en verhuisde later naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin, maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels tot het christendom. Hij groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit kent.

 

Terug

€ 24,99


Jezus als rolmodel - isbn 9789043528368

Jezus als rolmodel | Auteur: Maarten van Immerzeel | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback |  

juli 2017 | 96 pagina's.

 

Jezus als rolmodel: welke eigenschappen van Jezus kunnen als voorbeeld dienen voor ons eigen leven? In dit boek bespreekt Maarten van Immerzeel er vijftien. Jezus was leerbaar, doelgericht, standvastig, barmhartig, mild, confronterend, evenwichtig, gelovig, moedig, vergevingsgezind, betrouwbaar, bezielend, samenbindend, menselijk en bevrijdend. Deze eigenschappen en de manier waarop Jezus heeft geleefd, vormen de basis voor dit inspirerende boek. Maarten van Immerzeel gebruikt diverse bronnen om de thema's te verhelderen en de laten aansluiten op ons leven in deze tijd.

 

Terug

€ 13,50


Verlicht geloof - isbn 9789043528382

Verlicht geloof | Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer | Auteur: Gerard Dekker | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback | augustus 2017 | 96 pagina's.

In 'Verlicht geloof - geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer' onderzoekt Gerard Dekker aan de hand van het werk van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer hoe een modern geloof eruit zou kunnen zien. Kun je als modern mens eigenlijk nog wel geloven? Volgens Bonhoeffer kan dat wel degelijk, maar dan is een radicaal andere verwoording en vormgeving van het christelijk geloof vereist, waarin de veranderingen in onze cultuur 'verwerkt' zijn.

Gerard Dekker is emeritus hoogleraar godsdienstsociologie aan de VU te Amsterdam. Hij was geïnspireerd door Dietrich Bonhoeffer vanaf het eerste moment dat diens gedachtegoed bekend werd en publiceerde veel over zijn leven en werk. 

 

Terug

€ 13,50


Jodendom: Een heldere inleiding - isbn 9789029092067

Jodendom: Een heldere inleiding | Auteur: Lou Evers/Jansje Stodel | Uitgever: Meulenhoff | Nederlandstalig | Hardcover |  juni 2017 | 224 pagina's.

Deze geactualiseerde editie verscheen eerder onder de titels, Jodendom voor beginners en Jodendom in de praktijk 

Wat is Jodendom eigenlijk? Wat weten we van een van de belangrijkste en oudste religies van de wereld? In Jodendom. Een heldere inleiding geven Lou Evers en Jansje Stodel antwoord op allerhande vragen over het Joodse leven. Wat houdt de besnijdenis in, en wanneer en hoe wordt bar en bat mitswa gevierd; wat zijn de gebruiken rondom huwelijk, scheiding, ziekte en dood? Natuurlijk worden ook de Joodse feestdagen en de sjabbat uitgelegd. En welke Joodse stromingen zijn er in Nederland?

Jodendom. Een heldere inleiding is een helder opgebouwd verhaal dat inzicht geeft in het Joodse leven van dag tot dag en van jaar tot jaar. Het geeft een overzichtelijk portret van de Joden en hun tradities.

 

Terug

€ 17,99


Verbonden en vervreemd - isbn 9789023950417

Verbonden en vervreemd | Over de God van Paulus op de Areopagus | Auteur: Wim Dekker | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig  | Hardcover | mei 2018 | 192 pagina's.

Hoe kunnen wij in onze seculiere, pluralistische cultuur over God spreken? En welke boodschap hebben we dan? In zijn bekende rede op de Areopagus citeert Paulus de heidense dichter Aratus. Dat lijkt even een brug te slaan naar zijn hoorders. Wanneer hij echter begint over Jezus en de opstanding, haken de meesten af. Waarom vertelt hij zo'n heftig, tegendraads verhaal? Om Paulus' boodschap te durven delen met onze tijdgenoten, zullen wij er eerst zelf door geraakt moeten worden.

 

Terug

€ 18,99


In harmonie met jezelf en anderen - isbn 9789089722089

In harmonie met jezelf en anderen | Auteur: Karin Seethaler | Uitgever: Abdij van Berne | Nederlandstalig | Paperback | december 2017 | 206 pagina's.

 

Meditatie en je dagelijkse relaties. Meditatie is een bron van kracht, die dagelijks diepgang en helderheid geeft. Maar een spiritueel leven gaat niet alleen om de inspanning regelmatig te mediteren. Het is net zo belangrijk hoe we dag in dag uit in relaties met elkaar leven. Beide horen bij elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Haal je meditatie en relatie uit elkaar, dan 'vergaat het je als iemand die bittere koffie aan het drinken is, terwijl er suiker was toegevoegd. Eerst begrijpt hij het niet, maar pas bij de laatste slok valt het kwartje: vergeten om te roeren...' 

Dit boek, ontstaan uit de praktijk, laat zien hoe men op een goede manier kan 'roeren' zodat de 'suiker' van de aanwezigheid van God in meditatie en in relaties ervaarbaar wordt.

Trouw over 'De kracht van contemplatie': Seethaler maakt duidelijk dat de christelijk meditatietraditie veel te bieden heeft'

Karin Seethaler is sociaalpedagoge en theologe. Meer dan vijf jaar heeft zij met Franz Jalics s.j. geleefd en gewerkt in het Retraitehuis Gries. Vanaf 1993 is zij cursusleidster voor Contemplatieve Oefeningen in binnen- en buitenland, ook in Nederland en Vlaanderen. 

 

Terug

€ 17,90


Zondig dapper - isbn 9789023950868

Zondig dapper | Bonhoeffer over christelijk handelen | Auteur: Edward van 't Slot | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | januari 2018 | 96 pagina's.

Bonhoeffer is actueler dan ooit. Een diep doorleefd geloof wordt in zijn theologie verbonden met een gedreven handelen. Als in een samenleving muren worden opgetrokken, mag de kerk zich volgens Bonhoeffer niet in zichzelf opsluiten. Blijven zitten is voor gelovigen geen optie, ook niet als de vraag naar het juiste handelen bijna niet te beantwoorden is. De auteur (erkend deskundige inzake Bonhoeffer) werkt dit uit in vijf thema's, onder andere op ethisch, politiek en persoonlijk vlak.

 

Terug

€ 12,99


Leven uit liefde - isbn 9789043528818

Leven uit liefde | Het pad naar christelijke contemplatie | Auteur: Thomas Keating | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback | december 2017 | 240 pagina's.

 

In de spirituele klassieker 'Leven uit liefde' gidst de Amerikaanse monnik en schrijver Thomas Keating ons op het pad naar christelijke contemplatie. Keating werkt al jaren aan de verspreiding van zijn methode voor 'centering prayer' (innerlijk gebed). Hij zoekt in dit boek naar een dialoog tussen de inzichten van de hedendaagse psychologie en die van de klassieke christelijke spirituele leiders. Dit praktische boek, dat nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald, biedt een stevige conceptuele achtergrond bij de praktijk van het innerlijk gebed en voor de spirituele reis van deze tijd, die we niet alleen maken voor onszelf, maar voor de gehele mensheid.

 

Terug

€ 18,99


Leeswijzer bij de bijbel - isbn 9789089721952

Leeswijzer bij de bijbel | Praktische aanwijzingen voor lezers van nu | Auteur: Anselm Grün |Uitgever: Abdij van Berne | Nederlandstalig | Paperback | juli 2017 | 96 pagina's.

Ik hoor vaak van mensen dat ze graag de Bijbel zouden willen lezen. 'Maar', zeggen ze, 'zodra ik begin, merk ik dat de Bijbel ver van mij afstaat. Ik begrijp niet wat hij mij duidelijk wil maken, hoe ik die woorden hier en nu moet plaatsen.'

Anselm Grün reikt in dit boek de vele manieren aan om de Bijbel te lezen. Heel concreet: met welke boeken je het beste kunt beginnen, hoe je ze kunt zien als beschrijvingen van de ups en downs van het mens-zijn, en erin de diepe dalen kunt herkennen waar we zelf doorheen gaan. 

Grün biedt wijzen van lezen aan, waardoor de verhalen je een nieuw perspectief bieden en je de wereld van nu ook anders gaat ervaren. Vol verscheidenheid, die ruimte schept in ons hart, zodat we openstaan voor het mysterie van het christen-zijn en dat niet vastpinnen op een bepaalde theologie. 

Anselm Grün (1945) is monnik in de benedictijner abdij van Münsterschwarzach. Hij is een alom gewaardeerd zielzorger, schrijver en docent. Met zijn talrijke optredens, lezingen en boeken bereikt hij wereldwijd miljoenen mensen. Een bijzonder en wijs mens die je in het hart raakt.

 

Terug

€ 12,90


Zorg voor de ziel - isbn 9789043532730

Zorg voor de ziel, Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie | Auteur: Arjan Plaisier | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | 

Druk: 1 | januari 2020 | 176 pagina's

Zorg voor de ziel van Arjan Plaisier biedt inspiratie voor spiritueel leven vanuit de christelijke traditie. Is de ziel terug van weggeweest? Feit is dat in deze tijden waarin het bezield verband ontbreekt, veel mensen zoeken naar een vorm van spiritualiteit. Opvallend genoeg doen christelijk geloof en kerk daarin veelal niet mee. De christelijke traditie is echter bij uitstek spiritueel. Hier zijn onuitputtelijke bronnen te vinden voor hoofd en hart. Dit boek is bestemd voor ieder – binnen en buiten de kerk – die de zorg voor de eigen ziel serieus wil nemen en behoefte heeft aan verdieping en verbreding.

 

Terug

€ 16,99


Geloven op de tast - isbn 9789021144931

Geloven op de tast, als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten | Auteur: Anselm Grün/Tomas Halik | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback  | november 2017 | 192 pagina's

 

Atheïsme, twijfel en scepticisme vormen ons dagelijks leven. Ook gelovigen kennen het gevoel van afstand tot God. Waar komt dit gevoel vandaan? En hoe worden twijfelende gelovigen zoekers van God? Heilzame onrust hoort bij een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme. In dit boek gaan Anselm Grün en Thomás Halík, twee van de bekendste religieuze schrijvers van onze tijd, in op de waarde van zoeken en de ervaring van de afwezigheid van God voor ons geloof van vandaag.

 

Terug

€ 20,00


Mijn Vader, uw Vader - isbn 9789021144832

Mijn Vader, uw Vader, Het spreken over God de Vader | Auteur: A. van de Beek | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | november 2017 | 560 pagina's

 

Alleen door Jezus kennen we God de Vader. Jezus zegt 'Abba' als Hij in doodsangst is en vraagt of Hij niet hoeft te doen wat de Vader van Hem vraagt. Toch moet Hij gaan. In Hem bidden wij het Onze Vader. Dan klinken de beden van het Onze Vader heel anders dan wanneer we God als een lieve Vader zien die onze wensen uiteraard vervult. In Jezus zien we dat God een groot geheimenis is en dat de diepste vraag in Gods naam 'Waarom hebt U Mij verlaten?' is. Het enige antwoord luidt: 'Jezus leeft en wij met Hem.'

Dit boek is het zesde en laatste deel van de serie Spreken over God.

 

Terug

€ 37,50


De liefde achterna - isbn 9789021141404

De liefde achterna, Leefregels van Franciscus | Auteur: Franciscus van Assisi/Willem Marie Speelman | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Hardcover | januari 2018 | 148 pagina's

 

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het 'gewone' leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema's zijn 'doen en (vooral) laten', navolging en samenleven.

Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

 

Terug

€ 16,99


De levende kerk - isbn 9789023950851

De levende kerk, Teksten over de kerk 1932-1933 | Auteur: Dietrich Bonhoeffer | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | november 2017 | 192 pagina's

 

In 1932 hield de 26-jarige Dietrich Bonhoeffer een collegereeks over het wezen van de kerk. Tegelijkertijd was hij beginnend predikant in een seculariserend Berlijn. In deze collegereeks, maar ook in lezingen en preken uit deze jaren komt hij tot verrassend actuele observaties over wat er met de kerk in zo'n tijd gebeurt. En hij geeft antwoorden op de vraag wat de kerk juist nu zou moeten zijn. Deze spannende teksten worden nu opnieuw ontsloten en toegelicht door Edward van 't Slot.

 

Terug

€ 22,99


Verzet en overgave - isbn 9789025953539

Verzet en overgave, brieven en aantekeningen uit de gevangenis | Auteur: Dietrich Bonhoeffer | Uitgeverij Ten Have | Nederlands | Hardcover | 

Druk: 1 | mei 2003 | 413 pagina's

Bonhoeffers 'Verzet en overgave' behoort ongetwijfeld tot de klassieke werken in de religieuze literatuur. Het boek bevat de aantekeningen en brieven die Bonhoeffer in de gevangenis schreef van 1943 tot 1945. Ook dit beroemde werk van de geliefde theoloog verschijnt nu in de nieuwe reeks gebonden uitgaven van het werk van Bonhoeffer. Bovendien is deze uitgave uitgebreid met aanvullende teksten uit het verzameld werk van Bonhoeffer. Dit boek is een indrukwekkend document over de strijd van de mens die weigert zijn situatie te ondergaan als lot, die denkend en analyserend zijn weg zoekt tussen halsstarrig verzet en laffe overgave. Bonhoeffer wint die strijd en bereikt een geestelijke vrijheid die hem in staat stelt te leven voor anderen. Met de ernst en de scherpte van een ter dood veroordeelde denkt hij na over de toekomst van de mensen en met name de christenen, over de mondigheid van de mens, over een a-religieus christendom en de plaats van de kerk in de wereld.

 

Terug

€ 35,99

€ 17,50


Op ongebaande wegen - isbn 9789023951742

Op ongebaande wegen, De Afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken | Auteur: J.H. Soepenberg | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | november 2017 | 560 pagina's

 

Deze kerkhistorische studie beschrijft hoe de Afscheiding van 1834 in Amsterdam tot stand kwam, de Amsterdamse twisten die erop volgden, hoe zij zich verhield tot de Réveilkring en hoe de Amsterdamse afgescheidenen hun kerkelijk leven opbouwden.

 

Terug

€ 32,50


Dat boek is subliem - isbn 9789043529082

Dat boek is subliem, Vincent van Gogh over De navolging van Christus | Auteur: Henk de Jong | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | december 2017 | 192 pagina's

 

In 'Dat boek is subliem' laat Henk de Jong zien hoe Vincent van Gogh werd gefascineerd en geïnspireerd door het boek 'De navolging van Christus' van de middeleeuwse schrijver Thomas a Kempis. In een van zijn brieven aan zijn broer Theo schrijft Vincent van Gogh dat hij gegrepen is door de Franse editie van de 'Navolging'. Geïnspireerd door de authentieke en radicale spiritualiteit van Thomas a Kempis besluit Vincent om predikant te worden. In Engeland had hij al in een dorpskerk een preek gehouden waarin hij op schilderachtige wijze de menselijke levensweg beschreef. Toch is Vincent geen dominee geworden. Uiteindelijk koos hij voor de kunst, maar zijn passie voor Jezus en de christelijke boodschap bleven een constante in zijn bewogen leven. In dit prachtig geïllustreerde boek belicht Henk de Jong de invloed die Vincent door het wereldvermaarde boek van Thomas heeft ondergaan.

 

Terug

€ 21,50


Bronnen van bemoediging - De Puriteinen - isbn 9789088653612

Bronnen van bemoediging - De Puriteinen | Auteur: Henk Florijn |Uitgever: Kok |Nederlandstalig | Hardcover | november 2017 | 160 pagina's

 

'Bronnen van bemoediging' is een nieuwe serie fraai vormgegeven geschenkboeken met bemoedigende en meditatieve teksten. Deel 1: 'De Puriteinen'. Vol inzicht schreven de 17e-eeuwse Engelse puriteinen over sommige Goddelijke deugden. Ze verwezen naar Hem onder meer als 'barmhartig', 'genadig', 'lankmoedig' en 'groot van weldadigheid'. Hun woorden blijven bemoedigend, opwekkend en onderwijzend voor de lezers van nu. Marianne Florijn selecteerde en vertaalde deze bloemlezing uit de Engelse geschriften van Joseph Alleine, Isaac Ambrose, Thomas Boston, Thomas Brooks, John Bunyan, Stephen Charnock, John Flavel, John Owen, Richard Sibbes en Thomas Watson.

 

Terug

€ 14,99


De grote aartsengel Michaël - isbn 9789020214109

De grote aartsengel Michaël | Auteur: Hans Stolp | Uitgever: Ankhhermes | Nederlandstalig | Hardcover |  oktober 2017 | 176 pagina's

 

In 'De grote aartsengel Michaël' deelt Hans Stolp zijn unieke inzichten in de bijzondere rol van deze engel. De aartsengel Michaël helpt ons om 'geestelijk' te leren denken in plaat van materialistisch. Want het is Michaël die de allesbeslissende transformatie van deze tijd in gang zet en begeleidt. Wanneer we inzicht krijgen in zijn inspiratie en leiding, begrijpen we de verwarrende gebeurtenissen die we om ons heen zien zoveel beter. Hij is niet alleen de aartsengel die in jodendom, christendom en islam vereerd wordt. We kennen hem ook als Mardoek (Babylonië), Apollo (Griekenland), Anubis (Egypte) en Indra (India).

 

Terug

€ 18,50


Toebereid vanuit de hemel - isbn 9789043528979

Toebereid vanuit de hemel, Korte, bevindelijke verklaring van het Bijbelboek Openbaring | Auteur: W. A. Brakel | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | november 2017 | 176 pagina's

 

Wilhelmus à Brakel schreef met 'Toebereid vanuit de hemel' een bevindelijk commentaar op het Bijbelboek Openbaring. Bewogen en bevindelijk heeft Wilhelmus à Brakel het Bijbelboek Openbaring verklaard in het derde deel van zijn hoofdwerk 'Redelyke godts-dienst'. Vol bemoediging wijst hij op de verlossing door Jezus Christus van de zijnen uit alle rampen en op de heerlijkheid die de kerk te wachten staat. Van deze verklaring verschijnt deze verkorte en hertaalde versie door dr. H. Florijn.

 

Terug

€ 19,99


God zijn - isbn 9789021144870

God zijn, een oefening in bescheidenheid | Auteur: Jean-Jacques Suurmond | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2017 | 320 pagina's.

 

Hoogmoed is vergeten dat je God bent. Spelend met de geloofsbelijdenis, is dit boek een meanderend relaas van een spirituele reis. Langs oude woor­den en moderne thema's, met autobiografische verhalen en reflecties op het leven. Een rivier die van Moeder Teresa naar Joost Zwagerman voert en van kunst naar dementie, om vroeg of laat op te gaan in de eindeloze zee.

Op zijn eigen unieke wijze zet Jean-Jacques Suurmond de vaste ideeën over het geloof en leven op zijn kop. Het bijna vergeten christendom blijkt een verborgen bron te hebben die ook vandaag het geheim van bezieling en ongewone daadkracht is.

 

Terug

€ 22,99


Gevonden door liefde - isbn 9789043528924

Gevonden door liefde, Een hindoepriester ontmoet Jezus Christus | Auteur: Rahil Patel | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback  | oktober 2017 | 288 pagina's

 

''Gevonden door liefde'', is een ontroerend bekeringsverhaal waarin Rahil Patel vertelt hoe hij van hindoe christen is geworden. Als gunsteling van goeroe Guruji maakt Patel snel carrière in de mondiale hindoegemeenschap. Tegen de zin van zijn ouders in kiest hij ervoor om swami (priester) te worden in plaats van advocaat, dokter of zakenman. Patels krijgt veel invloed bij het opzetten van hindoecentra in de hoofdsteden van Europa. Maar de boodschap die hij brengt, heeft hemzelf steeds minder te zeggen. Patel gaat twijfelen aan het gezag van Guruji en wordt letterlijk ziek van de eisen die aan hem worden gesteld als hindoepriester. Op een dag wordt hij gevonden... door liefde. Na zijn bekering leert hij met vallen en opstaan wat het betekent om als christen te leven. Een boek dat laat zien hoe heilzaam de christelijke boodschap is, maar ook hoe pijnlijk het is om afscheid te nemen van vertrouwde waarden.

 

Terug

€ 19,99


De beloofde stad - isbn 9789046701881

De beloofde stad, opkomst en ondergang v/h koninkrijk der wederdopers | Auteur: Luc Panhuysen | Uitgever: Olympus Pockets | Nederlands | 2e druk | oktober 2008 | Paperback | 447 pagina's

Opkomst en ondergang van het Koninkrijk der wederdopers. In het voorjaar van 1534 maakte een Nederlandse sekte zich meester van de Westfaalse stad Munster. De aanhangerts werden wederdopers' genoemd en door katholieken en protestanten als ketters vervolgd. Munster "het Nieuwe Jeruzalem', was aan hen gegeven omdat Christus hier uit de hemel zou neerdalen en het laatste oordeel zou vellen.

Maar de stad, gezegend met sterke muren, was ook een bisschopszetel. Na de inname door de wederdopers was de bisschop gedwongen tot een beleg. Terwijl ze verschillende aanvallen afsloegen , voerden ze de enen spectaculaire maatregel na de andere door: geld en bezit werden afgeschaft, de "veelwijverij' werd doorgevoerd, de kleermaker Jan van Leiden werd tot koning gekroond en de profetie van de beloofde stad vond zijn weg naar de Nederlanden.

Voor geestverwanten in de Nederland en Duitsland waren de dopers in Munster een bron van hoop, voor vorsten vormden ze een boosaardig gezwel dat opstand verspreidde. 'De beloofde stad' gaat over de strijd tussen geloof en macht, en de wrijving tussen verbeelding en werkelijkheid, waarin passie en doodsangst, bruut geweld en vindingrijkheid elkaar afwisselen.

 

Terug

€ 19,99


Ga en verken het land - isbn 9789043529099

Ga en verken het land, Th. C. Vriezens reis naar Palestina in 1924 | Auteur: Bob Becking/Meindert Dijkstra | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2017  | 192 pagina's

 

In het boek 'Ga en verken het land...' geven Bob Becking, Meindert Dijkstra en Karel Vriezen een verhelderend commentaar bij het dagboekverslag dat Th.C. Vriezen maakte van zijn reis naar het nog niet door conflicten verscheurde Palestina. Na zijn studie theologie bezocht de latere oudtestamenticus Theo Vriezen in 1924 Palestina op uitnodiging van het Duitse archeologische instituut in Jeruzalem. Van deze reis heeft Vriezen een dagboek bijgehouden over zijn indrukken van het land en zijn bewoners, waarmee hij tijdens lange tochten - meestal te paard - in contact komt. Zijn reis heeft hem de ogen geopend voor de volksreligie van Palestina en voor de gemeenschapszin van haar bewoners. Tientallen authentieke foto's van het toenmalige Palestina maken dit boek tot een uniek tijdsdocument.

 

Terug

€ 24,99


Verklaring Hebreeuwse Bijbel - isbn 9789043528955

Verklaring Hebreeuwse Bijbel (VHB) – Rechters | Auteur: K. Spronk | Uitgever: Kok | Nederlandstalig | Hardcover | oktober 2017 | 240 pagina's

 

Van de hand van K. Spronk verschijnt een wetenschappelijk commentaar op het Bijbelboek "Rechters', een nieuw deel in de serie "Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel', onder redactie van Dr. K.A.D. Smelik en Dr. K. Spronk. Gedetailleerde wetenschappelijke discussie en vaktaal worden vermeden, zodat deze serie behalve voor theologen ook voor een brede lezerskring toegankelijk is. De auteurs schenken veel aandacht aan de literaire techniek en de theologische relevantie van de tekst. Voor Bijbelstudie, onderwijs en prediking; voor theologen en geïnteresseerden.

 

Terug

€ 34,99


Het kruislabyrint - isbn 9789023928898

Het kruislabyrint, Een zoektocht naar God | Auteur: André F. Troost | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig  | Paperback | oktober 2017 | 288 pagina's

 

Het kruislabyrint is een pastoraal journaal: het biedt inzicht in de laatste werkweek van een pastor in een dorp aan de Hollandse kust, Duindal. Op de valreep van zijn emeritaat wordt Max Thomassen bestormd door diverse theologische vragen. Ondanks verhalende aspecten gaat het in dit boek vooral om de theologische inhoud. In dialogen met diverse gesprekspartners gaat het met name over het probleem van de Drie-eenheid en over de vraag hoe Jezus werkelijk God kan zijn. Maar evengoed komen vragen aan bod over het ontstaan van het leven, het verschil tussen diverse godsdiensten, de betrouwbaarheid van de Bijbel – kortom: over de betekenis van religie.

 

Terug

€ 20,00


Ontmoeting met God - isbn 9789023971788

Ontmoeting met God, een multiperspectivisch model in het spoor van Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte | Auteur: Manen | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Paperback | april 2017 | 256 pagina's

 

Mensen kunnen zich hier en nu aangesproken voelen door de God van de Bijbel. Hoe breng je dat theologisch ter sprake? Begin je bij Gods openbaring, menselijke ervaring of persoonlijke beleving? Kun je daarbij recht doen aan zowel het bijbelse getuigenis als de persoonlijke geloofsbeleving en de (post)moderne ervaringswerkelijkheid?

De Duits-Joodse filosoof Franz Rosenzweig (1886-1929) en de Nederlandse theoloog Kornelis Heiko Miskotte (1892-1976) spreken over openbaring als een ontmoeting met God. Rosenzweig doet dit vanuit de persoonlijke beleving en Miskotte vanuit de bijbelse verkondiging. Beiden zien de ontmoeting met God gebeuren in de actuele realiteit. Deze drie perspectieven blijken niet zonder elkaar te kunnen. Elke eenzijdige benadering vanuit slechts één van de perspectieven brengt een theologische impasse met zich mee. 

In dit boek wordt een model geschetst waarin vanuit de drie perspectieven van bijbels getuigenis, geloofsbeleving en ervaringswerkelijkheid het hedendaagse gesprek over ontmoeting met God naar alle kanten open gehouden wordt.

Gerben van Manen (1977) studeerde theologie in Utrecht en deed onderzoek in Leiden. Hij is samen met zijn vrouw predikant in Capelle aan den IJssel. Op deze studie promoveerde hij aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

 

Terug

€ 26,50


Vier het leven - isbn 9789023950431

Vier het leven, 365 gelukjes voor elke dag | Auteur: Alinda Bol | Uitgever: Boekencentrum | Nederlandstalig | Hardcover | oktober 2017 | 384 pagina's

 

Vier het leven is een dagboek met 365 gelukjes voor elke dag. Geïnspireerd door teksten uit liedjes, gedichten, Bijbelteksten, quotes en uitspraken van bekende mensen. Met dit dagboekbegin je elke dag met een positieve blik. Elke maand heeft een speciaal thema, waaronder liefde, bezinning, bloeien, reisgenoten, mindfulness en veelkleurigheid. Per dag wordt een korte gedachte doorgegeven die de dag positief inkleurt.

 

Terug

€ 19,99


Lezen voor je leven - isbn 9789089721907

Lezen voor je leven, aan de slag met Lectio Divina | Auteur: Dom Bernardus/Jos Douma | Uitgever: Abdij van Berne, Uitgeverij |Nederlandstalig | Hardcover | september 2017 | 96 pagina's

 

De beweging van de Reformatie betekende een herontdekking van de Bijbel. Waar wegen toen uiteengingen, komen ze nu weer dichter bij elkaar: Katholieken en Protestanten vinden elkaar in de praktijk van de Lectio Divina. Deze monastieke manier van bijbellezen doet recht aan Woord en Geest en richt zich op de liefde van Jezus die ons vandaag aanspreekt. In dit boekje verkennen een monnik en een predikant de praktijk van de Lectio Divina, zoekend naar wat de Geest vandaag te zeggen heeft. Zou deze praktijk niet het kloppende hart kunnen zijn van oecumenische toenadering tussen Katholieken en Protestanten?

De auteurs vertellen over hun eigen ervaringen met Lectio Divina en geven praktische voorbeelden. Daarmee is het een boek om zelf met deze bijbelleesmethode aan de slag te gaan. Elsbeth Gruteke verzorgde speciaal voor dit boek twee interviews met de auteurs.

Dom Bernardus is abt van de trappisten van Koningshoeven, 

Jos Douma is predikant van de Plantagekerk in Zwolle, auteur en docent.

 

Terug

€ 14,90


Wat Paulus bezielde - isbn 9789089722126

Een staalkaart van zijn brieven | Auteur: Joop Smit | Uitgever: Abdij van Berne | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2017 | 160 pagina's 

Joop Smit Wat Paulus bezielde Een staalkaart uit zijn brieven Dit boek neemt de lezers mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. De hoop is dat zij gaandeweg steeds meer geboeid raken door diens uitdagende persoonlijkheid. Trouw aan zijn eigen volk, de Joden, en trouw aan de heidenen heeft hij er alles aan gedaan om deze twee met elkaar te verbinden. Het najagen van zijn droom om Joden en heidenen in Christus met elkaar te verenigen heeft zijn leven en denken beheerst en getekend. Met meer vijanden dan vrienden was hij een omstreden figuur en is dat tot op vandaag gebleven. De christelijke kerken worstelen nog altijd met zijn heilige overtuiging dat zij blijvend in het Jodendom geworteld zijn. Paulus' dubbele loyaliteit aan Joden en aan heidenen vormt voor christenen tot op de dag van vandaag een spannende erfenis en een uitdagende opgave.

 

Terug

€ 16,90


Uitverkoren volk? - isbn 9789023951773

Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict | Auteur: Walter Brueggemann | Uitgever: Boekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2017 | 96 pagina's 

Oudtestamenticus Walter Brueggemann stelt indringende vragen bij de complexe relatie tussen het Israël uit de Bijbel en het Israël van nu. Hij werkt dit uit in vier thema's: het Israëlisch-Palestijns conflict, de relatie tussen de huidige Israëli's en het bijbelse uitverkoren volk, de landbelofte aan Mozes, en het zionisme. Bij elk thema zijn gespreksvragen opgenomen, zodat parochies en gemeenten dit explosieve thema vreedzaam en constructief aan de orde kunnen stellen.

 

Terug

€ 12,50


Opgeheven handen - isbn 9789023950028

Bijbelstudies over het gebed | Auteur: H.J. van der Veen | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | augustus 2017 | 96 pagina's

Wat zegt de Bijbel over bidden? En hoe kunnen we ons gebedsleven verdiepen? Wij mogen ons spiegelen aan het gebed van de 'groten' in de Bijbel: Abraham, de pleitbezorger; Mozes, de middelaar; Salomo, de voorbidder; Nehemia, de wachter; Jezus, de Hogepriester; Paulus, de volhouder. Dit boek bevat acht bijbelstudies met gespreksvragen, waarin telkens andere aspecten van het gebed aan de orde komen. H.J. van der Veen is predikant in de Hervormde gemeente te Sliedrecht. 

 

Terug

€ 11,99


De slag om het hart - isbn 9789023950189

Over secularisatie van verlangen | Auteur: Herman Paul | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | augustus 2017 | 160 pagina's 

Is secularisatie hetzelfde als kerkverlating? In dit boek betoogt Herman Paul dat secularisatie vooral een zaak van het hart van de mens is en alles te maken heeft met verlangen.

Verlangens verwereldlijken als ze in de ban komen van status, welvaart of geluk. Verlangen naar God kan dan zomaar op de tweede plaats komen. Secularisatie is dan ook een slag om het hart. Verlangen is in zichzelf niet negatief. Daarom vraagt de auteur zich in dit boek af of de christelijke gemeente verlangen naar God kan stimuleren en vormen. En zo ja, hoe?

De slag om het hart presenteert een nieuwe kijk op secularisatie en een prikkelende visie op verlangen.

 

Terug

€ 17,50


Rust voor de ziel - isbn 9789023928973

Persoonlijke lezingen van Psalmen | Auteur: Gerrit Fijter | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2017 | 136 pagina's

 

De psalmen raken aan ons leven van alledag. Ze verwoorden hoe ons vertrouwen op God wordt aangevochten. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht is niet altijd even hoopgevend. De donkere tonen van de psalmen zijn vaak even ruig als het dagelijkse journaal. Toch draagt Gods genade ons in die donkerheid en blijft er een ongekende hoop voor wie op Hem vertrouwt. 'Alleen bij God rust mijn ziel, ja, van hem komt wat ik hoop' (Psalm 62).

 

Terug

€ 8,99


Vreemde vogels - isbn 9789023950462

Auteur: Stefan Paas | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2017 | 96 pagina'sv

Bijbelstudies over 1 Petrus

De eerste brief van Petrus is een van de meest geliefde brieven van het Nieuwe Testament. Veel christenen herkennen zich goed in de situaties die Petrus beschrijft. En hij schrijft over actuele thema's als tolerantie, waarden en normen, opkomen voor je geloof, enzovoort.

Het beeld van gelovigen als priesters in de moderne samenleving komt ook uit deze brief van Petrus. In die zin zijn deze bijbelstudies het bijbelse vertrekpunt van het boek Vreemdelingen en priesters dat Stefan Paas in 2015 publiceerde.

 

Terug

€ 9,99


Veertig vrouwen uit de Bijbel - isbn 9789023950165

gedichten | Auteur: Rene van Loenen | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2017 | 64 pagina's 

René van Loenen schrijft heldere poëzie, waarin hij met subtiele middelen een verrassend beeld of perspectief oproept. Zo tekent hij veertig bijbelse vrouwen op een beslissend moment in hun leven - bij een belangrijke wending of een keuze met verstrekkende gevolgen. Hun verhalen getuigen van daadkracht en moed, van onvoorwaardelijke liefde en solidariteit.

 

Terug

€ 7,99


Kijk en zie - isbn 9789023928997

mediteren over Psalmen | Auteur: G.W. Marchal | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2017 | 128 pagina's

Door de ogen van ds. Gert Marchal ogen fonkelen de eeuwenoude psalmen als nieuw. 'Een lofzang kan hooggestemd zijn, maar ook klinken uit de diepte. Niet alleen de overvloed en de vreugde klinkt erin op, ook het Godsgemis. (...) Je hoeft je nergens voor te schamen, behalve wanneer je de Here God niet of niet voldoende serieus neemt. Ik vind het een verademing om de psalmen te lezen en te zingen.

 

Terug

€ 7,95


Wereld zonder einde - isbn 9789043528832

Reflecties op mijn leven als monnik | Auteur: Thomas Keating | Uitgever: Kok | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2017 | 184 pagina's 

In 'Wereld zonder einde' reflecteert trappist Thomas Keating op zijn leven als monnik. Hij kijkt terug op zijn lange leven en zijn eigen spirituele ontwikkeling. Thema's als ontwaken, de aard van geluk en het doel van het sterven komen aan de orde. Keating schrijft over universele thema's, zoals identiteit, transformatie, stilte, de natuur, de kosmos en de zoektocht naar een betekenisvoller leven. In dit boek is ook een interview opgenomen met Joseph Boyle, de abt van het klooster waar Keating woont.

 

Terug

€ 12,99


De Bijbel voor iedereen - isbn 9789023971528

De Bijbel voor iedereen, weten wat je leest | Auteur: Age Romkes/Pieter Siebesma | Uitgever: Boekencentrum | Nederlands | 1e druk | mei 2017 | Hardcover | 224 pagina's

Dit boek is een praktische gids voor mensen die met de Bijbel bezig zijn. Het geeft heel veel informatie en uitleg over belang, ontstaan en karakter van de Bijbel en introduceert de verschillende genres en alle Bijbelboeken. Allerlei hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel komen ook aan de orde. Meer kennis leidt tot meer begrip, en zo kan de Bijbel een grotere betekenis en uitwerking in je leven krijgen en kun je vragen van anderen beter beantwoorden.

 

"De auteurs van deze uitgave zijn/waren docenten theologie op een christelijke hogeschool. In deze goed verzorgde uitgave schrijven zij een praktische gids om de Bijbel beter te leren lezen met onder andere informatie, de uitleg, het belang, het karakter en de verschillende genres van de bijbel, en het ontstaan, de historische achtergrond en rode draad van alle Bijbelboeken. Verder gaan ze in op allerlei hulpmiddelen voor het lezen en bestuderen van de Bijbel. Heel geschikt voor persoonlijk gebruik, Bijbelgespreksgroepen én voor theologische opleidingen." Drs. I.A. Kole

 

Terug naar Theologie & Religie

€ 21,99


Geroepen tot navolging - isbn 9789043528252

Handboek Christelijke spiritualiteit | Auteur: Peter J.M.A. van Ool | Uitgever: Kok | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2017 | 928 pagina's

Met 'Geroepen tot navolging' bezorgt theoloog Peter J.M.A. van Ool een compleet

handboek christelijke spiritualiteit vanuit oecumenisch perspectief. In dit handboek staat het spirituele thema 'navolging van Jezus Christus' centraal. In grote lijnen worden de ontwikkeling en de doorwerking van dit thema weergegeven. Uitgaande van de oorspronkelijke navolging van Jezus van Nazareth wordt de geschiedenis van de navolging tot in de 21e eeuw geschetst. Dit gebeurt aan de hand van korte spirituele biografieën met voorbeeldteksten en leessuggesties. Het boek eindigt met een totaalconcept van de navolging 'in een notendop'. Met dit alles worden bijbelse, historische en eigentijdse impulsen geboden voor een hedendaagse spiritualiteit en praktijk van navolging.

 

Terug

€ 42,50


Zwerven met God - isbn 9789043528757

Ik ontdekte de verwondering en mijn Godsbeeld kantelde | Auteur: Brandan Robertson | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | oktober 2017 | 176 pagina's

 

In 'Zwerven met God' doet Brandan Robertson verslag van zijn ontdekkingstocht binnen het christelijke geloof. Brandan vertelt over hoe hij tot geloof kwam, en iedereen wilde overtuigen van de waarheid. Maar de twijfel slaat toe als hij tijdens zijn theologiestudie ontdekt dat hij homosexuele gevoelens heeft. In zijn zoektocht naar antwoorden raakt zijn persoonlijke verhaal steeds meer verbonden met de theologie van progressieve Jezus-volgers. Hij schrijft over thema's als kwetsbaarheid, zelfbeeld, LHBT-rechten, vergeving, genade en gemeenschap. Voorbij de grenzen van een gesloten christendom ontdekt Brandan vrijheid in God en in het goede nieuws van het evangelie.

 

Terug

€ 17,50


Joods Leven, thuis en in de synagoge - isbn 9789079578290

Joods Leven, thuis en in de synagoge | Auteur: Edward van Voolen | Uitgever: Parthenon | Nederlands | 5e druk | november 2011 | Paperback | 144 pagina's

Heruitgave i.v.m. de expositie in Amsterdam in de Nieuwe Kerk i.s.m. het Joods Histirisch Museum van 17 nov 2011 - 15 april 2012.

'Joods Leven, thuis en in de synagoge' maakt in drie helder beschreven stappen wegwijs in het jodendom. 

Zoals elke godsdienst zoekt ook het jodendom naar antwoorden op de grote levensvragen. Juist de joodse feesten drukken die belangrijke menselijke thema's uit: het verlangen naar vrijheid en verlossing (Pesach), het besef van kwetsbaarheid en de behoefte aan bescherming (Loofhuttenfeest), de behoefte aan inkeer en vernieuwing (Nieuwjaar en Grote Verzoendag), maar ook aan licht in de donkerste dagen (Chanoeka) en uitbundigheid tijdens het carnavaleske Poeriem. De plaats om samen te komen voor studie en gebed is de synagoge: die neemt in het jodendom een centrale plaats in. Maar hoe is een synagoge ingericht en hoe verloopt de eredienst? En welke gebeden en liederen staan centraal bij de wekelijkse viering van de sabbat? Voor een groot gedeelte speelt het joodse leven zich thuis af: bij voorbeeld met het naleven van de spijswetten (koosjer). Allerlei uiterlijke kenmerken zoals de mezoeza, het kokertje naast de deuropening, herinneren aan de geboden. Het persoonlijke leven wordt gemarkeerd door overgangsrituelen, zoals bij de geboorte van een kind, het moment van volwassen worden (bar of bat mitswa), de huwelijksceremonie en rouwrituelen. 

De joodse kalender, een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst maken deze uitgave compleet, en zeer geschikt als eerste kennismaking en praktisch naslagwerk.

Edward van Voolen, rabbijn en kunsthistoricus, is conservator bij het Joods Historisch Museum in Amsterdam en doceert aan het Abraham Geiger College in Berlijn, een opleiding voor rabbijnen.

 

Terug

€ 14,90


Psalmenpalet - isbn 9789029719636

24 schilderijen bij de psalmen | Auteur: Christie Rosier | Uitgever: Voorhoeve | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | oktober 2009 | 160 pagina's

 

Toen haar zoon Ephraïm na een vreselijke ziekte overleed, besloot Christa Rosier de Psalmen te gaan verbeelden. Deze gebeden van David hadden veel voor Ephraïm betekend, en gaven vorm aan haar eigen worsteling met God.

Dit prachtige kijk- en leesboek bevat emotievolle schilderijen met een persoonlijke toelichting van de maker. Van alle uitgebeelde psalmen wordt de tekst weergegeven en bij elke psalm is een persoonlijke meditatie geschreven. Deze bijdragen van Henk Binnendijk, Andries Knevel, Arie van der Veer, Joke Verweerd, Anne Westerduin, Rikkert Zuiderveld en anderen maken van Psalmenpalet een waardevol geschenkboek met een diepe inhoud.

 

Terug

€ 25,99


Zielen winnen - isbn 9789492093486

Op zoek naar kerk buiten de gebaande paden | Auteur: Erik Borgman | Uitgever: Adveniat Geloofseducatie B.V. | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | juni 2016 | 253 pagina's 

De meest invloedrijke theoloog van Nederland weet als geen ander zijn inspiratie en wijsheid te delen met een groot publiek. Dat doet hij opnieuw in dit boek, ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek tot nu toe. In deze nieuwe uitgave maakt hij een verrassende reis door zijn eigen leven: langs scharniermomenten die soms ook confronterend waren maar zijn betrokkenheid en visioen alleen maar deden groeien en langs teksten en overwegingen die hij de afgelopen decennia op diverse plekken heeft uitgesproken. Zo is dit boek een persoonlijke tocht door zijn leven en zijn werk geworden, met vergezichten over kerk, geloof en God die je als lezer nooit meer wilt vergeten. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt.

 

Terug

€ 19,50


Geloven in de Republiek - isbn 9789401912280

Geloven in de Republiek, Religies tijdens en na de Dordtse synode 1618-1619 |  Auteur: Henk Florijn | Uitgever: Omniboek | Nederlands | 1e druk | november 2018 | Paperback | 240 pagina's|

Henk Florijn toont in "Geloven in de Republiek' de verscheidenheid aan geloven en het geloofsklimaat in de zeventiende eeuw in Nederland. In 1618 kwam de Synode van Dordrecht bijeen om een einde te maken aan de geloofsstrijd tussen de remonstranten en contraremonstranten. De persoonlijke godsdienstvrijheid in de Republiek was aantrekkelijk voor de geloofsgemeenschappen die elders in Europa vervolgd werden. Al snel stroomde de Republiek vol met religieuze vluchtelingen en er ontstond een smeltkroes aan geloven. Op toegankelijke wijze toont Florijn in "Geloven in de Republiek' welke geloven en hun voormannen een stempel op de kerkgeschiedenis hebben gedrukt.

 

Terug

€ 24,99


De Dordtse Leerregels - isbn 9789023955351

De Dordtse Leerregels, Een hertaling | Auteur: Prof. Dr. W. Verboom | Uitgever: Boekencentrum | Nederlands | 1e druk | september 2018 | Paperback | 128 pagina's

 

In De Dordtse Leerregels heeft dr. W. Verboom dit belijdenisgeschrift uit 1619 hertaald en voorzien van kanttekeningen. In dit belijdenisgeschrift staat de leer van de uitverkiezing centraal en wordt de leer van de Remonstranten bestreden. Het is nog steeds inhoudelijk van grote waarde, maar bij velen onbekend. In 2018 is het 400 jaar geleden dat in Dordrecht de belangrijkste Nationale Synode uit de Nederlandse kerkgeschiedenis plaatsvond. Deze synode nam het initiatief voor het opstellen van de Dordtse Leerregels.

 

Terug

€ 12,99


Spiegelreis - isbn 9789043531818

Spiegelreis, Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof | Auteur: Odaci, Enis | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Bindwijze overig | 192 pagina's

 

'Spiegelreis' van Enis Odaci en Herman Koetsveld brengt moslims en christenen dichter bij elkaar. De aueturs gaan op reis door elkaars geloof, de islam en het christendom. Onder andere een Benedictijns klooster, de Ahmadiyya moslimgemeenschap en een evangelische Pinkstergemeente worden bezocht. Naar aanleiding van deze bezoeken en de gesprekken, reflecteren de auteurs op de overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom en wat dit betekent voor de vragen van vandaag.Enis Odaci is voorzitter van de stichting Humanislam en betrokken bij NieuwWij.nl. Herman Koetsveld is cultuurtheoloog en predikant. Beiden wonen in Hengelo. Met Stichting Koetsveld & Odaci geven ze vorm aan de interreligieuze dialoog.

 

Terug

€ 19,99


Gewone Catechismus - isbn 9789023954903

Gewone Catechismus,  Een leerboek voor vandaag | Auteur: Theo Pleizier | Uitgever: Boekencentrum | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Paperback | 240 pagina's

 

De Gewone Catechismus, geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, wil de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en hen inspireren. Dit "leerboek' bestaat uit 100 vragen en antwoorden, en heeft een duidelijke en doordachte structuur. Naast de tekst van de vragen en antwoorden is ook per antwoord een korte toelichting opgenomen.

 

Terug

€ 12,99


Mohammed - isbn 9789462985308

Mohammed, perspectieven op de profeet, Christian Lange. Uitgever: Aup, 166 pagina's.

Mohammed, profeet en stichter van de islam, is een van de invloedrijkste, maar tegelijkertijd ook een van de meest omstreden figuren uit de menselijke geschiedenis. Onder moslims geniet hij groot aanzien. Regelmatig is er publiek debat en ruzie, vaak door de media opgeblazen, over wie Mohammed was en wat moslims en niet moslims wel of juist niet over hem mogen zeggen.

Dit boek schetst een veelkleurig portret van Mohammed en geeft antwoord op een aantal prangende vragen. Want wat weten we eigenlijk over de historische Mohammed? Stemt het beeld dat van Mohammed wordt gegeven in verschillende islamitische tradities overeen met zijn historische figuur? Tradities over Mohammed van de de theologie, maar ook van het recht, de mystiek en de kunsten komen aan bod. Waarom is de westerse kijk op hem zo negatief? En wat is de toekomst van Mohammed in onze geglobaliseerde maatschappij?

 

Terug naar theologie & religie

€ 14,99


Via vitae - isbn 9789402907360

Via Vitae | Willem Balke | Nederlands | Bindwijze overig

 

In 'Via Vitae' (De weg des Levens) ontmoeten we verschillende geloofshelden die getuigd hebben van de door hen opgedolven schatten uit Gods Woord. Het merendeel van de artikelen in dit boek behandelt de rijkdommen die de reformatoren ons door hun grondige bestudering van de Heilige Schrift hebben nagelaten.

In de negentiende en twintigste eeuw komen de figuren van o.a. Willem de Clercq, H.F. Kohlbrugge, Isaac da Costa en O. Noordmans naar voren. Al deze getuigen verstonden dat 'leven met God' volgen is op het 'pad des levens', de weg die Hij ons in Zijn Woord bekendmaakt.

Doelgroep: geïnteresseerde gemeenteleden en ambtsdragers.

 

Terug 

€ 24,95


God en ik - isbn 9789045035734

Alain Verheij, God en ik. Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel. Uitgever Atlas Contact, mei 2018, paperback, 192 pagina's.   

God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen.

 

Terug

€ 18,99


De thomaschristenen van India - isbn 9789490708801

De thomaschristenen van India | Auteur: Jaap van Slageren | Skandalon Uitgeverij B.V. | Nederlands | 1e druk  | november 2013 | Paperback | 300 pagina's

 

De levendige gemeenschap van thomaschristenen in Zuid-India (Kerala) dateert van het begin van de christelijke jaartelling. Haar oorsprong ligt bij de apostel Thomas, die in het jaar 52 dat gebied bezocht. Jaap van Slageren beschrijft haar geschiedenis en gebruiken, waarin hindoeïstische, joodse en vroegchristelijke elementen te herkennen zijn en toont uitgebreid haar rijke liturgische traditie. 

De thomaschristenen zijn beïnvloed door de Syrische en Assyrische kerken en door achtereenvolgens de Portugese, de Nederlandse (VOC) en de Engelse overheersing. De thomaschristenen hebben een authentiek karakter behouden, terwijl de grote rooms-katholieke en protestantse kerken in Zuid-India een meer westers kerkpatroon zijn gaan volgen.

Met een nawoord van oudkatholiek aartsbisschop Joris Vercammen.

Dr. Jaap van Slageren werkte van 1963-1974 als missionaire predikant, docent en historicus in Kameroen. In 1972 promoveerde hij op de ontstaansgeschiedenis van de Evangelische Kerk van Kameroen. In Nederland was hij hervormd predikant (in de Bijlmermeer, Amsterdam, Slochteren en Kolham) en secretaris van de Nederlandse Zendingsraad. Daarnaast was hij docent Missiologie en Godsdienstwetenschap aan de Protestantse Theologische Faculteit van Brussel. 

Van zijn hand verscheen eerder bij Skandalon Joodse invloed in Afrika (2010).

 

Terug

€ 29,50


Synodestad - isbn 9789044638318

Synodestad | Auteur: Fred van Lieburg | Uitgever: Prometheus | Nederlands | Druk: 1 | juni 2019 | Paperback |

368 pagina's

Synodestad gaat over Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, toen daar de eerste Europese topconferentie in Nederland plaatsvond. Meer dan honderd politici, professoren en predikanten uit binnen- en buitenland kwamen bijeen in de oudste stad van Holland om de crisis in de Republiek op te lossen. Midden in de Tachtigjarige Oorlog met het katholieke Spanje streden protestantse "rekkelijken' en "preciezen' om het calvinistische karakter van de Nederlandse kerk en staat. Bijna ontstond er een burgeroorlog, de rebelse remonstranten werden veroordeeld en de politiek leider werd onthoofd. De dramatische episode in de vaderlandse geschiedenis is vaak beschreven, evenals de theologische thema's die aan de orde waren. Maar wat gebeurde er nu eigenlijk op die roemruchte Synode van Dordrecht? Wat betekende het voor de stad om zeven maandenlang al die toonaangevende mannen te herbergen en allerlei geïnteresseerde toeristen te ontvangen? Op basis van een breed bronnenonderzoek biedt dit boek een nieuw verhaal over de Synode als lokaal evenement, onderdeel van een nationale staatsgreep in de context van een internationale godsdienststrijd.

Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis bij de faculteit der geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en, onder meer, docent bij de burgercursus Dordtologie.

 

Terug

€ 24,99


Vrijspraak voor losers - isbn 9789043529747

Vrijspraak voor losers - ieder mens kan zowel zondaar als heilige zijn | Auteur: Nadia Bolz Weber | Uitgever: Christien Kok | Nederlands | Druk: 1 |  juli 2018 | Paperback | 224 pagina's

In "Vrijspraak voor losers' houdt Nadia Bolz-Weber een vlammend pleidooi voor religieuze vrijheid. In een eerlijke, verhalende stijl vertelt zij over haar werk als pastor. Zij ontdekt dat God zich laat vinden in alle mensen. Keer op keer ontmoet ze God in mensen die het minst geschikt lijken: een agnost, een travestiet of een criminele bisschop. Door deze onheilige heiligen te ontmoeten, leert ze wat genade is. Dit boek laat zien wat er gebeurt als gewone mensen brood en wijn delen, de Bijbel lezen en elkaar hun levensverhalen vertellen.

Nadia Bolz-Weber is de voorganger van een Lutherse gemeenschap die ze in 2008 startte in Denver: House for All Sinners and Saints. Een plek waar verslaafden, drag queens en andere outsiders elkaar ontmoeten.

 

Terug naar Actueel

Terug naar Theologie

€ 18,99


Kerstboodschap - isbn 9789051945461

Kerstboodschap, Het geheim van de geboorte van christus | Auteur: Tim Keller | Uitgeverij van Wijnen | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2017 | 112 pagina's

 

Kerstboodschap - Het geheim van de geboorte van Christus

Tim Keller schreef het ideale kerstcadeau voor dit jaar - een diepontroerend en intellectueel uitdagend verhaal over de geboorte van Jezus.

Ook niet-christenen denken meestal dat ze aardig op de hoogte zijn van het verhaal van kerst. Elk jaar weer verschijnen de kerststallen in vele etalages en in de winkelcentra zijn de liederen over herders en engelen niet van de lucht. Maar ondanks de overvloed van deze christelijke verwijzingen in onze huidige cultuur, zijn weinig mensen vertrouwd met de eigenlijke boodschap van het Bijbelse verhaal.

In zijn nieuwe boek neemt Tim Keller zijn lezers mee op een verhelderende reis naar de verrassende achtergronden van kerst. Door de boodschap van hoop en verlossing te begrijpen die in het nieuws over Jezus' geboorte besloten ligt, zullen de lezers de verlossende kracht van Gods genade op een diepere en meer zinvolle manier ervaren.

''Keller laat zien wat de belangrijkste boodschap van kerst is: 'Alleen God heeft het leven, de waarheid en de blijdschap die wij missen' - en hiermee biedt hij troost aan wie dat zoeken.'' Publishers Weekly

Tim Keller was senior pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City.Eerder verscheen van hem een groot aantal boeken, waaronder de bestsellers In alle redelijkheid, De vrijgevige God en Het huwelijk.

 

Terug

€ 14,95


Niet zonder hoop - isbn 9789043532525

Niet zonder hoop, Religieuze crisis als kans | Auteur: Tomas Halik | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Druk: 1 | oktober 2019 | Paperback | 184 pagina's

Niet zonder hoop van Tomáš Halík is een theologisch boek over de zoektocht naar hoop voor vandaag. Hoop wordt juist in tijden van crisis sterk ervaren, zowel in het persoonlijke leven als in een samenleving. Hoop is dan een opening waardoor de toekomst een lichtstraal in het heden werpt. Halík beschrijft verschillende vormen van menselijke hoop en laat zien wat zij kan bieden, bijvoorbeeld wanneer we in het leven stuiten op existentiële vragen of ingrijpende ervaringen.

 

Terug

€ 19,99


Palimpsest - isbn 9789090309293

Palimpsest, De geheime oorsprong van de islam, Jack van Weimar. Uitgever: Gabriel Publicaties, 293 pagina's.

''Een geheim manuscript legt de schokkende waarheid bloot over de islam''

Filiz Kara, een Leidse wetenschapster, komt in het bezit van een zeer oud manuscript. Bij onderzoek van het manuscript komen er bladzijden van een oer-Koran tevoorschijn. Hieruit blijkt dat de Koran tot op de dag van vandaag helemaal verkeerd is vertaald. De consequenties zijn dramatisch: wat als extremisten die aanslagen plegen zich realiseren dat er iets heel anders op hen wacht in het paradijs dan 72 maagden? 

Filiz kan haast niet geloven wat ze in deze oer-Koran gelezen heeft. Ze realiseert zich hoe gevaarlijk het is om haar ontdekkingen wereldkundig te maken. Dit wordt nog versterkt wanneer Filiz wordt benaderd door een team internationale wetenschappers die nog meer bewijzen hebben die de fundamenten van de Koran ontkrachten. Ze staat voor een enorm dilemma: hoe ver ga je voor een waarheid die meer dan een miljard mensen raakt? Kunnen deze vondsten helpen het extremisme te bestrijden? Of zal de bekendmaking van deze wetenschappelijke ontdekkingen leiden tot ongekende terreur?

Jack van Weimar werkt al meer dan dertig jaar op het snijvlak van politiek, diplomatie en veiligheid. Hij heeft jaren in islamitische landen gewoond en vele landen in het Midden Oosten bezocht . Door zijn werk, ervaring en zijn interesse in religie en geschiedenis heeft hij een grote achtergrondkennis. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en zijn huidige functie in het centrum van de macht, kan hij niet anders dan dit boek onder een pseudoniem publiceren.

 

Terug naar actueel

Terug naar theologie & religie

€ 20,00


Augustinus voor mensen van nu - isbn 9789043532754

Augustinus voor mensen van nu, Wij zijn de tijden | Auteur: Hans Alderliesten | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | september 2019 | 128 pagina's 

In Augustinus voor mensen van nu brengt Hans Alderliesten de kerkvader Augustinus dichtbij en laat hem reflecteren op vragen en onderwerpen waarmee mensen van nu te maken hebben. Hoe weet je waaraan je wel aandacht moet besteden, en waaraan niet? Hoe komt het dat we zo druk zijn? Vragen die Augustinus stelde, maar die je ook zomaar om je heen kunt horen. Alles is anders en toch is alles hetzelfde. Augustinus zou zeggen: "Wij zijn de tijden.' Onrustig als we zijn, kunnen we uiteindelijk alleen rust vinden bij God. Een actueel boek dat de lezer uitnodigt tot nadenken over zijn keuzes, tijdbesteding en opvattingen.

 

Terug

€ 16,99


De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij? - isbn 9789088972539

Artios-reeks - Denken over Gods leiding in tijden van keuzestress | Auteur: Kees van der Knijff | Uitgever: Groen | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2020 | 176 pagina's

 

Wat is Gods wil met mijn leven? Hoe leer ik de stem van God verstaan? En hoe maak ik een goede keuze als ik niet (zeker) weet wat God van me wil? Het zijn vragen die door veel gelovigen gesteld worden, maar ook vragen waar veel verschillende antwoorden op gegeven zijn.

Hoe vinden we in die wirwar van visies een begaanbare weg? Met de Bijbel en de gereformeerde traditie als uitgangspunt biedt dit boek een eigentijdse gereformeerde visie op keuzes maken in het licht van Gods leiding. Er worden handvatten geboden om op een gelovige, en daarom ontspannen, manier om te gaan met het nemen van moeilijke beslissingen.

 

Terug

€ 13,95


Lente in de kerk - isbn 9789043533706

Lente in de kerk, Impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen | Auteur: René van Loon | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | februari 2020 | 192 pagina's

 

Met "Lente in de kerk' schreef René van Loon een bemoedigend boek over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk. We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland. Een inspirerend boek voor kerken en christenen.

 

Terug

€ 17,99


Theologie van het Nieuwe Testament - isbn 9789023955931

Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema's | Auteur: Armin Baum/Rob van Houwelingen | Uitgever: Kok Boekencentrum | Non-Fictie | Nederlands | Druk: 1 | juni 2019 | Hardcover | 440 pagina's

 

Theologie van het Nieuwe Testament, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers. Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme en werkzaam aan theologische opleidingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland. De auteurs zien de bijbelse geschriften als het Woord van God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis. Daarom is gekozen voor een heilshistorisch perspectief, waarmee de nieuwtestamentische boodschap ook vandaag nog klinkt.

 

Terug 

€ 39,50


Alle dingen nieuw - isbn 9789043533645

Alle dingen nieuw, Een theologische visie voor de 21ste eeuw | Erik Borgman | Uitgever: Kokboekencentrum | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | mei 2020 | 304 pagina's 

In Alle dingen nieuw presenteert Erik Borgman een katholieke theologie die in het hart van de hedendaagse cultuur al denkend het christelijk geloof presenteert dat God liefde is. Daarvoor gaat hij in gesprek met een brede waaier aan denkers en wetenschappers, kunstenaars en mystici uit heden en verleden. Dit eerste deel onderzoekt waar de theologie begint en wat theologie op het oog heeft. Theologie opent de wereld als plaats van verlangen naar God, die in dit verlangen zijn aanwezigheid toont.

 

Terug

€ 29,99