Theologie & religie

Oog in oog

Christus ontmoeten in vriend en vreemdeling

 

Auteur: Samuel Wells

 

Meer info

€ 14,95

Leef dicht bij God

 

Auteur: Samuel Wells

 

Meer info

€ 12,50De toekomst die groter is dan het verleden

Een nieuwe weg voor de kerk

 

Auteur: Samuel Wells

 

Meer info

€ 19,99

Mijn leven voltooid?

Artios-reeks

 

Auteur: J. Belder A.A. Teeuw

 

Meer info

€ 13,99De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

Artios-reeks - Denken over Gods leiding in tijden van keuzestress

 

Auteur: Kees van der Knijff

 

Meer info

€ 13,95

God en de pandemie

Een theologisch reflectie op het coronavirus en wat volgt

 

Auteur: Nicolas Thomas Wright

 

Meer info

€ 14,99Lente in de kerk

Impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen

 

Auteur: René van Loon

 

Meer info

€ 17,99

Zorg voor de ziel

Spiritueel leven vanuit de christelijke traditie

 

Auteur: Arjan Plaisier

 

Meer info

€ 16,99Verzet en overgave

Brieven en aantekeningen uit de gevangenis

 

Auteur: Dietrich Bonhoeffer

 

Meer info

€ 35,99

€ 17,50

Spiegelreis

Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof

 

Auteur: Odaci, Enis

 

Meer info

€ 19,99Gods openbaring

en de ervaring van geloof, hoop en liefde

 

Auteur: A. de Reuver 

 

Meer info

€ 8,95

Gegronde troost

Uitleg van de Heidelbergse Catechismus

 

Auteur: G. Boer G. Boer

 

Meer info

€ 59,95Theologie van het Nieuwe Testament

in twintig thema's

 

Auteur: Armin Baum/Rob van Houwelingen

 

Meer info

€ 39,50

Lezen en laten lezen

Gelovig omgaan met de Bijbel

 

Auteur: Arnold Huijgen e.a.

 

Meer info 

€ 19,99Sterk door de liefde

 

Martin Luther King

 

Meer info

€ 19,99

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?

Een delicate driehoeksverhouding

 

Auteur: Jan van Eycken

 

Meer info

€ 22,50Uitgedut!

Hoe het Christendom wakker wordt geschud in het tijdperk Franciscus

 

Auteur: Anton de Wit

 

Meer info

€ 18,95

Jezus als rolmodel

 

Auteur: Maarten van Immerzeel

 

Meer info

€ 13,50Allah of Jezus?

Een persoonlijke zoektocht naar de waarheid

 

Auteur: Nabeel Qureshi

 

Meer info

€ 24,99

Jodendom: Een heldere inleiding

Deze geactualiseerde editie met relevante websites verscheen eerder onder de titels, Jodendom voor beginners en Jodendom in de praktijk.

 

Auteur: Lou Evers/Jansje Stodel

 

Meer info

€ 17,99Verlicht geloof

Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer

 

Auteur: Gerard Dekker

 

Meer info

€ 13,50

In harmonie met jezelf en anderen

 

Auteur: Karin Seethaler

 

Meer info

€ 17,90Verbonden en vervreemd

Over de God van Paulus op de Areopagus

 

Auteur: Wim Dekker

 

Meer info

€ 18,99

Droef gemoed

Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar over depressie

 

Auteur: Antoine Bodar/Nels Fahner

 

Meer info

€ 9,99Zondig dapper

Bonhoeffer over christelijk handelen

 

Auteur: Edward van 't Slot

 

Meer info

€ 12,99

Leven uit liefde

Het pad naar christelijke contemplatie

 

Auteur: Thomas Keating

 

Meer info

€ 18,99Leeswijzer bij de bijbel

Praktische aanwijzingen voor lezers van nu

 

Auteur: Anselm Grün

 

Meer info

€ 12,90Geloven op de tast

Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten

 

Auteur: Anselm Grün/Tomas Halik

 

Meer info

€ 20,00

Mijn Vader, uw Vader

Het spreken over God de Vader

 

Auteur: A. van de Beek

 

Meer info

€ 37,50De liefde achterna

Leefregels van Franciscus

 

Auteur: Franciscus van Assisi/Willem Marie Speelman

 

Meer info

€ 16,99

De levende kerk

Teksten ove de kerk 1932-1933

 

Auteur: Dietrich Bonhoeffer

 

Meer info

€ 22,99Op ongebaande wegen

De Afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken

 

Auteur: J.H. Soepenberg

 

Meer info

€ 32,50Dat boek is subliem

Vincent van Gogh over De navolging van Christus

 

Auteur: Henk de Jong

 

Meer info

€ 21,50

Bronnen van bemoediging - de Puriteinen

 

Auteur: Henk Florijn

 

Meer info

€ 14,99Toebereid vanuit de hemel

Korte, bevindelijke verklaring van het Bijbelboek Openbaring

 

Auteur: W. A. Brakel

 

Meer info

€ 19,99De grote aartsengel Michaël

 

Auteur: Hans Stolp

 

Meer info

€ 18,50Het kruislabyrint

Een zoektocht naar God

 

Auteur: André F. Troost

 

Meer info

€ 20,00Vier het leven

365 gelukjes voor elke dag

 

Auteur: Alinda Bol

 

Meer info

€ 19,99

Een kwestie van elke dag

Jongerendagboek

 

Auteur: Herman van Wijngaarden

 

Meer info

€ 18,99God zijn

Een oefening in bescheidenheid

 

Auteur: Jean-Jacques Suurmond

 

Meer info

 

€ 22,99

Geborgen en beschermd

Het geheim van de Kerstengel

 

Auteur: Anselm Grün

 

Meer info

 

€ 13,99Gevonden door liefde

Een hindoepriester ontmoet Jezus Christus

 

Auteur: Rahil Patel

 

Meer info

 

€ 19,99

De beloofde stad

Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers

 

Auteur: Luc Panhuysen

 

Meer info

€ 19,95Ga en verken het land

Th. C. Vriezens reis naar Palestina in 1924

 

Auteur: Bob Becking/Meindert Dijkstra

 

Meer info 

€ 24,99

Verklaring Hebreeuwse Bijbel (VHB) – Rechters

 

Auteur: K. Spronk

 

Meer info

 

€ 34,99Ontmoeting met God

Een multiperspectivisch model in het spoor van Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte

 

Auteur: Manen

 

Meer info

€ 26,50Spreken over de grens

Sjibbolet Filosofie

essays over Dionysius en de onkenbare God

 

Meer info

€ 22,95

Lezen voor je leven

Aan de slag met Lectio Divina

 

Auteur: Dom Bernardus Jos Douma

 

Meer info

€ 14,90God ontmoeten in Marcus

 

Auteur: R. Williams

 

Meer info

€ 14,90

Geef het licht eens door

 

Auteur: Hein Stufkens

 

Meer info

€ 14,90Wat Paulus bezielde

Een staalkaart van zijn brieven

 

Auteur: Joop Smit

 

Meer info

€ 16,90

Christendom en antisemitisme

Tweeduizend jaar confrontatie

 

Auteur: Bart Wallet

 

Meer info

€ 12,99Uitverkoren volk?

Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijns conflict

 

Auteur: Walter Brueggemann

 

Meer info

€ 9,99

De slag om het hart

Over secularisatie van verlangen

 

Auteur: Herman Paul

 

Meer info

€ 16,99Opgeheven handen

Bijbelstudies over het gebed

 

Auteur: H.J. van der Veen

 

Meer info

€ 10,99

Vreemde vogels

Bijbelstudies over 1 Petrus

 

Auteur: Stefan Paas/Gert-Jan Roest

 

Meer info

€ 9,99Rust voor de ziel

Persoonlijke lezingen van psalmen

 

Auteur: Gerrit Fijter

 

Meer info

€ 7,99

Kijk en zie

Mediteren over Psalmen

 

Auteur: Gert Marchal

 

Meer info

€ 7,99Veertig vrouwen uit de Bijbel

Gedichten

 

Auteur: Rene van Loenen

 

Meer info

€ 9,99

De Bijbel voor iedereen

Weten wat je leest

 

Auteur: Age Romkes/Pieter Siebesma

 

Meer info

€ 21,99Wereld zonder einde

Reflecties op mijn leven als monnik

 

Auteur: Thomas Keating/Lucette Verboven

 

Meer info

€ 17,99

Zwerven met God

Ik ontdekte de verwondering en mijn Godsbeeld kantelde

 

Auteur: Brandan Robertson

 

Meer info

€ 16,99Geroepen tot navolging

Handboek christelijke spiritualiteit

 

Auteur: Peter J.M.A. van Ool

 

Meer info

€ 39,99

Psalmenpalet

12 wenskaarten door 

Christa Rosier

 

Meer info

€ 14,99Joods Leven thuis en in de synagoge ('19)

 

Auteur: Edward van Voolen

 

Meer info

€ 14,90

Sjibbolet Filosofie - Het Godstrauma

Lacan, religie & moderniteit

 

Diverse auteurs

 

€ 21,50Zielen winnen

Op zoek naar kerk buiten de gebaande paden

 

Auteur: Erik Borgman

 

Meer info

€ 18,95

Op de laatste rij

De kerk, de vrouwen en de synode

 

Auteur: Lucetta Scaraffia

 

Meer info

€ 18,95Pius almanak 129 - Pius almanak 2018

Jaarboek Katholiek Nederland

 

Meer info

€ 82,00Geloven in de Republiek

Religies tijdens en na de Dordtse synode 1618-1619

 

Auteur: Henk Florijn

 

Meer info

€ 24,99De Dordtse Leerregels

Een hertaling

 

Auteur: Prof Dr W Verboom

 

Meer info

€ 12,99

Mohammed

Perspectieven op de profeet

 

Auteur: Christian Lange

 

Meer info

€ 14,99Gewone Catechismus

Een leerboek voor vandaag

 

Auteur: Theo Pleizier

 

Meer info

€ 12,99

God en ik

€ 18,99Via vitae

 

Auteur: Willem Balke

 

Meer info

€ 24,95Synodestad

 

Auteur: Fred van Lieburg

 

Meer info

€ 24,99De thomaschristenen van India

 

Auteur: Jaap van Slageren

 

Meer info

€ 29,50

Kerstboodschap

Het geheim van de geboorte van christus

 

Auteur: Tim Keller

 

Meer info

€ 14,95Vrijspraak voor losers

Ieder mens kan zowel zondaar als heilige zijn

 

Auteur: Nadia Bolz-Weber

 

Meer info

€ 18,99

Betoverend licht

 

Auteur: Anselm Grün Ton Schulten

 

Meer info

€ 18,50Niet zonder hoop

Religieuze crisis als kans

 

Auteur: Tomas Halik

 

Meer info

 

€ 19,99

Wij geloven

Rooms-katholiek en protestant: één geloof De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof

 

Meer info

€ 19,99De beste kerstverhalen

van Mozaïek

 

Auteur: Els Florijn, Verweerd, e.a.

 

Meer info

€ 12,50

Kerstverhalen

gekozen door Antoine Bodar

 

Auteur: Antoine Bodar

 

Meer info

€ 19,99Shoppen in advent

Een kleine theorie van secularisatie

 

Auteur: Herman Paul

 

Meer info

 

€ 13,99

Palimpsest

De geheime oorsprong van de islam

 

Auteur: Jack van Weimar

 

Meer info

€ 20,00Augustinus voor mensen van nu

Wij zijn de tijden

 

Auteur: Hans Alderliesten

 

Meer info

€ 16,99


 

snelle levering

 

alle titels leverbaar

indien op voorraad: levering binnen twee  werkdagen

 persoonlijk en           deskundig adviesVan Vliet Boeken Rotterdam. Triodos Bank: NL 18 TRIO 025 474 3927. BIC TRIONL2U. BTW NL133672633B01.

KvK 55619787 R'dam. info@vanvlietboeken.com

 

1) Verzending binnen Nederland is gratis. Overige landen de dan geldende portkosten. Antiquarische boeken kunnen afwijken.