Uitgebreide informatie Mens & samenleving, wetenschap

Wim Kok: Voor zijn mensen 1938-1994 - isbn 9789044632842

Auteur: Marnix Krop | Uitgever: Prometheus | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2019 | 528 pagina's

 

Wim Kok stierf op 20 oktober 2018. Hij werd met eer overladen. Deze arbeiderszoon had het tot minister-president van alle Nederlanders gebracht, tot een nationaal en internationaal gelauwerd staatsman. Hij bracht de FNV tot stand. Hij was de man van het Akkoord van Wassenaar in 1982 en van het vormen van de "paarse' coalities. Ons land beleefde met Kok een periode van grote welvaart. En toch eindigde zijn regering in mineur: aftreden om Srebrenica, de dood van Pim Fortuyn, een monsternederlaag van zijn PvdA, omstreden commissariaten.

Marnix Krop beschrijft in dit eerste deel van zijn grote tweedelige biografie Wim Koks lange weg tot zijn moment van definitieve roem: een jeugd van eenvoud en hard werken in een Zuid-Hollandse polder; zijn leven in en voor de vakbeweging, 25 jaar lang; zijn opvolging van Joop den Uyl als leider van de PvdA. Ten slotte het kabinet-Lubbers/Kok: regeren tegen de wind in, het kwartje van Kok en de WAO-crisis. Ook zijn belangrijke bijdrage aan de geboorte van de euro. De wonderbaarlijke "verliesoverwinning' aan het einde van die rit, die de weg naar zijn premierschap effende. En de onbekende, verrassende actie die hij daarvoor moest ondernemen.

De auteur voerde achttien gesprekken met Wim Kok, tot kort voor diens dood, en sprak ruim honderd getuigen. Uitgebreid archief- en literatuuronderzoek completeren dit boeiende beeld van een man die van ver kwam en heel ver is gekomen.

Marnix Krop (1948), jurist en politicoloog, werkte onder andere op de ambassades in Parijs en Warschau en diende als Nederlands ambassadeur in Berlijn. Hij schrijft geregeld over vraagstukken van binnen- en buitenlandse politiek. In de jaren tachtig was hij adjunct-directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. In 2014 publiceerde hij bij Prometheus zijn Hart van Europa. Hoe Duitsland ons uit de crisis voert en tegen welke prijs.

 

Terug

 

€ 34,99


Op bezoek bij sint nicolaas - isbn 9789089722775

Op bezoek bij sint nicolaas, een reisgids | Auteur: Johanneke Bosman | Uitgever: Abdij van Berne | Nederlands | Bindwijze overig |  Druk: 1 | oktober 2018 | 192 pagina's

 

Reis met deze gids langs fysieke plaatsen maar vooral langs het le gendarische leven van Sint Nicolaas en de daaruit voortgekomen tradities en feesten. Het boek is niet bedoeld om een standpunt in te nemen in welke discussie dan ook, maar wel om te gidsen langs de oorsprong en gebruiken van het huidige Nederlandse en buitenlandse Sinterklaas- en Sint Nicolaasfeest.

Kijk met de ogen van een 4de eeuwse Christen naar een bijzondere bisschop; met de ogen van een middeleeuwer naar een heilige met popsterachtige grootheid; met de ogen van andere Europeanen naar metgezellen van de Sint en met eigen ogen onbevangen naar de oorsprong van de Nederlandse Sinterklaas voortgekomen uit de Nicolaas van de 4de eeuw. Laat u verwonderen door de verhalen, laat u intrigeren door de bouwwerken en kunst en misschien laat u zich inspireren door de geest van Sint Nicolaas om iets te geven en te delen aan en met anderen.

Johanneke Bosman (1979) studeerde in Amsterdam en Rome. Van kinds af aan heeft zij een band met de Heilige Nicolaas: zij is geboren op 6 december, de feestdag van de Heilige Nicolaas.

 

Terug

€ 20,00


Ach, Engeland - isbn 9789463820004

Ach, Engeland - Wij en onze overburen. Van Bonifatius tot Brexit | Auteur: Peter Brusse | Uitgever: Balans | Nederlands | Druk: 1 | februari 2019 | Paperback | 204 pagina's

 

Rare jongens, die Engelsen. De zee die ons scheidt is niet eens zo breed, maar tussen de zandstranden hier en de krijtrotsen aan de overkant bestaat een wereld van verschil. Hoewel? Nederland en Groot-Brittannië zijn al eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden, dan weer als vrienden, dan weer als vijanden.

Aan de vooravond van de Brexit maakt de legendarische oud-correspondent Peter Brusse de balans op. Want de Britten nemen dan wel afscheid van Europa, maar in het geval van Nederland is dat eigenlijk onmogelijk. Beide zeevarende naties delen een lange geschiedenis. Ze voerden oorlog met elkaar, probeerden elkaar te bekeren, leenden elkaars taal en imiteren elkaar nog altijd.

Al in de donkere middeleeuwen werd een Fries meisje koningin van Engeland. De Engelse monnik Bonifatius werd bij Dokkum vermoord. Erasmus schreef zijn meesterwerk in Londen, stadhouder Willem iii veroverde Engeland en richtte de Bank of England op. In de Gouden Eeuw voeren we als rivalen over de wereldzeeën. Een Britse ingenieur legde de basis voor de Twentse textielindustrie, al tijdens de Boerenoorlog was er fake news en in de Tweede Wereldoorlog hielden de Britten stand en kwamen ons te hulp.

Dag, Engeland is een originele, onderhoudende, caleidoscopische geschiedenis, een liefdesverklaring aan onze eigenwijze overbuur, geschreven door een van zijn grootste kenners. Want wij Nederlanders kunnen niet zonder de Engelsen – en andersom.

Peter Brusse bestudeert de Britten al ruim een halve eeuw en weet dat je ze nooit echt zult begrijpen. Hij was jarenlang correspondent in Londen voor de Volkskrant en het NOS Journaal. Hij schreef onder andere de bestsellers Neem nou Londen en Engeland bestaat niet.

 

Terug

€ 19,99

Gids voor de kantoorjungle - isbn 9789400405202

Gids voor de kantoorjungle | Japke-d. Bouma | Uitgever: Thomas Rap | Nederlands | Druk: 1 | oktober 2019 | Paperback | 160 pagina's

Met bestsellers als Ga lekker zélf in je kracht staan en Uitrollen is het nieuwe doorpakken vond Japke-d. Bouma haar weg naar het grote publiek. Eigenlijk kunnen we allang niet meer zonder haar hilarische en leerzame stukken over taal en het leven op kantoor, maar haar weg naar de top begon met de onmisbare Gids voor de kantoorjungle. Daarin leidt Japke-d. de lezer rond door de kantoortuin en laat ze ons niet alleen kennismaken met de types die je er zoal tegenkomt – de bazige bitch, de irritante stagiair, de geboren leider, de controlfreak – maar brengt ze ook haarscherp hun habitat in kaart: de koffieautomaat, de kantine en het flexbureau om er maar een paar te noemen. Een verrukkelijk humoristisch boek - nu eindelijk weer verkrijgbaar.

 

Terug

€ 14,99

#Arabier en Seculier - isbn 9789024430253

#Arabier en Seculier, De opmars van afvallige moslims in de Arabische wereld | Auteur: Eva Ludemann | Uitgever: Boom | Nederlands | Druk: 1 | oktober 2019 | Paperback  | 256 pagina's

 

Bij "de Arabische wereld' denken we vrijwel altijd aan gelovige moslims. Maar klopt dat beeld wel? Sinds de Arabische Lente doet een groeiende groep Arabische jongeren stilletjes afstand van hun geloof, mede in reactie op het fundamentalistische geweld van groeperingen als IS.

Deze jongeren willen zelf kunnen bepalen wat ze geloven of niet geloven. Ze maken zich sterk voor democratische hervormingen en gelijke rechten voor vrouwen, homo's en andere minderheden. Voor hen is het internet wat de boekdrukkunst ooit was voor de christelijke wereld: ze krijgen plotseling toegang tot informatie die tot voor kort verborgen was. Op Twitter, Facebook en YouTube debatteren ze over pluriformiteit en nieuwe grondwetten.

Arabische regimes zijn als de dood voor de opmars van ex-moslims en daarom hebben ze afvalligheid in veel gevallen voor de wet gelijkgesteld met terrorisme. Maar de geest is uit de fles. Zoals wij in het Westen zijn ontkerkelijkt, zo zijn ook steeds meer Arabische jongeren langzaam maar zeker aan het "ontmoskeeën' – met dank aan het internet.

 

Terug

€ 25,00


De Bosatlas van de duurzaamheid - isbn 9789001120283

De Bosatlas van de duurzaamheid | Uitgever: Noordhoff | Nederlands | Druk: 1 | oktober 2019 | Hardcover | 152 pagina's

 

De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en een tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. De Bosatlas van de duurzaamheid geeft u een actueel overzicht, aantrekkelijk vormgegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics.

 

Terug

€ 29,95


Heilige strijd - isbn 9789023950592

Heilige strijd, het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad, Beatrice de Graaf. Uitgever Boekencentrum, 112 pagina's.

 

In dit helder geschreven essay zoekt Beatrice de Graaf naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Aan de hand van Augustinus' theologie over de mens, diens gebrokenheid en Gods genade, biedt dit essay een cruciale aanvulling op het hedendaags debat over veiligheid. 

Veiligheid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden. Over deze heilige strijd gaat dit boek.

 

Terug naar overzicht

€ 9,99


De wetten van de wereld - isbn 9789463820189

De wetten van de wereld, Het grote verhaal van de wiskunde | Uitgever: Balans | Nederlands | Druk: 1 | augustus 2019 | Paperback | 280 pagina's

 

In deze internationale bestseller laat de Franse wiskundige en YouTube-ster Mickaël Launay aan de hand van vele anekdotes uit de geschiedenis van de wiskunde zien hoe we de wereld beter begrijpen.

Wiskunde moeilijk? Niet meer als je dit boek hebt gelezen. 

Overal om ons heen zijn getallen. Ze zijn zo onmisbaar dat we bijna vergeten hoe fundamenteel ze zijn voor onze manier van leven. 

In deze internationale bestseller neemt de Franse wiskundige en YouTube-ster Mickaël Launay de lezer mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de cijfers en laat hij aan de hand van vele anekdotes zien hoe wiskunde is ontstaan om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Grote wiskundige ideeën ontstonden vaak onverwacht en werden door mannen én vrouwen ontwikkeld. 

Al in de prehistorie bestonden er ingenieuze geometrische patronen en gebruikte men "Arabische' cijfers uit India. Later ontstonden rekenkunde en geometrie, bijvoorbeeld om het aantal schapen in een kudde te tellen of om velden te meten en wegen aan te leggen. Aan de hand van voorwerpen om ons heen onthult Launay als ervaren gids de kunst van de wiskunde; van de schoonheid van het getal pi, kansberekening, algoritmen die computers besturen tot stellingen die nog moeten worden ontdekt. 

De wetten van de wereld is het fascinerende verhaal over een van de beste uitvindingen in de geschiedenis tot nu toe en is een warm pleidooi om wiskunde – net als muziek en literatuur – voor iedereen toegankelijk te maken.

 

Terug

€ 23,99


Wael - isbn 9789460039874

Wael, Het verhaal van een jongen uit Syrië | Auteur: Suzanna Jansen | Uitgever: Balans | Nederlands | Druk: 1 | 

februari 2019 | Paperback | 176 pagina's

Dit is een belangrijk verhaal. Het zou iedereen kunnen overkomen als er een oorlog uitbreekt.

2011. Wael is 19, student in Homs. Hij is opgevoed met het idee dat je altijd voor jezelf moet kunnen zorgen. Hij heeft een appartement. Een baan. Een vriendin. Hij gaat met haar trouwen, geen twijfel mogelijk. 

2018. Wael is 26, student in Amsterdam. Hij is een bokser, veerkrachtig, positief. Hij heeft een vluchtelingenstatus. Een stageplek. Een bedrijf. Alleen, geen vriendin. Hij werkt aan de toekomst, maar in dromen kan hij niet meer geloven. 

Suzanna Jansen tekende zijn verhaal op: het aangrijpende relaas van een gewone jongen die door een oorlog zijn normale leven ziet afbrokkelen. Tot hem geen andere keuze rest dan op een smokkelaarsschip te stappen, de Middellandse Zee over.

Suzanna Jansen is auteur van de bestseller Het pauperparadijs. Haar laatste boek Ondanks de zwaartekracht haalde de shortlist van de BookSpot Literatuurprijs 2018.

 

Terug

€ 15,00


Het geheim van de frisbee - isbn 9789491481086

Het geheim van de frisbee, 159 vragen over intrigerende plekken, eigenaardige gewoonten en technische toevalligheden | Auteur: Bram Vermeer | Co-auteur: Gerald Maurice | Uitgever: Oostenwind | Nederlands | Druk: 1 | april 2019 | Paperback | 224 pagina's

 

Een heerlijk bladerboek vol eigenaardige verschijnselen die je onderweg en op vakantie tegenkomt.

Waarom is de Middellandse Zee zouter dan de Noordzee? Hoe kan op warme dagen hete thee verkoelender zijn dan een ijskoud pilsje? In dit intrigerende boek gaan techniekdocent Gerald Maurice en wetenschapsjournalist Bram Vermeer op zoek naar simpele verklaringen voor opmerkelijke zaken tijdens vakanties of een dagje uit. In korte verhalen nemen ze je mee in hun ontdekkingstocht langs stilstaande stationsklokken, kiepende rolkoffers en onhandige hurktoiletten. Proefjes en experimenten nodigen uit om ook zelf op onderzoek uit te gaan.

Een ongewoon reisverslag in 159 vragen.

 

Terug

€ 15,00


De ondergang van het Avondland 1 & 2 - isbn 9789089531568

De ondergang van het Avondland 1 & 2 | Auteur: Oswald Spengler | Uitgever: Boom | Nederlands | Druk: 1 | oktober 2017 | Hardcover | 1200 pagina's. Tijdelijke aanbieding van de uitgever.

 

Dé klassieker uit het interbellum blijkt juist in onze tijd weer verrassend relevant. Vele denkers, schrijvers en kunstenaars lieten zich door De ondergang van het Avondland inspireren. Deze eerste Nederlandse vertaling laat een groter publiek kennismaken met de gelaagde wereld van Spengler.

In De ondergang van het Avondland schetst Oswald Spengler een meeslepend panorama van de menselijke geschiedenis. Hij laat zien hoe culturen opkomen en vergaan, in een proces dat vergelijkbaar is met de seizoenen. Elke cultuur heeft wel zijn eigen identiteit: zo streefden de antieken naar volledige aanwezigheid en reiken wij in het Westen al vanaf de Vikingen naar de oneindigheid. Maar op grond van de overeenkomsten in ontwikkeling kon Spengler voorspellingen doen over het verdere verloop van onze geschiedenis. Veel van deze voorspellingen zijn honderd jaar later nog schrikbarend actueel. Volgens Spengler is de democratie bijvoorbeeld een voorbijgaande fase in onze cultuur. Politiek zou steeds meer in management veranderen, om over te gaan in een machtsstrijd tussen sterke leiders. Ook ontwierp hij een theorie van culturele verschillen: door culturele verschillen te benadrukken erkennen we enerzijds de ander in zijn eigen identiteit, maar maken we anderzijds overbrugging naar de ander zeer problematisch. Ook vandaag de dag toont Spenglers meesterwerk overtuigend aan dat we onszelf en de wereld om ons heen pas kunnen kennen door onze geschiedenis te begrijpen.

Bij het boek wordt ook een digitaal platform gelanceerd. De website en app bieden verhelderende samenvattingen van alle hoofdstukken en paragrafen van het boek. Ook worden per hoofdstuk de belangrijkste begrippen van uitleg voorzien en vindt u verhelderende podcasts van Spengler-expert Ad Verbrugge. Het digitale platform biedt tevens een online magazine waar vooraanstaande Nederlandse en Vlaamse auteurs met elkaar in discussie gaan over de vraag hoe wij De ondergang van het Avondland moeten verbinden met de wereld van vandaag.

Oswald Spengler (1880-1936) was een Duitse geschiedfilosoof en cultuurhistoricus. Hij verwierf wereldwijde bekendheid met zijn tweedelige magnum opus, De ondergang van het Avondland (1918 en 1923). Van het boek werden honderdduizenden exemplaren verkocht. Het is een inspiratiebron voor vele schrijvers, filosofen, wetenschappers en politici. 

 

Terug naar actueel

Terug naar Mens & Samenleving, Wetenschap

€ 89,00

€ 29,90


Benedenwereld - isbn 9789025309893

Benedenwereld, Reizen in de diepe tijd | Auteur: Robert Macfarlane | Uitgever: Athenaeum | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Paperback | 508 pagina's

Benedenwereld is een epische verkenning van onderaardse ruimten in de mythologie, de literatuur, het geheugen en het fysieke landschap. In zijn langverwachte nieuwe boek duikt Robert Macfarlane diep onder het aardoppervlak en onderzoekt hij de verstandhouding van de mens tot het donker, leven en dood onder de grond, en alles wat zich daar nog meer afspeelt. Aanvankelijk blijft hij dicht bij huis. Macfarlane neemt de lezer mee van begraafplaatsen uit de bronstijd en ondergrondse schimmelnetwerken waarlangs bomen onderling communiceren naar het catacombenlabyrint onder Parijs. Maar dan voert zijn reis in de "diepe tijd' – de duizelingwekkend uitgestrekte geologische tijd – hem van prehistorische Noorse zeegrotten naar een ondergrondse "verstopplaats' waar de komende honderdduizend jaar kernafval opgeslagen zal liggen, en van het ontstaan van het heelal naar de toekomst van het antropoceen, het huidige tijdperk waarin de mens domineert. Met veel aandacht voor actuele, wereldomspannende problemen en in zijn beeldende, lyrische stijl schetst Robert Macfarlane in Benedenwereld de ingewikkelde relatie van de mens tot de wereld onder zijn voeten. Daarmee voegt hij een belangrijk hoofdstuk toe aan het onderzoek dat hij vanaf zijn debuut heeft gedaan naar de interactie tussen "het landschap en de menselijke emotie'.

 

Terug

€ 27,50


De sjamaan en ik - isbn 9789044639698

De sjamaan en ik | Auteur: Willemijn Dicke | Uitgever: Prometheus | Nederlands | Druk: 1 | februari 2019 | Paperback | 240 pagina's

Het grootste deel van haar leven is Willemijn Dicke militant atheïst. Als wetenschapper is ze, net als haar collega's en vrienden, een scepticus pur sang. Ze heeft een succesvolle carrière, een gezin en een grote vriendenkring. Maar dan besluit ze dat ze genoeg heeft van het leven op de automatische piloot. Tot verbazing en verontwaardiging van de mensen om haar heen begint ze een spirituele zoektocht. Nu ze zich openstelt voor mystieke gewaarwordingen, volgen ervaringen elkaar op die even intens als intiem zijn.

Tijdens haar zoektocht komt een hele rits aan goeroes voorbij, van zenboeddhisten, sjamanen, handopleggers en swami's tot een Dominicaanse priester. Haar ontmoetingen en herontdekking van zingeving hebben ook hun keerzijde: in een opwelling zegt ze haar baan op en ze raakt vriendschappen kwijt. Maar de grootste verandering is dat ze niets meer zeker weet, of het moet zijn dat ze onmiskenbaar religieus is geworden.

Willemijn Dicke schrijft eerlijk, nuchter, intelligent en met humor over haar tien jaar durende queeste.

Willemijn Dicke (1970) werkte als universitair hoofddocent aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland. 

"Zelden zal een zoektocht naar zingeving zo veel hilarische momenten van vertwijfeling hebben opgeleverd als in dit angstaanjagend eerlijke boek van Willemijn Dicke.' Ilja Leonard Pfeijffer

"Mensen zijn zichzelf een grote vraag en onrustig is hun hart zolang zij hier op aarde leven, zei kerkvader Augustinus al rond 400. Wie wil weten wat hij daarmee werkelijk bedoelde doet er goed aan dit boek van Willemijn Dicke te lezen.' Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg

 

Terug naar Mens & Samenleving

Terug naar Actueel

€ 19,99


We moeten het even over Poetin hebben - isbn 9789044642322

We moeten het even over Poetin hebben | Auteur: Mark Galeotti | Uitgever: Prometheus | Nederlands | Druk: 1 | 

juni 2019 | Paperback | 160 pagina's

 

Wie is de echte Vladimir Poetin? Wat wil hij? En wat zal hij in de toekomst gaan doen? Ondanks de miljoenen woorden die er al over Poetins Rusland zijn geschreven, lukt het het Westen nog altijd niet om een van 's werelds machtigste politici, wiens invloed de wereld omspant en wiens macht reikt tot in de zenuwen van ons dagelijks leven, echt te begrijpen. In dit compacte boek ontrafelt Mark Galeotti de man achter de mythe. Hij beschrijft de misvattingen die er over Poetin bestaan en legt uit hoe we zijn beslissingen kunnen duiden en zijn volgende stappen beter kunnen inschatten. Van Poetins jonge jaren bij de KGB en zijn echte relatie met de Verenigde Staten tot aan zijn visie ten aanzien van Rusland (en de wereld), geeft Galeotti een ongeëvenaard inzicht in de man aan het stuur van de wereldpolitiek. Daarbij maakt hij gebruik van de nieuwste Russische bronnen, waarvan vele tot nu toe niet werden gepubliceerd.

Mark Galeotti (1965) is werkzaam aan het Institute of International Relations in Praag en verbonden aan het Nederlandse platform Raam op Rusland. Hij is de auteur van het veelgeprezen De Vory. De Russische supermaffia.

"In minder dan 150 bondige pagina's schetst Galeotti een naargeestig, maar overtuigend portret van de man in het Kremlin en het politieke systeem dat hij domineert.' The Times, a Best Book of 2019

 

Terug

€ 16,99


Dames voor Darwin - isbn 9789089247018

Dames voor Darwin, Over feminisme en evolutietheorie | Auteur: Griet Vandermassen | Uitgeverij Houtekiet | Nederlands | Druk: 1 | februari 2019 | Paperback | 368 pagina’s

Feministen hebben het niet begrepen op biologie. Velen verzetten zich zelfs actief tegen een biologisch geïnformeerde kijk op de seksen. Het bewijs is nochtans overweldigend dat veel psychologische sekseverschillen niet alleen aan onze opvoeding en cultuur liggen. Ze zijn een voorspelbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Houden we daar niet beter rekening mee als we inzicht willen krijgen in de genderkloof op de arbeidsmarkt, de oorzaken van seksueel geweld en het ontstaan van patriarchale maatschappijen? En waarom dringt die kennis zo moeilijk door binnen het feminisme? 

In deze grondige update van Darwin voor dames verkent Griet Vandermassen het spanningsveld tussen het feminisme en de biologische wetenschappen. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Staan feministen al meer open voor de evolutiepsychologie? Die discipline is de voorbije vijftien jaar sterk veranderd. Welk nieuw onderzoek verscheen er? Ze pleit voor een nieuw feminisme. De verwerping van seksisme is immers gebaseerd op morele principes, niet op de stelling dat mannen en vrouwen identiek zijn. 

 

Terug

€ 21,99


Mijn Poolse huis - isbn 9789044540055

Mijn Poolse huis, Vakanties naar Auschwitz | Auteur: Dore van Duivenbode | Uitgever: de Geus | Nederlands | Druk: 1 | augustus 2018 | Paperback | 224 pagina’s 

Wie aan Auschwitz denkt, denkt niet aan vakantie. Voor Dore van Duivenbode is dat anders. Vanaf haar prille jeugd reist ze met haar Poolse moeder in een knalroze touringcar vanuit Rotterdam naar het familiehuis bij Auschwitz (Oświęcim). Pas later wordt Dore zich bewust van de geschiedenis die aan de plaats kleeft.

Wanneer haar moeder overlijdt, moet Dore het door everzwijnen en steenmarters geteisterde familiehuis verkopen. Voordat ze definitief afscheid neemt, doet ze wat ze al heel lang van plan was: de bewoners van Auschwitz vragen hoe ze met het verleden leven. Het levert bijzondere verhalen op. Inclusief het verhaal van haar moeder, haar grootmoeder en dat van haarzelf.

 

Terug

€ 20,99


De bijenhouder van Aleppo - isbn 9789023957775

De bijenhouder van Aleppo | Auteur: Christy Lefteri | Uitgever: Mozaiek | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Paperback | 336 pagina’s

 

"De bijenhouder van Aleppo' van Christy Lefteri is het hartverwarmende liefdesverhaal van bootvluchtelingen Nuri en Afra. Als ze alles hebben verloren wat hun lief is, vlucht bijenhouder Nuri samen met zijn vrouw Afra weg uit Aleppo. Op hun reis door een gebroken wereld worden ze niet alleen geconfronteerd met de schokkende realiteit van het vluchtelingenbestaan, maar ook met een onuitsprekelijk verdriet: het verlies van hun zoon Sami. Het enige wat hen op de been houdt, is de wetenschap dat Nuri's neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht in Groot-Brittannië, waar hij opnieuw is begonnen met het houden van bijen. Want: "Waar bijen zijn, zijn bloemen, en waar bloemen zijn, is nieuw leven en hoop.'

Christy Lefteri is geboren en getogen in Londen. Ze is de dochter van Grieks-Cypriotische vluchtelingen en werkte als vrijwilliger in het Unicef-opvangcentrum voor vluchtelingen in Athene, waar het idee voor "De bijenhouder van Aleppo' geboren werd.

"Dit is een roman van internationale betekenis. Sterk uitdagend, hij blijft je bij en opent je ogen.' – Heather Morris, auteur van "De tattoeëerder van Auschwitz'.

 

Terug

€ 20,99


De onbewoonbare aarde - isbn 9789403148601

De onbewoonbare aarde | Uitgever: De Bezige Bij | Auteur: David Wallace-Wells | Nederlands | 1e druk | maart 2019 | Paperback | 272 pagina's

 

Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende effecten ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen. De mensheid wordt tegenwoordig jaarlijks overvallen door natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven voltrokken.

In De onbewoonbare wereld brengt David Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we slagen er maar niet in om een betere toekomst voor de mensheid voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n idee handelen. Als we onze aanpak van klimaatverandering en de manier waarop miljarden mensen leven niet snel veranderen, zullen binnen één generatie desastreuze ontwikkelingen

plaatsvinden waardoor delen van de aarde aan het einde van deze eeuw onbewoonbaar zullen zijn.

 

Terug

€ 22,99


HersenHack - isbn 9789044639124

HersenHack | Auteur: Margriet Sitskoorn | Uitgever: Prometheus | Nederlands | 1e druk | april 2019 | Paperback  | 224 pagina's

 

Waarom zijn we gevoelig voor nepnieuws, kunnen we de verleidingen van bijvoorbeeld gamen, social media en eten niet weerstaan, lijkt angst te regeren, en hoe komt het dat groepen zo makkelijk tegen elkaar op te zetten zijn? Het antwoord op deze vragen ligt verscholen in de werking van je hersenen. 

In HersenHack laat Margriet Sitskoorn, auteur van bestellers als Het maakbare brein en Ik2, zien hoe de informatieverwerking van je hersenen niet altijd meer aansluit op de informatievoorziening van de huidige wereld en hoe dit leidt tot persoonlijke sores én wereldproblemen. Ze laat je ervaren hoe makkelijk je hersenen te hacken zijn en hoe organisaties, medemens, media en politiek hier gebruik – en misbruik - van maken. Sitskoorn legt ook uit hoe je je hiertegen kunt wapenen en hoe je je hersenen als het ware kunt updaten zodat ze beter zijn toegerust voor de wereld van vandaag. HersenHack kan je beter laten zien, beter laten denken en beter laten handelen.

Margriet Sitskoorn is hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University en BIG-geregistreerd neuropsycholoog. Naast haar wetenschappelijke werk publiceert zij in verschillende bladen, is zij een graag geziene gast bij tv-programma's en een veelgevraagd (internationaal) spreker. Eerder verschenen van haar hand Het maakbare brein, Passies van het brein, Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij en Ik2.

 

Terug

€ 16,99


Troost - isbn 9789023955146

Troost, Als je iemand mist | Auteur: Hella van der Wijst | Uitgever: Boekencentrum | Nederlands | 1e druk | januari 2019 | Paperback |  192 pagina's

Troost van Hella van der Wijst bevat zo'n twintig ervaringsverhalen van mensen die geliefden verloren. Daarnaast geven rouwdeskundigen en wetenschappers vanuit unieke invalshoeken inzichten in de wondere wereld van verdriet en troost.

Wat is troost en hoe werkt het? Waar vinden mensen die een dierbare moeten missen troost? Waarom is het delen van verdriet zo belangrijk? Wat moet je als naaste wel en vooral niet zeggen?

Sinds drie jaar voert Hella van der Wijst voor het EO-programma Ik mis je wekelijks een gesprek bij het graf van een geliefde. Dit levert unieke inzichten op in de manier waarop mensen in Nederland rouwen en doorleven. Daarvan is dit boek de weerslag.

Dit boek kan rouwenden troosten en omstanders helpen om te troosten.

 

Terug naar Mens en Samenleving

€ 20,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Dit is mijn moeder - isbn 9789082883008

Dit is mijn moeder | Tommy Wieringa | Uitgever: Tommy Wieringa | Nederlands | 1e druk |  januari 2019  | Hardcover | 188 pagina's

Als Tommy Wieringa twaalf jaar oud is, verkiest zijn moeder een avontuurlijker leven elders. Hoewel ze zeer aan elkaar zijn verknocht, wordt hun contact sindsdien getekend door strijd. Het laatste grote twistpunt tussen Wieringa en zijn moeder is de alternatieve behandelwijze van haar borstkanker, de ziekte die haar uiteindelijk fataal zal worden. 

In dit fonkelende snoer van verhalen en herinneringen schetst Tommy Wieringa een even liefdevol als tragikomisch portret van hun tumultueuze relatie.

'Ze was niet alleen mijn moeder, maar ook een van mijn meest geliefde personages. Een kleurrijker, avontuurlijker en onverschrokkener iemand ontmoette ik nog nooit. Een ontiegelijke lastpak, maar het zout der aarde.'

 

Terug naar Actueel

Terug naar Mens en Samenleving

€ 17,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De meeste profeten beginnen in de woestijn - isbn 9789460039416

De meeste profeten beginnen in de woestijn, Levenslessen die ik heb onthouden | Auteur: Pieter Winsemius | Uitgever: Balans | Nederlands | 1e druk | januari 2019 | Paperback | 144 pagina's

Een mens leert van nieuwe ervaringen en belangrijke beslissingen en past zich aan de veranderde omstandigheden aan. Meestal voltrekt groei zich als een optelling van leermomenten. Soms gaat dat snel, wanneer het hele leven op zijn kop lijkt te staan: bij huwelijk of scheiding, het krijgen van kinderen, het wegvallen van geliefden, een nieuwe baan of een verre verhuizing. 

Pieter Winsemius dook in zijn geheugen om de leermomenten uit zijn bestaan te belichten: uit zijn sportambities, carrière in de politiek en het bedrijfsleven, maar ook uit het leven met zijn gezin. Het resultaat is een verzameling aanstekelijke observaties, dikwijls humoristisch, en steeds overtuigend en inspirerend. Want als je je bewust bent van de rol die anderen voor jou hebben gespeeld, kan je zelf ook meer betekenen voor degenen om je heen.

Pieter Winsemius (1942) is bedrijfskundige en voormalig minister van vrom. Daarnaast was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Winsemius publiceerde verschillende boeken, waaronder de bestseller Je gaat het pas zien als je het doorhebt, waarvan meer dan 200.000 exemplaren werden verkocht.

 

Terug naar actueel

Terug naar overzicht

€ 10,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De supermarktsurvivalgids - isbn 9789029092470

De supermarktsurvivalgids, Hoe overleef je de tocht langs de schappen | Auteur: Teun van de Keuken | Uitgever: J.M. Meulenhoff | Nederlands | 1e druk | oktober 2018 | Paperback | 288 pagina's

 

Journalist, columnist en programmamaker Teun van de Keuken helpt je de beste keuzes maken in de supermarkt

Teun van de Keuken is de best denkbare reisleider voor de supermarkt: de afgelopen jaren heeft hij enorm veel kennis opgedaan over de voedselindustrie en van die "insider tips' kun jij nu profiteren. Teun voert je langs de belangrijkste bezienswaardigheden op de afdelingen van de grootgrutter en vertelt je waar je de grootste gevaren kunt verwachten.

Hij leert je ook van de gebaande paden af te wijken en door de marketingtaal op de verpakkingen heen te prikken zodat je nooit meer met onzinproductenthuiskomt: geen ambachtelijke fabrieksproducten volgens grootmoeders receptof "handgekookte' chips uit een industriële ketel.

En deze gids staat boordevol praktische tips: hoe bereid je je voor (maak eenlijstje!), wat moet je kopen en wat juist niet? Hoe lees je een etiket? En je krijgt ook achtergrondinformatie: waarom zijn eetrijpe avocado's nooit eetrijp? Wat is bijvoorbeeld plakvlees en zijn pitloze druiven echt pitloos? Dankzij de eerste survivalgids voor de supermarkt kun je eindelijk goed geïnformeerd boodschappen doen en de juiste keuzes maken.

Teun is bekend van het razend populaire televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, zijn vaste plek bij Jinek en zijn columns in de Volkskrant

'Teun schrijft heel vlot en grappig maar bovenal gewoon prettig kritisch en interessant leesvoer dat ik zonder bestek zo naar binnen werk.' Yvette van Boven

 

Terug naar actueel

Terug naar Mens & Samenleving

€ 20,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ach, moedertje - isbn 9789048845200

Ach, moedertje | Hugo Borst | Uitgever: Lebowski | Nederlandstalig | Paperback | mei 2018 | 248 pagina's.

De moeder van Hugo Borst lijdt sinds enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer en woont inmiddels op een gesloten afdeling in het Verpleeghuis. In Ach, moedertje volgen we haar dagelijkse leven - en dat van haar acht medebewoners.

Van heel dichtbij schrijft Hugo over zijn moeders achteruitgang, over het verdriet om wat verloren gaat, de terugkerende valpartijen én het plezier in de bonte woongroep, want gelachen wordt er heus. Maar er is ook ergernis. Hugo maakt zich kwaad over de gigantische werkdruk van de verzorgenden in het Verpleeghuis, en de arrogantie van de zorgbestuurders. Trouw gaat hij bij ma op bezoek, en zittend aan haar zijde vraagt hij zich af wat er van haar leven nog over is.

Ach, moedertje is een intiem, geestig en spannend verslag uit het Verpleeghuis. Het is het vervolg op de bestseller Ma (meer dan 100.000 verkochte exemplaren) en gebaseerd op de gelijknamige wekelijkse kroniek in het AD.

 

Terug

€ 12,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Het zonderwoorden-boek - isbn 9789492493422

Het zonder woorden-boek. Waarom we steeds meer zeggen met emoij, Lilian Stolk. Uitgever Maven Publischers, mei 2018, ingenaaid. 

Bomvol weetjes die onmisbaar zijn in ons sociale verkeer* We denken er vaak niet over na, maar er komt nauwelijks meer een appje of bericht voorbij waar ze níét in staan: emoji. Een fascinerend fenomeen, want emoji zijn meer dan alleen lollige, boze of verdrietige gezichtjes. Ze zijn wereldwijd onmisbaar geworden en hebben onze communicatie revolutionair veranderd. Emoji-expert Lilian Stolk verklaart deze snelst groeiende (beeld)taal ooit. Ze spreekt alle belangrijke figuren uit de emoji-wereld: van de Japanse bedenker tot de directeur van Unicode (dat bepaalt met welke symbolen we kunnen communiceren), en van computerwetenschappers tot stickerontwerpers die veel geld verdienen met zelfgemaakte emojisets. Stolk laat bijvoorbeeld zien hoe deze van oorsprong Japanse uitvinding wereldwijd gemeengoed werd, wat voor effect emoji hebben op onze emoties en waarom we (tegenwoordig) zo gefocust zijn op beeld. Lilian Stolk is historicus, kunstenaar en dé emoji-expert van Nederland. Ze doet zowel theoretisch als praktisch onderzoek naar emoji en is regelmatig in de media om ons gebruik van emoji van context te voorzien. Daarnaast organiseert ze events over hedendaagse beeldcultuur (The Hmm), geeft ze emojiworkshops en ontwerpt ze digitale stickers.

 

Terug

€ 19,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Het napalmmeisje - isbn 9789023952275

Kim Phuc Phan Thi, Het napalmmeisje. Haar leven van vuur naar vrede. Uitgever Boekencentrum, ingenaaid, 280 pagina's.

De foto waarop een meisje wanhopig wegrent voor de vlammen van napalmbommen is wereldberoemd. minder bekend is hoe het verder ging met de Vietnamese Kim Phuc. In dit aangrijpende boek vertelt ze het verhaal van haar jeugd, het heftige moment van de foto en haar lange weg naar genezing en vrede. Het napalmmeisje is een schrijnend verhaal over de oorlog in Vietnam en hoe een jong leven in een handomdraai verwoest kan worden. Maar het is ook een hoopgevend boek over de veerkracht die Kim vond in de liefde en genade van God.

 

Terug

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Nederwonderland - isbn 9789082426328

Lulu Wang, Nederwonderland. Uitgever Prometheus, 2018, gebonden, 205 pagina's. 

Om zich in haar gastland thuis te voelen, probeert de van oorsprong Chinese schrijfster Nederland te begrijpen. Met humor en doortastendheid legt ze verband tussen uiteenlopende zaken die haar opvallen en geeft ze structuur aan de wirwar van haar observaties. Dit leidt tot verfrissende inzichten in en ongewone conclusies over Nederland en zijn volksaard. Laat u verrassen door een Chinese blik op hetgeen voor u vanzelfsprekend is maar voor Chinezen een hersenkraker.

 

Terug

€ 19,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Dubbele moord op Martin Luther King, Jr. - isbn 9789044133523

Dubbele moord op Martin Luther King, Jr., Een definitief en historiografisch eindrapport, Willy Schaeken. Garant - Uitgevers N.V.,  263 pagina's.

Martin Luther King, Jr. neemt vandaag een voorname plaats in binnen de Amerikaanse historiografie. Zijn Nobelprijs voor de Vrede, tweehonderd eredoctoraten en de oprichting van het King Memorial bevestigen die positie. In 1964 en 1965 bezocht hij Nederland en ontving een ereprijs uit de handen van koningin Juliana. Toch kwam King vroegtijdig aan zijn einde. Op 4 april 1968 werd hij vermoord door een rabiaat racist. De wereld stond even stil. Aan dit boek werkte Europees Kingdeskundige Willy Schaeken ruim twaalf jaar. Na grondige analyse verbindt hij de moordaanslag met het historische moordklimaat en de moordomstandigheden. De rol van John Edgar Hoover, de Ku Klux Klan, rechtse groeperingen, de oorlog in Vietnam, het Amerikaanse racisme gaat hij niet uit de weg. Uiteindelijk verbindt de auteur Kings laatste levensjaren met zijn personalistische visie en biedt hij een antwoord op de vraag naar Kings levenselixir.

''Historian Willy Schaeken has added to his stature as a leading King expert with this insightful account of the civil rights leader's assassination. By placing King's tragic death in the context of twentieth-century American racial relations, he helps readers understand why it happened.''

Prof. dr. Clayborne Carson Centennial Professor of History, R. L. Founding Director The Martin Luther King, Jr., Research and Education Institute (Stanford University), bekroond auteur in US en Europa.

''Although a lone gunman - and no one else - murdered Martin Luther King, Jr., Willy Schaeken shows how J. Edgar Hoover's FBI created a 'climate of murder' by demonizing King. Schaeken offers a fresh and interesting perspective on King's strength, leadership and influence.''

Prof. dr. Adaim Fairclough Raymond and Beverly Sackler Professor of American History and Culture (Universiteit Leiden), bekroond auteur in US en Europa.

''Willy Schaeken has produced a fascinating study of the final years of Martin Luther King's life and the circumstances surrounding his assassination. Schaeken's book should be read by anyone who wishes to know the truth about how a lowly second rate criminal fooled the American public into accepting outrageous and false conspiracy theories.''

Mel Ayton Historicus (Durham University, UK) en auteur van 'A Racial Crime. James Earl Ray and the Murder of Dr. Martin Luther King, Jr.' en talrijke historische boeken.

Over de auteur

Willy Schaeken is historicus, leerkracht godsdienst en Europees Kingdeskundige. Hij schreef diverse boeken over de Civil Rights Movement en artikels over Kings personalistisch-pacifistische theologie. Naast contacten met Kings familie onderhoudt hij goede banden met The Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute te Stanford University (San Francisco).

 

Terug

€ 32,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De magie van Maxima - isbn 9789020608625

De magie van Maxima, Josine Droogendijk. Uitgever Pepper Books, 144 pagina's.  

Maxima's kledingstijl is een belangrijk onderdeel van haar wereldwijde populariteit. Achter elke outfit zit een idee, een verhaal. En daar weet de populaire modeblogger Josine Droogendijk alles van. Droogendijk (27) begon als puber het weblog 'Maxima is cool'; inmiddels is haar site uitgegroeid tot de populairste royaltysite en weet ze alles over de royals, en koningin Maxima in het bijzonder. Dagelijks trekt modekoninginmaxima.nl 20.000 (soms 60.000!) bezoekers, die alles willen weten over de outfits van de koningin. Als er iets belangrijks gebeurt bij het koningshuis wordt Josine vaak gevraagd om als expert commentaar te geven, voor zowel de dagbladen, tijdschriften als radio en televisie. In De magie van Maxima deelt ze details en modefeiten die het grote publiek nog nooit hoorde.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

PS Dit is vertrouwelijk - isbn 9789460038006

PS Dit is vertrouwelijk, een briefwisseling, Gerard Spong & Peter de Vries. Uitgever Balans, 288 pagina's. 

Wat gebeurt er als de twee 'zware jongens' Gerard Spong en Peter R. de Vries elkaar regelmatig een brief schrijven? Dan krijg je een vlijmscherpe correspondentie waarin ze niemand sparen, ook zichzelf niet. Alle actuele en gevoelige onderwerpen uit het strafrecht en hun eigen praktijk passeren de revue. Waar ligt hun grens? Hoe reageren zij op bedreigingen? Waar liggen ze van wakker en hoe gaan zij om met hun emoties?

Advocaat Gerard Spong en misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn twee iconen in hun vak. Al zo'n dertig jaar kruisen ze elkaars wegen. Allebei hebben ze hun kenmerkende, eigen stijl. Welbespraakt en uitgesproken, soms een tikkeltje provocerend, maar altijd op basis van feiten, kennis en ervaring. Ze schrijven elkaar openhartig over hun werk, hun aanpak, hun belevenissen, hun twijfels. Er is sprake van wederzijds respect, zelfs van een zekere genegenheid, maar er zijn ook grote verschillen en ze botsen regelmatig. Want Spong verdedigt en De Vries klaagt aan. In dit boek geven beiden zich bloot.

 

Terug naar overzicht

€ 22,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De stille diplomaat - isbn 9789460038013

De stille diplomaat, Max van der Stoel, 1924-2011, Anet Bleich. Uitgever Balans, 440 pagina's. 

Max van der Stoel was een diplomaat met een afkeer van diners, cocktailparty's en smalltalk. Hij was ook een internationale grootheid: als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Den Uyl vocht hij voor het herstel van de democratie in Griekenland, Oost-Europa, Portugal en Chili. Na de ondergang van het Sovjetcommunisme bemiddelde hij in tal van nationalistische conflicten. Altijd achter de schermen, vaak met succes.

Even discreet ging hij te werk bij zijn geslaagde poging om de 'foute' vader van Máxima te overreden weg te blijven bij haar huwelijk. Máxima bedankte hem daar later voor en verontschuldigde zich voor de vergoten tranen.

Max van der Stoel was niet onomstreden. Linkse critici uit zijn eigen PvdA zetten hem weg als 'visieloze rechtse bal', Baltische nationalisten maakten hem uit voor 'agent van het Kremlin'. Maar hij hield vast aan zijn streven ideaal en werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.

Anet Bleich schetst in deze biografie het leven van een legendarische Nederlandse diplomaat die de confrontatie aandurfde met de Henry Kissingers en Saddam Hoesseins van deze wereld.

 

Terug naar overzicht

€ 34,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Een sky full of gedoofde lichtjes - isbn 9789024579891

Een sky full of gedoofde lichtjes, Remco de Ridder. Uitgever Luitingh-Sijthoff, 192 pagina's. 

Een sky full of gedoofde lichtjes van Remco de Ridder is een aangrijpende, autobiografische roman over de impact van de ramp met MH17. 

De eenendertigjarige Ruben is met vakantie in Spanje als hij hoort dat vlucht MH17 is neergestort. Aan boord waren zijn halfzus en haar gezin. Ruben wordt overvallen door een explosie van emoties: verdriet, ongeloof en woede nemen zijn leven over. Ruben, een jongen die al jaren worstelt met een angststoornis, merkt dat het gevoel dat de ramp oproept sterker is dan zijn angst. Terwijl hij met zijn familie in een bizarre hel belandt, lijkt het of zijn angst verdwijnt. 

Een rauwe en aangrijpende roman geschreven in een precieze, onsentimentele stijl vol treffende observaties. Remco de Ridder weet woorden te geven aan een realiteit die het voorstellingsvermogen te boven gaat.

 

Terug naar overzicht

€ 18,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Rodina - isbn 9789045033433

Rodina, Tussen lethargie en revolutie, Arnout Brouwers. Uitgever  Atlas Contact, 240 pagina's.

 

In Rodina reist Arnout Brouwers samen met zijn goede vriend Pasja kriskras door Rusland en treft een land in beweging aan. De liberale democratie verliest wereldwijd terrein en om ons heen zien we de opkomst van autoritair leiderschap waarbinnen het begrip "democratie' almaar wordt opgerekt. De autoritaire leider speelt op veel schaakborden tegelijk om zijn volk vrij genoeg te laten zijn om te kunnen genieten, maar niet vrij genoeg om in opstand te komen of de machtsverhoudingen te verstoren. In Rusland wedijveren – onder de bovenlaag van stabiliteit – verval met vernieuwing, dranklust met de behoefte aan een normaal leven. Wie echter alleen kommer en kwel verwacht, repressie die van de grauwe gezichten valt af te lezen, heeft het mis. 

Brouwers ontmoet Russen uit alle lagen van de bevolking en merkt op dat die niet verloren zijn voor een Rusland zonder Poetin. Sterker nog, steeds vaker ziet hij opstanden plaatsvinden tegen de propaganda, controle en dwang van het Russische staatsapparaat.

In Rodina laat Arnout Brouwers een tegendraads en hoopvol geluid horen over de toekomst van Rusland: de eeuw is nog jong.

 

Terug naar overzicht

€ 21,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De strijd om de democratie - isbn 9789024411634

De strijd om de democratie, Essays over democratische zelfverdediging, diverse auteurs. Uitgever Boom,      416 pagina's.

 

 

Wat is een weerbare democratie? Hoe gaan we om met krachten die zich niet aan de regels van onze rechtsstaat houden? Vooraanstaande denkers gaan in op deze uiterst actuele vragen.

Steeds meer politieke partijen stellen ongrondwettelijke maatregelen voor, radicale groeperingen trachten door terreur anderen hun wil op te leggen, buitenlandse regimes pogen in onze democratie te interveniëren en lidstaten van de EU nemen wetten aan die de democratie allesbehalve bevorderen. De strijd om de democratie behandelt in het licht van deze ontwikkelingen het vraagstuk van de 'weerbare democratie'. In hoeverre zijn ondemocratische maatregelen geoorloofd om de democratie te beschermen? In deze actuele bundel laten vooraanstaande denkers als Afshin Ellian, Bastiaan Rijpkema, Paul Cliteur, Gelijn Molier en Dirk Verhofstadt hun licht schijnen over deze meer dan urgente vraag.

Afshin Ellian (1966) is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Gelijn Molier (1969) is universitair hoofddocent Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. Bastiaan Rijpkema (1987) is universitair docent aan dezelfde afdeling

 

Terug naar overzicht

€ 29,90

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ivanka - isbn 9789044634907

Ivanka, Anna van den Breemer. Uitgever Prometheus, 256 pagina's.

Wie de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten echt wil leren kennen moet beginnen bij zijn lievelingsdochter: Ivanka Trump. Ze is de enige vrouw naar wie Donald Trump echt luistert. Volgens velen is de vijfendertigjarige blondine de betere versie van haar vader: beiden hebben een snoeihard zakelijk instinct, maar waar Trump lomp is, blijft Ivanka altijd charmant. Als succesvolle zakenvrouw, liefhebbende echtgenote én zorgzame moeder bleek ze tijdens de keiharde verkiezingscampagne de perfecte pr-machine van haar vader. En dan is ze ook nog eens bloedmooi. Haar persoonlijkheid blijft voor iedereen een raadsel. Ze genoot van haar leven in Manhattan, maar liet alles achter om haar vader van dienst te zijn in het Witte Huis. Wat drijft haar? Macht? De wil om een verschil te maken op het gebied van vrouwenemancipatie, haar stokpaardje? Of gaat ze gebukt onder het juk van loyaliteit, dat de Trump-dynastie zo typeert?

Deze biografie is een sprankelend en meeslepend portret van een rijkeluisdochter die model werd om te ontsnappen aan het kostschoolleven en ondanks haar twijfels toch koos voor het familiebedrijf, om vervolgens alles op te geven om haar vader te volgen naar Washington. Ze is niet alleen belast met het takenpakket van een first daughter, maar nog veel meer hoopt de hele wereld dat zij haar gevreesde vader kan beteugelen. 

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De onzichtbare hand - isbn 9789044634365

De onzichtbare hand, Hoe markteconomieën opkomen en neergaan, Bas van Bavel. Uitgever Prometheus, 400 pagina's.

Het is een sprookje dat onze markteconomie een onmisbare voorwaarde voor welvaart en rechtsstaat is. Dat weet de internationaal gezaghebbende Nederlandse economisch historicus Bas van Bavel onweerlegbaar aan te tonen. Hij toetst de abstracte beweringen van de economen genadeloos aan de historische werkelijkheid. De vrije markt, die aanvankelijk breed werd omarmd, blijkt na enige tijd de welvaartsgroei juist te remmen: nieuwe economische elites veroveren met hun rijkdom politieke en juridische macht en sluiten nieuwkomers buiten. De ongelijkheid neemt toe, investeringen nemen af. Zo ging het tijdens de bloeitijd van de Arabische cultuur in Irak, in de Italiaanse steden ten tijde van de Renaissance, en ook in de Gouden Eeuw van Antwerpen en Amsterdam. En in onze tijd zal het niet anders zijn. Door ons vast te ketenen aan het Angelsaksische marktmodel hebben we onze eigen mogelijkheden om een neergaande cyclus te stuiten ernstig beknot.

'[Van Bavel schetst] een verhaal van opkomst en neergang waarin, net als in de Griekse tragedies, de elementen die de hoofdrolspelers grootsheid brachten hen uiteindelijk ook in de afgrond doen storten.'

Branko Milanović, auteur van Wereldwijde ongelijkheid

Bas van Bavel (1964), opgeleid als historicus, is faculteitshoogleraar transities van economie en samenleving aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef het boek Manors and Markets, over de sociaal-economische geschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen, en talrijke artikelen over marktontwikkeling, ongelijkheid en welvaartsgroei, meestal vanuit een langetermijnperspectief. Daarnaast geeft hij leiding aan Instituties voor Open Samenlevingen, een van de multidisciplinaire speerpunten van de Universiteit Utrecht.

 

Over The invisible hand:

'Zijn terugblik op de wereldgeschiedenis levert een verrassend actueel boek op en een handleiding voor onze toekomst. (...) Bas van Bavel (...) beschrijft in een gedegen, doorwrocht en uitstekend gedocumenteerd boek hoe sterke beschavingen en samenlevingen ontstaan.' Frank van den Heuvel in Christen Democratische Verkenningen

 

'This a beautifully written book, easy to read, which makes it adequate for a wide audience. Above all, it is an original and intellectually challenging piece of scholarly work that breaks new historical grounds.' Stefano Zamagni in Journal of Economics

 

'Van Bavel's deep expertise in the subject matter weaves an intricate web of connections of cultural, economic, and social aspects across time and space, and seamlessly draws the reader into a wonderful account.' Mauricio Drelichman in Journal of Economic Literature

 

'Van Bavel verdiept met zijn boek het huidige politieke debat en verdient het ook gelezen te worden door al diegenen die de voordelen van de liberale democratie, handelsliberalisering, globalisering en de Europese toenadering koesteren.' Ton Lansink in Clingendael Spectator

 

Terug naar overzicht

€ 29,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De metamorfose van de wereld - isbn 9789086872183

De metamorfose van de wereld, Sociologie van metamorfosen, Ulrich Beck. Uitgever Klement,  280 pagina's. 

De bekende socioloog Ulrich Beck brengt met De metamorfose van de wereld een nieuw perspectief op (klimaat-)verandering. Onze steedse complexere wereld verandert niet meer zomaar, er doen zich metamorfosen voor, radicale vormen van transformatie. Ze dwingen ons om ons denken te veranderen en niet te blijven hangen in oplossingsgericht denken. Verleggen we onze focus naar de goede kanten van het slechte, dan kunnen we de kosmopolitische houding ontwikkelen die nodig is om belangrijke uitdagingen als klimaatverandering en digitalisering aan te gaan.

 

Terug naar overzicht

€ 34,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Nazi-Duitsland 2.0 - isbn 9789086872053

Nazi-Duitsland 2.0, de feminisering van rechts-extremisme, Jilke Tanis. Uitgever Klement, 200 pagina's. 

Rechts-extremisme had altijd een mannelijk gezicht; bij brandstichting in een AZC, of als er vluchtelingen in elkaar werden geslagen, overheerste het beeld van daders met kale koppen en dikke armen. Maar het beeld van de neo-nazi als volgetatoeëerde man klopt niet meer, tegenwoordig spelen vrouwen een steeds belangrijkere rol. Jilke Tanis bezocht nazivrouwen en sprak met hen over het duistere Duitse verleden en over hun droom voor volk en vaderland. Een huiveringwekkend inkijkje in een verborgen wereld.

 

Terug naar overzicht

€ 19,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Toch zit het anders - isbn 9789045035161

Toch zit het anders, Maarten Asscher. Uitgever Atlas Contact, 224 pagina's.

 

In Toch zit het anders, een verzameling geopinieerde en bij vlagen polemische essays, gaat Maarten Asscher onderwerpen te lijf die hem de afgelopen decennia als uitgever, als kunstambtenaar, als boekhandelaar en bovenal als lezer hebben beziggehouden. De ongeletterdheid van onze politieke cultuur komt aan de orde, het verschijnsel "kunstpaus', de ware aard van literair engagement en de terugkerende dilemma's van het cultuurbeleid. Maar ook een bijna onhanteerbaar onderwerp als de parallel tussen de herdenking van de slavernij en die van de Holocaust wordt zorgvuldig geanalyseerd. Scherpzinnig en waar nodig strijdlustig, dat zijn deze goed geschreven, door empathie en kritische zin voortgedreven essays.

Waarin schuilt het ware leiderschap? Wat mogen wij van de literatuur verwachten? En van onze eigen geschiedenis? Welke verhelderende of vertroebelende rol speelt taal daarbij?

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De pianist uit Yarmouk - isbn 9789045034256

De pianist uit Yarmouk, Aeham Ahmad. Uitgever Atlas Contact, 320 pagina's.

 

"Het beeld van Aeham Ahmad, spelend op de piano te midden van het puin van een straat in Yarmouk, een voorstad van Damascus, is iconisch. Het symboliseert de immense destructie in Syrië en de onbedwingbare levenskracht van mensen in weerwil van die verwoesting. De video ging via YouTube de wereld over, maar Aeham Ahmad onderging hetzelfde lot als duizenden anderen: een gevaarlijke vlucht over land, over zee, de verschrikkelijke route door de Balkan, achterlating van zijn vrouw en familie, de opluchting eindelijk in Duitsland aan te komen die onmiddellijk gevolgd werd door het peilloze verdriet van familie en vrienden gescheiden te zijn, en zijn hele vorige leven, alles wat hem vertrouwd was te moeten missen. De ""redding' van zijn muziek is een weerkerend thema in zijn verhaal. Ahmad wordt in de media wel the pianist from the ruins genoemd. In dit boek vertelt hij voor het eerst zijn eigen verhaal, het hele verhaal."

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Deals en dodenlijstjes - isbn 9789460037917

Deals en dodenlijstjes, Van Willem Endstra tot Astrid Holleeder: wie durft er nog te getuigen?, Marian Husken.

Uitgever: Balans, 256 pagina's.

 

Getuigen zijn onmisbaar in het strafrecht. Als de zussen Sonja en Astrid Holleeder hun mond hadden gehouden, stond hun broer Willem niet terecht voor moord. En de ontboezemingen van de kroongetuigen Peter La Serpe en Fred Ros vormen het hart van het grootste Nederlandse liquidatieproces ooit. Maar hoe krijgt justitie de 'collega's' en familieleden van notoire criminelen of toevallige toeschouwers van een misdrijf zo ver om hun verhaal te doen?

Het team Criminele inlichtingen - de 'Sectie Stiekem' van de politie - speelt een belangrijke rol bij het 'hengelen' naar getuigen. Wie informatie heeft over een misdaad, kan bij hen anoniem zijn kennis spuien. Ook zoeken de 'politiespionnen' zelf actief contact met criminelen van wie ze weten dat zij gevaar lopen of zelfs op een dodenlijst staan. In ruil voor hun belastende kennis biedt justitie hun bescherming. Soms leidt dat voor getuigen tot een volledig nieuw leven buiten Nederland.

Maar hoe eerlijk opereert de overheid? Is de 'waarheid' te koop in ruil voor een luxeleven op een palmenstrand? En hoe solide zijn die toezeggingen? In Deals en dodenlijstjes duikt Marian Husken in de schimmige wereld van getuigenbescherming. 'Dit verraad wordt mij nooit vergeven.'

 

Terug naar overzicht

€ 18,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Een politiek van vijandschap - isbn 9789058758170

Een politiek van vijandschap, Achille Mbembe. Uitgever Boom, 248 pagina's.

 

In een wereld waarin muren worden opgetrokken houdt Achille Mbembe ons een confronterende spiegel voor. Een zeer actueel boek van de meesterdenker van het post-kolonialisme.

Sinds de koloniale oorlogen gaan liberaal-democratische staten steeds vaker en makkelijker over tot het instellen van de uitzonderingstoestand waarin acties tegen vijanden niet meer gebonden zijn aan wettelijke beperkingen. Democratieën dreigen zo te verworden tot dictatoriale actoren. Achille Mbembe onderzoekt de gevolgen van deze verschuiving, analyseert de nieuwe relatie tussen geweld en wet, en tussen norm en uitzondering. Hij verkent de voorwaarden van oorlog, vrijheid en veiligheid. In Een politiek van vijandschap ontwikkelt Mbembe een kader waarin deze ontwikkelingen bediscussieerd kunnen worden. Volgens hem moeten we voorbij het humanisme op zoek gaan naar een politiek van menselijkheid.

Achille Mbembe (1957) is een van de grote denkers van het post-kolonialisme. Hij doceert geschiedenis en politieke filosofie aan Columbia University, Berkeley, Yale en de University of Johannesburg. Bij Boom verscheen in 2015 zijn alom geprezen Kritiek van de zwarte rede.

 

Terug naar overzicht

€ 24,90

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ik brul, dus ik ben - isbn 9789024415489

Ik brul, dus ik ben, Denkers over populisme, Peter Wierenga. Uitgever Boom, 192 pagina's. 

Is Donald Trump een fascist in wording, of slechts een politicus die de legitieme grieven van Joe Sixpack op eigenzinnige wijze verwoordt? Hoe gevaarlijk is de Duitse partij AfD? Zijn er ook populisten in Afrika en Azië? Wat is het verschil tussen links-populisme en rechts-populisme? En, niet te vergeten, is er ook een relatie tussen de opkomst van mannelijke en vrouwelijke brullers op de apenrots, en de filosofie?

Voorafgaand aan snelle meningen, nepnieuws en polarisatie. Op al deze vragen geeft Ik brul, dus ik ben van Peter Wierenga een antwoord, en vaak ook wel meer dan één. Het boek doet daarmee een stap terug in een wereld die gedomineerd wordt door snelle meningen, nepnieuws en polarisatie. Vooraanstaande filosofen en denkers tonen de waan van de dag zoals je hem nog niet eerder zag. 

Toonaangevende intellectuelen 

Wierenga sprak met o.a. Kwame Anthony Appiah, Markus Gabriel, Marli Huijer, Gergely Márton, Achille Mbembe, Michael Sandel, Paul Scheffer, Ad Verbrugge en Zhang Weiwei. Voor Ik brul, dus ik ben interviewde Wierenga toonaangevende intellectuelen vanuit de hele wereld over het populisme. Door hun verschillende achtergronden ontstaat een fascinerend palet van inzichten over uiteenlopende onderwerpen, zoals de vluchtelingencrisis, euroscepsis, protectionisme, de islam en het postmodernisme. En komen bekende populisten als Trump, Wilders, Le Pen, Viktor Orbán en Narendra Modi in een ander daglicht te staan.

Over de auteur: Peter Wierenga (1971) is classicus en freelance journalist, onder meer voor de Volkskrant.

 

Terug naar overzicht

€ 12,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Wieke in Zambia - isbn 9789089754721

Wieke in Zambia, mijn onvergetelijke jaren, Wieke Biesheuvel. Uitgever Just Publishers, 288 pagina's.

In de jaren zeventig reist backpacker Wieke Biesheuvel jaarlijks iedere zomer naar het platteland van Kenia. Dat houdt in: samenwerken met de dorpsbevolking, slapen op de grond, zelf kippen slachten, water halen bij een stroompje. Voor de jonge Wieke betekent Afrika de ultieme vrijheid, gemeenschapszin en avontuur. Ze wil terug, liefst voor jaren.  Veertig jaar later verhuist Wieke samen met haar man Rob naar Zambia. Het stel woont vlak bij South Luangwa, een van de mooiste nationale wildparken van Afrika. Terwijl Rob in een lokaal ziekenhuis als chirurg aan het werk gaat, zit ook de doortastende Wieke niet stil. Onder haar leiding en dankzij de gulle giften van haar duizenden volgers op Facebook zorgt ze dat er tal van waterpompen geïnstalleerd worden op plekken waar dat zo hard nodig is.  Afrika, zegt Wieke, is zoveel meer dan oorlog, honger, corrupte leiders en armoede. Zo laat ze ons in dit boek kennismaken met de altijd gemoedelijke Zambianen op het platteland, die net als wij graag in vrede, vrijheid - als het even kan met wat welvaart - hun leven willen leiden. En tot slot laat ze ook zien dat zestig-plus zijn niet betekent dat je op je handen moet gaan zitten. 'Laat ze vooral wapperen en zoek naar voedsel voor je ziel.'  Een lezer schreef: 'Een inspirerend en nuchter boek van de populaire Libelle-columniste over haar dagelijks leven in Zambia. Als lezer heb je het gevoel er zelf bij te zijn.' 

Wieke in Zambia is vol avontuur, emoties en ontroerende momenten. Een boek over bijzondere belevenissen in een land dat corruptie, armoede en verdriet even makkelijk. Wieke Biesheuvel (1948) is al vijfentwintig jaar columniste bij Libelle. Ruim 25.000 mensen volgen haar Facebookpagina Wieke Biesheuvel in Zambia. Ze is de oudste dochter van oud-premier Barend Biesheuvel. 'Mijn vader stuurde mij al jong de wereld in en daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.' 

 

Terug naar overzicht

€ 19,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Engel op drift - isbn 9789089754622

Engel op drift, George Wethern/Vincent Colnett. Uitgever Just Publishers, 288 pagina's.

Een ijzingwekkend boek dat je raakt als een klap met een motorketting. Olie en bloed sijpelen van de pagina's. Niet voor weekhartige lezers!  George Wethern behoorde tot de Hells Angels van de afdeling Oakland, het vermaarde chapter van opper-Angel Ralph 'Sonny' Barger. De twee waren vrienden; bij een van hun eerste ontmoetingen had Wethern zelfs het met bloed besmeurde jasje van Barger gekregen.  Hij droeg het vieze ding met trots. Wethern werkte zich op tot vice-president van het Oakland chapter. Hij genoot van het motorrijden, het knokken, de vrouwen, de drinkgelagen en de ongebreidelde consumptie van alle soorten drugs. Hij vergaarde daarnaast een kapitaal in het verhandelen van dope en wapens. George Wethern was, kortom, een outlaw pur sang. Tot hij op zekere dag door een enorme politiemacht uit zijn huis werd gesleurd - en zijn foute manier van leven begon in te zien. Wethern kreeg wroeging en ging over tot de grootste misdaad die je als Hells Angel kunt begaan: in ruil voor opname in een getuigenbeschermingsprogramma ging hij praten met de politie. 

Alle details over zijn leven als motorduivel kwamen boven tafel. En dat zorgde voor nog meer innerlijke ellende. Verscheurd door woede, angst en schaamte probeerde hij op zeker moment de hand aan zichzelf te slaan.

Engel op drift is het onopgesmukte levensverhaal van spijtoptant George Wethern, binnen de Hells Angels Motorcycle Club de rechterhand van opperhoofd Sonny Barger. Dit boek geldt als een klassieker binnen het genre en is rauw, confronterend en bij vlagen schokkend. Heel schokkend.

 

Terug naar overzicht

€ 19,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Hallo robot - isbn 9789046822920

Hallo robot, De machine als medemens, Bennie Mols/Nieske Vergunst. Uitgever Nieuw Amsterdam, 288 pagina's.

 

Robots zuigen het stof van onze vloeren, opereren patiënten, inspecteren rampplekken, rijden ons rond en houden ons gezelschap. Het aantal robots neemt snel toe en hun mogelijkheden ook. Hoog tijd dus om robots beter te leren kennen. 

Hallo robot vertelt verhalen over de wetenschap en techniek achter de robots. Hoe werken ze? Wat kunnen ze? Wat kunnen ze niet? Wat willen we van ze? Hoe ver zijn ze al gekomen en wat belooft dat voor de toekomst?

In Hallo robot ontmoet de lezer zowel echte robots als sciencefiction-robots, maar ook de mensen achter de robots: de robotmakers en -ontwerpers, hobbyisten en professionals.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De nieuwe mode van Oranje - isbn 9789000355013

De nieuwe mode van Oranje, Els Smit. Uitgever Spectrum, 208 pagina's.

 

Royalty is hot news. Koningin Máxima zit na een werkbezoek nog niet in de auto of de hele wereld weet wat ze draagt, wie het heeft gemaakt en wat het heeft gekost. De afgelopen tien jaar is de wereld door de komst van internet in duizelingwekkend tempo veranderd. Net als iedereen kreeg het Koninklijk Huis met de enorme impact van de nieuwe media te maken. Doordat foto's en bewegend beeld zo belangrijk zijn geworden, gaat de aandacht nog meer dan voorheen uit naar de kleding en de juwelen van het koningspaar en de prinsessen.Ondanks al die informatie worden de grote lijnen van het koninklijke kledinggedrag echter zelden of nooit beschreven.  In De nieuwe mode van Oranje gebeurt dit wel.Bovendien geeft een groot aantal designers van koninklijke kleding een inkijkje in hun wereld, waarin ze zelf soms supersterren zijn. Exclusieve archiefstukken, verhalen over inspiratiebronnen en schitterende foto's maken van De nieuwe mode van Oranje een bron van nieuwe informatie. De huidige koninklijke familie staat in dit boek centraal, maar er zijn ook verwijzingen naar de kleding en de juwelen van vorige generaties. Koninklijke kleding is de moeite waard om van dichtbij te bekijken. Detailfoto's en stofstaaltjes leveren een nieuw en vaak ontroerend beeld van het exquise handwerk van de ontwerpers. De nieuwe mode van Oranje is het vervolg op het succesvolle Ontwerpers van Oranje dat Els Smit in 2008 schreef.

 

Terug naar overzicht

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ik zal de laatste zijn - isbn 9789026339042

Ik zal de laatste zijn, Mijn strijd tegen de Islamitische Staat, Nadia Murad. Uitgever Ambo/Anthos, 335 pagina's. 

'Ik zal de laatste zijn' is het schokkende maar tegelijk inspirerende verhaal van mensenrechtenactiviste Nadia Murad over haar vlucht uit de handen van Islamitische Staat. Voor het eerst vertelt Nadia Murad in detail over haar levensgevaarlijke vlucht naar de vrijheid. Ondanks de verschrikkingen die ze heeft ondergaan, is ze strijdbaar. Met hulp van Yazda, een non-profit organisatie die Yezidi slachtoffers helpt, wil ze de Islamitische Staat aansprakelijk stellen voor genocide en misdaden tegen de mensheid. Ze wordt daarin vertegenwoordigd door niemand minder dan de beroemde advocaat Amal Clooney. 'Ik zal de laatste zijn' is een verhaal van ongekende moed en veerkracht.

 

Terug naar overzicht

€ 20,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Nederland ligt er prima bij - isbn 9789045035222

Nederland ligt er prima bij, Toine Heijmans. Uitgever Atlas Contact, 288 pagina's.

 

'Nederland ligt er prima bij' is een portret van een prima land, geschreven door Toine Heijmans, de journalist met misschien wel de mooiste pen van Nederland. Over Nederland valt een hoop te zeuren. Als je sommige opiniemakers en politici moet geloven, staan we aan de rand van de afgrond: vanachter hun vaak digitale spreekgestoeltes schetsen ze het beeld van een verdeeld land in verwarring, ten prooi aan populisme en moreel verval. Maar wie echt gaat kijken ziet: Nederland ligt er prima bij. Toine Heijmans doorkruist ons land nu bijna drie jaar, als rondreizend columnist voor de Volkskrant. Hij komt overal en praat met iedereen. In binnensteden en buitenwijken, bij grote en kleine kwesties. Hij is bij de koning en bij de premier, maar ook bij de verliefde wethouder, de graaiende zorgbobo, en bij de man die probeert los van alles te leven in een bos. In Nederland ligt er prima bij komen al die schitterend vertelde verhalen bij elkaar. Heijmans neemt zijn lezers mee over de binnenwegen van de samenleving, en laat zien hoe aan tekentafels genomen beslissingen hun weerslag hebben op de levens van mensen in het land. Hij bezoekt een stervende kerk, nukkige salafisten,

onbegrepen vluchtelingen en een overtuigde ganzenvergasser. Samen vormen zijn miniaturen een zeldzaam levendig en haarfijn beeld van het land en de tijd waarin we leven.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De identiteitscrisis van Zwarte Piet - isbn 9789045034973

De identiteitscrisis van Zwarte Piet, Frank Rensen Jop Euwijk. Uitgever Atlas Contact, 176 pagina's.

 

In De identiteitscrisis van Zwarte Piet gaan Jop Euwijk en Frank Rensen op zoek naar de historische, culturele en sociale achtergrond van Zwarte Piet. Hij houdt de gemoederen al jaren bezig, en toch weten de meeste mensen maar weinig over hem. Zijn figuur blijkt zo veranderlijk dat zijn identiteit moeilijk is vast te stellen. Is dat misschien de reden waarom de een zielsveel van hem houdt en de ander door hem wordt gekwetst? Om ervoor te zorgen dat 5 december weer draait om de verbinding en de gezelligheid die de traditie zo waardevol maken, is het belangrijk om de zwartepietendiscussie serieus te nemen. En, niet minder belangrijk, elkaar ook.

"Wat een verademing! Dit boek is de sleutel tot rede én verbinding in de huidige discussies rond Sinterklaas en Zwarte Piet. Inzichtelijk voor voor- en tegenstanders en iedereen daartussenin, vanuit historische kaders, biedt het perspectief voor vandaag en de toekomst.' –Typhoon.

"Word je moe van het gedoe over Zwarte Piet? Lees dan dit boek over de beeldvorming van deze figuur in de Nederlandse geschiedenis. Argumenten voor en tegen Piet komen langs. Voor iedereen die zich in de discussies mengt is dit het beste sinterklaasgeschenk!' – Maria Grever, hoogleraar geschiedenis Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

Terug naar overzicht

€ 21,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Weg van liefde - isbn 9789045035444

Weg van liefde, Alain de Botton. Uitgever Atlas Contact, 240 pagina's.

 

In "Weg van liefde' onderzoekt Alain de Botton wat er gebeurt als twee mensen verliefd worden, wat ervoor nodig is om de liefde te behouden en waarom het vaak toch misgaat. Rabih en Kirsten ontmoeten elkaar op het werk; ze worden verliefd, ze trouwen en krijgen kinderen – "en ze leefden nog lang en gelukkig.' Helaas, geen enkele relatie is zo simpel. Met filosofisch inzicht en psychologische scherpzinnigheid toont De Botton dat onze huidige romantische idealen ons veel schade kunnen berokkenen en geeft alternatieven voor een nieuwe romantiek. De conclusie is – zoals de personages in dit boek zullen ondervinden – dat langdurige liefde vooral een "vaardigheid' is die wij ons langzaam en met de nodige moeite eigen maken. "Weg van liefde' is een herkenbaar, verhelderend en hoopgevend verhaal over hoe een liefdesrelatie in de eenentwintigste eeuw kan standhouden en tot bloei kan komen.

 

Terug naar overzicht

€ 12,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ben je belazerd - isbn 9789460036439

Ben je belazerd, Oplichters, slachtoffers en fraudebestrijders, Gerlof Leistra/Brigitte Schultink. Uitgever Balans, 256 pagina's.

 

Het zal je maar gebeuren: je koopt een paar felbegeerde concertkaartjes op Marktplaats en vlak voor aanvang blijken ze vals. Je denkt op internet de liefde van je leven gevonden te hebben, blijkt - nadat je spaargeld op is - dat je alles kwijt bent aan een criminele organisatie. Je aardige collega belazert de kluit al jaren met zijn declaraties en valse facturen. En ineens stromen onbekende rekeningafschriften, aanmaningen en boetes binnen op jouw naam: je identiteit wordt misbruikt door een ander.

Fraude is van alle tijden en lijkt een onuitroeibaar fenomeen. Het is een verzamelnaam voor leugens, 'legitieme' listen en vuig bedrog in vele variaties. Er bestaan zoveel soorten van dat er bijna geen woord te vinden is waar de term 'fraude' niet achter geplakt kan worden. En er komen voortdurend nieuwe vormen bij.

Hoe werkt fraude? Wat is het profiel van een oplichter? Hoe groot is de schade? Welke gevolgen heeft fraude voor slachtoffers? Hoe werkt fraudebestrijding? Iin Ben je belazerd brengen Gerlof Leistra en Brigitte Schultink het Nederlandse fraudelandschap in kaart. Dat doen zij aan de hand van literatuur en gesprekken met fraudeurs, slachtoffers, fraudebestrijders en wetenschappers, met veel spraakmakende voorbeelden uit de praktijk. Hun fraudeschets mondt uit in een pleidooi voor een veel gerichtere aanpak.

 

Terug naar overzicht

€ 18,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Rouwwerk - isbn 9789460036552

Rouwwerk, Liefde, verlies en verder leven, Julia Samuel. Uitgever Balans, 280 pagina's.

 

De dood raakt ons allemaal. Maar het taboe erop is groot en rouw wordt vaak fundamenteel verkeerd begrepen. Rouwtherapeut Julia Samuel werkt al 25 jaar met mensen die iemand verloren hebben. Ze verwierf diepgaand inzicht in wat iemand doormaakt na het verlies van een geliefde, een ouder, kind, broer of zusje. In dit aangrijpende boek deelt ze haar psychologische inzichten over rouw. Een helende kracht, als er op een goede manier mee wordt omgegaan. Rouwwerk bevat verhalen van mensen die een grote liefde kenden en een groot verlies - en dat overleefden. Zij laten zien hoe rouw onze grootste angsten blootlegt, onze zelfbescherming doorbreekt en ons diepste wezen blootlegt. Aan de hand van deze oprechte en ontroerende verhalen toont Julia Samuel hoe we kunnen stoppen ons ongemakkelijk en onzeker te voelen over de dood. Zij laat zien hoe we vrienden en familie kunnen helpen door er open en eerlijk over te praten. Dit uitzonderlijke en troostrijke boek leert ons leven met, en leren van, een groot verlies.

 

Terug naar overzicht

€ 22,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De dood - isbn 9789028427174

De dood, Vijftien deskundigen over ons levenseinde, Elke Veldkamp. Uitgever Wereldbibliotheek, 208 pagina's.

 

De dood heeft allerlei facetten, praktische, medische en filosofische, die deel uitmaken van het leven zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Journalist Elke Veldkamp wilde weten welke en sprak daartoe met vijftien mensen die zich beroepshalve of uit interesse met de dood bezighouden. Zo komen onder meer medische, psychologische, maatschappelijke, biologische, economische en spirituele vragen aan de orde als: Wat is de dood eigenlijk? Hoe gaat sterven? Hoe gaan we ermee om? Wat gebeurt er met het stoffelijk overschot? En zijn wij meer dan ons fysieke lichaam? Aan het woord komen onder anderen funerair historicus Wim Cappers, cardioloog Pim van Lommel, psychiater Jan Mokkenstorm, rouwdeskundige Leonie van der Maarel, forensisch arts Wilma Duijst en schrijver Martin Michael Driessen. Vanuit hun deskundigheid vertellen zij over hun inzichten en ervaringen, en over hoe deze hun persoonlijke visie op de dood hebben beïnvloed.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Een goede dood - isbn 9789086872244

Een goede dood, Euthanasie gewikt en gewogen, Ton Vink. Uitgever Klement, 200 pagina's.

 

Met Een goede dood laat Ton Vink zien dat we ons minder moeten bezighouden met de procedurele en juridische kant van euthanasie en meer met de vraag wat een goede dood nu eigenlijk inhoudt. Vink begeleidde jarenlang mensen die overwogen hun leven te beëindigen. Hij schuwt niet om moeilijke vragen te stellen: Wat is een goede dood? En wie bepaalt dat? Vink neemt ons mee in een wereld die ons allemaal aangaat. Een zorgvuldig onderbouwd pleidooi voor gereflecteerde zelfbeschikking.  

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Wat wij kunnen doen - isbn 9789023950141

Wat wij kunnen doen, Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik, Sarina Brons- van der Wekken & Berna van der Zouwen-De Ruiter. Uitgever Boekencentrum, 144 pagina's.

 

Stel: je hoort op een dag dat iemand in je directe omgeving seksueel misbruikt wordt. Wat kun je dan doen? Op die concrete vraag wil dit boek antwoord geven, heel praktisch. Aan de orde komen: signalering, verschillende situaties, misbruik in kerkelijke context en op school, aangifte en hulpverleningsmogelijkheden. Niets doen is geen optie bij het ontdekken van seksueel misbruik. De juiste dingen doen kan van cruciale betekenis zijn voor het slachtoffer. 

 

Terug naar overzicht

€ 14,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Eindeloos bewustzijn - isbn 9789049806088

Eindeloos bewustzijn (dwarsligger - compact formaat), Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring, P. van Lommel  Uitgever: Dwarsligger®, 909 pagina's.

 

Een paar jaar geleden publiceerde cardioloog Pim van Lommel een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift 'The Lancet' over zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt. Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel 'bijna-doodervaring' heen. Het is een authentieke ervaring die niet te herleiden is tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert en mensen blijvend. Van Lommel geeft in dit boek een wetenschappelijk verantwoorde uitleg van de BDE. Dat doet hij niet voor zijn vakbroeders, maar voor een lekenpubliek. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad. Kern van Van Lommels betoog is dat de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. Volgens Van Lommel zijn er goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het bewustzijn kan ook los van ons lichaam functioneren. Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Sindsdien houdt hij over de hele wereld lezingen over BDE, en de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie.

 

Terug naar overzicht

€ 15,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Tot slot - isbn 9789000356966

Tot slot, Wat ik nog zeggen wil, Hyshil Sander. Uitgever: Spectrum, 160 pagina's.

 

Wat wil jij van jezelf achterlaten?

Tot slot is voor iedereen die bewust wil stilstaan bij het leven. Wat was belangrijk? Wie is belangrijk? Wat wil je nooit vergeten? Wat waren je keuzes en wat zijn je wensen? Een persoonlijk boek vol vragen die je helpen te bespiegelen, verwoorden en documenteren. Voor jezelf als dierbaar dagboek en later als waardevol document van jouw leven voor je dierbaren.

Tot slot gaat over de essentie van jouw leven en geeft daarnaast de mogelijkheid je gedachtegoed en wensen voor het einde van je leven vast te leggen. Voor nu en voor later

 

Terug naar overzicht

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Suïcidepreventie - isbn 9789024404988

Suïcidepreventie, Bouwen aan hoop, René den Haan & Fredrike Bannink. Uitgever: Boom uitgevers Amsterdam,  288 pagina's.

 

Hoe kan de behandelaar zorgen voor hoop en wat kan deze doen om het contact te optimaliseren wanneer er sprake is van suïcidaal gedrag? Het aangaan van contact met suïcidale cliënten is voor behandelaars lastig en spannend, vooral wanneer de mogelijkheid tot contact beperkt wordt. Bijvoorbeeld bij psychiatrische problematiek, demotivatie of een gebrek aan vertrouwen. In crisisgesprekken is het bieden van hoop belangrijk. De behandelaar doet dit onder meer door het creëren van openheid, het tonen van empathie en door samen met de cliënt te werken aan een zinvol en haalbaar doel zonder dat er direct wordt ingegrepen. In oplossingsgerichte gespreksvoering staan de cliënt en zijn doel centraal. Deze methodiek vormt de leidraad voor (crisis)gesprekken met cliënten die niet meer willen leven. Suïcidepreventie geeft de gz-professional oplossingsgerichte tips die rechtstreeks te vertalen zijn naar de praktijk.

 

Terug naar overzicht

€ 24,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Verlamd van angst - isbn 9789024408979

Verlamd van angst, herstellen na seksueel misbruik, Agnes Van Minnen. Uitgever Boom, 224 pagina's.  

 

Waarom heb ik niet geschreeuwd? Waarom heb ik me niet verzet? Waarom heb ik niemand iets verteld? Waarom deed ik wat de dader vroeg? Waarom ging ik keer op keer terug?

Veel vrouwen - en mannen - die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kampen met deze vragen en durven zich uit schaamte niet uit te spreken, zelfs niet tegenover vrienden of hulpverleners. In het taboedoorbrekende boek Verlamd van angst wordt precies uitgelegd welke instinctieve overlevingsreacties (zoals verlammen, vluchten, vechten of vermijden) in werking treden tijdens en na seksueel misbruik. Het begrijpen van deze overlevingsreacties, die wel degelijk een functie hebben, betekent vaak een grote opluchting voor slachtoffers en helpt bij de verwerking. Op deze manier kan de cirkel van misbruik worden doorbroken en neemt de kans op herhaling af. Een toegankelijk boek met uitleg, tips, mythen die worden ontkracht en voorbeeldverhalen.

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog en expert op het gebied van PTSS/trauma en angst, en heeft honderden slachtoffers van seksueel misbruik behandeld. Ze is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit.

 

Terug naar overzicht

€ 22,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Goede bedoelingen - isbn 9789460037603

Goede bedoelingen, De onvoorziene gevolgen van internationale noodhulp, Marie-Louise Schipper. Uitgever Balans, 208 pagina's.

 

Ze waren de mascottes van een gruwelijke oorlog. De kinderen van Biafra. Voor het eerst gingen beelden van uitgemergelde kinderen op televisie de hele wereld over. In 1968, tijdens de eerste grote Nederlandse hulpactie voor hongerend Afrika, kwamen tien van hen aan op Schiphol, om hier medische behandeling te krijgen. Iedereen was het erover eens: dit mogen we niet laten gebeuren! Red je een kind, dan red je de wereld.

Van deze actie resten nu, vijftig jaar later, een paar foto's in een archief. Voor journaliste Marie Louise Schipper het begin van een lange speurtocht. Wie waren deze kinderen? Wat is er van hen geworden? twee van hen bleven in Nederland. Zij groeiden apart van elkaar op, bij Hollandse families. De actie Luchtbrug Biafra betekende een ingrijpende wending in hun leven. Hoe kijken zij terug op dit initiatief vol goede bedoelingen?

Wat er met de andere acht was gebeurd, liet zich minder gemakkelijk ontrafelen. Waarom mocht de ernstig zieke Asuquo bijvoorbeeld niet hier blijven? Welk lot wachtte hem en de anderen na terugkeer?

Hoe goed waren de intenties van de hulpverleners eigenlijk? Het antwoord op die vragen blijkt even verrassend als onthutsend. Goede bedoelingen is niet alleen een aangrijpende reconstructie van de eerste grote Nederlandse hulpverleningsactie, het biedt ons ook inzicht in de keerzijde van de politiek van goede bedoelingen.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Straatpolitiek - isbn 9789024407583

Straatpolitiek, op zoek naar nieuw engagement, Femke Kaulingfreks. Uitgever Boom, 308 pagina's.

 

Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren: Straatpolitiek laat het politieke engagement van jongeren zien, buiten het stemhokje en de politieke partijen om. 

Jongeren voelen zich steeds minder vertegenwoordigd in de politiek. Daarom zoeken zij hun toevlucht tot andere manieren om hun onvrede te uiten en maatschappelijk onrecht aan de kaak te stellen. Filosofe en antropologe Femke Kaulingfreks laat zien dat veel van hun handelingen wel degelijk politiek betekenisvol zijn, ook al beschouwen buitenstaanders ze doorgaans niet als politiek. Deze nieuwe vormen van maatschappelijk engagement ontstaan veelal op straat of op internet. Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren in buitenwijken, allemaal bedrijven zij 'straatpolitiek': zij willen gehoord worden en eisen een stem op in het maatschappelijk debat.

 

Terug naar overzicht

€ 22,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Crimescene Schilderswijk - isbn 9789089755223

Crimescene Schilderswijk, misdaadbiografie van de beruchtste wijk van Nederland, Hendrik Jan Korterink. Uitgever Just Publishers, 256 pagina's.

 

Een unieke misdaadbiografie van de Haagse Schilderswijk. Op een kwartiertje lopen van het Binnenhof ligt de Schilderswijk, de beruchtste volkswijk van Nederland. Meer dan 90% van de bewoners is er van buitenlandse afkomst. Het is een van de armste wijken van Nederland. 

Hendrik Jan Korterink schreef een misdaadbiografie over de roemruchte volkswijk. Met opzienbarende en gruwelijke verhalen over moorden, onderwereldvetes, bloedwraak, georganiseerde misdaad en jihadisme. 

Crimescene Schilderswijk gaat onder meer over de spanningen tussen de vele bevolkingsgroepen na de gruwelijke aanslag op de familie Kosedag. Over de Hindoestaanse families Bhattoe en Dilloe die een bloedige vete uitvochten. Over gevreesde criminelen als Tamer K., Brammetje B. en leden van de Honk-bende. Over de verdwenen peuter Michelle Willard en de lugubere vondst van de eveneens vermiste zevenjarige Kumrai Bagci. Ook nieuw ontdekte feiten over de onopgeloste moord op pokeraar Martin de Bruijn. 

Geen enkele journalist drong door tot het gesloten bolwerk van de Haagse Schilderwijk. Tot nu toe. Na het succes van de Haagse Penoze (inmiddels 10e druk) dook Hendrik Jan Korterink opnieuw in het Haagse criminele milieu. Zijn Crimescene Schilderswijk biedt een unieke inkijk in andere 'Haagse kringen'.

Hendrik Jan Korterink (1955) schrijft o.a. voor Nieuwe Revu en Panorama. Eerder verschenen bestsellers als De BV Bruinsma, Cor (over Heineken-ontvoerder Cor van Hout) en Maffiameid. Op www.misdaadjournalist.nl houdt hij het misdaadnieuws bij.

 

Terug naar overzicht

€ 19,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Make Europe great again - isbn 9789401446068

Make Europe great again, Een nieuwe toekomst voor de oude grootmacht, Sven Biscop. Uitgever Lannoo, 264 pagina's.

 

Europa voelt zich zwak en stelt zich zwak op. Ook door andere wereldspelers wordt het als het kneusje behandeld.In een wereld waarin andere grootmachten een steeds grotere rol spelen, heeft Europa maar één keuze: zelf opnieuw groot worden. Prof. dr. Sven Biscop stelt een diagnose van de patiënt Europa en reikt de sleutels aan om van Europa opnieuw een grootmacht te maken.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Volledige vergunning - isbn 9789059375024

Volledige vergunning, Midas Dekkers. Uitgever Bas Lubberhuizen, 240 pagina's.

"Ik ben onder de bar geboren. Zo heet dat als je van jongs af in een café bent opgegroeid. Mijn eerste vader had een café in Haarlem, de tweede een in Amsterdam.' Midas Dekkers werd zelf geen kastelein, maar bioloog en schrijver en een boek over bijzondere cafés moest er dus wel een keer van komen. Het café lijkt immers het ideale mensenverblijf en Dekkers komt er dan ook graag, als gast en als observator. In Volledige vergunning beschrijft Midas Dekkers zijn favoriete cafés in Nederland, hun eigenzinnige eigenaren of barkeepers, kroegtijgers, de mores aan de stamtafel, de geneugten en gevaren van drankgebruik, en veel meer. Een goed café is klein en bruin. Het is een oord van geborgenheid. "In het café overvalt je een behaaglijkheid die je snel vrede met de wereld doet sluiten.'

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Het mes ging erin - isbn 9789046822784

Het mes ging erin, bespiegelingen van een gevangenisarts, Theodore Dalrymple. Uitgever Nieuw Amsterdam, 288 pagina's.

 

"In dit scherpzinnige boek vol droge humor dringt Theodore Dalrymple diep door in het gedachteleven van moordenaars om te ontdekken waarin ze verschillen van de rest van de mensheid. Als gevangenispsychiater en arts, eerst in Oost-Londen en later in het centrum van Birmingham, heeft hij meer Engelse moordenaars gekend en behandeld dan de meesten van ons ooit zullen zien, zelfs in tv-series. Aan de hand van die fascinerende ontmoetingen toont hij ons de kloof die hen van ons scheidt en laat hij zien op welke punten we meer op ze lijken dan we willen toegeven.

De pers over het werk van Dalrymple: 

'Dalrymple vindt dat we wel iets harder mogen worden – vooral voor onszelf.' NRC Handelsblad

'In de nietsontziende manier waarop Dalrymple zich tegen de gemakzuchtige aannames van het correct denkende establishment keert, lijkt hij op George Orwell.'  Bas Heijne, winnaar P.C. Hooft-prijs 2017

'Dalrymple kent geen genade voor de tijdgeest. Zijn cultuurkritiek is een lust om te lezen, en bovendien heeft hij gelijk.'  Beatrijs Ritsema

 

Terug naar overzicht

€ 22,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

In de ban van Fortuyn - isbn 9789053303405

In De Ban Van Fortuyn, reconstructie van een politieke aardschok, Jutta Chorus/Menno de Galan. Uitgever Mets & Schilt, 343 pagina's.

 

Dit boek bevat de eerste uitvoerige journalistieke studie naar de opkomst van de sterkste politieke tegenbeweging die Nederland in de laatste halve eeuw heeft gekend. Het bestrijkt de periode vanaf het moment dat succesvolle lokale groeperingen hun krachten bundelden in Leefbaar Nederland, een nieuw fenomeen in het politieke landschap. Pim Fortuyn zou de groepering gebruiken als springplank voor een gooi naar het ambt van minister-president. Het boek bevat onthullende reconstructies van het kortstondige huwelijk van Fortuyn met de Leefbaren en de ‘Nacht van Fortuyn’, waarin zich de scheiding voltrok.

Het beschrijft de ontzagwekkende campagne van Pim Fortuyn die zo dramatisch eindigde met de eerste politieke moord in de Nederlandse geschiedenis sinds 1672. Jutta Chorus (NRC Handelsblad) en Menno de Galan (NOVA) zijn van meet af aan ingewijden bij Leefbaar Nederland en Lijst Pim Fortuyn geweest. Hun vele contacten leverden een schat aan exclusief bronnenmateriaal op. Een journalistiek topprestatie, een pareltje van vlijt en van nieuwsgierigheid zonder vooropgezette mening.’ Vrij Nederland. ‘Als onderzoeksjournalisten leggen Chorus en De Galan een sterke nadruk op het doorzichtig maken van de organisatie en de financiering van het avontuur van Fortuyn. Daarin zijn ze zonder meer uitstekend geslaagd.’ De Volkskrant.

 

Terug naar overzicht

€ 21,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ik zou zo graag van jullie houden - isbn 9789044635331

Ik zou zo graag van jullie houden, een Vlaming op zoek naar Nederland, Peter Vandermeersch.  Uitgever  Prometheus, 288 pagina's.

 

In juni 2010 ruilde Peter Vandermeersch zijn baan als hoofdredacteur van De Standaard voor die van hoofdredacteur van NRC en verruilde hij Brussel voor Amsterdam. Intussen overweegt hij ook serieus om zijn Belgische paspoort om te ruilen voor dat van Nederland. In dit boek gaat hij op zoek naar het Nederland waar hij zo van wil houden. Hij kwam terecht in het debat over Zwarte Piet en zag hoe Oranje niet meer lijkt te kunnen voetballen. Hij leerde premier Rutte kennen als 'een man zonder eigenschappen' en telde te weinig vrouwen in de politiek. Hij keek hoe Parijs en Den Haag vochten om twee schilderijen en hoe een Grote Dikke Ik de mensen bezighield. Hij hoorde iemand Nederland vergelijken met het Sicilië aan de Maas en iemand anders Amsterdam met Disney. Maar toen een vriend van hem scherpe kritiek uitte op Nederland, nam hij meteen de verdediging van zijn nieuwe land op zich. Vijf jaar lang schreef Peter Vandermeersch twee keer per maand in De Standaard over Nederland en zijn inwoners. Hij probeert het land te vatten dat hem fascineert en begeestert, passioneert en soms afstoot. Aan Vlamingen probeert hij dit land uit te leggen. De Nederlanders houdt hij een persoonlijke spiegel voor. Peter Vandermeersch (Torhout, 1961) studeerde geschiedenis in Gent, journalistiek in Parijs en politieke wetenschappen aan Harvard. Van 1988 tot 2010 was hij journalist en, sinds 1999, hoofdredacteur van De Standaard. Sinds 2010 is hij hoofdredacteur van NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl.

 

Terug naar overzicht

€ 15,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Bier voor Afrika - isbn 9789044635041

Bier voor Afrika, Continent aan het bierinfuus, Olivier van Beemen. Uitgever Prometheus, 224 pagina's.  

 

'Maak er geen kruistocht van, daar ben je veel te jong voor,' waarschuwde Heineken-topman Jean-François van Boxmeer de auteur tijdens hun eerste ontmoeting. Onderzoeksjournalist Olivier van Beemen beschouwde het als een aanmoediging nog dieper te graven, op zoek naar de Afrikaanse geheimen van de bierbrouwer.

Bier voor Afrika is een boek vol opzienbarende onthullingen en baanbrekende analyses die een nieuw licht werpen op de zakenwereld in Afrika. Het commerciële succesverhaal van Heineken gaat gepaard met veelvuldige schendingen van de eigen gedragscode en internationale richtlijnen. De brouwer raakte betrokken bij oorlogsmisdaden, corruptie en benadeelt de lokale fiscus door geld weg te sluizen via geheimzinnige constructies. 'We hebben geen keus,' antwoordt Heineken. Maar is dat echt zo?

Dit nieuwe boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek en uitvoerige gesprekken met de directie van Heineken. Het is een vervolg op het veelgeprezen Heineken in Afrika, dat werd genomineerd voor de Lira Scherpenzeel Prijs voor uitzonderlijke buitenlandjournalistiek en tot vragen in de Tweede Kamer en het Europees Parlement leidde. Engelse en Franse vertalingen zijn in de maak.

Olivier van Beemen is onderzoeksjournalist en publiceert in onder meer NRC, Le Monde, De Correspondent en Follow the Money. Tussen 2002 en 2012 was hij correspondent in Frankrijk voor Het Financieel Dagblad, Elsevier en Knack.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Nepnieuws - isbn 9789463190831

Nepnieuws, Een wereld van desinformatie, Han van der Horst. Uitgever Scriptum Books, 312 pagina's.

Wil de mensheid bedrogen worden? Je zou het haast zeggen nu we dag aan dag om de oren worden geslagen met waarschuwingen tegen nepnieuws. Wij zouden ons massaal om de tuin laten leiden door geraffineerde fantasten, die bots, facebookpagina’s en zelfs de traditionele media gebruiken om ons om de tuin te leiden. En iedereen is een willig slachtoffer. Behalve de reeds gewaarschuwde mensen die hun zorgen met u delen. Of zijn zij zélf de verspreiders van nepnieuws? Dit boek biedt helderheid. Han van der Horst laat zien hoe nepnieuws al zo oud is als de mensheid. Wie het maken en maakten en waarom ze dat doen. En dat menig groot held uit de wereldgeschiedenis een knap fabrikant van nepinformatie was. En hoe alles kon culmineren in de vloedgolf waarmee de mensheid zich nu geconfronteerd ziet. Van der Horst legt hun methodes en technieken bloot. Hij onthult hun streken en doet dat op zijn onnavolgbare wijze met veelzeggende details als ankerpunten in een glashelder en meeslepend betoog.  Han van der Horst (1949) is historicus, docent en columnist. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte naam met tal van boeken over de Nederlandse geschiedenis.

 

Terug naar overzicht

€ 17,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Het einde van de Amerikaanse droom - isbn 9789025906214

Het einde van de Amerikaanse droom, de tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht, Noam Chomsky. Uitgeverij Ten Have, 208 pagina's.

 

In Het einde van de Amerikaanse droom ontleedt legendarische activist en filosoof Noam Chomsky messcherp de opkomst van het neoliberalisme. Actueler dan ooit stelt Chomsky dat de American Dream in rook is opgegaan, onder andere door de ongekende inkomensongelijkheid die de hoop van de gewone Amerikaan op een betere toekomst teniet heeft gedaan. De gevolgen daarvan zijn niet alleen funest voor de Verenigde Staten, maar evengoed op globaal niveau. Chomsky formuleert tien principes die leiden tot een ongekende concentratie van rijkdom en macht, zoals het gebruik van angst en de ondermijning van solidariteit. Zijn grondige kritiek is geënt op overheids- en bedrijfsdocumenten, maar ook op filosofen als Aristoteles, Adam Smith en Malcolm X. Het einde van de Amerikaanse droom is een indringende diagnose van een zieke Amerikaanse samenleving.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Beschaafde minachting - isbn 9789086872121

Beschaafde minachting, Handleiding voor het verdedigen van onze vrijheid, Carlo Strenger. Uitgever Klement, 120 pagina's.

 

In Beschaafde minachting onderzoekt Carlo Strenger de vaardigheid om te verachten zonder te haten of te dehumaniseren. Het concept van 'beschaafde minachting' dat Strenger ontwikkelt, dient als alternatief voor politieke correctheid. In een vlammend pleidooi voor het bewaken van de verworvenheden van onze democratische rechtstaat roep hij op om niet in de val van het nationalisme te trappen.

 

Terug naar overzicht

€ 16,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Nergensland - isbn 9789026340017

Nergensland. nieuw licht op migratie, Femke Halsema. Uitgever Ambo/Anthos, 110 pagina's.

 

'De voorstander van de stapsgewijze technologie zal de methode kiezen waarmee hij de grootste en dringendste kwalen van de samenleving kan opsporen en bestrijden, en niet zozeer het hoogste goed trachten te zoeken en daarvoor vechten,' schrijft Karl Popper in De open samenleving en haar vijanden uit 1945. Zijn waarschuwing dat een utopisch doel het gevaar met zich meebrengt alle middelen te heiligen, heeft ervoor gezorgd dat we nauwelijks nog onze vingers durven te branden aan een visie op een betere wereld.

Aan de hand van de ideeën van Popper, die ruim zeventig jaar later niets aan actualiteit en urgentie hebben ingeboet, probeert Femke Halsema een antwoord te vinden op een onverminderd dringende vraag. Als 'wij' vluchtelingen hier niet willen en kunnen opvangen, er voor hen geen mogelijkheid is terug te keren naar hun land van herkomst en zij in de grote vluchtelingenkampen geen leven hebben, wat moeten we dan doen? In Nergensland schetst zij een utopisch perspectief zonder de stapsgewijze methode van Popper uit het oog te verliezen.

Femke Halsema (1966) was tussen 1998 en 2011 Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van GroenLinks. Nu schrijft ze, maakt ze tv-programma's en werkt ze als toezichthouder in de publieke en private sector. In 2016 verscheen Pluche, waarvan meer dan 50.000 exemplaren werden verkocht.

 

Terug naar overzicht

€ 10,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Red Europa! - isbn 9789045034270

Red Europa! waarom Europa een republiek moet worden, Ulrike Guérot. Uitgever Atlas Contact, 352 pagina's.

 

De Europese Unie zit in een diepe crisis. In de afgelopen 25 jaar heeft uitbreiding ertoe geleid dat de besluitvaardigheid drastisch is afgenomen en de bureaucratie navenant lijkt gegroeid. De economische crisis van de laatste tien jaar, het toenemende populisme en nationalisme, het gebrek aan bezielende leiders en de overvloed aan dorknopers, de immigratie, de Brexit, en wie weet nog meer exits – het lijkt Europa allemaal boven het hoofd te groeien. En al sinds de oprichting van de eu was er structureel te weinig democratie: een oppermachtige commissie, immer ruziënde regeringsleiders en een ziekelijk groot parlement dat voornamelijk machteloze woorden pruttelt. Geen wonder dat de Europese burgers niet meer warm kunnen lopen voor de eu.

Ulrike Guérot geeft haarscherp aan hoe Europa ingrijpend zal moeten veranderen – en daar hoort in de eerste plaats een vergaande democratisering bij, op alle niveaus.

 

Terug naar overzicht

€ 29,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Waarom feminisme goed is voor mannen - isbn 9789045034492

Waarom feminisme goed is voor mannen, Jens van Tricht. Uitgever Atlas Contact, 128 pagina's.

 

'Ik ben feminist en geloof dat feminisme goed voor mannen is.' Aan het woord is Jens van Tricht, wegbereider van de mannenemancipatie in Nederland. "In de afgelopen honderd jaar hebben vrouwen toegang geëist tot domeinen die voorheen aan mannen waren voorbehouden, maar op het gebied van de mannenemancipatie bleef het opvallend stil. Toch worden ook mannen door genderongelijkheid in hun vrijheid beperkt. Want echte mannen' moeten nog altijd stoer zijn, zelfverzekerd, sterk en onafhankelijk. Ze moeten hard werken, mogen niet huilen en geen kwetsbaarheid tonen. Zulke waardeoordelen en stereotiepe denkbeelden belemmeren veel mannen om ten volle zichzelf te zijn. Dat heeft ook op maatschappelijk niveau destructieve gevolgen. Waarom feminisme goed is voor mannen biedt een nieuwe, hoopvol perspectief op mannen en mannelijkheid. Het laat zien hoe mannen kunnen bijdragen aan een betere wereld en wat ze daarbij zélf te winnen hebben. Van Tricht schrijft een prikkelend pleidooi voor meer menselijkheid: de vrijheid voor ieder mens om los te breken uit beperkende verwachtingen en al zijn of haar talenten te benutten."

 

Terug naar overzicht

€ 17,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De redders van het Avondland - isbn 9789460037580

De redders van het Avondland, het rechts-populisme in Duitsland, Paul van Gageldonk. Uitgever Balans,  256 pagina's.

 

Sinds de tweede Wereldoorlog is Duitsland niet zo in de ban van een rechts-populistische partij geweest als nu. Van een kleine 'professorenpartij', die protesteerde tegen de voor Duitsland onvoordelige deelname aan de Eurozone, groeide de Alternative für Deutschland (AfD) als gevolg van de vluchtelingenproblematiek uit tot een beweging die bij de Bondsdagverkiezingen dit najaar de kiesdrempel met gemak lijkt te gaan halen.

Paul van Gageldonk dompelde zich onder in de wereld van een groeiende groep Duitsers die zich grote zorgen maakt over de toekomst van hun land, over de globalisering en, vooral, over de groter wordende groep migranten, volgens hen een bedreiging voor de Duitse Leitkultur. Acht maanden lang volgde hij AfD-leden uit Aken. Zoals de immigrant, die om zijn AfD-lidmaatschap werd ontslagen. De ex-Oost-Duitser, die in het Westen niet het beloofde paradijs vond. En de verzekeringsman, die uit de partij werd gezet vanwege zijn contacten met extreemrechtse personen. De redders van het Avondland verhaalt over de plaatselijke Stammtisch van de partij, de veldslagen met antifascisten, het cordon sanitaire in de gemeenteraad, extreemrechtse nipsters en het 'zwijgkartel' van politiek en media. Over een bezoek aan het extreme Oost-Duitsland en de antisemitische uitlatingen van partijcoryfee Björn Höcke. Het boek bevat een openhartig interview met Frauke Petry, door fans de Audrey Hepburn van rechts genoemd, door tegenstanders Adolfina. Wat de AfD betekent voor Duitsland wordt verteld door Henriette Reker, burgemeester van Keulen en slachtoffer van een aanslag door een migrant. De betekenis voor Nederland wordt toegelicht door Geert Wilders.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Mens, werk en economie in het licht van de tijd - isbn 9789024414987

Mens, werk en economie in het licht van de tijd, Veranderlijkheid en vergankelijkheid in bedrijf & organisatie, Joyce Rupert/Joost Hengstmengel. Uitgever Boom, 144 pagina's. 

 

Ons dagelijkse leven wordt door de tijd beheerst. Op zoek naar een mensgerichter ondernemen nemen de auteurs dit fenomeen onder de loep, voorbij de sleur van negen tot vijf en de stress van uurtje-factuurtje. 

In de managementwereld domineert de kloktijd-oriëntatie, een opvatting van tijd waarin de veranderlijkheid en vergankelijkheid van alles en allen niet worden verdisconteerd. In Mens, werk en economie in het licht van de tijd wordt een andere, bredere oriëntatie op tijd geboden. Wat behelst 'tijd' nu precies? Welke alternatieven zijn er voor de kloktijd en wat zou een andere opvatting van tijd betekenen voor onze visie op mens, werk en economie? In dit boek wordt antwoord gezocht op deze vragen aan de hand van invloedrijke denkers uit de theologie, filosofie en sociologie.

 

Terug naar overzicht

€ 22,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Gewone deugden - isbn 9789059367623

Gewone  deugden, samenhang in een verdeelde wereld,  Michael Ignatieff. Uitgever Cossee, 256 pagina's.

 

Michael Ignatieff bezocht de Braziliaanse favela's, de Zuid-Afrikaanse en Zimbabwaanse townships, Japanse boeren, gangs in Los Angeles en monniken in Myanmar om te onderzoeken welke morele deugden  mensen over de hele wereld delen. Terwijl de globalisering de wereldbevolking economisch verbindt, rijst de vraag of ook onze waarden steeds meer overeenkomen. Zijn universele mensenrechten inmiddels een wereldwijd gedeelde moraal geworden? Op zoek naar antwoorden bezocht Michael Ignatieff  in drie jaar tijd acht landen. In zijn onderzoekend essay laat hij zien dat dagelijkse deugden als tolerantie, vergevingsgezindheid, vertrouwen en veerkracht samen een moreel kompas vormen, zowel in kosmopolitische metropolen als in achterstandswijken. Deze kernwaarden stellen het lokale belang boven het universele, en de wensen en verlangens van de eigen groep boven die van vreemden. Ignatieff toont ons dat deugden niet theoretisch of 

ideologisch gefundeerd zijn. Deugden kunnen verdeeldheid zaaien, maar ook zorgen voor verbinding of verzoe-

ning, zowel op lokaal, landelijk en internationaal niveau.

 

Terug naar overzicht

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Leven van de lucht - isbn 9789089754820

Leven van de lucht, hoe het basisinkomen ons leven compleet gaat veranderen, Gerhard Hormann. Uitgever Just Publishers, 240 pagina's.

 

Zonder geldzorgen leef je zorgelozer en kun je eindelijk worden wat je altijd al wilde zijn. Wat zou jij doen als de overheid iedere maand zomaar 1000 euro op je rekening stort? Schrijver Gerhard Hormann neemt de proef op de som. Hij begint aan een uniek experiment: wat doet het met je als je elke maand gratis geld krijgt? 

Een jaar lang keert hij zichzelf van zijn spaargeld iedere maand een basisinkomen uit van E 1000,- netto. Grote vraag daarbij is wat gratis geld met je doet en wat je vervolgens allemaal gaat doen. Blijf je net zo hard werken als voorheen? Of ga je vanaf dat moment alleen nog maar leuke dingen doen en verandert je leven in één langgerekte vakantie? In Leven van de lucht doet Gerhard Hormann openhartig verslag van de eerste twaalf maanden van zijn nieuwe bestaan. Al snel ontdekt hij dat zijn basisinkomen alle economische wetmatigheden op losse schroeven zet. Met een basisinkomen bestrijdt je niet alleen armoede, ongelijkheid en werkloosheid, maar leg je de bodem voor een compleet ander bestaan vol verrassende keuzes en onverwachte kansen. Gerhard Hormann stelt vast, tot zijn eigen grote verbazing, dat er in twaalf maanden meer in zijn leven verandert dan in de voorgaande twaalf jaar. 

* Er wordt veel gepraat over het basisinkomen. Maar hoe werkt het nou écht?

* Is de wereld klaar voor het opwindendste financiële experiment uit de geschiedenis? 

* Extra voordeel: met een basisinkomen op zak betaal je bijna geen belasting meer

Gerhard Hormann is politicoloog en journalist/columnist. Hij schreef o.a. de bestsellers Hypotheekvrij! (11e druk) en Het Nieuwe Nietsdoen (16e druk). Zijn verfrissende kijk op de wereld om ons heen krijgt veel positieve reacties.

 

Terug naar overzicht

€ 14,95

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Thank you for your service - isbn 9789045213736

Thank you for your service, de hoge prijs die militairen voor hun inzet betalen, David Finkel. Uitgever Karakter B.V., 288 pagina's.

Pulitzerprijs-winnaar David Finkel beschrijft in Thank you for your service op aangrijpende wijze de hoge tol die oorlogsvoering van veteranen eist. Jason Hall - bekend van American Sniper - is de regisseur van de verfilming van dit boek dat in de loop van 2017 in de bioscopen te zien zal zijn met onder andere Amy Schumer in de hoofdrol. Niemand heeft zo gedetailleerd en met zo veel mededogen de psychologische gevolgen van oorlog voor de soldaten beschreven als David Finkel. In Thank you for your service zocht Finkel de mannen en vrouwen op die het strijdtoneel hadden verlaten, maar de oorlog nog elke dag met zich meedragen en opnieuw beleven. Net als 200.000 andere veteranen kampen zij met de gevolgen van PTSS - Post Traumatisch Stress Syndroom. Ook in Nederland lijdt naar schatting 20 procent van de veteranen aan PTSS. Finkel beschrijft op intieme wijze afwisselend de pijnlijke en de hoopvolle momenten die de soldaten doormaken op hun weg naar genezing, en schetst een ontroerend beeld van hoe het is om de oorlog niet los te kunnen laten. Niet alleen voor de soldaten maar ook voor hun partners, kinderen, vrienden en de psychologen die hun uiterste best doen om de schade te helpen herstellen maar daar helaas vaak niet in slagen.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Dagelijkse rituelen - isbn 9789492493378

Dagelijkse rituelen, hoe bekende kunstenaars, schrijvers, filmmakers en andere creatieven werken, Mason Currey/Eva Hoeke. Uitgever Maven Publishing, 320 pagina's. Dwarsligger. 

Leestip van DWDD. Hoe bekende kunstenaars, schrijvers, filmmakers en andere creatieven werken

Het geheime ingrediënt van bijna elk meesterwerk is routine. Soms is dit een kop koffie gemaakt van precies 60 bonen (Beethoven), soms de gewoonte om om de zoveel uur onder de douche te springen (Woody Allen). Deze routines zijn er niet voor niets: wie creatief wil zijn moet elke dag weer in 'de flow' zien te komen. In Dagelijkse rituelen zijn daarom alle routines, gewoonten en obsessies verzameld die bekende creatieven door het scheppingsproces hebben geholpen. Ter troost én inspiratie voor alle mede-ploeteraars. 

Met Haruki Murakami, Andy Warhol, Annie M.G. Schmidt, Albert Einstein, Stephen King, Franz Kafka, Harry Mulisch, Jane Austen, Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven, Maya Angelou en 142 andere creatieven.

'Leukste boek van het jaar.' - Het Parool

 

Terug naar overzicht

€ 12,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Maffiaparadijs - isbn 9789022579121

Maffiaparadijs, een onthutsend beeld van de Italiaanse maffia in Nederland, Stan de Jong/Koen Voskuil. Uitgever Boekerij, 256 pagina's.

 

Een onthutsend beeld van de Italiaanse maffiapraktijken in Nederland, voor de lezers van Mocro Maffia en de boeken van John van den Heuvel. Italiaanse maffiapraktijken in Nederland: actueel en schokkend.

Niets lijkt zo Hollands als de bloemenveiling in Aalsmeer. Toch kregen Italiaanse gangsters er een voet tussen de deur en smokkelden harddrugs tussen de tulpen. In Diemen, Zandvoort en Amsterdam vonden voortvluchtige maffiakillers een veilig onderkomen. En wat te denken van Nederlandse bedrijven die werden geïnfiltreerd door de maffia? Jazeker, de Italiaanse maffia heeft zijn tentakels ook in ons land uitgeslagen. Voor de meest beruchte organisatie ter wereld is hier namelijk veel te halen. Nederland, met zijn grote havens, liberale drugsklimaat en uitstekende infrastructuur, is voor de maffia bijzonder aantrekkelijk. Acht jaar lang deden Stan de Jong en Koen Voskuil onderzoek naar de wijze waarop de maffia in Nederland opereert. Ze spraken met de kopstukken en stuitten op zorgwekkende verhalen. Maffiaparadijs is een meeslepend en onthullend boek over moordenaars, voortvluchtigen, dieven en oplichters, hun handlangers en hun liefjes. De pers over De Italiaanse maffia in Nederland: "Dit boek is aan te bevelen.' John van den Heuvel in De Telegraaf". ''Een onthutsend beeld van de Italiaanse maffia'' Humberto Tan, RTL Late Night. Een bijzonder boek, met een inhoud die bij vlagen onthutsend is.' Welingelichtekringen.nl

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De Schiedamse cocaïnemaffia - isbn 9789046822340

De Schiedamse cocaïnemaffia, Een corrupte douanier, doorgewinterde criminelen en duizenden kilo's coke, Jan Meeus. Uitgever Nieuw Amsterdam, 240 pagina's.

 

De Schiedamse cocaïnemaffia, het nieuwe boek van misdaadjournalist Jan Meeus, ook auteur van een succesvolle biografie over Willem Holleeder, begint op nieuwjaarsdag 2014. Rob Zweekhorst wordt dan dodelijk getroffen tijdens het uitlaten van zijn honden. De gewelddadige dood blijkt een vergissing. De kogels waren waarschijnlijk bedoeld voor Dennis van den Berg, geen onbekende van de politie. Tijdens een onderzoek ontvouwt zich een criminele intrige, die draait om niet-nagekomen afspraken, miljoenen drugsgeld en de corrupte douanier Gerrit G. Uit wantrouwen en angst voor elkaar wordt er informatie naar de politie gelekt, waardoor het smokkelnetwerk kan worden ontrafeld. Dan blijkt dat Gerrit G. niet de enige corrupte douanier is en dat tipgevers uit de onderwereld de politie gebruiken om er zelf beter van te worden. De Schiedamse cocaïnemaffia gaat over de destructieve kracht van de drugshandel en maakt pijnlijk duidelijk hoe moeilijk het is om de organisaties daarachter aan te pakken.

 

Terug naar overzicht

€ 18,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Ik moest alleen komen - isbn 9789046822630

Ik moest alleen komen, reizen naar het front van de jihad, Souad Mekhennet. Uitgever Nieuw Amsterdam,  336 pagina's.

 

"Uitmuntend"  de Volkskrant. Wat speelt zich af in de hoofden van jihadisten en waarom gaan ze tot geweld over? In dit spannend geschreven boek voert Souad Mekhennet ons mee op haar dappere en gevaarlijke zoektocht. Van de Duitse steden waar de 9/11-samenzweerders radicaliseerden naar het Turks-Syrische grensgebied met een permanente aanwezigheid van IS. Van Noord-Afrika en het Midden-Oosten naar Europa, waar de terreur tot in het hart van de westerse beschaving is doorgedrongen. Mekhennet neemt grote risico's om de belangrijkste figuren bij Al Qaida, Taliban en IS te interviewen. Als haar gevraagd wordt alleen naar een interview te komen, weet ze nooit wat haar te wachten staat. Met Ik moest alleen komen wil Souad Mekhennet de opkomst van het islamitische radicalisme verklaren en een brug slaan tussen de islamitische en westerse wereld.

"Een moedig en evenwichtig boek, dat een diep inzicht geeft in wat islamitisch radicalisme is. Wat kun je anders verwachten van een van de meest vooraanstaande journalisten op dit gebied?'"Jason Burke, auteur van The New Threat – From Islamic Militancy 

"Haar heldere inzichten zijn in deze tijd van grote waarde." Jessica Stern, auteur van Terreur in naam van God 

"Souad Mekhennet schreef een fascinerend verslag van haar zoektocht (…) echt heel boeiend." Peter Bergen, auteur van United States of Jihad 

"Als je echt wilt begrijpen met welke problemen het Westen in de eenentwintigste eeuw te maken krijgt, lees dan dit boek." Joby Warrick, Pulitzer Prize-winnaar en auteur van Zwarte vlaggen. De opkomst van IS.

 

Terug naar overzicht

€ 19,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Boegwater - isbn 9789463190855

Boegwater, leven op de binnenvaart, Karin Anema. Uitgever Scriptum Books, 320 pagina's.

 

Binnenvaartschepen - vast aanwezig in ons oneindig laagland. Vanaf een hoge brug of op de wal, wachtend achter gesloten slagbomen, hoor en zie je ze voortglijden - de stuurhut dwars op het schip, auto op het dek, een keffend hondje in het gangboord, op de achtersteven wappert een vlag...  Daar glijdt een geheel eigen wereld langs. Langzaam maar gestaag verdwijnt die in het verschiet. Weg...  Karin Anema is in die wereld gestapt. Ze heeft haar ogen en oren de kost gegeven. Wat voor mensen zijn dat, die schippers? Ze heeft ze in actie gezien. Is er iets bij alle verschillen wat hen verbindt? Ze heeft naar de schippers geluisterd. Naar hun verhalen. Over hun strijd om het bestaan. Over vroeger. Over de toekomst. Met de komst van de Kaapverdiër Antonio aan boord van de Neerlandia, van schipper Jopie, een einzelgänger, komen er nog weer andere invloeden binnen. Met de reconstructie van hun levens legt Karin Anema de binnenvaartcultuur bloot.  De grote rivieren regelen het ritme van Boegwater. Op en neer de Rijn, op en neer naar Antwerpen, op en neer de Donau. Vroeger met veel contacten, nu alleen nog bij een aanvaring.

 

Terug naar overzicht

€ 22,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Vreemdelingen in hun eigen land - isbn 9789462985735

Vreemdelingen in hun eigen land, een reis door rechts Amerika, Arlie Russell Hochschild. Uitgever Amsterdam University Press, 424 pagina's.

 

In 'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat de beroemde socioloog Arlie Hochschild Californië, haar progressief linkse, kosmopolitische enclave vol gelijkgestemden, en trekt vijf jaar op met haar rechtse landgenoten in Louisiana, een van de armste en meest conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze mensen kennen die een heel ander leven leiden en er ideeën op nahouden die haaks staan op die van haar.

Hochschild raakt bevriend met een automonteur, een aannemer, een telefoonreparateur, een handelsreiziger, een vrachtwagenchauffeur, een conciërge en een gospelzanger, en probeert te achterhalen waarom zij tegen hun eigen belangen in aanhangers zijn van politici als Donald Trump en op hem stemmen. Het blijkt dat de angst voor culturele achterstelling, economische achteruitgang en het gevoel verraden te zijn door de staat doorslaggevend zijn. Tijdens haar zoektocht vindt Hochschild antwoorden op een van de cruciale vragen van de hedendaagse westerse politiek: waarom verzetten mensen zich met hand en tand tegen 'progressieve' overheidsinterventies terwijl zij daar zelf het meest van kunnen profiteren? Een must read voor iedereen die de opkomst van het rechtspopulisme en de alt-right-beweging wil doorgronden.

 

Terug naar overzicht

€ 24,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Na werk tijd - isbn 9789025906115

Na werk tijd, toegewijd leven, Marinus van den Berg. Uitgeverij Ten Have, 128 pagina's. 

 

In Na werk tijd laat Marinus van den Berg zien dat met pensioen gaan een ingrijpende gebeurtenis is. Hij beschrijft wat het betekent om ineens de tijd aan jezelf te hebben, je collega's te missen en een nieuwe, zinvolle dagbesteding te zoeken. De teksten zijn gebaseerd op Van den Bergs eigen ervaringen in het eerste jaar na zijn pensionering. Tijd, ontmoetingen, aandacht, dromen en wandelen zijn belangrijke onderwerpen. Een bron van inzichten en verrassende perspectieven voor mensen die stoppen met betaald werk.

 

Terug naar overzicht

€ 14,99

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De Dikke Blauwe 4 jaargids 2017-2018 - isbn 9789462492431

De Dikke Blauwe 4 jaargids 2017-2018, alles over doneren & sociaal investeren in Nederland jaargids 2017-2018,

Onder redactie van journalisten Charles Groenhuijsen en Edwin Venema. Uitgever Walburg Pers bv,  592 pagina's.

 

De Dikke Blauwe4 is het vierde opeenvolgende journalistieke jaarboek over doneren & sociaal investeren in Nederland. Het is een informatie-, opinie- en naslagboek over alle vormen van maatschappelijke vrijgevigheid: van schenken & nalaten tot en met lenen & investeren met een maatschappelijk rendement. DDB4 is gemaakt door de redactie van het opiniemagazine De Dikke Blauwe Journaal, onder leiding van journalisten Charles Groenhuijsen en Edwin Venema, en is een ideale introductie voor iedereen die de weg wil weten in ‘Het Land van Goed Doen’, waar jaarlijks zo’n € 6 miljard (!) aan geefgeld in omgaat. DDB4 ordent, selecteert en duidt op journalistieke wijze. Donoren (en hun adviseurs, zoals notarissen), maar ook bestuurders van filantropische organisaties, fondsenwervende ngo’s (cultuur, zorg, wetenschap), kerken en financieringzoekende social entrepreneurs vinden in dit boek o.a. een compleet filantropisch jaaroverzicht, compacte dossiers over de belangrijkste begrippen en partijen in de Nederlandse filantropie, de belangrijkste trends en de jaarlijkse ranglijst met 100 ‘invloedrijkste’ personen. Verder filantropische paspoorten van en info over +1.500 bestuurders van steunwaardige organisaties en een macht aan informatie voor grootgevers en hun adviseurs.

De Dikke Blauwe is een initiatief van social enterprise Lenthe en verschijnt onder redactie van de journalisten Charles Groenhuijsen en Edwin Venema. De Dikke Blauwe richt zich primair op individuele influentials en stakeholders, specifiek op: vermogenden die (overwegen te) geven aan de goede zaak, directeuren van goede doelen, fondswervende non-profits (cultuur, zorg, welzijn, onderwijs en wetenschap), vermogensfondsen, hybride fondsen, kerkelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

 

Terug naar overzicht

€ 69,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Eeuw in versnelling - isbn 9789026340420

Eeuw in versnelling | Hoe de fiets voor een maatschappelijke revolutie in Nederland zorgde | Auteur: Marian Rijk | Uitgever: Ambo/Anthos | Nederlandstalig | april 2018 | 284 pagina's.

 

In 'Eeuw in versnelling' schetst Marian Rijk aan de hand van de geschiedenis van het familiebedrijf Gazelle hoe de fiets voor een maatschappelijke revolutie in Nederland zorgde. In 1892 begint Willem Kölling in Dieren een fietsenfabriek: Gazelle. Het familiebedrijf overleeft twee wereldoorlogen en een economische crisis en ontwikkelt zich tot een moderne onderneming. Maar er is ook tegenslag. Door de toegenomen internationale concurrentie en een te gemoedelijke bedrijfscultuur wordt de familie in 1970 gedwongen haar geliefde fabriek te verkopen. 

'Eeuw in versnelling' van Marian Rijk is een intrigerend familieverhaal over een dorpsfabriek die uitgroeit tot een wereldconcern, maar haar dorpse karakter nooit helemaal van zich af weet te schudden.

 

Terug

€ 20,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Nederlanders in de heilige oorlog - isbn 9789462900912

Nederlanders in de heilige oorlog, Zoeaven, Brigadisten en Jihadisten | Uitgever: Boom Juridische uitgevers | Nederlands | 1e druk | paperback | juni 2015 | 135 pagina's

 

Dit boek vergelijkt de Nederlandse moslims die als jihadist naar Syriëen ISIS afreizen met de honderden Nederlandse strijders die tussen1860 en 1870 afreisden naar Italië om de paus te helpen met de verdediging van zijn Pauselijke Staat, en met de Nederlandse strijders die zich voegden bij de Internationale Brigades in de Spaanse Burgeroorlog van 1936-1939. De overeenkomsten gaan niet altijd op, maar zijn wel treffend: min of meer naïeve en ongetrainde jongeren reizen af naar een onbekend oord, aangetrokken tot een strijd die zij zien in het teken van een hoger doel. En in alle drie de gevallen speelt ook een belangrijke rol dat de Nederlandse samenleving weinig van deze katholieken, communisten en moslims moest hebben, en dat de Nederlandse overheid zich niet goed raad wist wat te doen met degenen die terugkeerden. 

Daarnaast bevat dit boek een extra hoofdstuk over de maatregel tot het ontnemen van het Nederlanderschap.

 

Terug

€ 31,50


100 jaar Hilversum mediastad - isbn 9789054294276

100 jaar Hilversum mediastad, honderd jaar omroep 1918-2018, auteur: Peter Schavemaker.  Uitgever:  Conserve, 512 pagina's.

 

Het boek 100 jaar Hilversum Mediastad van auteur Peter Schavemaker vertelt in details het verhaal Hilversum, ooit een rustig tuin- en weversdorp, vanaf 1918 veranderde in het middelpunt van de Nederlandse omroepgeschiedenis. Sommige detail worden voor het eerst gepubliceerd. Bij de Hilversumse burgemeester Reymer zorgde de komst van de omroep destijds nog voor grote angst. In 1927 zei hij: 'De toekomst zal moeten leren of en in hoeverre uitbreiding van deze industrie voor gemeente Hilversum een onverdeeld gemeentebelang is te noemen.' Honderd jaar later is Hilversum dé mediastad van Nederland, waar 12.000 mensen werken in de creatieve industrie bij zo'n 1700 bedrijven. Het boek kijkt vooruit hoe Hilversum mediastad kan blijven in de toekomst binnen het huidige, snel veranderende medialandschap. In het boek komen sleutelfiguren aan het woord: (oud-)politici en (voormalige) omroepmedewerkers, maar ook inwoners van Hilversum en bedrijven. Peter Schavemaker (Nijverdal, 1967) is media- en muziekjournalist. Hij groeide op in Hilversum en kwam van jongs af aan bij de omroepen als medewerker van de ziekenomroep RANO en lokale omroep. Later werkte hij ook voor de KRO, RTL en NCRV. Hij schrijft voor Reporters Online/Blendle, Spreekbuis.nl ; Broadcast Magazine, dagblad De Gooi- en Eemlander, De Telegraaf, AD, VARA-gids, NPO, Radio 2, KRO Studio, HUMO en het Amerikaanse vakblad Animation Magazine.

 

Terug

€ 24,99


Dansen op de Muur - isbn 9789089756107

Dansen op de Muur, mijn leven in Oost en West | Auteur: Maria Genova | Uitgever: Just Publishers | Nederlands | 1e druk | november 2014 | Paperback | 240 pagina's

Een verrassend, verfrissend boek over de verhouding tussen Oost- en West-Europa, voor mensen die de recente geschiedenis door een minder zwart-witte bril willen zien. Auteur Maria Genova woonde destijds in het communistische Bulgarije en vertelt in dit boek zowel over het leven tijdens het communisme, als over de euforie na de omwenteling en de teleurstelling die daarop volgde. Genova schrijft op een toegankelijke en humoristische manier over de jarenlange strijd en tegenstellingen tussen Oost- en West-Europa, en de vooroordelen over en weer. Veel van die vooroordelen bestaan nog steeds, ook al is die koude oorlog allang afgelopen... 

De Bulgaarse Maria Genova (1973) behoort tot de generatie jongeren die zowel de tijd voor als na de val van het communistische regime meemaakte. In Dansen op de Muur beschrijft ze naast treffende vergelijkingen tussen Oost en West op een bijzondere manier van binnenuit het tragikomische leven van de gewone mensen tijdens het communisme. Zo had je in het Oostblok geen tweedeling, werkloosheid en junks. Maar er waren wel lege winkels en verboden reisdoelen. Ook kon je elk moment afgeluisterd worden. Westerse landen vonden dat toen verwerpelijk, maar ondertussen bespioneren ze hun eigen burgers meer dan ooit. Genova kwam op haar 19e naar Nederland vanwege haar grote vakantieliefde. Ze beschrijft met veel humor hoe haar inburgering in Nederland verliep en hoe ze moest wennen aan de vreemdste vooroordelen over Oost-Europa. Zo vonden Westerlingen het onbegrijpelijk waar de Ossies gelukkig van werden: servetten ruilen, een pakje boter scoren of een door het regime verboden mop vertellen. Ze laat zien waarom veel Ossies het leven in een communistische dictatuur beter vonden dan de vrijheid van het kapitalisme. De schrijfster vertelt ook over de bijna klunzige manier waarop in 1989 de Berlijnse Muur viel. 

Het boek bevat foto's die een mooi tijdsbeeld geven: van de Trabants tot de gigantische afbeeldingen van Lenin op het Kremlin en van de bunkers in Albanië (bedoeld voor een oorlog tegen het Westen) tot de reclameboorden van het 'kapitalistische drankje' Coca Cola na de omwenteling. 

Journaliste Maria Genova (Bulgarije, 1973) werkt voor verschillende kranten en tijdschriften. Ze schreef onder meer columns voor Trouw en opiniestukken voor de VARA-site. Haar boeken handelen over grote maatschappelijke problemen, zijn taboedoorbrekend en oogsten veel bijval. 

 

Terug

€ 16,95


Mijn Zeeland - isbn 9789079875504

Kees Slager, Mijn Zeeland. Uitgever: den Boer/de Ruiter, 350 pagina’s. 

In dit persoonlijk woordenboek heeft Kees Slager (Scherpenisse 1938) alle liefde voor maar ook kritiek op zijn geboorteland Zeeland en zijn mede-Zeeuwen samengebracht. Hij onderneemt zoektochten naar de ziel van de oorspronkelijke bewoners van het eilandenrijkje tussen Holland en Vlaanderen, zingt lofliederen op het landschap maar haalt ook uit naar hen die het de laatste decennia gedachteloos vernielden. Flarden jeugdherinneringen borrelen boven tijdens actuele reportages en interviews, in anekdotes en bespiegelingen. In een bonte stoet passeren honderd alfabetisch gerangschikte onderwerpen, variërend van aardappelen tot zondagsrust, van Quade Saterdach tot imago, van zeekraal tot vazze, van de Brilletjesdijk tot de Krabbenkreek, van de mooiste dichtregels tot het mooiste dorpsplein. Bij uitgeverij Den Boer De Ruiter verschenen Zeeuwse vrouwen, En m'n zuster die heet Kee en Verjaagd door vuur en water.

 

Terug

€ 20,45


Athene, het leven van.... - isbn 9789026324987

Athene, het leven van de eerste democratie | Uitgever: Ambo | Auteur: Anton van Hooff | Nederlandstalig | Paperback | april 2012 | 270 pagina's.

De Atheense democratie was meer dan een staatkundig systeem van volksmacht (dèmokratia). Debatten over haar betekenis deed mensen voor het eerst in de geschiedenis nadenken over politiek. De volksvergadering en de juryrechtbanken maakten de welsprekendheid tot een kunde. In het open klimaat van de democratie was geen enkel huisje heilig: uit alle hoeken van de Griekse wereld trokken intellectuelen naar de 'leerschool' van Griekenland.

Het toneel, onderdeel van religieuze festivals, had een centrale plaats in de democratie: voor het bijwonen van tragedies en komedies kregen de bezoekers een vergoeding. Zo kreeg de literatuur een enorme impuls. Maar ook de Akropolis is een monument van de democratische cultuur. Bovenal bracht de democratie 'betere manieren' bij, zoals gelijkberechtiging, respect voor wetten, openbare veiligheid, verdraagzaamheid en vermindering van wreedheid tegenover mensen en dieren.

Het unieke systeem van volksmacht, de democratische levensvormen en de weergaloze, 'klassieke' cultuur vormen ook na vijfentwintig eeuwen stof tot nadenken en genieten. In zijn Athene schetst Anton van Hooff op prachtige wijze die rijke wereld van het democratische Athene in haar samenhang.

 

Terug

€ 18,50


Griekse democratie - isbn 9789059972124

Griekse democratie, democratische politiek in het klassieke Athene | Auteur: Frits Naerebout  | Uitgever: Primavera Pers | Nederlands | september 2015 | Paperback | 96 pagina's

 

Griekse democratie is een boek van Frits Naerebout uitgegeven bij Primavera Pers. ISBN 9789059972124 

Het democratisch ideaal is wereldwijd diep geworteld en zwaar bevochten. Maar waar komt het oorspronkelijk vandaan? Hebben de Grieken de democratie 'uitgevonden'? En zo ja, in hoeverre lijkt onze huidige democratie dan nog op de staatvorm zoals de Grieken die in vijfde en vierde eeuw voor Christus ontwikkelden?

In Griekse democratie schetst Frits Naerebout een helder beeld van de klassieke democratie en hoe een democratisch staatsbestel twee neenhalfduizend jaar geleden functioneerde. Door de antieke en moderne democratie met elkaar te confronteren, wordt de lezer geprikkeld om na te denken over een staatsvorm die we kennelijk in meerderheid toejuichen en koesteren. Griekse democraten n anti-democraten houden ons daarbij een spiegel voor.

 

Terug naar Samenleving & Wetenschap

Terug naar Reizen Athene

€ 19,50


Paupers en boeven - isbn 9789462970953

Paupers en boeven | 200 Jaar strafkolonie Veenhuizen | Auteur: Jan Libbenga | Uitgever: Uitgeverij de Kring |     Nederlandstalig | Paperback | maart 2018 | 288 pagina's. 

De geschiedenis van strafkolonie Veenhuizen voor het eerst beschreven.

Van pauperparadijs tot strafgevangenis: de Drentse kolonie Veenhuizen kent geen gelijke. Het volledige dorp, eigendom van het Rijk, kreeg bijnamen als Hollands Duivelseiland en Hollands Siberië, en is vaak bezongen op de grammofoonplaat, dankzij de etherpiraten die er ook zaten opgesloten.

Wat begon als sociaal experiment van generaal Johannes van den Bosch groeide uit tot een speeltuin van justitie. De kolonie had als eerste een Open Gevangenis, kampen voor Jehovah's Getuigen en verkeersdelinquenten, drugsvrije afdelingen en een werkkamp voor jongeren. 

Behalve de Vier van Breda, meesterkraker Aage M., de Heinekenontvoerders en crimineel Stanley Hillis, zaten hier ook heel wat bekende Nederlanders die wegens rijden onder invloed als straf bomen moesten kappen.

Auteur Jan Libbenga dook vier jaar lang in de woelige geschiedenis van het dorp waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht; zijn vader was hoofd Administratie van strafgevangenis Norgerhaven. Libbenga raadpleegde veel, soms amper geopende archieven en sprak met oud-directeuren, oud-medewerkers en ex-gevangenen. Paupers en boeven, waarin voor de eerste keer het volledige verhaal van het bajesdorp staat beschreven, bevat tal van nieuwe feiten.

 

Jan Libbenga publiceerde eerder onder meer een biografie van meesterwitwasser Robert Jan Doorn, een portret van luis in de pels Pieter Lakeman, de geschiedschrijving van de Nederlandse televisie en een boek over de val van de Icesave-bank. Hij groeide op in Veenhuizen.

De pers over eerder werk:

'De man die onzichtbaar wilde blijven is een boeiend en goed gedocumenteerd relaas.' NBD

'Beeldenstorm over 60 jaar Nederlandse tv is een aantrekkelijk gepresenteerd en leesbaar historisch overzicht. Het legt onvermoede verbanden en onthult wat zich werkelijk achter de schermen afspeelde.' NBD

 

Terug naar Mens & Samenleving

Terug naar Reizen - streekreis Drenthe

€ 18,99


Koloniekak - isbn 9789065091901

Koloniekak | leven in een gevangenisdorp / de twintigste eeuw in Veenhuizen | Auteur: Mariët Meester | Uitgever: Drentse Boek | Nederlandstalig | Paperback | mei 2012 | 152 pagina's. 

Koloniekak beschrijft het leven in de twintigste eeuw in de gevangeniskolonie Veenhuizen. 

Mariët Meester, die er opgroeide, schetst deze bijzondere gemeenschap aan de hand van herinneringen van oud-inwoners. 

Veenhuizen was tot 1983 niet toegankelijk voor buitenstaanders; rondom stonden bordjes

'Verboden toegang'. De bevolking bestond uit justitieambtenaren, die uit het hele land kwamen. Door mensen uit de omgeving werden zij 'koloniekak' genoemd, vanwege hun ambtenarenstatus en het feit dat ze Nederlands spraken in plaats van Drents. 

Mariët Meester sprak met tientallen oud-Veenhuizers. Ze vertelden over het dagelijkse leven en bijzondere gebeurtenissen. Overal was de invloed van de gestichten aanwezig: kinderen namen de boevenbus naar school, gewapende gestichtswachters hielden de tuinman in de gaten, en bij promotie hoorde een grotere woning. Leven en werk liepen op wonderlijke wijze door elkaar. In Veenhuizen had de bevolking een unieke relatie met landlopers, criminelen en oorlogsdelinquenten.

Door de speelse opzet van dit boek wordt de lezer snel meegenomen in de besloten wereld van Veenhuizen. Een unieke kans meer aan de weet te komen over een ongewoon dorp. 

 

Terug naar Mens & Samenleving

Terug naar Reizen - Streekreis Drenthe

€ 12,50

 

snelle levering

 

alle titels leverbaar

indien op voorraad: levering binnen twee  werkdagen

 persoonlijk en           deskundig adviesVan Vliet Boeken Rotterdam. Triodos Bank: NL 18 TRIO 025 474 3927. BIC TRIONL2U. BTW NL133672633B01.

KvK 55619787 R'dam. info@vanvlietboeken.com

 

1) Verzending binnen Nederland is gratis. Overige landen de dan geldende portkosten. Antiquarische boeken kunnen afwijken.