Beschrijvingen boeken Zuiderzee Cruise

Met zeil & treil - isbn 9789060130872

Met zeil & treil | de tjalk in binnen- en buitenvaart | Auteur: F.R. Loomeijer | Uitgever: Alk B.V. | Nederlands | 1e druk | januari 1999 | Hardcover | 208 pagina's

 

Met zeil en treil, ankers en touwen; zo heette het wanneer in de achttiende eeuw een vaarklaar schip ter verkoop werd aangeboden. Met zeil en treil wilde zeggen dat het schip kompleet was. Daarom koos Frits R. Loomeijer in 1980 deze advertentietekst als titel van een lijvig boek over de tjalk. Een puur Nederlands scheepstype dat in al zijn variaties eeuwen lang de vrachtvaart op zowel de binnen- als kustwateren domineerde. Vrijwel twintig jaar later is het tijd voor een geheel bewerkte heruitgave van dit standaardwerk. 

 

Terug

€ 36,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Vlieland een Nederlandse Geschiedenis - isbn 9789491276323

Vlieland een Nederlandse Geschiedenis | Auteur: Anne Doedens/Jan Houter | Uitgever: Flevodruk Harlingen Bv | Nederlands | 2e druk | april 2016 | Hardcover | 358 pagina's

Over Vlieland is veel geschreven, maar een samenvattend, historisch verantwoord en fraai in kleur geïllustreerd overzicht ontbrak tot nog toe. De geschiedenis van Vlieland is eigenlijk de geschiedenis van Nederland in het klein. Alles waar Nederland trots op kan zijn, daar kan Vlieland ook trots op zijn. De Gouden Eeuw, de  scheepvaart en walvisvangst, kerk en cultuur, strijd en stormen - alles wat Vlieland gemaakt heeft tot wat het nu is, staat in dit boek. Dankzij zijn rijke geschiedenis werd Vlieland wat het nog altijd is:  een "uitgezocht oord"! Het boek is een must voor de honderdduizenden Nederlanders die Vlieland in hun hart hebben gesloten. En natuurlijk vooral voor de Vlielanders zelf.

 

Terug

€ 49,50

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

1666 - De ramp van Vlieland en Terschelling- isbn 9789051944754

1666 - De ramp van Vlieland en Terschelling | Auteur: Anne Doedens/Jan Houter | Uitgeverij van Wijnen | Nederlands | 1e druk | oktober 2013 | Paperback | 350 pagina's

De ramp van Vlieland en Terschelling. Iedereen kent de befaamde Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter.

Waarom deed de Nederlandse vloot die aanval? Dat weet niemand. Maar in 1667 wist iedereen het. Het was een vergelding voor de laffe aanval van de Britten op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, en op de daar gelegen handelsvloot in 1666. 

150-170 schepen gingen verloren, en de Nederlanden verloren meer geld en goed dan in de hele Tweede Engelse Oorlog bij elkaar.

In ''1666: de ramp van Vlieland en Terschelling'' vergaren Anne Doedens en Jan Houter een onvoorstelbare hoeveelheid gegevens over deze grote ramp voor het Waddengebied en de hele Republiek. Engeland juichte en beroemde Engelse dichters schreven spotdichten. Maar in Nederland is deze ramp grotendeels vergeten.

Niet langer. Na lezing van dit boek weet u alles wat er over te weten valt.

 

Terug

€ 45,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

De overwintering op Nova Zembla - isbn 9789065504579

Verloren verleden 16 - De overwintering op Nova Zembla | Auteur: H. Gramberg | Verloren B.V., Uitgeverij | Nederlands | 1e druk | januari 2001 | Paperback | 93 pagina's

 

Verloren verleden 16 - De overwintering op Nova Zembla 1e druk is een boek van H. Gramberg uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789065504579 

Op 1 November 1597 keerden twaalf doodgewaande opvarende van het schip van Van Heemskerck en Barentsz terug in Amsterdam. Deze mannen zouden de geschiedenis ingaan als de helden van 'de overwintering op Nova Zembla'. Zowel Nova Zembla zelf als 'het behouden huis' zijn nog steeds bekende begrippen. In de overwintering op Nova Zembla doet de Amsterdamse historicus Hans Gramberg verslag van de barre tocht en wat eraan voorafging. Nederlanders zochten in die tijd naarstig de kortste weg naar 'de oost' en meenden dat een route via de noordpool mogelijk was. In een slothoofdstuk laat Grambergen de enorme hoeveelheid literatuur over de helden van Nova Zembla de revue passeren en probeert hij te verklaren waarom uitgerekend een zo smartelijk mislukte expeditie het meest tot de historische verbeelding spreekt.

 

Terug

€ 10,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Overwintering op Nova Zembla - isbn 9789048809455

Overwintering op Nova Zembla |Willem Barentsz en de expeditie om de Noord | Uitgever: National Geographic | Auteur: Rayner Unwin | Nederlands | 1e druk | april 2011 | Paperback | 285 pagina's

 

Gedetailleerde en meeslepende reconstructie van de gedoemde expeditie van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck, op zoek naar een doorvaart naar de Oost. Dit spannende verhaal, dat leest als een avonturenroman, is geïllustreerd met geografische kaarten.

In 1596 varen Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck uit voor hun derde expeditie om de Noord, op zoek naar een doorvaart naar de Oost. Hun schip strandt echter op het ijs van de Noordelijke IJszee. Samen met vijftien lotgenoten zien Barentsz en Van Heemskerck zich gedwongen de winter op het eiland Nova Zembla door te brengen. Afgesneden van de rest van de wereld en geteisterd door scheurbuik, honger en ondraaglijke kou, rest hen nog maar één ding: trachten te overleven.

Auteur Rayner Unwin baseerde het verhaal op de vele bewaard gebleven documenten, waaronder het authentieke verslag van een zeeman die ook de barre reis terug naar Nederland overleefde. Deze spannende reconstructie, die leest als een avonturenroman, vertelt het aangrijpende relaas van de legendarische poolreis.

 

Terug

€ 17,90

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Blitzkrieg - isbn 9789052943619

Blitzkrieg, halte Kornwerderzand | de slag om de Afsluitdijk verteld door ooggetuigen | Auteur: H. Sprakel/A. Sprakel | Uitgever: Profiel Bv | Nederlands | 1e druk | april 2006 | Paperback | 248 pagina's

 

Terug

€ 19,00

 • Beschikbaar
 • Levertijd: 1-3 dagen

Geschiedenis van de Wadden - isbn 9789057304293

Anne Doedens, Geschiedenis van de Wadden. De canon van de Waddeneilanden. Uitgever Walburg Pers, 2015, gebonden, 192 pagina’s.

Veel werd geschreven over de natuur en de geschiedenis van ieder eiland apart. Geschiedenis van de Waddeneilanden - Canon van de Wadden is het eerste dat vijftig historische hoogtepunten en hoofdzaken van de Nederlandse Waddeneilanden weergeeft. In hun samenhang en apart. Van Texel, Vlieland en Terschelling tot Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog. Het water verbond de eilanders. Hun blik was gericht op de Noord-, de Zuider- en de Waddenzee, op de Oostzee en Indië; zonder zeevaart en visserij kon geen eiland. De eilander 'talen' zijn verwant. De folklore kent overeenkomsten. De aanleg van bossen maakt op alle eilanden deel uit van één proces. Opvallend is de aanwezigheid van doopsgezinden. De rol van kerken en kloosters is bepalend voor de Waddengeschiedenis. Veranderingen van het landschap voltrekken zich hier sneller dan elders. Aparte staatjes als Ameland, beroemde Nederlanders als kardinaal de Jong, Willem Barendsz. en Willem de Vlaming komen aan bod. De betekenis voor onze nationale defensie is en was groot. Meer dan elders vindt en vond men er kunstenaars van allerlei soort, zoals Wolkers op Texel. Er werd overlegd met tal van kenners van de eilanden zelf om een evenwichtig beeld te scheppen. Een totale geschiedenis in hoofdzaken. 

 

Terug

€ 29,95


Getemd maar rusteloos - isbn 9789087040390

T. Sinbotin, Getemd maar rusteloos. De Zuiderzee verbeeld een multidisciplinair onderzoek. Uitgever Verloren, 2008, paperback, 267 pagina’s.

Met de voltooiing van de Afsluitdijk op 28 mei 1932 werd de Zuiderzee, sedert mensenheugenis een geduchte tegenstander, definitief verslagen. Feestdag of zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis? Voorstanders zagen het project als imponerend bewijs voor Descartes' stellling dat God de wereld creëerde, maar de Hollanders hun eigen land. Tegenstanders treurden over de ondergang van de oude Nederlandse waarden die in de afgelegen regio werden belichaamd door de laatste vertegenwoordigers van het oude en trotse Nederlandse volk. Zij zouden overspoeld worden door vreemden en pijlsnel moderniseren. Talloze etnologen, journalisten, dialectologen, sociaal geografen, romanschrijvers en filmmakers trokken naar 'het hart van Nederland' om hun visie te boekstaven.

In dit fraai geïllustreerde boek buigen tien hedendaagse wetenschappers uit verschillende disciplines zich over de uiteenlopende vertogen. Het resultaat is een boeiend relaas van de manier waarop een oude natie zich houdt in de stormvloed van de moderniteit.

 

Terug

€ 29,00


De Zuiderzee Botter - isbn 9789086162215

J. van Beylan, De Zuiderzee Botter, scheepsmodelbouw. Uitgever Nikabook, 2013, paperback, 128 pagina’s.

De botter is een scheepstype dat vroeger gebruikt werd voor de visserij. De geringe diepte van de Zuiderzee leidde tot de ontwikkeling van deze platbodem. Op het hoogtepunt van de Zuiderzeevisserij, rond 1900, werd er met zo'n 1400 schepen gevist. Het meest bekende en succesvolle schip voor de visserij op de Zuiderzee was de botter.

In dit deel vertelt J. van Beylen op deskundige wijze over de historie en de bouw van een model. 

 

Terug

€ 18,95


Kookboek van de Zuiderzee - isbn 9789082347524

Karen Groeneveld, Kookboek van de Zuiderzee: Wieringer krukels, Urker ansoop, Kamper platvis en andere streekgerechten rond de Zuiderzee. Uitgever Het Zwarte Schaap, 2016, gebonden, 80 pagina’s. 

De watersnoodramp van 1916 was de aanleiding voor de afsluiting van de Zuiderzee. In de periode daarna is door middel van de Zuiderzeewerken niet alleen gewerkt aan de veiligheid van de kustbewoners, maar werd door inpoldering ook het areaal aan landbouwgrond vergroot. Voor de Zuiderzeevissers betekende dit nieuwe tijdperk het einde. Zij konden niet anders dan toezien hoe hun inkomsten, maar ook hun manier van leven verloren gingen. Met dit boek vol oude recepten, niet alleen uit het water, maar ook van het land, uit de hof en uit de fles, en enkele wederwaardigheden over de Zuiderzeevisserij staan we stil bij die bijzondere geschiedenis. Zo werpen we een enigszins nostalgische blik op een culinair verleden met zicht op dit verdwenen water. Over Wieringer krukels, Urker ansoop, Kamper platvis en andere streekgerechten. 

 

Terug

€ 9,90


De Wadden - isbn 9789400401877

Mathijs Deen, De Wadden. Een geschiedenis. Uitgever Thomas Rap, 2018, ingenaaid, 304 pagina’s. 

De Wadden: een woest en veranderlijk kustgebied waar niets zich laat vastleggen en alles beweegt. Wie er wil wonen of verblijven moet zich aanpassen. In dit boek vertelt Mathijs Deen het verhaal van boeren en vissers, Romeinse krijgsheren, Friezen, Vikingen, lekenbroeders, piraten, vluchtelingen, gelukszoekers, schipbreukelingen, bezetters en badgasten, die zich allen op hun eigen manier schikten naar de wetten van water, wind en zand. De eilanden werden niet alleen een haven voor onverstoorbare zeelieden of een jachtterrein voor jutters, maar ook een wijkplaats voor vervolgden, een nachtmerrie voor strategen en een plek waar vastelanders de lasten en verplichtingen van het dagelijks bestaan van zich af voelen glijden. Deen beschrijft deze unieke geschiedenis poëtisch, zijn historische blik scherp en zijn verhaal meeslepend. 

 

Terug

€ 19,90


Polderkoorts - isbn 9789400407046

Emiel Hakkenes, Polderkoorts. Hoe de Zuiderzee verdween. Uitgever Thomas Rap, 2017, ingenaaid, 464 pagina’s. 

Cornelis Lely was al decennialang voorstander van de aanleg van een afsluitdijk. Er was een ramp voor nodig om zijn tegenstanders de mond te snoeren. Die ramp vond plaats in januari 1916. Een hevige storm zette grote delen van het noorden onder water. Plotseling wilde iedereen die dijk. Vanaf dat moment vonden Lely en zijn ingenieurs niemand meer op hun weg. Althans, bijna niemand. Want in het afgelegen Harderwijk woonde een ongeschoolde ondernemer die besloot het op te nemen tegen de hoge heren die waren bevangen door de polderkoorts. De eigenzinnige Eibert den Herder waarschuwde keer op keer voor de gevolgen die de aanleg van een afsluitdijk voor de Zuiderzee zou hebben. Wat zou er gebeuren met de visserij, waarvan velen afhankelijk waren? Hoe profijtelijk zouden die polders eigenlijk worden? Hoe veilig zou men daar leven, in dat nieuw te maken land? Eibert den Herder nam het op tegen Cornelis Lely en zijn ingenieurs. 

 

Terug

€ 22,99


Kralen en parels aan het Friese snoer - isbn 9789033004964

Peter Karstkarel, Kralen en parels aan het Friese snoer. Uitgever Friese Pers Boekerij, 2015, gebonden, 208 pagina’s.

Kunsthistoricus en architectuurkenner Peter Karstkarel verzorgt al jaren een veelgelezen rubriek in de Leeuwarder Courant. De cultuurhistorische zaken die daarin aan de orde komen, blijken bij lezers zo in de smaak te vallen dat een uitgave in boekvorm voor de hand lag.

Karstkarel bespreekt en belicht in honderd hoofdstukken de meest uiteenlopende onderwerpen, variërend van eenvoudige tot excellente cultuurwaarde. Onderwerpen waarvoor zelden aandacht wordt gevraagd, of juist bekendere zaken met een verrassend aspect.

Hij neemt u mee langs bijzondere plekken in Friesland. En vertelt op zijn karakteristieke, beeldende wijze wat zijn oog daar boeit. Van de poort van Martenastate in Koarnjum tot het hek van de begraafplaats in Gorredijk, van de luidklok in Langedijke tot de dakpannen van Lucas IJsbrandsz in Makkum.

Een onnavolgbare en steeds weer verrassende culturele reis door Friesland, waarbij de lezer deelt in de vreugde die de auteur beleeft bij elke ontdekking van alweer een nieuwe kraal of parel aan het Friese snoer. 

 

Terug

€ 24,95


Staveren hoofdstad van de Friese kusten - isbn 9789077948644

Binne L. Boarnstra, Staveren hoofdstad van de Friese kusten en het verhaal van de jonge Siebren. Uitgever PENN.nl, gebonden, 176 pagina’s.

Een jol als symbool. In 2011 gedenkt Stavoren het feit dat de stad 950 jaar geleden stadsrechten zijn toegekend. Dat is een uiting van verregaande bescheidenheid. Want al veel langer behoort Stavoren, Staveren of Starum tot de aanzienlijkste steden van het oude Friesland. En dat strekte zich uit van het Zwin bij Vlaanderen tot de Wezer in noordelijk Duitsland. Vanuit Staveren is een uniek zeerecht ontwikkeld en verbreid. Hier stond het eerste klooster in de noordelijke gewesten. En zelfs na zware tegenslagen in de dertiende en veertiende eeuw veerde de stad weer op. Pas toen de visserij in het laatste kwart van de negentiende eeuw opbloeide, kreeg Staveren iets van de oude rijkdom terug. De Staverse jol werd het symbool van vitaliteit. Een van de oudste, mooiste jollen, de ST 16, is daarom terecht gerestaureerd. Het is, dankzij Johan Prins, een kunstwerk in hout geworden. Dit alles komt aan de orde in dit boek: Staveren. Hoofdstad van de Friese kusten. De auteurs hebben er met veel plezier aan gewerkt. Dat zult u merken bij het lezen! 

 

Terug

€ 22,50


Opkomst en bloei van het Friese nationalisme - isbn 9789492052049

Philippus Breuker, Philippus, Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875. Uitgever Wijdemeer Louw Dijkstra, gebonden, 600 pagina’s. 

Dit boek gaat over de krachten en omstandigheden die leidden tot het ontstaan van het Fries cultuurhistorisch nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875, een periode met een van de grootste verschuivingen in maatschappelijke verhoudingen die de westerse wereld heeft gekend. Het is gebaseerd op nieuw onderzoek en het leidt tot een nieuwe visie. Zoals elders ontstond in die tijd het nationalisme en kwam het toen ook tot bloei. Friesland volgt vanaf het begin de internationale ontwikkelingen in West-Europa. Dat betekent voor de geschiedschrijver van het Friese nationalisme dat hij laat zien hoe die ontwikkelingen hier vorm kregen. Dat doen ze op de terreinen van recht, geschiedenis, taal en volksaard in instituties, bewegingen en personen. De invloed van de bewuste periode op het denken in later tijd is nog steeds groot. Er is dan ook veel in het boek dat zal herinneren aan parallellen in eigen tijd. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar de patronen in keuzes en achtergronden zijn niet zoveel veranderd. Er zijn uiteraard ook belangrijke verschillen, bijvoorbeeld in de verschuiving van emancipatie als drijvende kracht naar het doen gelden van rechten.

Ph. H. Breuker werkte bij de Fryske Akademy en was bijzonder en gewoon hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de universiteiten van Leiden en Amsterdam. 

 

Terug

€ 35,00