Uitgebreide informatie Kunst & Cultuur (2)

Van Nellefabriek - isbn 9789053455456

Werelderfgoed in glas en staal | Auteur: Willemijn Zwikstra | Nederlands | Paperback | 160 pagina's

 

Duizelingwekkende wanden van glas en staal, de iconische rode letters, de karakteristieke transportbruggen en als kroon op dit alles de ‘bonbondoos’ op het dak met een indrukwekkend uitzicht over de stad. De Van Nellefabriek staat in Rotterdam én wereldwijd bekend om haar bijzondere verschijning. Maar naast deze schoonheid heeft de Van Nellefabriek ook een bijzonder verhaal te vertellen.

‘Het mooiste schouwspel van de moderne tijd’. Zo beschreef architect Le Corbusier de Van Nellefabriek in Rotterdam toen hij deze bezocht in 1932. De fabriek werd eind jaren twintig gebouwd als koffie-, thee- en tabaksfabriek om ruimte te bieden aan het snel groeiende bedrijf De Erven de Wed. J. van Nelle. Op initiatief van directeur Kees van der Leeuw ontwierp het Rotterdamse architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt een lichte en ruime fabriek. Zijn keuze voor architectuur die een efficiënte en gezonde werkomgeving bood, zorgde voor een fundamentele verbetering van het leven van de fabrieksarbeiders. Sinds 2014 is de Van Nellefabriek te vinden op de Werelderfgoedlijst.

Van Nellefabriek. Werelderfgoed in glas en staal vertelt het verhaal van dit uitzonderlijke gebouw dat zijn tijd op meerdere fronten ver vooruit was. Het boek beschrijft niet alleen het ontstaan van de fabriek, maar ook het gedachtegoed achter het ontwerp en hoe het complex gebruikt werd. Verder wordt er aandacht besteed aan de recente herbestemming en de toekomstplannen voor het complex.

 

Terug

€ 24,95


Van Nellefabriek Rotterdam - isbn 9789462083943

Werelderfgoed van een wereldhaven | Auteur: Marieke Kuipers | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2017 | 96 pagina's

 

De iconische Van Nellefabriek is onlosmakelijk verbonden met de dynamische wereldhaven van Rotterdam. Dit modernistische meesterwerk langs de Schie is oorspronkelijk gebouwd voor de verwerking en verpakking van koffie, thee en tabak. De lichtreclame op het dak getuigt nog van deze geschiedenis. Na zorgvuldige herbestemming is de Van Nellefabriek nu in gebruik voor de creatieve industrie en als evenementenlocatie. Inmiddels staat dit grootse 'gedicht in staal en glas' op de Werelderfgoedlijst van Unesco en is het gedeeltelijk toegankelijk voor publiek. Deze handzame gids geeft een heldere uitleg over de bijzonderheden van de Van Nellefabriek. Het boek is bestemd voor iedereen die meer wil weten over ontstaan en vormgeving en die de schoonheid ervan wil ontdekken. Prof. dr. Marieke Kuipers is verbonden aan de Technische Universiteit Delft en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een internationaal expert op het gebied van 20ste-eeuwse monumenten.

 

Terug

€ 14,95


De Amsterdamse grachtengordel - isbn 9789053454756

Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw | Auteur: Annemiek te Stroete | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | 188 pagina's

 

De Amsterdamse grachtengordel 1e druk is een boek van Annemiek te Stroete uitgegeven bij Uitgeverij Matrijs. ISBN 9789053454756

De Amsterdamse grachtengordel werd in de zeventiende eeuw aangelegd. Het bekende resultaat is een karakteristiek stratenpatroon met een belangrijke rol voor het water. De grachten stonden in verbinding met de Amstel, het IJ en zo ook met de rest van de wereld: Amsterdam was destijds een rijke handelsstad. Vier eeuwen later is de erfenis van deze welvaart nog steeds zichtbaar in het straatbeeld met imposante gevels van woonhuizen, pakhuizen en andere gebouwen.

De Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw beschrijft de geschiedenis van de aanleg, de architectuur van de grachtenpanden, de opkomst van Amsterdam als wereldstad, het leven in de Gouden Eeuw en de huidige situatie. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor speciale gebouwen en bijzondere bewoners. Ondersteund met foto’s, schilderijen en kaarten worden in het boek zowel historische als actuele facetten van de grachtengordel besproken, waardoor een compleet beeld ontstaat van wat geldt als een toonbeeld voor de Gouden Eeuw. Hoewel de grachtengordel in 2010 pas officieel UNESCO-werelderfgoed werd, zegt de titel al genoeg: Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw.

 

Terug

€ 24,95


Amsterdams werelderfgoed - isbn 9789068686043

Amsterdams werelderfgoed, de grachtengordel na 400 jaar | Thoth, Uitgeverij | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | juli 2012 | 96 pagina's

 

Sinds 2010 is de Amsterdamse grachtengordel UNESCO-werelderfgoed. Maar wat betekent die aanwijzing precies? Wat bedoelen we eigenlijk met de grachtengordel? Hoe en waarom kwam hij tot stand en hoe is er in vier eeuwen mee omgegaan? Sinds wanneer spreken we eigenlijk van 'de grachtengordel'? Kortom de aanwijzing roept veel vragen op. Op elk daarvan geven zes auteurs vanuit een zelfgekozen invalshoek een antwoord. Samen bestrijken ze een waaier van onderwerpen, variërend van het wereldbeeld van de zeventiende-eeuwse grondleggers tot de grachtengordel als boegbeeld van het Nederlands erfgoed.

 

Terug

€ 17,50


Waddenzee Werelderfgoed - isbn 9789053454237

Auteur: J. Abrahamse | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | 256 pagina's

 

Op 26 juni 2009 verleende UNESCO aan de Duits-Nederlandse Waddenzee de status van werelderfgoed. Hiermee heeft dit gebied, dat niet alleen de Nederlandse Waddenzee omvat, maar ook de Duitse nationale parken Waddenzee van Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Hamburg, wereldwijde bekendheid gekregen. Nergens ter wereld is een vergelijkbaar dynamisch en uitgestrekt landschap te vinden, dat is ontstaan onder invloed van eb en vloed. Daarnaast zorgen de talrijke bijzondere bewoners en zeldzame begroeiing ervoor dat deze omvangrijke landstreek enig in haar soort is. De veranderingen die de Waddenzee al sinds duizenden jaren en nu nog dagelijks ondergaat, het oogstrelende landschap met spectaculaire vergezichten en wolkenluchten, de miljoenen vogels voor wie de Waddenzee een onmisbare tussenstop is en de verantwoorde interactie tussen mens en natuur, geven dit gebied zijn grote waarde. Reden genoeg voor UNESCO om deze unieke Waddenzee, ייn van de laatste grote wildernissen op onze planeet, toe te voegen aan de prestigieuze Werelderfgoedlijst. Het boek brengt met prachtige illustraties de geschiedenis van de het gebied en de unieke kenmerken van de Wadden als getijdenlandschap en natuurgebied tot leven. Ook de rijke flora en fauna die de streek kenmerken, de invloed van de mens op dit unieke landschap en de bescherming van het Waddenzeegebied worden in deze publicatie uitgebreid besproken.

 

Terug

€ 34,95


Geschiedenis van de Wadden - isbn 9789057304293

Anne Doedens, Geschiedenis van de Wadden. De canon van de Waddeneilanden. Uitgever Walburg Pers, 2015, gebonden, 192 pagina’s.

Veel werd geschreven over de natuur en de geschiedenis van ieder eiland apart. Geschiedenis van de Waddeneilanden - Canon van de Wadden is het eerste dat vijftig historische hoogtepunten en hoofdzaken van de Nederlandse Waddeneilanden weergeeft. In hun samenhang en apart. Van Texel, Vlieland en Terschelling tot Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog. Het water verbond de eilanders. Hun blik was gericht op de Noord-, de Zuider- en de Waddenzee, op de Oostzee en Indië; zonder zeevaart en visserij kon geen eiland. De eilander 'talen' zijn verwant. De folklore kent overeenkomsten. De aanleg van bossen maakt op alle eilanden deel uit van één proces. Opvallend is de aanwezigheid van doopsgezinden. De rol van kerken en kloosters is bepalend voor de Waddengeschiedenis. Veranderingen van het landschap voltrekken zich hier sneller dan elders. Aparte staatjes als Ameland, beroemde Nederlanders als kardinaal de Jong, Willem Barendsz. en Willem de Vlaming komen aan bod. De betekenis voor onze nationale defensie is en was groot. Meer dan elders vindt en vond men er kunstenaars van allerlei soort, zoals Wolkers op Texel. Er werd overlegd met tal van kenners van de eilanden zelf om een evenwichtig beeld te scheppen. Een totale geschiedenis in hoofdzaken. 

 

Terug

€ 21,98


Het Rietveld Schroderhuis - isbn 9789053453773

Auteur: Ignacio Ellacuria | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | 120 pagina's

Dit rijk geïllustreerde boek vertelt de geschiedenis van het Rietveld Schröderhuis dat dankzij uitzonderlijke kwaliteiten uitgegroeid is tot een icoon van de twintigste-eeuwse moderne architectuur. In 2000 werd dit bezegeld door de plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Het Rietveld Schröderhuis heeft Rietvelds naam internationaal gevestigd. Tot die tijd was hij vooral bekend als ontwerper van experimentele meubelen, waaronder de later zo beroemd geworden rood-blauwe stoel. De ontwerpprincipes van die meubelen paste hij ook in het huis toe.

Deze ervaringen stelden hem in staat het ‘a-b-c van de ruimte’ te ontdekken. Toen hij dat onder de knie had voelde hij zich in staat een eigen architectenbureau op te richten, gevestigd in de atelierruimte op de begane grond van het Rietveld Schröderhuis. Hij heeft tot aan zijn dood in 1964 nog honderden architectonische ontwerpen gemaakt, maar nooit meer zo extreem en revolutionair als dit huis.

 

Terug

€ 24,95


Droogmakerij de Beemster - isbn 9789053455210

Polder van wereldformaat | Nederlands | Hardcover | 192 pagina's

 

‘God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland’. Dit gezegde slaat ook op de eerste grote droogmakerij van Nederland: De Beemster. In de zeventiende eeuw hadden de Hollanders niet alleen de heerschappij over de wereldzeeën, maar probeerden ze ook om de binnenlandse wateren te beteugelen. Een groep rijke koopmannen besloot in 1607 om De Beemster, toen nog een groot meer, droog te maken. Dit nieuw verkregen land zou een zomers toevluchtsoord zijn voor het drukke Amsterdam en tevens voorzien in nieuwe landbouwgrond. In 1612 was de polder droog en kon de nieuwe grond worden verkaveld, dit gebeurde volgens een ordelijk en strak geometrisch patroon. In 1999 verkreeg De Beemster, een typisch product van de principes van de Renaissance, de status van UNESCO werelderfgoed. Vandaag de dag vormen de historische stolpboerderijen, rechte wegen en ruim opgezette dorpen van De Beemster een geliefde bestemming voor zowel binnen- als buitenlandse toeristen.

Droogmakerij de Beemster. Polder van wereldformaat geeft een complete geschiedenis van het gebied en de ontwikkelingen van het waterbeheer in en rond De Beemster. De historie van de waterschappen, de molens en de droogmakerij komt uitvoerig aan bod, evenals de toekomstplannen voor het cultuurlandschap. Het behoud van het waardevolle natuurgebied, de flora en fauna en de toenemende bezoekersaantallen vormen daarbij belangrijke factoren. Met behulp van kleurrijke foto’s en historisch beeldmateriaal is het unieke karakter van De Beemster in deze publicatie gevangen.

 

Terug

€ 24,95


Het Ir. D.F. Woudagemaal - isbn 9789053455746

Werelderfgoed | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | 48 pagina's

 

In het Friese landschap, bij Lemmer, bevindt zich een bijzonder Nederlands waterwerk: het Ir. D.F. Woudagemaal. Het gemaal is niet alleen opvallend vanwege zijn sobere, verfijnde architectuur en zijn kenmerkende schoorsteen midden in het landschap, maar vormt ook een uniek voorbeeld van het menselijk vernuft in de strijd tegen het water in Nederland. In 1920, toen het in gebruik werd genomen, was de inzet van stoom een belangrijk nieuw instrument voor de beteugeling van het water. En hoewel niet nieuw meer, speelt het Woudagemaal ook nu nog, honderd jaar later, een rol in het waterbeheer van Friesland. Gemiddeld eens per jaar wordt het gemaal nog altijd ingezet. Het is daarmee het grootste, nog werkende stoomgemaal van de wereld. Sinds 1998 staat het gemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

'Het Ir. D.F. Woudagemaal. Werelderfgoed' neemt je mee in de Friese strijd tegen het water en schetst beknopt een historisch kader van het waterbeheer in Friesland. Daarnaast geeft de gids een kijkje in wat voor spannends er zich binnen allemaal afspeelt. Sissende en stampende stoommachines, koperen tuitkannetjes, oliespuiten, ketels, vliegwielen en vlampijpen; allemaal hebben zij een eigen doel en functie. Belangrijk hierin zijn de medewerkers onder leiding van de gemaalchef die alles in goede banen leiden. Samen zorgen zij voor een indrukwekkend spektakel dat in dit boek mooi in beeld wordt gebracht aan de hand van prachtige historische en eigentijdse foto’s.

 

Terug

€ 12,95


Het Ir. D. F. Woudagemaal, een levend... - isbn 9789053454596

werelderfgoed op stoom | Auteur: I. Boonstra | Nederlands | Hardcover | Druk: 2 | 208 pagina's

 

Aan de rand van het IJsselmeer, bij het Friese Lemmer, is een van Nederlands meest bijzondere waterwerken te vinden. Het Ir. D.F. Woudagemaal, in gebruik genomen in 1920, is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Dit bijzondere gebouw is in 1998 bekroond met een werelderfgoedstatus van UNESCO. In 2011 werd het bezoekerscentrum geopend, een ware publiekstrekker. Het boek Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom geeft een overzicht van de geschiedenis van het gemaal, waarbij veel aspecten van het Friese waterbeheer en de geschiedenis ervan ruim aan bod komen. Verschillende auteurs hebben zich gebogen over de waterstaatsgeschiedenis, de bouw van het Woudagemaal en de techniek er achter.

Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een levend werelderfgoed op stoom biedt een weloverwogen balans tussen een breed historisch kader en het toepassen ervan op dit sterke staaltje Friese waterbouwkunde. Met zijn sobere maar verfijnde architectuur en de kenmerkende schoorsteen is het Woudagemaal een opvallend element in het landschap. Door dit boek, dat voorzien is van vele illustraties, krijgt het Woudagemaal de aandacht en het aanzien dat een gebouw van deze allure zeker verdient.

 

Terug

€ 29,95


Dushi Willemstad

Het oog in 't zeil stedenreeks | Auteur: Ko van Geemert | Uitgever: Nieuw Amsterdam | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | september 2013 | 256 pagina's

 

Heimwee naar Curaçao. Niet de minsten hebben er last van. Neem Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez, over wie de Curaçaose auteur Boeli van Leeuwen schreef: 'In vrijwel al zijn boeken wordt het schone eiland Curaçao genoemd.' In Dushi Willemstad wordt duidelijk waarom Curaçao zo fascinerend is. We maken twee verrassende wandelingen door Willemstad, routes voorzien van vele citaten uit het werk van talloze auteurs. We dompelen ons onder in Antilliaanse thema's als de loterij, de snèk, Campo Alegre en 30 mei 1969. En vijf kenners van de Curaçaose cultuur en literatuur leveren hun bijdrage: Lucille Berry-Haseth, Wim Rutgers, Carel de Haseth, Nic Møller en Jan Brokken.

 

Terug

€ 22,99


Curacao

Plantagehuizen en buitenverblijven historie en omgeving Willemstad en stadshuizen Nederlands | Paperback | Druk: 1 | januari 2014 | 140 pagina's

 

Het ontdekken van een culturele erfenis. Curacao cultureel historisch. Een wandeling door de fascinerende stad of een rondrit over het eiland. Buiten de prachtige stranden is er genoeg voor iedereen die Curaçao wil ontdekken. Verrast en meegenomen worden. Meer dan honderdveertig locaties zoals plantagehuizen, buitenverblijven, omgeving en stadshuizen worden beschreven. Een culturele historische reis met fraaie foto's en korte boeiende verhalen over heden en verleden. De sensatie van het geïnspireerd worden door een andere cultuur.

 

Terug

€ 25,95


Kinderdijk

Nederlands | Paperback | Druk: 1 | 48 pagina's

 

Nederland is een waterland. Al eeuwen leven Nederlanders samen met het water of bedenken zij ingenieuze oplossingen om juist het water tegen te houden. In de Alblasserwaard, dicht bij de steden Rotterdam en Dordrecht, bevindt zich een schoolvoorbeeld van deze menselijke vindingrijkheid in de strijd tegen het water: het molencomplex Kinderdijk-Elshout. Dit wereldberoemde complex, bestaande uit negentien molens en een bijbehorend stelsel van sloten, sluizen en waterberging, heeft in 1997 een plek gekregen op de UNESCO werelderfgoedlijst.

Wie naar de molens van Kinderdijk kijkt, ziet niet alleen een prachtig, oer-Hollands cultuurlandschap, maar ook een afspiegeling van verschillende historische fasen van het waterbeheer in de Nederlandse polders. De oorspronkelijke middeleeuwse afwatering in de Alblasserwaard maakte plaats voor de inzet van poldermolens en deze later weer voor gemalen en sluizen. In het unieke landschap van Kinderdijk zijn al deze fasen in bedrijfsvaardige staat bewaard gebleven.

'Werelderfgoed Kinderdijk' geeft een beknopte geschiedenis van de ontwikkelingen in het waterbeheer in Kinderdijk, van het allereerste waterbeheer in de Alblasserwaard, tot de computergestuurde gemalen van vandaag de dag. Met behulp van prachtige foto’s neemt het boek de lezer mee op een reis langs alles wat Kinderdijk te bieden heeft.

 

Terug

€ 12,95


Kinderdijk, land, wind en water

Auteur: Ben Maandag | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | mei 2015 | 160 pagina's

 

Een uniek boek, zowel wat betreft tekst als foto’s en illustraties, over de strijd van de bewoners van de Alblasserwaard tegen het water. Niet eerder verscheen een boek waarin de geschiedenis van de molens van Kinderdijk, wereldwijd handelsmerk van Nederland, zo compact en leesbaar is weergegeven, en zo prachtig is geïllustreerd. Wie nu door het landschap van Kinderdijk wandelt en geniet van het uitzicht op de negentien molens, ziet een schilderachtig plaatje. Maar daarachter gaat een verhaal schuil van overstromingen en wateroverlast, van een eeuwen durende strijd tegen het water. Jarenlang zorgden de molens dat het water uit de polders werd gepompt. Tegenwoordig is hun taak overgenomen door de gemalen met hun indrukwekkende vijzels. Vanaf de dag dat mensen besloten zich in de Alblasserwaard te vestigen zijn zij voortdurend bezig geweest met het in toom houden van het water. De veengrond klonk in, waardoor het land steeds lager kwam te liggen ten opzichte van de omliggende rivieren. Bewoners delfden bij die strijd vaak het onderspit: overstromingen waren aan de orde van de dag. Maar tegelijkertijd was het ook een strijd die de bewoners dwong samen te werken en creatieve oplossingen te bedenken. En dat deden ze! Kinderdijk was een van de eerste plekken in Nederland waar windmolens werden toegepast om water op te pompen. Dat ingenieuze systeem werd steeds verder verfijnd. Er werden dijken aangelegd om het land tegen het water te beschermen. Er kwamen ‘boezems’ om overtollig water op te slaan. De rol van de molens werd steeds prominenter. In 1739 en 1740 werden de zestien molens geplaatst, die Kinderdijk wereldberoemd hebben gemaakt. Tijdens de Industriële Revolutie werden de gemalen geïntroduceerd. Dat betekende bijna het einde van de molens, maar gelukkig zijn ze al die jaren behouden gebleven en uiteindelijk op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. Dat geeft alle belangstellenden de mogelijkheid om nog steeds van het molenlandschap te genieten en herinnert er tegelijkertijd aan hoe Nederland sinds de middeleeuwen is omgegaan met de gevaren van het water. Kinderdijk: het voorbeeld van eeuwenlang watermanagement. Dit fascinerende en gevarieerde verhaal staat in het boek ‘Kinderdijk, land, wind en water’. Het boek bevat veel niet eerder gepubliceerde foto’s van fotograaf Eppo W. Notenboom. Daarnaast is in het boek ook historisch materiaal opgenomen, afkomstig uit het privébezit van de molenaars. 

 

Terug

€ 19,95


De Stelling Van Amsterdam

 

Auteur: P. Vesters | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | 304 pagina's

 

De Stelling Van Amsterdam 1e druk is een boek van P. Vesters uitgegeven bij Matrijs. ISBN 9789053452103

De Stelling van Amsterdam bouwt voort op een eeuwenoude Hollandse traditie: bescherming door middel van water. Deze negentiende-eeuwse verdedigingslinie staat sinds 1996 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De Stelling bestond uit een systeem van inundatiepolders, forten, batterijen, sluizen en verboden-kringen. Al deze elementen waren decennialang geheim en zijn in de loop der tijd vergroeid met het omringende landschap. Rondom 1950 heeft de stelling zijn militaire functie verloren. Met dit boek wordt een deel van het mysterie van de stelling ontsluierd. Naast de politieke en militair-tactische achtergrond wordt uitgebreid stilgestaan bij het landschap, de monumenten, de natuur en de toeristische mogelijkheden op cultuurhistorisch gebied

 

Terug

€ 29,95


Schokland en omgeving

leven met water | Auteur: Gerrit van Hezel | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | 304 pagina's

 

De omgang met water en de worsteling met de zee, die zo kenmerkend is voor de Nederlandse geschiedenis, is onlosmakelijk met de geschiedenis van het eiland Schokland en haar bewoners verbonden. Dit eiland, dat vroeger in de Zuiderzee lag, verloor langzaam de strijd met het water. Door het afsluiten en gedeeltelijk inpolderen van de Zuiderzee is het eiland tegenwoordig echter weer te bewonderen in de Noordoostpolder in Flevoland. Dit rijk ge llustreerde boek laat het leven van de Schokkers door de eeuwen heen zien. Het verhaalt over boeren en vissers, katholieken en protestanten, armoede en voorspoed, ontruiming en uiteindelijk internationale erkenning toen UNESCO in 1995 Schokland en omgeving als Nederlands eerste monument op de Werelderfgoedlijst plaatste.

 

Terug

€ 34,95


Impressies van Schokland

reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland | Auteur: Bruno Klappe | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | november 2017 | 428 pagina's

 

Schokland was eeuwenlang een eenzaam, afgelegen eiland in de Zuiderzee, de zee die later het IJsselmeer zou worden. Een ietwat geheimzinnig, vreemd wereldje, slechts zelden bezocht door bewoners van de vaste wal.

Toch waren er mensen die zich naar Schokland lieten overvaren om het leven aldaar met eigen ogen te aanschouwen. Diverse bezoekers schreven daarna zelfs een verslag over wat ze op het eiland aantroffen.

In Impressies van Schokland - Reisverslagen van bezoeken aan een afgelegen eiland heeft Bruno Klappe al die verhalen uit de jaren voor 1859 bijeengebracht, het jaar dat de Schokkers hun eiland noodgedwongen moesten verlaten. Ook de buureilanden Urk en Marken blijven in dit boek niet onbesproken.

 

Terug

€ 25,95


Verhalen van Schokland

de lotgevallen van een eilandbevolking | Auteur: Bruno Klappe | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | maart 2013 | 246 pagina's

 

Het in 1859 ontruimde eiland Schokland, thans ingesloten door het akkerland van de Noordoostpolder, spreekt nog altijd tot de verbeelding. Bruno Klappe (geboren in 1951 in Kampen) verdiept zich al jaren in de geschiedenis van de bewoners van dit afgelegen oord in de voormalige Zuiderzee.

In Verhalen van Schokland - De lotgevallen van een eilandbevolking vindt u een selectie uit de vele artikelen die hij over Schokland en de Schokkers schreef.

Verhalen over de visserij en de gevaren van de zee, over stormen en overstromingen die het eiland teisterden. Verhalen over Schokkers die tot hun dood opgesloten werden omdat ze een paar centen bijeen gebedeld hadden. Verhalen over een doorgedraaide dokterszoon, een bestolen veldwachter en een eigengereide vroedvrouw. Verhalen over bruiloften en begrafenissen, over vreugde en verdriet.

Door de schrijver wordt een gevarieerd beeld geschetst van het leven van de Schokkers, een leven dat niet altijd even gemakkelijk was, en juist daarom van belang om vast te leggen in Verhalen van Schokland.

 

Terug

€ 23,50