Nieuwe Geschiedenis  (1)

Pieter de Hooch in Delft

Uit de schaduw van Vermeer

 

Auteur: Anita Jansen

 

Meer info

€ 34,95

Isabella Boem en de schilder Pieter de Hooch

 

Auteur: Sjoerd Kuyper, Margje Kuyper

 

Bij de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft: Museum Prinsenhof Delft (februari 2020)

 

Meer info

€ 7,99Schilderslief

 

Auteur: Simone van der Vlugt

 

Verschijnt op 27-08-2019

 

Meer info

€ 20,99

De Hanze

De eerste Europese handelsmacht

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 20,0014 juli

 

Auteur: Eric Vuillard

 

Meer info

€ 19,99

Kaneel en olifanten

Sri Lanka en Nederlands sinds 1600

 

Auteur: Lodewijk Wagenaar

 

Meer info

€ 24,50Al die willen te kaap'ren varen

De Nederlandse commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784

 

Auteur: Johan Francke

 

Meer info

 

€ 49,95

Jan Amos Comenius

Zijn leven, missie en erfenis

 

Auteur: H.E.S. Woldring

 

Meer info

€ 24,90Frederik Ruysch

Op het snijvlak van kunst en wetenschap

 

Auteur: Luuc Kooijmans

 

Meer info

€ 24,95

Willem van Oranje

De jonge prins van Oranje als edelman en militair

 

Auteur: Jeroen Punt

 

Meer info

€ 19,95Het orakel

De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave 1668-1738

 

Auteur: Luuc Kooijmans

 

Meer info

€ 21,99

De Prins. Willem van Oranje

 

Auteur: Ronald de Graaf

 

Meer info

€ 22,50Koggen, Kooplieden en Kantoren

De Hanze, een praktisch netwerk

 

Auteur:  Hanno Brand/Carsten Jahnke 

 

Meer info

€ 29,00

De kleine geschiedenis van Delft voor Dummies

 

Auteur: Gerrit Verhoeven/Ingrid van der Vlis

 

Meer info

€ 9,99De ondergang van Naarden

 

Auteur: Lambertus Hortensius van Montfoort

 

Meer info

€ 16,95

Anatomia

De ontdekking van het menselijk lichaam in de Lage Landen (16e-18e eeuw)

 

Auteur: Paul Broos

 

Meer info

€ 20,00De Watergeuzen (g)

 

Auteur: Anne Doedens & Jan Houter

 

Meer info

€ 19,95

Facetten van de Tachtigjarige Oorlog

Twaalf artikelen over de periode 1559-1652

 

Auteur: Simon Groenveld

 

Geen info

€ 35,00Een intellectuele activist

Studies over leven en werk van Philips van Marnix van St. Aldegonde

 

Auteur: H. Duits

 

Meer info

€ 19,00

Unie - Bestand - Vrede

Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden

 

Auteur: S. Groenveld

(spreker tijdens deze dagtocht)

 

Meer info

€ 19,00Het Twaalfjarig Bestand, 1609-1621

De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden

 

Auteur: S. Groenveld

(spreker tijdens deze dagtocht)

 

Meer info

€ 19,00

Plakkaat van verlatinge

 

Auteur: M.E.H.N. Mout

 

Meer info

€ 19,95Het Plakkaat van Verlatinge

De eerste onafhankelijkheidsverklaring

 

Auteur: Anton van Hooff

 

Meer info

€ 18,99

Voor zilver en Zeeuws belang

De rampzalige Zuidzee expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727

 

Auteur: Ruud Paesie

 

Meer info

€ 29,50Het beleg van Breda (1624- 1625)

 

Auteur: Herman Hugo

 

Meer info

€ 19,95

Philips Willem

De verloren zoon van Willem van Oranje

 

Auteur: P.J. Schipperus

 

Meer info

€ 29,99Verloren verleden - Kenau

De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526-1588)

 

Auteur: E. Kloek

 

Meer info

€ 10,00

De Nederlandse Paus

Adrianus van Utrecht 1459-1523

 

Auteur: Twan Geurts

 

Meer info

€ 29,99De kinderkolonie

Tot een werkzaam leven opgeleid: de wezen van Veenhuizen (1824-1859)

 

Auteur: Wil Schackmann

 

Meer info

€ 20,00

Krijgsvolk

Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks - 

militaire professionalisering en et onstaan van het Staatse leger, 1568 – 1590

 

Auteur: Erik Swart 

 

Meer info

€ 41,99De watergeuzen: partizanen of piraten?

Uit de serie Waar & Wanneer

 

verschijnt 21 mei 2019

 

Meer info

€ 15,00

De geuzendochter

De legende van Kiste Trui en de slag van de Mokerhei

 

Auteur: Lidy Nicolasen

 

Meer info

€ 20,99Publiek debat

en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand

Amsterdam 'Moorddam' 1566-1578

 

Auteur: Femke Deen

 

Meer info 

€ 29,95De Beeldenstorm

Van oproer tot opstand in de Nederlanden

 

Auteur: Jan J.B. Kuipers

 

Meer info

€ 19,95

De opstand in de Nederlanden

De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld

 

Auteur: Anton A. van der Lem

 

Meer info

€ 24,50Op zoek naar de Republiek

Zeven Provinciën Reeks, deel 2

Politiek denken tijdens de Nederlandse Opstand (1555-1590)

 

Auteur: M. van Gelderen

 

Meer info

€ 15,00

Een ondraaglijk juk

Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609)

 

Auteur: Fernando Martínez Luna

  

Meer info

€ 25,00Dordrecht en Oranje

Bezoeken van het Huis van Oranje aan de oudste stad van Holland

 

Auteur: Angenetha Balm/Jan Willem Boezeman

 

Meer info

€ 25,66

De Opstand  1568-1648

De strijd in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 27,50Verre forten, vreemde kusten

Nederlandse verdedigingswerken overzee

 

Auteur: Kees Ampt

 

Meer info

€ 34,95

Geschiedenis van de MCC

Opkomst, bloei en ondergang

 

Auteur: Ruud Paesie

 

Meer info

€ 29,95Zonder eigen gewinne en glorie

Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigen

 

Auteur: Fits van Dulm

 

Meer info

€ 49,00

Compagnies dochters

Vrouwen en de VOC 1602-1795

 

Auteur: Michel Ketelaars

 

Meer info

€ 10,00Het journaal van Johannes Timmers anno 1784

 

Auteur: Lodewijk Wagenaar

 

Meer info

€ 19,00

Tea and Empire

James Taylor in Victorian Ceylon

 

Auteur: Angela McCarty

 

Meer info

€ 38,95Erasmus, de ster aan Gutenbergs firmament

Een literair essay over Erasmus, het humanisme en de zestiende-eeuwse mediarevolutie

 

Auteur: Nina Burton

 

Meer info

€ 35,50

Erasmus

 

Auteur: Johan Huizinga

 

Meer info

€ 19,95Desiderius Erasmus

Portret van een humanist

 

Auteur: P. Bange

 

Meer info

€ 9,90

De Erasmus-mythe

Een kritische beschouwing

 

Auteur: F.L. Neerhoff

 

Meer info

€ 7,95Lof der Zotheid

€ 29,90

Oranje tegen de Zonnekoning

De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa

 

Auteur: Luc Panhuysen

 

Meer info

€ 22,50Joden in Suriname

400 jaar Surinaams Jodendom: aankomst, glorietijd, neergang.

 

Auteur: Ben Ipenburg

 

Meer info

€ 24,90

Torarica

De oude hoofdstad van Suriname

 

Auteur: John H. de Bye

 

Meer info

€ 19,95Jantje van Leiden

 

Auteur: Luc Panhuysen

 

Meer info

€ 10,00Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw

 

Auteur: J.P. Sigmond

 

Meer info

€ 39,00

Rijk aan de rand van de wereld

De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800

 

Auteur: Piet Emmer

 

Meer info

€ 35,99De roofkoning

Prins Willem III en de invasie van Engeland

 

Auteur: Machiel Bosman

 

Meer info

€ 20,99

Stadhouder-koning Willem III

Een politieke biografie

 

Auteur: W. Troost

 

Meer info

€ 39,00Nassau en de macht van Oranje

De strijd van de Friese Nassaus voor hun rechten, 1702-1747

 

Auteur: M. Bruggeman

 

Meer info

€ 39,00

Koning in Europa

Oranjes gewaagde expeditie naar Londen in 1688

 

Auteur: Yolande van der Deijl

 

Meer info

€ 24,95Berezina

Met Napoleon in de zijspan

 

Auteur: Sylvain Tesson

 

Meer info

€ 21,99

De Ruslui

Nederlanders in Sint Petersburg

inclusief DVD

 

Auteur: K. Meeuwse

 

Meer info

€ 23,50Gehangen heiligen

De martelaren van Gorcum

 

Auteur: Henrik Roelvink/Roy Tepe

 

Meer info

€ 19,95

Tien dagen die de wereld deden wankelen

Auteur: John Reed

 

Meer info

€ 24,00Dof goud

Ghana en Nederland sinds 1593

 

Auteur: Gijs van der Ham

 

Meer info

€ 24,50

125 jaar Marx

Denken over zijn betekenis voor de 21e eeuw

 

Auteur: S. van der Velden

 

Meer info

€ 13,99Karl Marx leven & werk

Aspect biografie

 

Auteur: Bart Tromp B. Tromp

 

Meer info

€ 17,95

Het communistisch manifest

 

Auteur: Karl Marx/Friedrich Engels

 

Meer info

€ 12,50De kleine Marx

Zijn kapitale werk samengevat

 

Auteur: Geert Reuten

 

Meer info

€ 11,99

Karel V

Bondgenoten en tegenstanders

 

Auteur: Gerben Graddesz Hellinga

 

Meer info

€ 34,95Arnhem 1813, bezetting en bestorming

Arnhemse Geschiedenissen 1

 

 Meer info

€ 19,00Het stokje van Oldenbarnevelt

 

Auteur: Geert H. Janssen

 

Meer info

€ 10,00

De onzichtbare keizer

Napoleon op Elba

 

Auteur: Mark Braude

 

Meer info

€ 24,99Broeders in oorlog – vijanden in vrede

Johan van Oldenbarnevelt en Maurits van Nassau, redders van de Nederlandse Republiek

 

Auteur: Mike Harmsen

 

Meer info

€ 24,50

Johan van Oldenbarnevelt

Grondlegger van de Nederlandse staat (1547-1619)

 

Auteur: Arnout van Cruyningen 

 

Meer info

€ 24,99De zaak Oldenbarnevelt

Val, proces en executie

 

Auteur: Wilfried Uitterhoeve

 

Meer info

€ 23,50

Het einde van Johan van Oldenbarnevelt

Beschreven door zijn knecht Johan Francken

 

Auteur: Jan Francken/Thomas Rosenboom

 

Meer info

€ 10,00De advocaat van Holland

Literaire roman

 

Auteur: Nicolaas Matsier 

 

Meer info

€ 24,99

Onthoofdingen in de Hofstad

De val van de Oldenbarnevelts

 

Auteur: Ronald Prud'Homme van Reine

 

Meer info

€ 22,50Op bezoek bij de Groot-Mogol

Twee hofreizen van de VOC naar de Groot-Mogol in India, 1662 en 1711-1713

 

Auteur: Hans van Santen

 

Meer info

€ 24,95

The Unseen World

The Netherlands and India from 1550

 

Auteur: Jos Gommans

 

€ 24,50Thorbecke wil het

Biografie van een staatsman

 

Auteur: Remieg Aerts

 

Meer info

€ 49,99

De hoeve en het hart

Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw

 

Auteur: Enny de Bruijn

 

Meer info

€ 24,99Hollanders in hun Gewest tussen 1572 en 1648

Leven onder bescherming van Kerk – Staten – Stadhouder

 

Auteur: A.Th. van Deursen

 

Meer info 

€ 129,99

€ 60,00

Anna van Saksen

Verstoten bruid van Willem van Oranje

 

Auteur: Femke Deen

 

Meer info

€ 25,00De toren van de Gouden Eeuw

Een Hollandse strijd tussen gulden en God

 

Auteur: Gabri van Tussenbroek

 

Meer info

€ 25,99

Ooggetuigen van de Gouden Eeuw

De wonderjaren van de Republiek

 

Auteur: Rene van Stipriaan

 

Meer info

€ 17,50Zijn naam is klein

Piet Hein en het omstreden verleden

 

Auteur: Simon Rozendaal

 

Meer info

€ 24,99Nederland 1500-1815

De eerste ronde van moderne economische groei

 

Auteur: Jonas de Vries/Adam van der Woude

 

Meer info

€ 27,50

Het scherp van Ambon

 

Auteur: Wouter van Mastricht

 

Meer info

€ 15,99


 

snelle levering

 

alle titels leverbaar

indien op voorraad: levering binnen twee  werkdagen

 persoonlijk en           deskundig adviesVan Vliet Boeken Rotterdam. Triodos Bank: NL 18 TRIO 025 474 3927. BIC TRIONL2U. BTW NL133672633B01.

KvK 55619787 R'dam. info@vanvlietboeken.com

 

1) Verzending binnen Nederland is gratis. Overige landen de dan geldende portkosten. Antiquarische boeken kunnen afwijken.