Nieuwe Geschiedenis  (1)

Schilderslief

 

Auteur: Simone van der Vlugt

 

Verschijnt op 27-08-2019

 

Meer info

€ 20,99

De Hanze

De eerste Europese handelsmacht

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 20,0014 juli

 

Auteur: Eric Vuillard

 

Meer info

€ 19,99

Koningsbiografieën

Willem I, Willem II en Willem III

 

Auteur: Jeroen Koch

 

Meer info

Beschikbaar medio november 2019

€ 49,90Al die willen te kaap'ren varen

De Nederlandse commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784

 

Auteur: Johan Francke

 

Meer info

 

€ 49,95

Jan Amos Comenius

Zijn leven, missie en erfenis

 

Auteur: H.E.S. Woldring

 

Meer info

€ 24,90Willem van Oranje - Een biografisch portret

 

Auteur: A.Th. van Deursen

 

Meer info

€ 15,00

Willem van Oranje ('18)

De jonge prins van Oranje als edelman en militair

 

Auteur: Jeroen Punt

 

Meer info

€ 19,95De Geboortepapieren van Nederland|

De unie van Utrecht, de apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van verlating in het hedendaags Nederlands.

 

Auteur: P. Jobse (vert.)

 

Meer info

€ 14,95

De Prins. Willem van Oranje

 

Auteur: Ronald de Graaf

 

Meer info

€ 29,95Frederik Ruysch

Op het snijvlak van kunst en wetenschap

 

Auteur: Luuc Kooijmans

 

Meer info

€ 24,95

De geest van Boerhaave

Onderzoek in een kil klimaat

 

Auteur: Luuc Kooijmans

 

Meer info

€ 19,99Het orakel

De man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave 1668-1738

 

Auteur: Luuc Kooijmans

 

Meer info

€ 19,99

Hugo de Groot

Een leven in strijd om de vrede 1583-1645

 

Auteur: Hank Nellen

 

Meer info

€ 45,00Koggen, Kooplieden en Kantoren ('18)

De Hanze, een praktisch netwerk

 

Auteur:  Hanno Brand/Carsten Jahnke 

 

Meer info

€ 29,00

De kleine geschiedenis van Delft voor Dummies ('18)

 

Auteur: Gerrit Verhoeven/Ingrid van der Vlis

 

Meer info

€ 9,99Het Grote VOC Boek

 

Auteur: Guleij/Nelleke Noordervliet

 

Meer info

€ 34,95

Kaneel en olifanten.

Sri Lanka en Nederlands sinds 1600

 

Auteur: Lodewijk Wagenaar

 

Meer info

€ 24,50Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Een geschiedenis van 200 jaar

 

Auteur: Pieter ter Keurs

 

Meer info

€ 46,25

Anatomia

De ontdekking van het menselijk lichaam in de Lage Landen (16e-18e eeuw)

 

Auteur: Paul Broos

 

Meer info

€ 51,99De ondergang van Naarden

 

Auteur: Lambertus Hortensius van Montfoort

 

Meer info

€ 16,95

De vesting Naarden

Een halve eeuw restaureren

 

Auteur: C. Scheltema

 

Meer info

€ 19,95

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1-3 dagen


De Watergeuzen (g)

 

Auteur: Anne Doedens & Jan Houter

 

Meer info

€ 19,95

Wilhelmus en de anderen

 

Auteur: Barend-van Haeften 

 

Meer info

€ 18,99Een intellectuele activist

Studies over leven en werk van Philips van Marnix van St. Aldegonde

 

Auteur: H. Duits

 

Meer info

€ 19,00

Facetten van de Tachtigjarige Oorlog ('18)

Twaalf artikelen over de periode 1559-1652

 

Auteur: Simon Groenveld

 

Geen info

€ 35,00Het Twaalfjarig Bestand, 1609-1621

De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde Nederlanden

 

Auteur: S. Groenveld

(spreker tijdens deze dagtocht)

 

Meer info

€ 19,00

Unie - Bestand - Vrede

Drie fundamentele wetten van de Republiek der Verenigde Nederlanden

 

Auteur: S. Groenveld

(spreker tijdens deze dagtocht)

 

Meer info

€ 19,00Willem van Oranje, de opportunistische

Vader des Vaderlands

 

Auteur: Aron Brouwer, Marthijn Wouters

 

Meer info

€ 20,99

Plakkaat van verlatinge

 

Auteur: M.E.H.N. Mout

 

Meer info

€ 19,95Het Plakkaat van Verlatinge

De eerste onafhankelijkheidsverklaring

 

Auteur: Anton van Hooff

 

Meer info

€ 18,99

Philips Willem

De verloren zoon van Willem van Oranje

 

Auteur: P.J. Schipperus

 

Meer info

€ 29,99Het beleg van Breda (1624- 1625)

 

Auteur: Herman Hugo

 

Meer info

€ 19,95

De Nederlandse Paus

Adrianus van Utrecht 1459-1523

 

Auteur: Twan Geurts

 

Meer info

€ 29,99Verloren verleden - Kenau

De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526-1588)

 

Auteur: E. Kloek

 

Meer info

€ 10,00

Tachtigjarige Oorlog, de vrijheidsstrijd

van de lage landen

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 15,00De kinderkolonie

Tot een werkzaam leven opgeleid: de wezen van Veenhuizen (1824-1859)

 

Auteur: Wil Schackmann

 

Meer info

€ 17,50

Krijgsvolk ('18)

Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks - 

militaire professionalisering en et onstaan van het Staatse leger, 1568 – 1590

 

Auteur: Erik Swart 

 

Meer info

€ 41,99De watergeuzen: partizanen of piraten?

Uit de serie Waar & Wanneer

 

verschijnt 21 mei 2019

 

Meer info

€ 15,00

De geuzendochter

De legende van Kiste Trui en de slag van de Mokerhei

 

Auteur: Lidy Nicolasen

 

Meer info

€ 18,95In naam van Oranje.

 

Auteur: Jaap van de Wal

 

Meer info

€ 12,95

Noodweer

Verhaal over het leven in het frontgebied van de Tachtigjarige Oorlog

 

Auteur: Theo van Brunschot

 

Meer info 

€ 19,95Op zoek naar de Republiek

Zeven Provinciën Reeks, deel 2

Politiek denken tijdens de Nederlandse Opstand (1555-1590)

 

Auteur: M. van Gelderen

 

Meer info

€ 15,00

Publiek debat

en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand

Amsterdam 'Moorddam' 1566-1578

 

Auteur: Femke Deen

 

Meer info 

€ 30,99Filips van Montmorency

Graaf van Horne (1524-1568)

Edelman in het voorspel van de opstand

 

Auteur: W.M. van de Boel

 

verschijnt 5 september 2019

 

Meer info

€ 29,50

De Tachtigjarige Oorlog, opstand en consolidatie

Opstand en consolidatie in de nederlanden (1559-1650)

 

Auteur: S. Groenveld/H. Leeuwenberg

 

Meer info

€ 39,95De Beeldenstorm

Van oproer tot opstand in de Nederlanden

 

Auteur: Jan J.B. Kuipers

 

Meer info

€ 29,95

Een ondraaglijk juk

Nederlandse beeldvorming van Spanje en de Spanjaarden ten tijde van de Opstand (1566-1609)

 

Auteur: Fernando Martínez Luna

  

Meer info

€ 25,00De opstand in de Nederlanden

De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld

 

Auteur: Anton A. van der Lem

 

Meer info

€ 24,50

De Opstand  1568-1648

De strijd in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden

 

Auteur: Arnout van Cruyningen

 

Meer info

€ 27,50Dordrecht en Oranje

Bezoeken van het Huis van Oranje aan de oudste stad van Holland

 

Auteur: Angenetha Balm/Jan Willem Boezeman

 

Meer info

€ 25,66

Vet oud!

Gouden Eeuw

15 spannende verhalen over de Tachtigjarige Oorlog en de Gouden Eeuw

 

Auteur: Richard Zuiderveld Aant-Jelle Soepboer

 

Meer info

€ 18,50Voor zilver en Zeeuws belang ('18)

De rampzalige Zuidzee expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727

 

Auteur: Ruud Paesie

 

Meer info

€ 29,50

Geschiedenis van de MCC ('18)

Opkomst, bloei en ondergang

 

Auteur: Ruud Paesie

 

Meer info

€ 29,95Verre forten, vreemde kusten ('18)

Nederlandse verdedigingswerken overzee

 

Auteur: Kees Ampt

 

Meer info

€ 34,95

Kaneel en olifanten ('18)

Sri Lanka en Nederland sinds 1600

 

Auteur: Lodewijk Wagenaar

 

Meer info

€ 24,50Zonder eigen gewinne en glorie ('18)

Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigen

 

Auteur: Fits van Dulm

 

Meer info

€ 49,00

Aan de overkant ('18)

Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800)

 

Auteur: Lodewijk Wagenaar

 

Meer info

€ 29,95Het journaal van Johannes Timmers anno 1784

 

Auteur: Lodewijk Wagenaar

 

Meer info

€ 19,00

Tea and Empire

James Taylor in Victorian Ceylon

 

Auteur: Angela McCarty

 

Meer info

€ 38,95Erasmus, de ster aan Gutenbergs firmament

Een literair essay over Erasmus, het humanisme en de zestiende-eeuwse mediarevolutie

 

Auteur: Nina Burton

 

Meer info

€ 35,50

Erasmus

 

Auteur: Johan Huizinga

 

Meer info

€ 19,95Desiderius Erasmus

Portret van een humanist

 

Auteur: P. Bange

 

Meer info

€ 9,90

De Erasmus-mythe

Een kritische beschouwing

 

Auteur: F.L. Neerhoff

 

Meer info

€ 7,95Lof der Zotheid

€ 29,90

Henriëtte Anne Stuart (1644-1670)

Een Engelse prinses aan het hof van Lodewijk XIV

 

Auteur: E. Kist

 

Meer info

€ 17,00Oranje tegen de Zonnekoning ('18)

De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa

 

Auteur: Luc Panhuysen

 

Meer info

€ 22,50

Torarica

De oude hoofdstad van Suriname

 

Auteur: John H. de Bye

 

Meer info

€ 19,95Joden in Suriname

400 jaar Surinaams Jodendom: aankomst, glorietijd, neergang.

 

Auteur: Ben Ipenburg

 

Meer info

€ 24,90

Jantje van Leiden

 

Auteur: Luc Panhuysen

 

Meer info

€ 10,00Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw

 

Auteur: J.P. Sigmond

 

Meer info

€ 39,00

Rijk aan de rand van de wereld

De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800

 

Auteur: Piet Emmer

 

Meer info

€ 35,99Rampjaar 1672

Hoe de republiek aan de ondergang ontsnapte

 

Auteur: Luc Panhuysen

 

Meer info

€ 19,99

Stadhouder-koning Willem III

Een politieke biografie

 

Auteur: W. Troost

 

Meer info

€ 39,00De roofkoning

Prins Willem III en de invasie van Engeland

 

Auteur: Machiel Bosman

 

Meer info

€ 20,99

Koning in Europa

Oranjes gewaagde expeditie naar Londen in 1688

 

Auteur: Yolande van der Deijl

 

Meer info

€ 24,95Berezina

Met Napoleon in de zijspan

 

Auteur: Sylvain Tesson

 

Meer info

€ 20,99

De Ruslui

Nederlanders in Sint Petersburg

 

Auteur: K. Meeuwse

 

Meer info

€ 23,50Peter de Grote

Een biografie

 

Auteur: Robert K. Massie

 

Meer info

€ 29,00

Tien dagen die de wereld deden wankelen

Auteur: John Reed

 

Meer info

€ 24,00Midden in de Revolutie

Petrograd 1917

 

Auteur: Helen Rappaport hc

 

Meer info 

€ 17,99

125 jaar Marx

Denken over zijn betekenis voor de 21e eeuw

 

Auteur: S. van der Velden

 

Meer info

€ 13,99Karl Marx leven & werk

Aspect biografie

 

Auteur: Bart Tromp B. Tromp

 

Meer info

€ 17,95

Het communistisch manifest

 

Auteur: Karl Marx/Friedrich Engels

 

Meer info

€ 12,50De kleine Marx

Zijn kapitale werk samengevat

 

Auteur: Geert Reuten

 

Meer info

€ 11,99

Karel V

Bondgenoten en tegenstanders

 

Auteur: Gerben Graddesz Hellinga

 

Meer info

€ 34,95Een Zeeuws slavenschip

Naar de kust van Guiné om slaven te halen, de wind oost

 

Auteur: Ad Tramper

 

Meer info

€ 14,00

Dof goud

Ghana en Nederland sinds 1593

 

Auteur: Gijs van der Ham

 

Meer info

€ 24,50Het kasteel van Elmina

In het spoor van de Nederlandse slavenhandel in Afrika

 

Auteur: Marcel van Engelen

 

Meer info

€ 20,99

Nassau en de macht van Oranje

De strijd van de Friese Nassaus voor hun rechten, 1702-1747

 

Auteur: M. Bruggeman

 

Meer info

€ 39,00 

snelle levering

 

alle titels leverbaar

indien op voorraad: levering binnen twee  werkdagen

 persoonlijk en           deskundig adviesVan Vliet Boeken Rotterdam. Triodos Bank: NL 18 TRIO 025 474 3927. BIC TRIONL2U. BTW NL133672633B01.

KvK 55619787 R'dam. info@vanvlietboeken.com

 

1) Verzending binnen Nederland is gratis. Overige landen de dan geldende portkosten. Antiquarische boeken kunnen afwijken.